Rhestr Llyfrau Cymraeg/Ysgrifau a Sgyrsiau

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Ysgrifau a Sgyrsiau. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes: Atgofion Plentyndod 2 (2012) Ann Beynon 10 Ebrill 2013 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337986
Stori Sydyn: Meddyliau Eilir Eilir Jones 10 Ionawr 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716354
Rhwng Cyfnos a Gwawr - Cyfres o Erthyglau Emlyn Evans 09 Ionawr 2013 Gwasg Gee ISBN 9781904554165
Pluen y Sgwennwr William Owen 24 Hydref 2012 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845274207
Modryb Amrywiol 23 Hydref 2012 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742838
Mae Pawb yn Cyfrif Gareth Ffowc Roberts 14 Awst 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848515116
Cred, Llên a Diwylliant - Cyfrol Deyrnged Dewi Z. Phillips Amrywiol/Various Gwynn Matthews 25 Gorffennaf 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714480
Trwy Ofer Esgeulustod - Brad a Dinistr Prifysgol Cymru Dafydd Glyn Jones 18 Gorffennaf 2012 Dalen Newydd ISBN 9780956651686
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2010: Rhai Addasiadau Cymraeg Canol o Sieffre o Fynwy Patrick Sims-Williams 26 Ionawr 2012 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029080
Taid/Tad-cu Amrywiol/Various 21 Tachwedd 2011 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742739
Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes: Dydd Barn a Diwedd y Byd (2011) Eifion Glyn 24 Hydref 2011 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337979
Cyfres y Goreuon: 1. Cyfweliadau Mabon Gwyn Thomas 17 Mawrth 2011 Gwasg Gee ISBN 9781904554103
Nain/Mam-gu Amrywiol/Various 09 Tachwedd 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742678
Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes: Gobaith a Gorthrwm (2010) Mary Hughes 25 Hydref 2010 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337962
Lloffion Eifionydd W. Arvon Roberts 13 Hydref 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273101
Canu Radical Newydd, Y - Dwi'n Gwybod Ble Dwi Rhwng Hefin Wyn 12 Awst 2010 Barn ISBN 9780956640505
Daith, Y Mairwen Thorne 21 Gorffennaf 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712561
O Wythnos i Wythnos R. Gerallt Jones 21 Gorffennaf 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712073
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2009: Iolo Morganwg y Gweriniaethwr Geraint H. Jenkins 21 Ebrill 2010 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029035
Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes: Fi, Kate a'r Gwyddoniadur (2009) Menna Baines 12 Ionawr 2010 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337955
Prynu Lein Ddillad – Dyddiaduron 1980–92 Hafina Clwyd 25 Tachwedd 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272371
Epil Gwiberod yr Iwnion Jac Geraint Jones 22 Hydref 2009 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845942
Dyddiadur America a Phethau Eraill D. Densil Morgan 14 Hydref 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272616
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2008: 'Anwir Anwedhys y Mae yn i Ysgrivennv Ymma' - Rhai o Ymylnodau Edward Lhwyd Brynley F. Roberts 11 Medi 2009 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029004
Heritage Tomorrow / Treftadaeth Yfory Alun Ffred Jones 01 Rhagfyr 2008 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773382
Methu Peidio William Owen 25 Tachwedd 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845782
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2007: Ailbeintio Pont y Borth? Y Geiriadur a'r Gymraeg Gareth A. Bevan 23 Hydref 2008 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531737
Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes: Chwarelyddiaeth Dyffryn Nantlle (2008) Gwynfor Pierce Jones 20 Hydref 2008 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337948
Darlith Goffa Merfyn Williams 2008: Llenor a'i Fro Gynefin, Y Gwyn Thomas 20 Hydref 2008 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri/Snowdonia National Park Authority ISBN 9781845241315
Rhywbeth Bob Dydd Hafina Clwyd 30 Medi 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272005
Briwsion – Ysgrifau a Rhai Cerddi Myfanwy Bennett Jones 14 Mai 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845690
Pobl Elizabeth Lloyd 21 Rhagfyr 2007 Gw. Disgrifiad/See Description
Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes 2007: Hiraeth Doeth Dewi R. Jones 19 Hydref 2007 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337931
