Rhestr Llyfrau Cymraeg/ Cerddoriaeth, Caneuon, Caneuon Poblogaidd

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Cerddoriaeth, Caneuon, Caneuon Poblogaidd. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Taro'r Nodyn Gwenda D. Williams 17 Gorffennaf 2013 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424472
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy Menai Williams 16 Mai 2013 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Tant - 101 o Alawon Telyn Traddodiadol/101 Welsh Traditional Harp Tunes Sian James, Sioned Webb 28 Mawrth 2013 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Bedw Gwynion 07 Mawrth 2013 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000772060
Caneuon Tecwyn Ifan Tecwyn Ifan 18 Ionawr 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716323
100 o Ganeuon Gwerin Meinir Wyn Edwards 29 Tachwedd 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715999
Tonau Derfel Tecwyn Ellis 03 Hydref 2012 Curiad ISBN 9781908801005
Alawon Gwerin Iolo Morganwg Leila Salisbury 13 Awst 2012 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255573
'Sneb yn Becso Dam 07 Awst 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715050
Ffylantin-Tw! Robin Huw Bowen 01 Awst 2012 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551232
Ceinciau Llwyndyrus (Cs031) Owain Siôn 12 Gorffennaf 2012 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551249
Lliwiau'r Hydref Ceri Gwyn, Myfanwy Bennett Jones 27 Hydref 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424236
Perlau yn y Glaw - Pum Dawns i'r Delyn Mared Emlyn 20 Hydref 2011 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pethau Bach, Y Ryan Davies 09 Medi 2011 Y Lolfa ISBN 9781847714022
Taro Deuddeg - Hwiangerddi Cefin Roberts, Einion Dafydd, Robat Arwyn, Annette Bryn Parri 29 Gorffennaf 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424199
Mae'n Rhaid i Bethau Newid Aled Lloyd Davies, Eilir Owen Griffiths 17 Mai 2011 Alto Publications 9.79E+12
Requiem (llyfr) Eilir Owen Griffiths 17 Mai 2011 Alto Publications 9.79E+12
Ave Maria (llyfr) Eilir Owen Griffiths 17 Mai 2011 Alto Publications 9.79E+12
Christus Natus Est/Ganwyd Crist/Christ is Born Eilir Owen Griffiths 17 Mai 2011 Alto Publications 9.79E+12
Sioeau Maldwyn Linda Gittins, Derec Williams, Penri Roberts 21 Ebrill 2011 Y Lolfa ISBN 9780862434915
Er Mwyn Yfory - Drama Gerdd gyda Rhyfel y Degwm yn Gefndir Iddi Derec Williams, Penri Roberts, Robat Arwyn 21 Ebrill 2011 Y Lolfa ISBN 9780862434847
Dawnsiau Ffair Nantgarw/Fair Dances John Mosedale, Eddie Jones 02 Chwefror 2011 Kingslere Publications Ltd
Bwgan Brain, Y T. Gwynn Jones 18 Ionawr 2011 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742708
Yn dy Gwmni Di Robat Arwyn Gwenan Gibbard 08 Rhagfyr 2010 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551218
100 o Ganeuon Pop Meinir Wyn Edwards 25 Tachwedd 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712417
Gwin Beaujolais Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain 15 Awst 2010 Y Lolfa ISBN 9780862432492
Cyfres Clasuron Honno: Cerddi Jane Ellis Jane Ellis Rhiannon Ifans 12 Awst 2010 Honno ISBN 9781906784188
Crwydryn Llon, Y Dewi Jones, Eilir Owen Griffiths 02 Awst 2010 Alto Publications 9.79E+12
Myrddin/Merlin Catrin Lyall, Eilir Owen Griffiths 02 Awst 2010 Alto Publications 9.79E+12
Gorffennwyd Norman Closs Parry, Eilir Owen Griffiths 02 Awst 2010 Alto Publications 9.79E+12
Wyth Cân, Pedair Sioe - Caneuon o Sioeau Cerdd Robat Arwyn Meinir Wyn Edwards 30 Gorffennaf 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712653
Pwt ar y Bys - Alawon Cymreig Traddodiadol i Ddechreuwyr/Traditional Welsh Tunes for Beginners 29 Gorffennaf 2010 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Dwylo ar y Piano 3: Dawnsiau Celtaidd S? Gerallt Jones 29 Gorffennaf 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712455
Hobed - Alawon y Glerorfa/Tunes of y Glerorfa 29 Gorffennaf 2010 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Distaw (llyfr) Emyr Edwards, Ceri Elen, Eilir Owen Griffiths 23 Gorffennaf 2010 Alto Publications 9.79E+12
Hwyl y Ddawns Werin/Fun of the Folk Dance (Pecyn Llyfr a CD) Eddie Jones 05 Chwefror 2010 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Pum Diwrnod o Ryddid/Five Days of Freedom Linda Gittins, Penri Roberts, Derec Williams Gwenan Gibbard Dafydd Iwan, 03 Chwefror 2010 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551157
Hen Garolau Plygain Geraint Vaughan-Jones 31 Rhagfyr 2009 Y Lolfa ISBN 9780862431549
Ar Noson Oer Nadolig Amrywiol/Various Meinir Wyn Edwards 25 Tachwedd 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711779
Hela'r Hen Ganeuon Meredydd Evans 24 Tachwedd 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711786
Cariad Pur Ffyddlon/Faithful True Love (SATB) Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Gwŷr Aeth Gatraeth/Men Went to Catraeth (TTBB) Geraint Vaughan Jones, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Brodyr i'w Gilydd/Never was Dawn so Bright (SATB) Eleri Cwyfan, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Delyn, Y/Harp, The (TTBB) - Lleisiau a Phiano William Morris, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Delyn, Y/Harp, The (TTBB) - Lleisiau yn Unig William Morris, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Delyn, Y/Harp, The (TTBB) - Rhan y Delyn William Morris, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Dawns y Siôl/The Shawl Dance (TTBB) Gwyneth Evans, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Salm 150/Psalm 150 (TTBB) Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Mab A'n Rhodded/The Nativity (SATB) Madog ap Gwallter, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Ffraeth: Fflyff/Fluff (SATB) Elinor Wyn Reynolds, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Ffraeth: Penblwydd Chwech/Sixth Birthday (SATB) Gwyn Thomas, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Ffraeth: Traed/Feet (SATB) Gwyn Thomas, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Ffraeth: Ffair Machynlleth/Machynlleth Fair (SATB) Gwynn ap Gwilym, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Wlatgarol: Gwinllan a Roddwyd (SATB) Saunders Lewis, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Wlatgarol: Y Gymraeg (SATB) Alan Llwyd, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Wlatgarol: Fy Ngwlad (SATB) Gerallt Lloyd Owen, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Pedair Cerdd Wlatgarol: Cymru (SATB) Gwenallt, Gareth Glyn 17 Awst 2009 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Lleisiau'r Werin 6 - Deg Alaw Werin E. Olwen Jones 27 Gorffennaf 2009 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255566
Ehedydd yr Awyr Glir/The Lark in the Clear Air (Curiad 3059) 15 Gorffennaf 2009 Curiad
Caneuon Mathafarn Dewi Jones (Mathafarn), E. Olwen Jones 10 Mehefin 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272203
Dawnsiwn Ymlaen/Dance On Eddie Jones 04 Awst 2008 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Cythrel Cerdd - Anecdotau o Fyd Cerdd Alwyn Humphreys 26 Mehefin 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710567
Rhyfeddod Bethlehem John Hywel 05 Tachwedd 2007 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426988
Cân Di Bennill D. Geraint Lewis, Delyth Hopkins Evans 29 Mehefin 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238591
Cerddoriaeth y Cymry: Cyflwyniad i Draddodiad Cerddorol Cymru Arfon Gwilym 27 Mehefin 2007 Y Lolfa ISBN 978086243ISBN 9781
Goreuon Caryl Caryl Parry Jones 29 Tachwedd 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270773
Ar y Ffin Delyth Jenkins Gwenan M Gibbard 22 Tachwedd 2006 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551003
Hen Garolau Cymru Arfon Gwilym 15 Tachwedd 2006 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900042690
Hen Garolau Cymru Arfon Gwilym, Sioned Webb 15 Tachwedd 2006 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426957
Heritage/Treftadaeth Hawys Glyn James 07 Medi 2006 Hawys Glyn James
Casgliad o Gerddi a Chaneuon Ray Samson 04 Medi 2006 Ray Samson
Hwiangerdd a Breuddwydion i Elin Grace/ Lullaby and Dreams for Elin Grace John Hywel 15 Awst 2006 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Stelcian Bethan Bryn 02 Awst 2006 Curiad ISBN 9781897664797
Benedictus Robat Arwyn 02 Awst 2006 Curiad ISBN 9781897664896
Caneuon Traddodiadol y Cymry / Traditional Songs of the Welsh Arfon Gwilym 26 Gorffennaf 2006 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426933
Alaw Tawe 27 Ebrill 2006 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Ble Wyt Ti Rhwng? Hefin Wyn 18 Ebrill 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438005
Goreuon Huw Chiswell 30 Tachwedd 2005 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394338
Seinio Clod T. Elfyn Jones 14 Medi 2005
Er Hwylio'r Haul Robat Arwyn 01 Awst 2005 Curiad ISBN 9781897664742
Caneuon Enwog Cymru / Famous Songs of Wales 2 Sioned Webb 19 Ebrill 2005 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426766
Dawnsiau Traddodiadol: Casgliad o Ddawnsfeydd o'r 17eg a'r 18fed Ganri F John Mosedale, Eddie Jones 22 Chwefror 2005 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
O Dro i Dro Idwal Williams 22 Chwefror 2005 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Llangadfan Fach a Thair Dawns Arall Idwal Williams 22 Chwefror 2005 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Tryfan (llyfr) Megan Morris 09 Rhagfyr 2004 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426759
Caneuon Tymor/Seasonal Songs Grace Williams 09 Rhagfyr 2004 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426773
Digon i Mi (5053)- Pump Unawd ac Un Ddeuawd gyda Chyfeiliant Piano Rhys Jones, Aled Lloyd Davies 29 Tachwedd 2004 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426926
Rhosynnau Nadolig - 6 o Ganeuon Nadoligaidd Poblogaidd Gwenan Gibbard 29 Tachwedd 2004 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394642
Hafan Gobaith (Ttbb) (4063) 30 Medi 2004 Curiad
Hafan Gobaith (Unawd) (9021) 30 Medi 2004 Curiad
Mae Yna Wlad/There is a Land (9020) Solo Voice and Piano Laurence A. Thompson 05 Awst 2004 Curiad
Trallodion Myfanwy: Cyfrol 2 / Trials of Myfanwy, The: Volume 2 Steve Jones 24 Mehefin 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Canwn! 100 Welsh Songs 30 Ebrill 2004 Y Lolfa ISBN 9780862432171
Holl Ganeuon Dafydd Iwan Dafydd Iwan Hefin Elis 22 Mawrth 2004 Y Lolfa ISBN 9780862432775
Trallodion Myfanwy / Trials of Myfanwy, The Steve Jones 17 Mawrth 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Groeswen - Amrywiadau, Egwyl a Ffiwg ar Gyfer Piano Steffan E. Jones 08 Mawrth 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Welsh Popular Songs Nick Roberts 08 Mawrth 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Piano Easy Play: Clasuron y Cymry / Welsh Classics Steven Jones 08 Mawrth 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Ffrwd Fach Loyw/The Crystal Rill (5028)(Llais Uchel) Mansel Thomas 23 Ionawr 2004 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Yn Dyrfa Weddus - Carolau ar Gyfer y Plygain Rhiannon Ifans 02 Rhagfyr 2003 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416984
Diliau'r Dyffryn 02 Rhagfyr 2003 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Caneuon John ac Alun John T. Jones 27 Tachwedd 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436834
Ffordd Tangnefedd Eric Jones, Garry Owen 01 Tachwedd 2003 Curiad ISBN 9781897664698
Llawen Genwch / Come and Worship Geoffrey Hewitt 02 Hydref 2003 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426865
Cân y Werin / Songs of the People D.E. Parry Williams Gwyn Thomas, 02 Hydref 2003 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426896
Bytholwyrdd 3 Mary S. Jones 01 Hydref 2003 Curiad ISBN 9781897664179
Ceinciau'r Gorwel (6026) Eirlys Gravelle 01 Awst 2003 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426919
Terfysg Abertawe / Swansea Riot, A Robin Campbell Heini Gruffudd 01 Mai 2003 Robin Campbell ISBN 9780954298005
Hip Hip Hwrê! Caryl Parry Jones, Christopher J. Davies 12 Mawrth 2003 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9781870222495
Cân Di Bennill - Casgliad o Hoff Ganiadau'r Cymry D. Geraint Lewis, Delyth Hopkins Evans 15 Ionawr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843230335
Robin Goch a Cherddi'r Urdd 2003 01 Ionawr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843231059
Be Bop a Lula'r Delyn Aur - Hanes Canu Poblogaidd Cymraeg Hefin Wyn 05 Rhagfyr 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436346
Dawnsiau Bardd y Brenin / Dances of the King's Harper John Mosedale 01 Hydref 2002 Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Lleisiau'r Werin 5: Deg Alaw Werin E. Olwen Jones 01 Awst 2002 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255542
Mair (Curiad 9005) Lyn Davies 01 Awst 2002 Curiad
Haf Fawl/Praise of Summer (9002) Lyn Davies 01 Awst 2002 Curiad
Caneuon y Tri Aderyn / Songs of the Three Birds Dilys Elwyn-Edwards, R. Williams Parry Gwyn Thomas, 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426698
William Mathias - Tair Alaw Gymreig i Lais Uchel / Three Welsh Melodies for High Voice 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
William Mathias - Tair Alaw Gymreig i Lais Isel / Three Welsh Melodies for Low Voice 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Genedigaeth Taliesin / Birth of Taliesin, The Mervyn Burtch, Francesca Kay 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Sanctus i Dri Chôr Satb ac Organ / Sanctus for Three Satb Choirs and Organ Eirlys Gravelle 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Tymhorau, Y / Seasons, The (3095) Eric Lloyd Williams 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426711
Gweddi'r Arglwydd / Lord's Prayer, The (4073) 01 Mai 2002 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Gŵyl a Dathlu Gaenor Hall 01 Ionawr 2002 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000775108
Trumpet Concerto / Concerto ar Gyfer Utgorn - Full Score / Sgôr Lawn Grace Williams 10 Rhagfyr 2001 Curiad ISBN 9781897664537
Atgof o'r Sêr / Memory of Stars, The Robat Arwyn 10 Rhagfyr 2001 Curiad ISBN 9781897664483
Caneuon Ems Emyr Huws Jones 12 Tachwedd 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435783
Lobsgows (llyfr) Bethan Bryn 01 Awst 2001 Curiad ISBN 9781897664384
Caneuon Ionawr - i Lais Uchel / January Songs - For High Voice Gareth Glyn 01 Awst 2001 Curiad ISBN 9781897664339
Arglwyddes Llanofer - Gwenynen Gwent Rachel Ley 01 Awst 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741640
Hufen o Gân Mary S. Jones, Gwennant Pyrs, Delyth Rees 01 Gorffennaf 2001 Curiad ISBN 9781897664186
Cadw Gŵyl 01 Ionawr 2001 Gwasg yr Eglwys yng Nghymru ISBN 9781859942437
Carolau Caryl Caryl Parry Jones 01 Tachwedd 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816314
Hafan Gobaith/Another Day(3019) 11 Hydref 2000 Curiad ISBN 9780000870858
Pokarekare Ana (Curiad 4107) 13 Medi 2000 Curiad
Sirioldeb/One Blessing (Cur 4118) 13 Medi 2000 Curiad
Ceinciau Hiraethog Dafydd Huw 01 Medi 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780000873163
Canrif o Gân: Cyfrol 2 - Datblygiad Cerdd Dant Ym Môn, Arfon, Llŷn ac Eifionydd, Maldwyn, Y De-Orllewin, Cwm Tawe a'r De-Ddwyrain Aled Lloyd Davies 01 Awst 2000 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780863816512
Yn y Mŵd Bethan Bryn 01 Awst 2000 Curiad ISBN 9781897664131
Canu Cynnar Tecwyn Ellis 01 Awst 2000 Curiad ISBN 9781897664926
Gylfinir, Y /The Curlew (Cur 3045) 28 Gorffennaf 2000 Curiad ISBN 9780000870612
Dawnsiau Llanofer / Llanofer Dances John Mosedale, Eddie Jones 01 Gorffennaf 2000 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000870575
Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif / Twentieth Century Dances John Mosedale, Eddie Jones 01 Gorffennaf 2000 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000870568
Hen a Newydd - Casgliad o Ddawnsiau Padrig Farfog / Something Old, Something New - A Collection of Pat Shaw's Dances 01 Gorffennaf 2000 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000870551
Dolen o Gân / Circle of Song Eirlys Gravelle, J. Eirian Jones, Euros Rhys 01 Gorffennaf 2000 Curiad ISBN 9781897664087
Bytholwyrdd 2 - Chwarter Canrif o Ganu Pop Cymraeg Robat Arwyn, Alun Guy, Eirian Williams 01 Mai 2000 Curiad ISBN 9781897664162
Mabsant - Casgliad o Hoff Ganeuon Gwerin Cymru / A Collection of Popular Welsh Folk Songs Rhidian Griffiths 01 Ebrill 2000 Y Lolfa ISBN 9780862432485
Pws! - 20 o Ganeuon, Cerddi Digri a Dwys ... a Llawer Mwy! 08 Chwefror 2000 Y Lolfa ISBN 9780862431136
Canrif o Gân: Cyfrol 1 - Datblygiad Cerdd Dant Ym Meirionnydd, Dinbych a'r Fflint 1881-1998 Aled Lloyd Davies 13 Tachwedd 1999 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780863815959
Caneuon Enwog Cymru / Famous Songs of Wales 1 John Hywel 01 Hydref 1999 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426605
