Elin Jones

gwleidydd Cymreig ac Aelod o'r Cynulliad

Gwleidydd Cymreig ac aelod o Blaid Cymru yw Elin Jones (ganed 1 Medi 1966). Mae hi'n cynrychioli Ceredigion yn Senedd Cymru ac yn Llywydd y Senedd ers 11 Mai 2016.

Elin Jones
AS
Elin Jones AM (27889497280).jpg
Llywydd Senedd Cymru
Deiliad
Cychwyn y swydd
11 Mai 2016
Dirprwy Ann Jones
Rhagflaenwyd gan Rosemary Butler
Comisiynwr y Senedd
Yn ei swydd
9 Mehefin 2007 – 18 Medi 2007
Prif Weinidog Rhodri Morgan
Rhagflaenwyd gan Creuwyd y swydd
Aelod o Senedd Cymru
dros Geredigion
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Mai 1999
Rhagflaenwyd gan Creuwyd y swydd
Mwyafrif 2,408 (8.2%)
Manylion personol
Ganwyd (1966-09-01) 1 Medi 1966 (54 oed)
Llanbedr Pont Steffan
Plaid wleidyddol Ceidwadwyr
Alma mater Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Aberystwyth

Bywyd cynnar ac addysgGolygu

Magwyd Elin Jones ar fferm yn Llanwnnen, ger Llanbedr Pont Steffan. Mynychodd Ysgol Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, aeth ymlaen i Brifysgol Cymru, Caerdydd gan raddio gyda BSc mewn Economeg cyn dychwelyd i Geredigion i fynychu Prifysgol Cymru, Aberystwyth a dilyn ôl-radd MSc mewn Economeg Amaethyddol. Roedd Elin yn aelod o'r grwp 'Cwlwm'.[1]

GyrfaGolygu

Cyflogwyd hi am gyfnod fel Swyddog Datblygu Economaidd i Fwrdd Datblygu Cymru Wledig a chyn-gyfarwyddwr Radio Ceredigion a chwmni cynhyrchu teledu Wes Glei Cyf..[2]

Rhwng 1992 a 1999, roedd yn aelod o Gyngor Tref Aberystwyth, gan ddod yn Maer ieuengaf Aberystwyth yn nhymor 1997–1998.

Y Cynulliad/SeneddGolygu

Etholwyd Elin yn Aelod Cynulliad Ceredigion yn etholiadau cyntaf y Cynulliad yn 1999, a bu'n Weinidog yr Wrthblaid dros Ddatblygu Economaidd yn ystod y tymor cyntaf. Aeth ymlaen i fod yn Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru rhwng 2000 a 2002. Deliodd yr un swyddi hyd 2006 pan benodwyd hi'n Weinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn gwlad. Apwyntiwyd Elin yn Weinidog dros Cefn gwlad ar 9 Gorffennaf 2007, pan ffurfiwyd Llywodraeth Cymru'n un.[2]

Yng nghyfarfod cyntaf y Pumed Cynulliad ar 11 Mai 2016 fe'i enwebwyd am swydd Llywydd y Cynulliad ynghyd â Dafydd Elis-Thomas. Yn dilyn pleidlais gudd, fe'i etholwyd yn Llywydd gyda 35 pleidlais i 25.[3]

CyfeiriadauGolygu

  1. Rhywbeth Bob Dydd; Hafina Clwyd; tud 79; Gwasg Garreg Gwalch (Mai 2008).
  2. 2.0 2.1  Ychydig mwy am Elin. elinjones.com.
  3. Penodi Elin Jones yn Llywydd newydd y Cynulliad , BBC Cymru Fyw, 11 Mai 2016.

Dolenni allanolGolygu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhagflaenydd:
sedd newydd
Aelod o'r Senedd dros Geredigion
1999 – presennol
Olynydd:
deiliad
Seddi'r cynulliad
Rhagflaenydd:
Rosemary Butler
Llywydd Senedd Cymru
2016 – presennol
Olynydd:
deiliad