Rhestr duwiau a duwiesau Hindŵaidd

Dyma restr o dduwiau a duwiesau Hindŵaidd. Sylwer fod nifer fawr o dduwiau a duwiesau rhanbarthol a lleol yn India sydd ddim yn cael eu rhestru yma.

Agweddau

golygu

Agweddau Shiva

golygu
 1. Kali
 2. Tara
 3. Tripura Sundari
 4. Bhuvaneshvari
 5. Bhairavi
 6. Chhinnamasta
 7. Dhumavati
 8. Bagalamukhi
 9. Matangi
 10. Kamalatmika

Ymrithiadau (ymgnawdoliadau)

golygu

"Manasputra" Brahma (mab meddwl Brahma)

golygu

Ymrithiadau Vayu

golygu

"Avatara" Lakshmi

golygu

Ymrithiad Durga

golygu
 1. Matsya, y pysgodyn
 2. Kurma, y crwban
 3. Varaha, y baedd
 4. Narasimha, y Llew-Ddyn (Nara = dyn, simha = llew)
 5. Vamana, y Corrach
 6. Parashurama, Rama gyda'r fwyall
 7. Rama, Sri Ramachandra, Brenin Ayodhya
 8. Krishna
 9. Buddha
 10. Kalki ("Tragwyddoldeb" neu "Amser", a fydd yn ymddangos ar ddiwedd y Kali Yuga presennol, yn y flwyddyn 428,899 OC.

Balarama

25 Avatar y Puranas

golygu

Mae'r Puranas yn rhestri 25 avatara o Vishnu. Ceir disgrifiad yn y Bhagavata Purana, Canto 1.

 1. Catursana (pedwar mab Brahma)
 2. Narada (y doethwr crwydrol)
 3. Varaha (y baedd)
 4. Matsya (y pysgodyn)
 5. Yajna (Vishnu yn rhan Indra)
 6. Nara-Narayana (yr Efeilliaid)
 7. Kapila (yr athronydd)
 8. Dattatreya (avatar cyfunol y Trimurti)
 9. Hayagriva (y ceffyl)
 10. Hamsa (yr alarch)
 11. Prsnigarbha
 12. Rsabha (tad y Brenin Bharata)
 13. Prithu
 14. Narasimha (y Llew-Ddyn)
 15. Kurma (y crwban)
 16. Dhanvantari (tad yr Ayur Veda)
 17. Mohini (merch hardd)
 18. Vamana (y Corrach)
 19. Parasurama neu Bhargav Rama (y rhyfelwr)
 20. Raghavendra (Rama)(Brenin Ayodhya)
 21. Vyasa (awdur y Veda a'r Mahabharata)
 22. Krishna (y bugail gwartheg)
 23. Balarama (brawd hŷn Krishna)
 24. Buddha (y diwigiwr)
 25. Kalki (y dinistriwr)

Gweler hefyd

golygu