Darlith Flynyddol Clwb y Bont, Pwllheli: Lle i Enaid Gael Llonydd...? Robert M. Morris 19 Medi 2007 Clwb y Bont
Matthews, Morgannwg a'r Mimosa David Leslie Davies 13 Awst 2007 Cymdeithas Cymru / Ariannin ISBN 9788888048376
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2006: 'Cyngan Oll?' Cynghanedd y Cywyddwyr Cynnar Dafydd Johnston 09 Gorffennaf 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531331
Cynheiliaid y Gân: Ysgrifau i Anrhydeddu Phyllis Kinney a Meredydd Evans / Bearers of Song: Essays in Honour of Phyllis Kinney and Meredydd Evans Sally Harper, Wyn Thomas 05 Ebrill 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708320815
Patrwm Amryliw, Y - Cyfrol 2 Robert Rhys 30 Tachwedd 2006 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437684
Cof ac Arwydd - Ysgrifau ar Waldo Williams Damian Walford Davies, Jason Walford Davies 23 Tachwedd 2006 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437875
Crefydd a Gwyddor - Myfyrdodau Dafydd Wynn Parry 17 Tachwedd 2006 Dafydd Wynne Parry ISBN 9781904845461
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2005: Taliesin a Brwydr y Coed Marged Haycock 29 Awst 2006 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531089
Thomas Roberts Llwynrhudol a'i Gyfnod Arthur Meirion Roberts 28 Ebrill 2006 Clwb y Bont
Rhyfedd o Fyd Gruff Roberts 28 Mawrth 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843236740
Mynydd Hwn, Y - Deg o Ysgrifau am Fynyddoedd 10 Awst 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235569
Cwrt Cosbi John Hardy 01 Awst 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742159
Ffarwel i'r Sbectol John Roberts Williams 27 Gorffennaf 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742173
Darlithoedd Fforwm Hanes Cymru: Angen am Owain, Yr John Davies 27 Gorffennaf 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819995
Darlith Flynyddol Clwb y Bont, Pwllheli: Wynebu Llewod - Ymweliadau Howell Harris â Llŷn Geraint Tudur 25 Gorffennaf 2005 Clwb y Bont
Lewis Jones a'r Wladfa Gymreig Dafydd Tudur 18 Gorffennaf 2005 Cymdeithas Cymru / Ariannin ISBN 9780901337870
Dal i Frygowthan William Owen 05 Ebrill 2005 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845249
Mwy o Fyd Bethan Bethan Gwanas 05 Ebrill 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843234814
Teithiau'r Meddwl - Ysgrifau Llenyddol Kate Bosse-Griffiths Kate Bosse-Griffiths J. Gwyn Griffiths 13 Ionawr 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437473
Hunaniaeth Gymreig/Welsh Identity T. Graham Williams B.A. 09 Rhagfyr 2004 Gwasg Dinefwr ISBN 9780954727802
Yng Ngolau'r Mynydd - Anerchiad y Llywydd yng Nghyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Cwm Gwendraeth 2004 Hefin Jones 30 Medi 2004 Ty John Penri
Methiant Prifysgolion Cymru/Failure of the Universities of Wales, The Richard Wyn Jones 30 Medi 2004 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726329
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2003: Cynnull y Farddoniaeth Daniel Huws 28 Awst 2004 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531324
Darlith Lenyddol Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 2004: Nid Hwn Mo'r Llyfr Terfynol - Hanes Llenyddiaeth Thomas Parry Derec Llwyd Morgan 02 Awst 2004 Derec Llwyd Morgan ISBN 9780903878852
Llyfrau Llafar Gwlad:58. Cacwn yn y Ffa - Casgliad o Ysgrifau Wil Jones y Naturiaethwr Wil Jones Duncan Brown, Sian Shakespear 01 Gorffennaf 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819278
Syllu ar y Sêr - Casgliad o Ysgrifau Desmond Davies 15 Ebrill 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233800
Byd a'r Betws, Y - Colofnau Angharad Tomos Angharad Tomos Rocet Arwel Jones, Dafydd Morgan Lewis 08 Rhagfyr 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436988
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2004: Dafydd Ap Gwilym - Y Gŵr wrth Gerdd Gwyn Thomas 01 Medi 2003 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531171
Problem Prifysgol a Phapurau Eraill Dafydd Glyn Jones 01 Awst 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818479
Byd y Nofelydd - Cyfweliadau Gydag Awduron Cyfoes o Gymru Sioned Puw Rowlands 01 Awst 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436773
Blas ar Fwynder Maldwyn Heledd Maldwyn Jones 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818424
Areithiau a Phregethau y Parch. a Gwir Anrhyd. Dr Rowan Williams Chwe 2000-Rhag 2002/Addresses and Sermons Delivered by the Most Rev. & Rt. Hon. Dr Rowan Williams Feb 2000-Dec 2002. Rowan Williams 23 Mai 2003 Gwasg yr Eglwys yng Nghymru ISBN 9780853261124
Brifddinas, Diwylliant a'r Genedl, Y / Capital, Culture and the Nation, The Geraint Talfan Davies 05 Rhagfyr 2002 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726879
