Dyma restr o eiriau a thermau a ddefnyddir i ddisgrifio gwahanol fathau o goffi.


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

AGolygu

 • Affogato : hufen iâ fanila ac ergyd o espresso ar ei ben
 • Americano : espresso gyda phiser o ddŵr poeth
 • Aromatizzato - caffè latte aromatizzato : espresso gyda sudd o unrhyw sawr, llaeth poeth a llaeth ewynnog ar ei ben

BGolygu

 • Breve - cafè breve : gyda "hanner a hanner" (llaeth a hufen) ynddo, a llaeth ewynnog ar ei ben
 • Brûlot - café brûlot : gyda brandi a pherlysiau

CGolygu

 • Café / Café express / Café noir : espresso yn Ffrangeg
 • Café Wien (cynaniad; ca-ffe fîn)/ Viennois : coffi a chantilly ar ei ben
 • Calva - café calva : espresso a gwydr o Calvados
 • Cappuccino (cynaniad; cap-w-TSHI-no): espresso gyda llaeth poeth ewynnog a taenelliad o bowdwr coco (i'w yfed yn y bore yn unig)
 • Cappuccio (cynaniad; ca-PWT-sho): cappuccino mawr
 • Carameleon : Ychydig o lemonêd, ychydig o driagl caramel a choffi wedi decaffeineiddio gyda rhew
 • Chantilly (cynaniad: shan-TÎ-ï) : hufen melys wedi corddi
 • Coffi gwyn : gyda llaeth oer
 • Coffi gwyrdd : ffa coffi heb eu rhostio. (fel hyn fe fydd coffi yn cael ei allforio / mewnforio)
 • Coffi rhew : gyda thriagl melyn a rhew
 • Coffi'r Congo : yr enw cyffredin ar blanhigyn robusta
 • Complet - café complet : brecwast cyfandirol
 • Corretto : espresso gyda diferyn o wirod ynddo
 • Corretto grappa : espresso gyda diferyn o grappa ynddo
 • Crema : ewyn parhaus lliw gafrewig sy ar wyneb coffi da.
 • Crème - café crème : espresso gyda hufen neu macchiato freddo

ChGolygu

DGolygu

 • Doppio / Espresso doppio : dwy ergyd o espresso yn yr un cwpan

EGolygu

 • Espresso : (Eidaleg =wedi ei wasgu allan) coffi bach du
 • Espresso con panna : espresso gyda hufen
 • Espresso doppio : dwy ergyd o espresso yn yr un cwpan

FGolygu

 • Fifty-fifty : hanner a hanner (llaeth a hufen)
 • Flat white : (Awstralia a Gogledd America) coffi gwyn
 • Flavoured coffee / caffè latte aromatizzato. Gweler aromatizzato
 • Frappé (cynaniad; ffrap-e) : coffi wedi corddi gyda hufen iâ a dŵr barlys gyda rhew (o wlad Groeg yn wreiddiol)
 • Freddo (cynaniad; FFRED-o) - caffè freddo shakerato : coffi oer wedi ei ysgwyd (gellir ychwanegu gwirod neu fanila)
 • Fredoccino (cynaniad; ffred-o-TSHI-no) / Freeze : unrhyw fath o goffi rhewllyd

GGolygu

 • Gioccato (cynaniad; jo-CA-to) : espresso gyda llaeth ewynnog ar ei ben
 • Grande (café) crème : café au lait
 • Granita di caffè con panna : coffi yn llawn naddion rhew gyda chantilly ar ei ben

HGolygu

 • Hanner a hanner : cymysgiad gydradd o laeth a hufen
 • Hag - Caffè Hag : coffi wedi decaffeineiddio

IGolygu

 • Irish coffee : gyda wisgi a hufen

JGolygu

 • Java : coffi gyda siocled poeth a chantilly (hufen melys wedi corddi) ar ei ben

LGolygu

 • lait - café au lait (cynaniad; ca-ffe ô le): gyda llaeth poeth
 • Large cappuccino : (yn Awstralia) cappuccio
 • latte - caffè (e) latte : llaeth poeth gyda espresso a llaeth ewynnog ar ei ben (i frecwast)
 • Liégeois (cynaniad; li-e-shwa) : hufen iâ gyda choffi rhew arno a chantilly ar ei ben
 • Limone - caffè con limone : coffi gyda lemon
 • Long - long black / Café long / Caffè lungo : espresso gyda rhagor o ddŵr poeth wedi wasgu drwy'r hidlydd
 • Lungo - caffè lungo : gweler Long

MGolygu

 • Macchiato caldo  : espresso gyda diferyn o laeth poeth
 • Macchiato freddo : espresso gyda diferyn o laeth oer
 • Maroccino : espresso gyda llaeth poeth ewynnog
 • Moca / Mocha : y coffi gorau, o Al Mukha, porthladd masnachwyr coffi yn Yemen
 • gellir Moca olygu hefyd;- espresso gyda sudd siocled, llaeth poeth a hufen wedi corddi
 • pot Moca : aillai percoladur, neu gwneuthurwr coffi pen stof ("Bialetti")
 • Moitié-moitié : (Ffrangeg - cynaniad MWAT-ië-MWAT-ië) : hanner a hanner (llaeth a hufen)

NGolygu

 • Noisette (cynaniad; nwa-ZET) : (yn Ffrainc). Gweler macchiato

PGolygu

 • Panna : hufen (yn eidaleg) - espresso con panna : espresso gyda hufen

RGolygu

 • Ristretto / Caffè stretto : espresso bach cryf
 • Romana - caffè alla romana : coffi mewn gwydr

SGolygu

 • Salsa fanila : coffi gyda ychydig o sudd fanila, dŵr mwyn eferw a rhew
 • Scuro : (Eidaleg = tywyll) gyda dim ond ychydig o laeth
 • Shakerato - caffè freddo shakerato : coffi oer wedi ei ysgwyd (gellir ychwanegu gwirod neu fanila)
 • Short black : coffi bach du. Gweler espresso

TGolygu

 • tazza fredda (cynaniad; TAD-sa FFRED-a) - caffè in tazza fredda : coffi mewn cwpan oer

VGolygu

 • Viennois (cynaniad; fi-en-wa) / Café Wien : coffi a chantilly ar ei ben

Cysylltiadau allanolGolygu

Mae gan Wicilyfrau gwerslyfr neu lawlyfr ar y pwnc yma: