Aderyn

dosbarth o detrapodau
(Ailgyfeiriad oddi wrth Aves)
Adar
Dosbarthiad gwyddonol
Teyrnas: Animalia
Ffylwm: Chordata
Cytras: Avemetatarsalia
Cytras: Ornithurae
Dosbarth: Aves
Linnaeus, 1758
Urddau
Cyfystyron
  • Neornithes Gadow, 1883

Anifail asgwrn-cefn gydag adenydd, pig, plu, dwy goes a gwaed cynnes yw aderyn (lluosog adar). Mae bron pob aderyn yn gallu hedfan, mae adar na allant hedfan yn cynnwys yr estrys, y ciwi a'r pengwiniaid. Ceir mwy na 10,400 o rywogaethau o adar.[1] Maen nhw'n byw mewn llawer o gynefinoedd gwahanol ledled y byd. Adareg (neu Adaryddiaeth) yw astudiaeth adar.

AnatomiGolygu

Mae strwythur adar wedi addasu ar gyfer hediad. Mae eu coesau blaen wedi newid i adenydd. Mae gan adar big ysgafn heb ddannedd ac mae codennau aer tu fewn i'w hesgyrn.

AtgenhedliadGolygu

Mae adar yn dodwy wyau â phlisgyn caled. Mae'r rhan fwyaf o adar yn adeiladu nyth lle maen nhw'n deor eu hwyau. Mae rhai adar yn cael eu geni'n ddall a noeth. Mae adar eraill yn gallu gofalu amdanynt eu hunain bron ar unwaith.

MudiadGolygu

Prif erthygl: Aderyn mudol

Mae llawer o rywogaethau yn mudo er mwyn dianc rhag tywydd oer. Mae miliynau o adar sy'n nythu yn Hemisffer y Gogledd yn mudo i'r de. Mae rhai adar Hemisffer y De yn mudo i'r gogledd. Mae Morwennol y Gogledd yn hedfan ymhellach nag unrhyw aderyn arall o'r Arctig i'r Antarctig.

EsblygiadGolygu

Esblygodd adar o ddeinosoriaid o'r urdd Therapoda, mae'n debyg. Archaeopteryx yw'r adar ffosilaidd henaf a fu fyw tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Adar a dynGolygu

Mae adar yn ffynhonnell bwysig o fwyd i bobl. Mae rhai adar fel yr iâr a'r twrci wedi eu ffermio ar gyfer eu cig neu wyau. Anifeiliaid anwes poblogaidd yw rhai adar e.e. y byji a'r caneri.

Mae llawer o adar wedi eu peryglu oherwydd hela a dinistr amgylcheddol. Mae elusennau fel Cymdeithas Audubon yn yr Unol Daleithiau a’r RSPB yn y DU yn ymgyrchu i amddiffyn adar.

Mewn llenyddiaeth GymreigGolygu

Efallai'r cyntaf i gofnodi rhai o'r adar a welodd ar ei deithiau oedd Gerallt Gymro. Nid oedd ganddo ryw lawer o ddiddordeb ynddynt ond mae rhai o'r sylwadau'n ddigon diddorol, serch hynny, e.e.

"Clywir yn y coed cyfagos chwibaniad pereiddlais aderyn bach, y dywedodd rhai mai cnocell y coed ydoedd, ond eraill, yn fwy cywir, mai peneuryn. Cnocell y coed y gelwir yr aderyn bach, yr hwn a alwyd pic yn yr iaith Ffrangeg, a dylla'r dderwen â'i ylfin cryf ... A pheneuryn y gelwir aderyn bach hynod am ei liw euraid a melyn, a ddyry, yn ei dymor priodol, yn lle cân, chwibaniad melys; ac oddi wrth ei liw euraid y derbyniodd ei enw, peneuryn."[2]

Mae'n debygol iawn mai'r euryn (golden oriole) oedd yr aderyn a glywodd Gerallt neu, fel y tybiai ei gyfeillion, cnocell werdd.

Un o gerddi mwya'r Gymraeg ydy cywydd i'r "Alarch" gan Dafydd ap Gwilym. Ceir hefyd nifer o hen benillion sy'n sôn am adar; dyma un, er enghraifft:

Gwyn eu byd yr adar gwylltion,
Hwy gânt fynd i'r fan a fynnon',
Weithiau i'r môr ac weithiau i'r mynydd,
A dod adref yn ddigerydd.

Yn y Mabinogi fe drowyd Blodeuwedd yn dylluan am gamfihafio.

DosbarthiadGolygu

Aves

Palaeognathae (paleognaths)  


Neognathae

Galloanserae

Galliformes  Anseriformes  Neoaves

Strisores  Columbaves
Otidimorphae

Musophagiformes  
Otidiformes  Cuculiformes  
Columbimorphae

Columbiformes  
Mesitornithiformes  Pteroclidiformes  Gruiformes  Aequorlitornithes

Mirandornithes

Phoenicopteriformes  Podicipediformes  
Charadriiformes  
Eurypygimorphae

Phaethontiformes  Eurypygiformes  
Aequornithes  
Inopinaves

Opisthocomiformes  


Telluraves
Afroaves
Accipitrimorphae

Cathartiformes  Accipitriformes  

Strigiformes  


Coraciimorphae

Coliidae


Eucavitaves

Leptosomatiformes


Cavitaves {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }}
{{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}}

{{{Expansion depth limit exceeded}}}Australaves

Cariamiformes  


Eufalconimorphae

Falconiformes  


Psittacopasserae

Psittaciformes  Passeriformes  


UrddauGolygu

PalaeognathaeGolygu

NeognathaeGolygu

Galloanserae

Neoaves

TeuluoeddGolygu

Yn ôl IOC World Bird List ceir 240 teulu (Mawrth 2017):

Rhestr Wicidata:

# teulu enw tacson delwedd rhiant-dacson categori Comin
1 Acrocephalidae Acrocephalidae Passeriformes Acrocephalidae
2 Adar asgelldroed Heliornithidae Gruiformes Heliornithidae
3 Adar dail Irenidae Passeroidea Irenidae
4 Adar dail Chloropseidae Passeriformes Chloropseidae
5 Adar deildy Ptilonorhynchidae Q11773574 Ptilonorhynchidae
6 Adar dreingwt Orthonychidae Q92184243 Orthonyx
7 Adar drudwy Sturnidae Passeriformes Sturnidae
8 Adar ffrigad Fregatidae Suliformes Fregatidae
9 Adar gwrychog Bucconidae Q18808652 Bucconidae
10 Adar haul Nectariniidae Passeriformes Nectariniidae
11 Adar morgrug Formicariidae Tyranni Formicariidae
12 Adar olew Steatornithidae tylluan Steatornithidae
13 Adar pobty Furnariidae Passeriformes Furnariidae
14 Adar tagellog Callaeidae Passeriformes Callaeidae
15 Adar telyn Menuridae Passeriformes Menuridae
16 Adar tomen Megapodiidae Galliformes Megapodiidae
17 Adar trofannol Phaethontidae Phaethontiformes Phaethontidae
18 Adar y cwils Sagittariidae yr Eryrod Sagittariidae
19 Aderyn paradwys Paradisaeidae Passeri Paradisaeidae
20 Albatrosiaid Diomedeidae Procellariiformes Diomedeidae
21 Anseranatidae Anseranatidae Anseriformes Anseranatidae
22 Arcanatoridae Arcanatoridae Passeriformes Arcanatoridae
23 Barbedau Capitonidae Piciformes Capitonidae
24 Bernieridae Bernieridae Passeriformes Bernieridae
25 Brain Corvidae Corvoidea Corvidae
26 Brain moel Picathartidae Passeriformes Picathartidae
27 Breision Emberizidae Passeriformes Emberizidae
28 Brenhinoedd Monarchidae Passeriformes Monarchidae
29 Brychion Turdidae Muscicapoidea Turdidae
30 Bucorvidae Bucorvidae Bucerotiformes Bucorvidae
31 Buphagidae Buphagidae Passeriformes Buphagidae
32 Burung Kunyit Aegithinidae Passeriformes Aegithinidae
33 Bushshrike Malaconotidae Q16985089 Malaconotidae
34 Bwlbwliaid Pycnonotidae Passeri Pycnonotidae
35 Cagŵod Rhynochetidae Eurypygiformes Rhynochetidae
36 Calcariidae Calcariidae Passeriformes Calcariidae
37 Cardinaliaid Cardinalidae Passeroidea Cardinalidae
38 Carfilod Alcidae Q7129481 Alcidae
39 Casowarïaid Casuariidae Casuariiformes Casuariidae
40 Ceiliogod y Waun Otididae Gruiformes Otididae
41 Ceinddrywod Maluridae Passeriformes Maluridae
42 Cettiidae Cettiidae Passeriformes Cettiidae
43 Ciconiaid Ciconiidae Ciconiaid Ciconiidae
44 Ciconiaid pig esgid Balaenicipitidae Pelecaniformes Balaenicipitidae
45 Cigyddion Laniidae Passeriformes Laniidae
46 Cisticolidae Cisticolidae Passeriformes Cisticolidae
47 Ciwïod Apterygidae Apterygiformes Apterygidae
48 Cnemophilidae Cnemophilidae Q92281566 Cnemophilidae
49 Cnocellod Picidae Piciformes Picidae
50 Coblynnod Apodidae Apodiformes Apodidae
51 Coblynnod Coed Hemiprocnidae Apodiformes Hemiprocnidae
52 Cocatŵod Cacatuidae Parot Cacatuidae
53 Cog-gigyddion Campephagidae Passeriformes Campephagidae
54 Cogau Cuculidae Cuculiformes Cuculidae
55 Colïod Coliidae Colīod gwarlas Coliidae
56 Colomennod Columbidae Columbiformes Columbidae
57 Copogion Upupidae Bucerotiformes Upupidae
58 Copogion coed Phoeniculidae Bucerotiformes Phoeniculidae
59 Corcoracidae Corcoracidae Passeriformes Corcoracidae
60 Cornbigau Bucerotidae Bucerotiformes Bucerotidae
61 Corsoflieir Turnicidae Q18282108 Turnicidae
62 Cotingaod Cotingidae Q12060072 Cotingidae
63 Crehyrod Ardeidae Pelecaniformes Ardeidae
64 Crehyrod yr haul Eurypygidae Eurypygiformes Eurypygidae
65 Crescentchest Melanopareiidae Passeriformes Melanopareiidae
66 Crwydriaid y malî Pedionomidae Charadriiformes Pedionomidae
67 Cwrasowiaid Cracidae Galliformes Cracidae
68 Cwrol (teulu) Leptosomidae Leptosomiformes Leptosomidae
69 Cwtiad-wenoliaid Glareolidae Charadriiformes Glareolidae
70 Cwtiaid Charadriidae Charadriiformes Charadriidae
71 Cwyrbigau Estrildidae Passeroidea Estrildidae
72 Cynffonau sidan Bombycillidae Passeriformes Bombycillidae
73 Chaetopidae Chaetopidae Passeriformes Chaetopidae
74 Chionidae Chionidae Charadriiformes Chionidae
75 Chwibanwyr Pachycephalidae Q92281559 Pachycephalidae
76 Dasyornithidae Dasyornithidae Passeriformes Dasyornithidae
77 Delorion cnau Sittidae Passeri Sittidae
78 Donacobiidae Donacobiidae Passeriformes Donacobiidae
79 Dreinbigau Acanthizidae Passeri Acanthizidae
80 Dringhedyddion Climacteridae Q11773574 Climacteridae
81 Dringwyr coed Certhiidae Passeriformes Certhiidae