Byd Bethan Bethan Gwanas 30 Tachwedd 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230878
Cyfaredd Eifionydd - Ysgrifau Elis Gwyn Dyfed Evans 02 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818011
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2001: Edmyg Dinbych - Cerdd Lys Gynnar o Ddyfed R. Geraint Gruffydd 01 Awst 2002 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531911
Gorau Cyfarwydd - Detholiad o Ddarlithoedd ac Ysgrifau Beirniadol Bedwyr Lewis Jones Gerwyn Wiliams 02 Chwefror 2002 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437462
Agoriad yr Oes Dafydd Glyn Jones 09 Ionawr 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436032
Chwarter Canrif Fesul Pum Munud - Dros Sbectol John Roberts Williams John Roberts Williams 03 Rhagfyr 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741831
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Traddodiadau Cerdd Cymru (2000) Stephen Rees 01 Tachwedd 2000 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255535
'Brenhines Ymdrochleoedd Cymru' - Twristiaeth a'r Iaith Gymraeg yn Llandudno yn Ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Gwenfair Parry 10 Chwefror 2000 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531959
Offrymau + Ailddyfeisiadau / Offerings + Reinventions Iwan Bala 17 Ionawr 2000 Seren ISBN 9781854112804
Dal i Sbecian dros fy Sbectol John Roberts Williams 03 Rhagfyr 1999 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741626
Darlith Cymru Heddiw Eisteddfod Genedlaethol Môn 1999: Ceidwadaeth a'r Gymru Newydd / Conservatism and the New Wales Simon Brooks 01 Awst 1999 Eisteddfod Môn ISBN 9780000779953
Darlith Wyddoniaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1999: Cyfraniad Cymro i Fyd Archaeoleg y Môr Owain T. P. Roberts 01 Awst 1999 Eisteddfod Môn ISBN 9780000779960
Darlith Lenyddol Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1999: Llew Llwyfo: Arwr Gwlad a'i Arwrgerdd Hywel Teifi Edwards 01 Awst 1999 Eisteddfod Môn ISBN 9780000779977
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Meistres 'Graianfryn' a Cherddoriaeth Frodorol yng Nghymru (1999) Wyn Thomas 01 Awst 1999 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255528
Naddion - Detholion o Ryddiaith Islwyn Ffowc Elis 28 Tachwedd 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403182
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Canu'r Werin yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru (1998) Aled Lloyd Davies 01 Medi 1998 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255504
Darlith Cymru Heddiw Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr 1998: Byw Ynghanol Chwyldro Euryn Ogwen Williams 01 Awst 1998 Eisteddfod Genedlaethol Cymru ISBN 9780863815393
Grym y Gair a Fflam y Ffydd - Ysgrifau ar Hanes Crefydd yng Nghymru R. Tudur Jones Densil Morgan 01 Awst 1998 Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781859941652
Cwpanaid o De a Diferion Eraill R.T. Jenkins Emlyn Evans 02 Rhagfyr 1997 Gwasg Gee ISBN 9780707403014
O Gader Idris - Detholiad o Ysgrifau'r Parchedig O.M. Lloyd O.M. Lloyd 01 Medi 1997 Gwasg y Dydd ISBN 9780863814587
Clust y Wenci Hafina Clwyd 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024980
Cyfres Cymreictod Gweladwy:iii. Damcanu a Ballu... Robyn Léwis 01 Mawrth 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024638
Amryw Bethau Thomas Parry 03 Rhagfyr 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402888
Ysgub o'r Wisgon T. J. Davies 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814112
Mil a Mwy - Y Pumed Detholiad o Sgyrsiau 'Dros fy Sbectol' John Roberts Williams 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394369
Gwarchod y Gwreiddiau - Cyfrol Goffa Alun R. Edwards Rheinallt Llwyd 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023686
Cyn Oeri'r Gwaed Islwyn Ffowc Elis 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9780863834608
Cyfres Cymreictod Gweladwy:2. Troi'n Alltud Robyn Lewis 01 Ebrill 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023570
Sglein (Cyfrol 4) - Casgliad o Sgyrsiau Radio R. Alun Evans 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Gee ISBN 9780707402758
ABC Neb R. S. Thomas Jason Walford Davies 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741244
Bylchau - Ysgrifau Mynydd a Thaith Ioan Bowen Rees 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313282
Consýrn am y Genedl Olive Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg y Sir ISBN 9780000570406
Casglu'r Briwsion Joan Davies 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786436
