Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych 1939

Cyfarfod o Gymdeithas Dafydd ap Gwilym yn yr Eiusteddfod.

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 1939. Ataliwyd y Gadair a'r Goron. Bu cryn ddadlau ynglyn a'r Goron; dyfarnwyd mai cerdd Caradog Prichard, oedd yn ymdrin a phwnc hunanladdiad, oedd y gerdd orau yn y gystadleuaeth, ond ataliwyd y wobr ar y sail ei bod yn annhestunol.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair A Hi yn Dyddhau - Neb yn deilwng
Y Goron Terfysgoedd Daear - Neb yn deilwng
Y Fedal Ryddiaith Y Dewis - John Gwilym Jones