Ceinciau 99 01 Medi 1999 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000774965
Sosban Fach - 30 o Ganeuon Clwb Rygbi / 30 Rugby Club Songs Stuart Brown 03 Awst 1999 Y Lolfa ISBN 9780862431341
Unawdau 2000 / Millennium Songs Robat Arwyn, Rhys Jones, Eirian Williams, Sioned Lloyd Williams John Stoddart, 26 Gorffennaf 1999 Curiad ISBN 9781897664674
Dagrau Gorfoledd / Tears of Joy Eric Jones 26 Gorffennaf 1999 Curiad ISBN 9781897664223
Stille Nacht a Chaneuon Eraill / Stille Nacht and Other Songs for High Voice Dilys Elwyn-Edwards 26 Gorffennaf 1999 Curiad ISBN 9781897664278
Cân Mair/Mary's Song (Curiad 3017) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Sut Fedrwn i Ond Canu?/How Can i Keep from Singing? (Curiad 3060) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
O Ddwyfol Nos! (Curiad 4069) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
St. Clement Ttbb (Curiad 4077) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Whitburn (Curiad 2024) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Lausanne TTBB (Curiad 4078) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Hen Ferchetan (Curiad 3069) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Myn Mair/In Mary's Name (Cu 2005) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Ar Fore Dydd Nadolig/On Christmas Morning Early (Curiad 2006) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Boed Noel/Sing Noel (Curiad 2007) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Bwlch-y-Rhiw (Curiad 2013) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Ar Fore Dydd Nadolig/On Christmas Morning Early (Curiad 3015) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Canwn am y Geni/Sing We Now of Christmas (Curiad 3018) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Oxen, The/Ychen, Yr (Curiad 3052) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Shepherd and the King/Y Bugail Tlawd a'r Rhi (Curiad 3072) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Sir Christemas/Syr Nadolig (3073) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Bob Un Tro wrth Deimlo'r Ysbryd/Every Time I Feel the Spirit (Curiad 4 083) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Caraf Di F'anwylyd (Curiad 4084) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Winter's Night/Nos o Aeaf (Curiad 3056) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Boed Noel/Sing Noel (Curiad 3058) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Carol y Seren/Star Carol (Cu 3081) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Hwyrol Weddi (Curiad 4086) 15 Gorffennaf 1999 Curiad
Mi Glywaf y Llais (Trefniant i Gôr Meibion a Phiano) Dafydd Iwan, John Hywel 24 Mehefin 1999 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000779793
Yma o hyd (I Gôr Meibion a Phiano) TREFNIANT: JOHN HYWEL, ALAW A GEIRIAU: DAFYDD IWAN 24 Mehefin 1999 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 978000077ISBN 9786
Salm 23/Psalm 23 (Curiad 3064) 15 Mai 1999 Curiad
Caneuon Dwys a Digri / Songs of Mirth and Sadness Brian Hughes 01 Mai 1999 Curiad ISBN 9781897664629
Welsh Music History / Hanes Cerddoriaeth Cymru 3 (1999) John Harper, Wyn Thomas 30 Ebrill 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000774477
Lleisiau'r Werin 4 Rhidian Griffiths 01 Ebrill 1999 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255511
Telyn Fyw 2 / Living Harp 2 Elinor Bennett 15 Tachwedd 1998 Curiad ISBN 9781897664964
Llyfr Lloffion y Delyn - Saith Darn i'r Delyn / Harp Scrapbook - Seven Compositions for Harp John Metcalf Elinor Bennett 15 Tachwedd 1998 Curiad ISBN 9781897664766
Llewyrch ei Seren - Chwe Charol Newydd Meri Rhiannon Edwards, Siwan Haf Jones 30 Hydref 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815317
Llanrwst a Chaneuon Eraill - Casgliad o Unawdau i Leisiau Amrywiol / Llanrwst - A Collection of Solo Songs for Various Voices with Piano Gareth Glyn 15 Hydref 1998 Curiad ISBN 9781897664810
Joseff a'r Gôt Amryliw Tim Rice, Andrew Lloyd Webber Aled Ll. Davies, 12 Hydref 1998 Curiad ISBN 9781897664919
O'r Sioe 20 Gorffennaf 1998 Curiad ISBN 9781897664711
Beautiful Music of Wales - Music Book and Cd Sian Vallis-Davies, Nicholas Vallis-Davies 20 Gorffennaf 1998 Formedia Virtuosi Ltd.
Beautiful Music of Wales - Music Book Sian Vallis-Davies, Nicholas Vallis-Davies 02 Gorffennaf 1998 Formedia Virtuosi Ltd. ISBN 9780000779090
Alawon Dwynant J. Eirian Jones 01 Gorffennaf 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434809
I Wefr Dadeni / Life Reborn Gareth Glyn John Stoddart, 03 Ebrill 1998 Curiad ISBN 9781897664568
Canu'r Cymry II Phyllis Kinney, Meredydd Evans 01 Mawrth 1998 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780951030790
Alleluia (3016) 01 Ionawr 1998 Curiad
Myfanwy/Arabella (3004) 01 Ionawr 1998 Curiad
Cân Llawenydd Gareth Glyn 02 Rhagfyr 1997 Curiad ISBN 9781897664469
Welsh Music History / Hanes Cerddoriaeth Cymru 2 (1997) John Harper, Wyn Thomas 01 Awst 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000772909
Pum Cân Fyfyriol / Five Reflective Songs Dilys Elwyn-Edwards 25 Gorffennaf 1997 Curiad ISBN 9781897664315
Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill Gwennant Pyrs 08 Gorffennaf 1997 Curiad ISBN 9781897664360
Gân Ola', Y Ryan Davies, Bethan Davies Arwyn Davies 01 Gorffennaf 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434304
Ceinciau Ddoe a Heddiw Nia Elain, Menai Williams, Bethan Bryn, Nan Elis, Eirlys Gravelle ac eraill 01 Mai 1997 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000772596
Alawon Gwerin Cymreig i'r Bib Dun / Welsh Folk Tunes for Whistle Suzanne Rose 20 Ebrill 1997 Cerdd Cleren Fai/Mayfly Music ISBN 9780952500810
Breuddwydiaf Drwy'r Nos (4041) 01 Ionawr 1997 Curiad
Bytholwyrdd 1 - Chwarter Canrif o Ganu Pop Cymraeg Robat Arwyn 01 Rhagfyr 1996 Curiad ISBN 9781897664605
Wyth Carol Newydd W. Rhys Nicholas 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023884
Alarch a Chaneuon Eraill, Yr Eric Jones 01 Tachwedd 1996 Curiad ISBN 9781897664063
Telyn Fyw / Living Harp Elinor Bennett 01 Tachwedd 1996 Curiad ISBN 9781897664117
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Canu Ffolant (1996) Rhiannon Ifans 01 Awst 1996 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780951030769
Llyfr Canu/Music Book (Ms) 01 Ebrill 1996 Gwasg Aeron ISBN 9780000672827
Welsh Music History / Hanes Cerddoriaeth Cymru 1 (1996) John Harper, Wyn Thomas 01 Ebrill 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000675842
Caneuon Ryan Ryan Davies Eleri Huws 01 Chwefror 1996 Y Lolfa ISBN 9780862430610
Ar Lan y Môr (3054) 01 Ionawr 1996 Curiad
Myfanwy/Arabella (4003) 01 Ionawr 1996 Curiad
Ar hyd y Nos/All Through the Night (Curiad 3055) 01 Ionawr 1996 Curiad ISBN 9780000779908
Gwlad y Gân / Land of Song, The Dyfed Wyn Edwards 01 Ionawr 1995 Curiad ISBN 9781897664650
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: O Lafar i Lyfr (1995) Phyllis Kinney 01 Ionawr 1995 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000674647
Dwylo dros y Môr Huw Chiswell &, Eilir Davies 01 Ionawr 1995 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000676825
Dau Ddarn i Gitâr / Two Pieces for Guitar Robert Smith 01 Hydref 1994 Curiad ISBN 9780000676863
Tonnau'r Tannau 01 Ionawr 1994 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000178817
Del y Delyn Delyth Evans 01 Ionawr 1994 Amrywiol ISBN 9780000671523
Caneuon Llafar Gwlad / Songs from Oral Tradition - Cyfrol / Volume 2 D. Roy Saer 01 Ionawr 1994 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720004069
Mân Dlysau Cymreig, Y - Trysorfa Chwaethus o Ddawnsiau Gwerin De Cymru /Cambrian Trifles, The - The South Wales Repertory of Polite Country Dances W. Burton Hart Robin Huw Bowen 01 Ionawr 1994 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000672995
Cerddoriaeth ar Gerddi Cynan Eifion Griffiths 01 Ionawr 1994 Curiad ISBN 9781897664551
Tair o Alawon Gwerin / Three Welsh Folk Songs Mervyn Burtch Dyfed Wyn Edwards 01 Ionawr 1994 Curiad ISBN 9781897664506
Cadw Twmpath - 100 Arall o Alawon Dawnsio Gwerin Cymreig / 100 More Welsh Folk Dance Tunes Robin Huw Bowen 01 Awst 1993 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000179234
I Adrodd yr Hanes Meic Stevens 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812736
Caneuon Cymru Margery Hargest Jones 01 Ionawr 1993 Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd ISBN 9780851620800
Cerdd Dant (llyfr) 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000788344
Hen Alawon - Casgliad John Owen, Dwyran Phyllis Kinney, Meredydd Evans 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000672292
Adlewych - Cylch o Ganeuon Meirion Williams 01 Ionawr 1993 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426667
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Caneuon Llafar Gwlad ac Iolo a'i Fath (1993) Daniel Huws 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000174253
Caneuon y Tymhorau / Songs of the Seasons Dilys Elwyn-Edwards 01 Ionawr 1993 Curiad ISBN 9781897664216
Tair Alaw Geltaidd / Three Celtic Melodies John Tudor Davies 01 Ionawr 1993 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000678126
Llyfrau Llafar Gwlad:23. Seiri Telyn Cymru Mair Roberts John Owen Huws 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812149
Ceinciau Cynythog 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000178749
Blodau'r Grug - 100 o Alawon Dawnsio Gwerin Poblogaidd Cymru Alex Hamilton, Robin Huw Bowen 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000678683
In Excelsis Gloria Dilys Elwyn-Edwards, Jeau de Brébeuf Rhidian Griffiths, 01 Ionawr 1992 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740872
Felan a Finnau,y - Golwg ar Hanes y Blues John Barnie 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311981
Digon Hen i Yfed! - Dathlu Deunaw Oed Mynediad am Ddim 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812255
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Canu at Iws (1992) D. Roy Saer 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000670816
Caneuon Heddwch Lleucu Roberts 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432430
Llyfr Alawon Poced John Parry Dall Rhiwabon Robin Huw Bowen 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780000672773
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Ffiniau Alaw Werin ac Emyn-Dôn (1991) Rhidian Griffiths 01 Ionawr 1991 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000174345
O Lŷn i Ffrisco T. Gwynn Jones 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432416
Delyn yng Nghymru, Y / Harp in Wales in Pictures, The R. Roy Saer 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837241
Darlith Goffa Amy Parry-Williams: Canu Jim Cro (1990) Meredydd Evans 01 Medi 1990 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000670823
Ceinciau Bangor 01 Ionawr 1990 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000670953
Mwy o Garolau Plygain Geraint Vaughan-Jones 01 Ionawr 1990 Y Lolfa
Llyfr Alawon Poced Llewelyn Alaw Thomas David Llewelyn Robin Huw Bowen 01 Ionawr 1990 Amrywiol ISBN 9780000672780
Ceinciau'r Ifanc 01 Ionawr 1990 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000270146
Caneuon Ryan Indeg Thomas 01 Ionawr 1990 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000470157
Llyfr Alawon Poced Mary Richards Robin Huw Bowen 01 Ionawr 1990 Amrywiol ISBN 9780000179180
Tôn Gron / Pocketful of Rounds, A Caryl Roese 01 Ionawr 1989 Amrywiol ISBN 9781870714013
Lleisiau'r Werin 3 Rhidian Griffiths 01 Ionawr 1989 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000179142
Dyffryn Conwy a Cheinciau Eraill 01 Rhagfyr 1988 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000671660
Caneuon Islwyn Ffowc Elis Islwyn Ffowc Elis 01 Mawrth 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431563
Cerdd ar Dant 01 Ionawr 1988 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000473516
Lleisiau'r Werin 2 Rhidian Griffiths 01 Awst 1986 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000572721
Dawns y Bore a Tegwch y Blodau / Morning Dance and Garden Dance - Two Piano Pieces David Eric Hart 01 Ionawr 1986 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000179203
Ceinciau'r Dyffryn 01 Ionawr 1986 Urdd Gobaith Cymru ISBN 9780000771988
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru D. Roy Saer 01 Ionawr 1985 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780951030707
Crynodeb o Hanes Cerddoriaeth Fodern o Debussy i Boulez Paul Griffiths 01 Ionawr 1985 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000775641
Trên Olaf Adref, Y Steve Eaves 01 Ionawr 1984 Y Lolfa ISBN 9780862430795