Rhwng Godro a Gwely Harri Gwynn 01 Ionawr 1994 Y Lolfa
Clwydda i Gyd! William Owen 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812903
Cylch Cyflawn Huw Edwards 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402352
Dyrchafwn Gri Lewis Valentine Idwal Wynne Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000675552
Taro Tant - Detholiad o Ysgrifau ac Erthyglau Huw Williams 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402420
Merêd - Detholiad o Ysgrifau Meredydd Evans Ann Ffrancon, Geraint H. Jenkins 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021248
Cyfres Cymreictod Gweladwy:1. Rhith a Ffaith Robyn Lewis 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021101
Sglein (Cyfrol 2) - Casgliad o Sgyrsiau Radio R. Alun Evans 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402345
Andalusia a Phethau Bach Eraill J. Aelwyn Roberts 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812743
[Gŵr o Wyneb y Graig, Y - H.D. Hughes a'i Gefndir]] D. Lloyd Hughes 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402277
Pum Munud i Chwech - Ac i Wyth John Roberts Williams 01 Ionawr 1993 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740964
Ymgiprys am y Goron ac Ysgrifau Eraill Emyr Wyn Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gee ISBN 9780707402130
Wedi'r Faner? Neu Tamaid i Aros Pryd? Wiliam Owen 01 Ionawr 1992 Amrywiol ISBN 9781874621010
Bara Brith i De T. D Roberts 01 Ionawr 1992 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740704
Tair Coeden ac Ysgrifau Eraill, Y R. Glyndwr Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Gee ISBN 9780707402079
Pryf yn y Pren, Y Mathonwy Hughes 01 Ionawr 1991 Gwasg Gee ISBN 9780707402024
Sgyrsiau Rhodri Prys Jones Rhodri Prys Jones 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740797
Corn Mawr a Nodau Eraill, Y Gruffudd Parry 01 Ionawr 1991 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394024
Credu a Chofio - Ysgrifau Edwin Pryce Jones R. Tudur Jones 01 Ionawr 1991 T? John Penri ISBN 9781871799095
Pe Medrwn yr Iaith R.S. Thomas Tony Brown, Bedwyr Lewis Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715406885
Yng Nghwmni'r Meddyg J.H. Thomas 01 Ionawr 1990 T? John Penri ISBN 9781871799088
Siwrneio Ifor Rees 01 Ionawr 1990 T? John Penri ISBN 9781871799057
Cyfres Rhwng Gŵyl a Gwaith: 8. Rhwng Gŵyl a Gwaith R. Alun Evans 01 Ionawr 1990 Gwasg Gee ISBN 9780707402000
Cell Gymysg o'r Genedlaethol 01 Ionawr 1989 Amrywiol ISBN 9780000174741
Ambell Sylw Alun Llywelyn-Williams 01 Rhagfyr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780000670113
Cofio Rhai Pethau D. Tecwyn Lloyd 01 Ionawr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780000671141
Byrglars ac Ysgrifau Eraill Dafydd Davies 01 Ionawr 1987 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000670649
Paid a Blino dy Fforwards Lynn Davies 01 Ionawr 1987 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779540
Cymysgadw D. Tecwyn Lloyd 01 Ionawr 1986 Gwasg Gee ISBN 9780707401058
Cywain - Detholiad o Waith Llywelyn Phillips Llywelyn Phillips B. G. Owens 01 Ionawr 1986 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780863832970
Cyfres Clasuron yr Academi:V. Ati, Wŷr Ifainc Saunders Lewis Marged Dafydd, R.M. Jones, Bobi Jones 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309193
Gwarlingo T. J. Davies 01 Ionawr 1986 Gwasg Cambria ISBN 9780900439308
Canlyn Arthur Saunders Lewis 01 Ionawr 1985 Gwasg Gomer ISBN 9780863831270
Casgliad o Ysgrifau T.H. Parry-Williams T. H. Parry-Williams 01 Ionawr 1984 Gwasg Gomer ISBN 9780863838590
Adlodd Llwyd o'r Bryn Dwysan Rowlands 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000670052
Mwg y Pentrefi D.Ll. Carrellio-Morgan 01 Ionawr 1983 Gwasg Cambria ISBN 9780900439100
Yn Chwech ar Hugain Oed D.J. Williams 01 Ionawr 1983 Gwasg Gomer ISBN 9780850888683
Byclings Gwilym Tudur 01 Ionawr 1981 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000770882
Arch Noa a Rhai o'r Creaduriaid John Roberts Williams 01 Ionawr 1977 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000676351
Ysgrifau yr Hanner Bardd Dafydd Rowlands 01 Awst 1972 Gwasg Gomer ISBN 9780850881622
Cyfansoddi Ewrop - Helaethu Ffiniau / Creating a New Europe - Enlarging Our Borders Dafydd Elis-Thomas 01 Awst 2005 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773047
The International Celtic Congress/Y Gyngres Geltaidd Ryngwladol - Darlithoedd ar y Thema Adfer Iaith yn y Gymuned/Lectures on the Theme Language Revival in the Community 01 Medi 2003 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780953079315