Canolbarth Affrica

Rhanbarth yn Affrica yw Canolbarth Affrica sydd fel arfer yn cynnwys:

██ Canolbarth Affrica

██ Canol Affrica (isranbarth CU)

██ Ffederasiwn Canolbarth Affrica (marw)

Isranbarth o'r Cenhedloedd Unedig yw Canol Affrica, sef y rhan o'r cyfandir i'r de o'r Sahara, i'r dwyrain o Orllewin Affrica, ond i'r gorllewin o'r Dyffryn Hollt Fawr . Yn ôl diffiniad y CU y naw gwlad sy'n perthyn i Ganol Affrica yw: