Gleision Caerdydd yw tîm rygbi sy'n chwarae yng Nghynghrair Celtaidd, Cwpan Heineken a'r Cwpan Eingl-Gymreig.

Gleision Caerdydd

Gleision Caerdydd logo.gif

Lliwiau'r Tim

Cartref

Fwrdd

Prif lliwiau
Ail lliwiau

Rhanbarthau Rygbi Cymru 2004

Pedwar Rhanbarth Rygbi'r Undeb yng Nghymru

Gleision Caerdydd
Caerdydd
Sgarlets Llanelli
Llanelli
Y Gweilch
Abertawe
Castell-
Nedd
Dreigiau Casnewydd Gwent
Casnewydd
 Rhybudd! Broom icon.png Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.


Hanes y RhanbarthGolygu

Mae Gleision Caerdydd yn un o'r pump rhanbarth gwreddiol yn hanes rygbi rhanbarthol Cymru. Hefyd roeddent yn un mas o ddau rhanbarth nad oedd rhaid iddynt gyfuno gyda chlwb arall pan ddaeth y rhanbarthau i fodolaeth yng Ngymru ym myd rygbi'r undeb.

Yn 2003, penderfynodd Undeb Rygbi Cymru newid lefel uchaf rygbi Cymru o naw clwb i bump rhanbarth, yn dilyn llwyddiant system felly yn Iwerddon, Seland Newydd, Awstralia a De Africa. Roedd yn benderfyniad dadleuol ar y pryd, gyda llawer o gefnogwyr yn erbyn y newidiadau. Gleision Caerdydd oedd y rhanbarth gyntaf i penderfynu ar enw. Fe lansiwyd yr rhanbarth ar y 6ed Mehefin 2003 yn ngwesty'r Hilton, Caerdydd. Fe gorffenodd y Gleision yn 6ed safle yn y Cynghrair Celtaidd yn ei tymor cyntaf, yr rhanbarth gwaethaf o Gymru.

Yn gyntaf roedd y Gleision yn cynrycholi dinas Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig. Gyda'r rhanbarth Rhyfelwyr Celtaidd yn cau yn 2004 ar ôl un tymor ymsetynodd talgylch y Gleision i gynrycholi Morgannwg gyfan a rhan o Bowys.

Ar ddechrau trydydd tymor y Gleision, nid oedd pethau wedi ymddangos i gwella gyda'r tîm yn methu cyraedd ail-rownd Cwpan Heineken. Yn ystod y tymor ymynodd Jonah Lomu gyda'r Gleision ac er nad oedd mor gyflym na gryf pryd chwaraeodd yn Cwpan y Byd, deg flwyddyn cyn, fe daeth llawer o cefnogwyr i'w weld. Yn ystod ail-hanner y tymor dechreuodd yr rhanbarth cael canlyniadau da yn yr Cynghrair Celtaidd ac fe gorfennodd nhw fel yr rhanbarth cryfaf o Gymru yn y 4ydd safle.

CartrefGolygu

Mae Gleision Caerdydd yn chwarae ar Barc yr Arfau yng Nghaerdydd drws nesaf i'r Stadiwm y Mileniwm. Mae'r mynedfa i Barc yr Arfau ar Stryd Westgate.

Dolen allanolGolygu