82 Drongoaid Dicruridae Passeriformes Dicruridae
83 Drywod Troglodytidae Passeri Troglodytidae
84 Drywod Seland Newydd Acanthisittidae Passeriformes Acanthisittidae
85 Ehedydd Alaudidae Passeri Alaudidae
86 Elachuridae Elachuridae Passeriformes Elachuridae
87 Emiwiaid Dromaiidae Casuariiformes Dromaiidae
88 Eryrod Accipitridae yr Eryrod
Falconiformes
Q19969066
Accipitridae
89 Erythrocercidae Erythrocercidae Passeriformes
90 Estrysiaid Struthionidae Struthioniformes Struthionidae
91 Eulacestomatidae Eulacestomatidae Corvoidea
92 Eupetidae Eupetidae Corvoidea Eupetidae
93 Eurynnod Oriolidae Passeriformes Oriolidae
94 Fangáid Vangidae Passeriformes Vangidae
95 Fireod Vireonidae Passeriformes Vireonidae
96 Fwlturiaid y Byd Newydd Cathartidae Q20639356 Cathartidae
97 Ffesantod Phasianidae Galliformes Phasianidae
98 Fflamingos Phoenicopteridae y fflamingos Phoenicopteridae
99 Garannod Gruidae Gruiformes Gruidae
100 Giachod amryliw Rostratulidae Charadriiformes Rostratulidae
101 Gïachod yr hadau Thinocoridae Charadriiformes Thinocoridae
102 Golfanod Ploceidae Passeriformes Ploceidae
103 Grallariidae Grallariidae Passeriformes Grallariidae
104 Gwanwyr Anhingidae Suliformes Anhingidae
105 Gwatwarwyr Mimidae Muscicapoidea Mimidae
106 Gweilch pysgod Pandionidae yr Eryrod Pandionidae
107 Gwenoliaid Hirundinidae Passeriformes Hirundinidae
108 Gwenynysorion Meropidae Coraciiformes Meropidae
109 Gwyachod Podicipedidae Podicipediformes Podicipedidae
110 Gwybed-ddalwyr Polioptilidae Q2472000 Polioptilidae
111 Gwybedogion Muscicapidae Muscicapoidea Muscicapidae
112 Gwybedysyddion Conopophagidae Passeriformes Conopophagidae
113 gwylanod Laridae Lari Laridae
114 Gylfindroeon Panuridae Sylvioidea Panuridae
115 Hebogiaid Falconidae Falconiformes Falconidae
116 Helmetshrike Prionopidae Passeri Prionopidae
117 Helyddion coed Artamidae Passeriformes Artamidae
118 Hercwyr Aramidae Gruiformes Aramidae
119 Hirgoesau Recurvirostridae Charadriiformes Recurvirostridae
120 Hirgoesau crymanbig Ibidorhynchidae Charadriiformes Ibidorhynchidae
121 Hoatsiniaid Opisthocomidae Cuculiformes
Opisthocomiformes
Opisthocomidae
122 Huganod Sulidae Suliformes
Pelecaniformes
Sulidae
123 Hwyaid Anatidae Q16124376 Anatidae
124 Hyliotidae Hyliotidae Passeriformes Hyliotidae
125 Hylocitreidae Hylocitreidae Passeriformes Hylocitreidae
126 Hypocoliidae Hypocoliidae Passeriformes Hypocoliidae
127 Ibisiaid Threskiornithidae Pelecaniformes Threskiornithidae
128 Ieir y diffeithwch Pteroclidae Pterocliformes Pteroclidae
129 Ifritidae Ifritidae Passeriformes Ifritidae
130 Jacamarod Galbulidae Galbuloidea Galbulidae
131 Jasanaod Jacanidae Charadriiformes Jacanidae
132 Leiothrichidae Leiothrichidae Passeriformes Leiothrichidae
133 Locustellidae Locustellidae Passeriformes
Sylvioidea
Locustellidae
134 Lybiidae Lybiidae Piciformes Lybiidae
135 Llwydiaid Prunellidae Passeriformes Prunellidae
136 Llydanbigau Eurylaimidae Tyranni Eurylaimidae
137 Llygadwynion Zosteropidae Passeriformes Zosteropidae
138 Llygaid-dagell Platysteiridae Passeriformes Platysteiridae
139 Macrosphenidae Macrosphenidae Passeri Macrosphenidae
140 Machaerirhynchidae Machaerirhynchidae Corvoidea Machaerirhynchidae
141 Manacinod Pipridae Q12060072 Pipridae
142 Megalaimidae Megalaimidae Piciformes Megalaimidae
143 Mêl-gogau Indicatoridae Piciformes Indicatoridae
144 Melampittidae Melampittidae Passeriformes Melampittidae
145 Melanocharitidae Melanocharitidae Q51836655 Melanocharitidae
146 Melysorion Meliphagidae Meliphagoidea Meliphagidae
147 Mesîtau Mesitornithidae Mesitornithiformes Mesitornithidae
148 Mohoidae Mohoidae Passeri Mohoidae
149 Mohouidae Mohouidae Passeriformes Mohouidae
150 Motmotiaid Momotidae Coraciiformes Momotidae
151 Mulfrain Phalacrocoracidae Suliformes Phalacrocoracidae
152 Nicatoridae Nicatoridae Passeriformes Nicatoridae
153 Notiomystidae Notiomystidae Passeriformes Notiomystidae
154 Numididae Numididae Galliformes Numididae
155 Oceanitidae Oceanitidae Procellariiformes Oceanitidae
156 Odontophoridae Odontophoridae Galliformes Odontophoridae
157 Oreoicidae Oreoicidae Passeriformes Oreoicidae
158 Painted berrypecker Paramythiidae Passeri Paramythiidae
159 Pardalotidae Pardalotidae Q12036360 Pardalotidae
160 Parotiaid Psittacidae Psittacoidea Psittacidae
161 Pedrynnod Procellariidae Procellariiformes Procellariidae
162 Pedrynnod Hydrobatidae Procellariiformes Hydrobatidae
163 Pengwin Spheniscidae Sphenisciformes Spheniscidae
164 Pelicans Pelecanidae Pelecaniformes Pelecanidae
165 Pellorneidae Pellorneidae Passeriformes Pellorneidae
166 Pennau Morthwyl Scopidae Pelecaniformes Scopidae
167 Petroicidae Petroicidae Q92282931 Petroicidae
168 Peucedramidae Peucedramidae Passeriformes Peucedramidae
169 Pibyddion Scolopacidae Charadriiformes Scolopacidae
170 Pigwyr blodau Dicaeidae Passeri Dicaeidae
171 Pincod Fringillidae Passeriformes Fringillidae
172 Piod môr Haematopodidae Charadriiformes Haematopodidae
173 Pitaod Pittidae Tyranni Pitta
174 Pityriaseidae Pityriaseidae Passeriformes Pityriaseidae
175 Pluvianellidae Pluvianellidae Charadriiformes Pluvianellidae
176 Pluvianidae Pluvianidae Charadriiformes Pluvianidae
177 Pnoepygidae Pnoepygidae Sylvioidea
178 Potwaid Nyctibiidae Caprimulgiformes Nyctibiidae
179 Preblynnod Timaliidae Passeriformes Timaliidae
180 Preblynod Awstralo-Papwan Pomatostomidae Passeriformes Pomatostomidae
181 Prysgadar Atrichornithidae Passeriformes Atrichornithidae
182 Psittaculidae Psittaculidae Psittacoidea Psittaculidae
183 Psophodidae Psophodidae Passeriformes Psophodidae
184 Ptiliogonatidae Ptiliogonatidae Passerida
185 Pysgotwyr Alcedinidae Alcedines Alcedinidae
186 Phylloscopidae Phylloscopidae Passeri Phylloscopidae
187 Regulidae Regulidae Passeriformes Regulidae
188 Rhagologidae Rhagologidae Corvoidea Rhagologidae
189 Rheaod Rheidae Rheiformes Rheidae
190 Rhedwyr Burhinidae Charadriiformes Burhinidae
191 Rhedwyr y crancod Dromadidae Charadriiformes Dromadidae
192 Rhegennod Rallidae Gruiformes Rallidae
193 Rhesogion y palmwydd Dulidae Muscicapoidea
Passeriformes
Dulidae
194 Rhipiduridae Rhipiduridae Passeri Rhipiduridae
195 Rholyddion Coraciidae Coraciiformes Coraciidae
196 Rholyddion daear Brachypteraciidae Coraciiformes Brachypteraciidae
197 Sarothruridae Sarothruridae Gruiformes Sarothruridae
198 Scotocercidae Scotocercidae Passeriformes Scotocercidae
199 Semnornithidae Semnornithidae Piciformes Semnornithidae
200 Seriemaid Cariamidae Cariamiformes Cariamidae
201 Sgiwennod Stercorariidae Charadriiformes Stercorariidae
202 Sgrechwyr Anhimidae Anseriformes Anhimidae
203 Sïednod Trochilidae Apodiformes
Trochiliformes
Trochilidae
204 Siglennod Motacillidae Passeroidea Motacillidae
205 Sittella Neosittidae Passeri Neosittidae
206 sparrow Passeridae Passeroidea Passeridae
207 Stenostiridae Stenostiridae Sylvioidea Stenostiridae
208 Strigopidae Strigopidae Parot Strigopidae
209 Sugarbird Promeropidae Passeriformes Promeropidae
210 Tapacwlos Rhinocryptidae Passeriformes Rhinocryptidae
211 Teloriaid (y Byd Newydd) Parulidae Passeroidea Parulidae
212 Teloriaid (yr Hen Fyd) Sylviidae Sylvioidea Sylviidae
213 Tephrodornithidae Tephrodornithidae Passeriformes Tephrodornithidae
214 Teyrn-wybedogion Tyrannidae Q12060072 Tyrannidae
215 Tichodromidae Tichodromidae Passeriformes Tichodromidae
216 Tinamŵaid Tinamidae Tinamiformes Tinamidae
217 Titw Paridae Sylvioidea Paridae
218 Titwod cynffonhir Aegithalidae Sylvioidea Aegithalidae
219 Titwod Pendil Remizidae Sylvioidea Remizidae
220 Tityridae Tityridae Q12060072 Tityridae
221 Todiaid Todidae Coraciiformes Todidae
222 Tresglod Icteridae Passeriformes Icteridae
223 Trochwyr Cinclidae Muscicapoidea Cinclidae
224 Trochyddion Gaviidae Gaviiformes Gaviidae
225 Troellwyr Caprimulgidae Caprimulgiformes Caprimulgidae
226 Troellwyr llydanbig Podargidae Caprimulgiformes Podargidae
227 Trogoniaid Trogonidae Trogoniformes Trogonidae
228 Trympedwyr Psophiidae Gruiformes Psophiidae
229 Twcaniaid Ramphastidae Piciformes Ramphastidae
230 Twinciaid banana Coerebidae Passeriformes Coerebidae
231 Twracoaid Musophagidae y Twracoaid Musophagidae
232 Tylluan-Droellwyr Aegothelidae Caprimulgiformes Aegothelidae
233 Tylluanod Strigidae tylluan Strigidae
234 Tylluanod Gwynion Tytonidae tylluan Tytonidae
235 Thamnophilidae Thamnophilidae Passeriformes Thamnophilidae
236 Thraupidae Thraupidae Passeriformes Thraupidae
237 Urocynchramidae Urocynchramidae Passeroidea Urocynchramidae
238 Viduidae Viduidae Passeroidea Viduidae
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.
Teuluoedd

Adar AsgelldroedAdar DailAdar DeildyAdar DreingwtAdar DrudwyAdar FfrigadAdar GwrychogAdar HaulAdar MorgrugAdar OlewAdar ParadwysAdar PobtyAdar TagellogAdar TelynAdar TomenAdar TrofannolAdar y CwilsAlbatrosiaidApostolionAsitïodBarbedauBrainBrain MoelBreisionBrenhinoeddBrychionBwlbwliaidCagwodCarfilodCasowarïaidCeiliogod y WaunCeinddrywodChwibanwyrCiconiaidCiconiaid Pig EsgidCigfachwyrCigyddionCiwïodCnocellodCoblynnodCoblynnod CoedCocatwodCogauCog-GigyddionColïodColomennodCopogionCopogion CoedCornbigauCorsoflieirCotingaodCrehyrodCrehyrod yr HaulCropwyrCrwydriaid y MalîCwrasowiaidCwroliaidCwtiaidCwyrbigau

SeriemaidCynffonau SidanDelorion CnauDreinbigauDringhedyddionDringwyr CoedDringwyr y PhilipinauDrongoaidDrywodDrywod Seland NewyddEhedyddionEmiwiaidEryrodEstrysiaidEurynnodFangáidFfesantodFflamingosFireodFwlturiaid y Byd NewyddGarannodGiachod AmryliwGïachod yr Hadau

GolfanodGwanwyrGwatwarwyrGweilch PysgodGweinbigauGwenoliaidGwenynysorionGwyachodGwybed-DdaliwyrGwybedogionGwybedysyddionGwylanodGylfindroeonHebogiaidHelyddion CoedHercwyrHirgoesauHirgoesau CrymanbigHoatsiniaidHuganodHwyaidIbisiaidIeir y DiffeithwchJacamarodJasanaodLlwydiaidLlydanbigauLlygadwynionLlygaid-DagellLlysdorwyrLorïaidManacinodMeinbigauMel-Gogau

Mêl-Gropwyr HawaiiMelysorionMesîtauMotmotiaidMulfrainParotiaidPedrynnodPedrynnodPedrynnod PlymioPelicanodPengwiniaidPennau MorthwylPibyddionPigwyr BlodauPincodPiod MôrPitaodPotwaidPreblynnodPrysgadarPysgotwyrRheaodRhedwyrRhedwyrRhedwyr y CrancodRhegennodRhesogion y PalmwyddRholyddionRholyddion DaearRobinod Awstralia

SeriemaidSgimwyrSgiwennodSgrechwyrSïednodSiglennodTapacwlosTeloriaidTelorion y Byd NewyddTeyrn-WybedogionTinamwaidTitwodTitwod CynffonhirTitwod PendilTodiaidTresglodTrochwyrTrochyddionTroellwyrTroellwyr LlydanbigTrogoniaidTrympedwyrTwcaniaidTwinc BananaTwracoaidTylluan-DroellwyrTylluanodTylluanod Gwynion

CyfeiriadauGolygu

  1.  Gill, F. & D. Donsker (goln.) (2012). IOC World Bird List, Version 3.1. Adalwyd ar 10 Mai 2012.
  2. Y Casglwr; adalwyd 27 Ebrill 2014.

Gweler hefydGolygu

Dolenni allanolGolygu

  • Internet Archive: Adareg Canolfan Edward Llwyd, Prifysgol Cymru
  • RSPB Cymru
  • (Saesneg) Avionary Enwau adar WP mewn 41 o ieithoedd
Chwiliwch am aderyn
yn Wiciadur.