Cyfres y Beirdd Answyddogol

Cyfres o bamffledi barddoniaeth gyhoeddwyd gan Y Lolfa, heb nawdd Cyngor Llyfrau Cymru oedd Cyfres y Beirdd Answyddogol.[1] Cyhoeddwyd 25 o bamffledi yn rhan o'r gyfres rhwyng 1976 a 1996, yn ogystal â detholiad o uchafbwyntiau'r gyfres ym 1998.

Cyfres y Beirdd Answyddogol
Llyfrau'r Gyfres
Rhif Blwyddyn Bardd Teitl
1 1976 Robat Gruffudd Trên y Chwyldro
2 1977 Tim Saunders Teithiau
3 1978 Heini Gruffudd Gweld yr Haul
4 1979 Gwyn Edwards Mae teithio'n agor y meddwl
5 1979 Siôn Aled Dagrau Rhew
6 1980 Carmel Gahan Lodes Fach Neis
7 1981 Gorwel Roberts Llyfr Bach Cynnas
8 1982 Elin ap Hywel Pethau Brau
9 1982 Cen Llwyd Diwrnod Bant
10 1982 Lleucu Morgan, Iwan Morus, Casi Tomos, Wyn Mason Rhy Ifanc i Farw, Rhy Hen i Fyw
11 1982 Derec Tomos Magnifikont
12 1983 Sheelagh Thomas Du
13 1983 Iwan Llwyd Sonedau Bore Sadwrn
14 1983 Lona Mair Walters Pum Munud Arall
15 1986 Fryen ab Ogwen Dysgwr dan Glo
16 1986 John Rowlands Aber
17 1986 Steve Eaves Jazz yn y Nos
18 1986 Martin Davis Chwain y Mwngrel
19 1988 Cris Dafis Ac Ystrydebau Eraill
20 1991 Alun Llwyd Blwyddyn a 'Chydig
21 1991 Ifor ap Glyn Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd
22 1992 David R. Edwards Al, Mae'n Urdd Camp
23 1992 David Greenslade Burning Down the Dosbarth
24 1993 Elin Llwyd Morgan Duwieslebog
25 1996 Mererid Puw Davies Caneuon o Ben Draw'r Byd
1998 Elena Gruffudd (gol.) Y Casgliad Answyddogol

Cyfeiriadau

golygu
  1. Gerwyn Williams, 'Darlunio'r tir cyflawn: amlinellu cyd-destun ar gyfer cyfres Beirdd Answyddogol y Lolfa', yn Sglefrio ar eiriau, gol. John Rowlands (Llandysul, Gwasg Gomer, 1992)