Shwmae, Morfuddnia! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,567 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Pwyll 13:07, 21 Gorffennaf 2011 (UTC)Ateb

Ia CROESO calon, a diolch am dy gyfraniadau hyd yma - dal ati! 78.147.43.206 17:03, 22 Gorffennaf 2011 (UTC)Ateb

Arddull Wicipedia

golygu

Diolch am eich cyfraniadau diweddar, maen't yn ychwnegiadau pwysig. Os edrychwch ar hen erthyglau rydych wedi cyfranu, clicio ar 'Gweld hanes' ar y tab ar y top, gallwch gymharu fersiynau. Mae golygwyr eraill wedi addasu arddull yr erthygl fel eu bod yn gyson ag erthyglau eraill. Dyma enghraiff ar sut i drin doleni at erthyglau am yr un pwnc mewn ieithoedd eraill. Hwyl --Ben Bore 16:25, 11 Ionawr 2012 (UTC)Ateb

Clywch, clywch! Bendigedig! Llywelyn2000 03:01, 13 Ionawr 2012 (UTC)Ateb

Llun o'r cloriau

golygu

Henffych! A wyddost am luniau o gloriau'r cylchgronnau rwyt ti mor brysur yn eu cofnodi? Dw i wedi methu a dod o hyd i'r un - hyd yn oed y sgans a ddigideiddiwyd! Rhyfedd iawn. Byddai'n ychwanegiad gwych! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:13, 1 Mehefin 2012 (UTC)Ateb

Deffro'r Ddraig

golygu

Mae gen ti erthygla hyfryd iawn yn ddiweddar! Dw i wedi eu rhoi nhw yn y Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Cyfraniadau er mwyn i ni gael pwyntiau! Fedri di ychwanegu chydig o gyfeiriadau ecstra yma ac acw plis? Da iawn wir! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:36, 14 Ebrill 2016 (UTC)Ateb