Rhestr duwiau a duwiesau Hindŵaidd

Dyma restr o dduwiau a duwiesau Hindŵaidd. Sylwer fod nifer fawr o dduwiau a duwiesau rhanbarthol a lleol yn India sydd ddim yn cael eu rhestru yma.

A golygu

B golygu

C golygu

D golygu

G golygu

H golygu

I golygu

J golygu

K golygu

L golygu

M golygu

N golygu

P golygu

R golygu

S golygu

T golygu

U golygu

V golygu

Y golygu

Agweddau golygu

Agweddau Brahma golygu

Agweddau Shiva golygu

Agweddi Devi (duwies) golygu

 1. Kali
 2. Tara
 3. Tripura Sundari
 4. Bhuvaneshvari
 5. Bhairavi
 6. Chhinnamasta
 7. Dhumavati
 8. Bagalamukhi
 9. Matangi
 10. Kamalatmika

Agweddau Vishnu golygu

Ymrithiadau (ymgnawdoliadau) golygu

"Manasputra" Brahma (mab meddwl Brahma) golygu

Ymrithiadau Vayu golygu

"Avatara" Lakshmi golygu

Ymrithiad Durga golygu

Avatarau Vishnu golygu

Dasavatara golygu

 1. Matsya, y pysgodyn
 2. Kurma, y crwban
 3. Varaha, y baedd
 4. Narasimha, y Llew-Ddyn (Nara = dyn, simha = llew)
 5. Vamana, y Corrach
 6. Parashurama, Rama gyda'r fwyall
 7. Rama, Sri Ramachandra, Brenin Ayodhya
 8. Krishna
 9. Buddha
 10. Kalki ("Tragwyddoldeb" neu "Amser", a fydd yn ymddangos ar ddiwedd y Kali Yuga presennol, yn y flwyddyn 428,899 OC.

Balarama

25 Avatar y Puranas golygu

Mae'r Puranas yn rhestri 25 avatara o Vishnu. Ceir disgrifiad yn y Bhagavata Purana, Canto 1.

 1. Catursana (pedwar mab Brahma)
 2. Narada (y doethwr crwydrol)
 3. Varaha (y baedd)
 4. Matsya (y pysgodyn)
 5. Yajna (Vishnu yn rhan Indra)
 6. Nara-Narayana (yr Efeilliaid)
 7. Kapila (yr athronydd)
 8. Dattatreya (avatar cyfunol y Trimurti)
 9. Hayagriva (y ceffyl)
 10. Hamsa (yr alarch)
 11. Prsnigarbha
 12. Rsabha (tad y Brenin Bharata)
 13. Prithu
 14. Narasimha (y Llew-Ddyn)
 15. Kurma (y crwban)
 16. Dhanvantari (tad yr Ayur Veda)
 17. Mohini (merch hardd)
 18. Vamana (y Corrach)
 19. Parasurama neu Bhargav Rama (y rhyfelwr)
 20. Raghavendra (Rama)(Brenin Ayodhya)
 21. Vyasa (awdur y Veda a'r Mahabharata)
 22. Krishna (y bugail gwartheg)
 23. Balarama (brawd hŷn Krishna)
 24. Buddha (y diwigiwr)
 25. Kalki (y dinistriwr)

Gweler hefyd golygu