Canu'r Cymry 1 Phyllis Kinney, Meredydd Evans 01 Ionawr 1984 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780951030776
Gilmora Gilmor Griffiths 01 Ionawr 1984 Y Lolfa ISBN 9780862430832
Cadwyn Gareth Glyn 01 Ionawr 1984 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000179098
Ymunwch yn y Gân Alun Ifans 01 Ionawr 1983 Gwasg Aeron ISBN 9780000674142
Cerdd Dant (Llawlyfr Gosod) Aled Lloyd Davies 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000772169
Bro Mebyd - Alawon Telyn Mona Meirion, Nan Jones 01 Ionawr 1981 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000670564
Hwyl Noson Lawen - Caneuon, Caneuon Actol a Sgets Alawon Taf 1951-1976 Aeres Evans, et al 01 Ionawr 1981 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000676818
Cân y Cloc a Chaneuon Eraill Gerallt Richards 01 Gorffennaf 1980 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000178909
Lleisiau'r Werin 1 01 Ionawr 1980 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000678027
Caneuon Tecwyn Ifan Tecwyn Ifan 01 Ionawr 1980 Y Lolfa ISBN 9780904864922
O dan yr Ymbarel a Chaneuon Eraill Gerallt Richards 01 Ionawr 1979 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000674586
Llety'r Bugail Eleri Owen 01 Ionawr 1979 Eleri Owen ISBN 9780000178947
Perlau Moliant (1,3,4) Eilir Davies 01 Ionawr 1979 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000674807
Canu'r Bobol Huw Williams 01 Ionawr 1978 Gwasg Gee ISBN 9780000172570
Perlau Moliant 3 01 Ionawr 1978 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000674845
Perlau Moliant 2 01 Ionawr 1978 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000674838
Tannau Teifi Elsbeth Jones 01 Ionawr 1978 Amrywiol ISBN 9780000674494
Tannau`r Haf 01 Ionawr 1976 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000179036
Second Collection of Welsh Folk-Songs - Collected by Lady Herbert Lewis Morfydd Owen, Grace Gwyneddon Davies 01 Ionawr 1976 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780000775238
Perlau Moliant 1 Eilir Davies 01 Ionawr 1975 Stiwdio Gerdd ISBN 9780000674821
Cennin Aur Gilmor Griffiths 01 Ionawr 1974 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000671004
Rhos Helyg ac Alawon Eraill Gilmor Griffith 01 Ionawr 1972 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000674531
Deg Cainc 01 Ionawr 1970 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000671486
Ceinciau Telyn Cymru W. S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1962 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000670960
20 Alaw a Dawns/20 Songs and Dances (8401) W. S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1952 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Caneuon y Cenhedloedd W. S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1951 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000670731
Hoff Ganeuon Ewrob W.S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1945 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000672353
Pum Deuawd Cysegredig / Five Sacred Duets R. Maldwyn Price 01 Ionawr 1945 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000676832
Caneuon a Deuawdau Enwog (9009) W. S. Gwynn Williams T. Gwynn Jones, 01 Ionawr 1944 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000179012
Hwiangerddi Cymru (9010) W. S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1944 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000672391
Caneuon yr Hen Feistri W. S. Gwynn Williams T. Gwynn Jones, 01 Ionawr 1943 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000670755
Cerddi Mebyd T.Gwynn Jones, W. S Gwynn Williams 01 Ionawr 1939 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000270429
Caneuon Heddiw (9001) 01 Ionawr 1938 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000270320
Cwsg, Lwli, Cwsg (Gwynn 2017) W. Matthews Williams, J. D. Davies 01 Ionawr 1938 Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Six Nations Rugby Songbook, The - Counterpack Huw Jones 09 Chwefror 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712363
Nkosi Sikelel'i Afrika/Gweddi Affricanaidd/African Prayer (SATB 3129) 05 Hydref 2007 Curiad
Lali Tali: Cyfres o Alawon Gwerin/A Suite of Welsh Folk Songs Gareth Glyn 24 Hydref 2001 Curiad