Mae carreg Portland yn galchfaen o'r cyfnod Jurasig sy'n cael ei gloddio ar Ynys Portland, Dorset, De-orllewin Lloegr.

Carreg Portland mewn chwarel ar Ynys Portland, Dorset

Mae'r chwareli wedi'u cyfansoddi o welyau o galchfaen llwyd-wyn wedi'u gwahanu gan welyau o gornfaen.

Mae'r garreg yn cael ei hystyried yn un o gerrig adeiladu gorau Ynysoedd Prydain, ac mae'r adeiladau sydd wedi'u gwneud â hi yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, un o'r adeiladau nodedig sydd wedi'u hadeiladu a charreg Portland

Adeiladau eraill a wnaed â charreg Portland

golygu