Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Cyfraniadau

Sgôr Pob erthygl

BlogdroedGolygu

@Dr. Blofeld: gwell? there yet? ;-)
Ie, gwaith da Blogdroed! Keep the great new articles coming! 10 new article, +40 Level 2 core =50 points  YDr. Blofeld (sgwrs) 10:22, 2 Ebrill 2016 (UTC)
 • 3. Belle Vue 10 new article, +40 Level 2 core =50 points
@Blogdroed: "Cafwyd cryn ddatblygiad i'r stadiwm ers troad yr 21fed ganrif gyda sawl eisteddle newydd yn cael eu codi er mwyn sicrhau fod Belle Vue yn gallu cynnal gemau yng nghystadlaethau Uefa".(dyfyniad angen/citation needed) Dr. Blofeld (sgwrs) 22:19, 2 Ebrill 2016 (UTC)
@Dr. Blofeld: done!
 • 4. Mark Pembridge 10 new article, +50 Level 1 core=60 points.  Y Ardderchog! 159th on list :-) If you speed up those core article creations you'll get on the top 5 table here, you're currently 20 points shy and in 6th place. Dr. Blofeld (sgwrs) 09:05, 5 Ebrill 2016 (UTC)
 • 5. Kirsty Wade 10 new article, +50 Level 1 core, +20 woman =80 points  Y.Dr. Blofeld (sgwrs) 20:32, 9 Ebrill 2016 (UTC)

CystadleuwyrGolygu

Croeso Cystadleuwyr!Dr. Blofeld (sgwrs) 07:51, 15 Ebrill 2016 (UTC)

DafyddtGolygu

 1. Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru  N Pre April and unsourced.
 2. Cymwysterau Cymru -good start but is 926 characters, needs 1500. Source Cyfrifoldebau section if you can.
 3. Cymdeithas Adeiladu'r Principality (10 + 50 Level 1 Core) =60 points  Y
 4. Cymdeithas Adeiladu Abertawe (10 + 40 Level 2 Core) =50 points @Dafyddt:Ardderchog ansawdd, ond braidd yn fyr yn 912 torgoch. Gwiriwch hwn ar gyfer hyd. Anghenion 1500 torgoch ar gyfer cystadleuaeth. (Excellent quality but a bit short at 912 char. Check this for length. Needs 1500 char for contest.)Dr. Blofeld (sgwrs) 13:30, 7 Ebrill 2016 (UTC)
 5. Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy =10 points new article, Hyd yn iawn ond sicrhau bod pob paragraff yn dod o ffynonellau. (Length is fine but ensure each paragraph is sourced.)
 6. Cadwaladers Ardderchog Dafyddt! (10 + 40 Level 2 Core)=50 points  Y
 7. Croeso Cymru Gwaith gwych, A +! (10 + 50 Level 1 Core)=60 points  Y
 8. Dafydd Parri @Dafyddt: Can you source "Ysgrifennodd dwy gyfrol o storïau byr ar gyfer oedolion hefyd, Nos Lun a Storïau Eraill (1976) a Bwrw Hiraeth (1981). Ail-gyhoeddwyd pump o gyfres y Llewod ar ddiwedd y 1990au." and I'll give you the points.Dr. Blofeld (sgwrs) 08:26, 25 Ebrill 2016 (UTC)
 9. Richard Brake -ensure that every paragraph is sourced.Dr. Blofeld (sgwrs) 08:26, 25 Ebrill 2016 (UTC)

@Dafyddt:Hi Dafydd. Allwch chi nodi faint o bwyntiau ydych yn hawlio ar gyfer pob cofnod? (Hi Dafyddt. Can you state how many points you're claiming for each entry? )Dr. Blofeld (sgwrs) 13:27, 7 Ebrill 2016 (UTC)

Publisher not website for sources OK?Dr. Blofeld (sgwrs) 13:38, 7 Ebrill 2016 (UTC)

Currently neck and neck with Blogdroed with 210, only 80 off top 5 now!!

Thanks for the checks. Most of these are translations from enwiki and need some improvement/expansion anyway. If I get time I'll improve the citations as I did for a couple of the latter ones I did (in both en/cywiki !) --Dafyddt (sgwrs) 13:59, 7 Ebrill 2016 (UTC)

GMorgan91Golygu

Croeso GMorgan91! Pwnc Nodedig! Diolch! Ar gyfer y pwyntiau er mae angen i chi i uno rhai paragraffau byr i mewn i un ac yn sicrhau bod pob paragraff yn dod. Mae'n bwysig ar hyn nad oes unrhyw hawliadau heb eu gwirio. (Notable subject! Thanks! For the points though you need to merge a few short paragraphs into one and ensure that each paragraph is sourced. It is important on this that there are no unverified claims)Dr. Blofeld (sgwrs) 07:53, 15 Ebrill 2016 (UTC)

Ham IIGolygu

John JonesGolygu

 • 1. Rose Davies 10 erthygl newydd, +20 merched =30 pwynt  Y

@John Jones: A allwch sicrhau bod pob paragraff â ffynhonnell? Rhoddaf y pwyntiau i chi cyn gynted ag y mae'r ffynonellau yno! Diolch. (Can you ensure that every paragraph is sourced? I will give you the points as soon as it is! Thanks). Dr. Blofeld (sgwrs) 20:42, 1 Ebrill 2016 (UTC)

en:Rose Davies!Dr. Blofeld (sgwrs) 10:25, 2 Ebrill 2016 (UTC)

Mae'r erthygl wedi'i sefydlu ar y ffynhonnell ar roddir ar y gwaelod un - o dan y pennawd 'Cyfeiriadau', sef y Bywgraffiadur. Nid oes angen ffynhonnell, felly ar bob paragraff unigol. Efallai bod ar en! A dweud y gwir, dyma bron yr unig cyfeiriadaeth sydd, ac mae'n un swmpus. If it's down in the bottom, like this one, it covers the whole article, rather than refs to sentences within paragraphs. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 08:48, 5 Ebrill 2016 (UTC)
Each different paragraph does need a citation even if the same for this contest.Dr. Blofeld (sgwrs) 08:59, 5 Ebrill 2016 (UTC)
A done! Wedi gorffen! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:11, 5 Ebrill 2016 (UTC)
 • 2. Janet Evans 10 erthygl newydd, +20 merched =30 pwynt
"Dysgodd law-fer a theipio a daeth yn ysgrifennydd personol i gyfarwyddwr cwmni allforio Amalgamated Anthracite Collieries Ltd." needs a source. Y

-Teithio drwy Gymru paragraph needs source Y

Priodi and "a dyddiadur cynhwysfawr sy'n sôn gan fwyaf am ei myfyrdodau Cristnogol. Dengys y gwaith hwn iddi ddarllen yn helaeth, gan gynnwys cerddi Saesneg." needs a citation. Y

@John Jones:, Ensure that every paragraph is sourced, Priodi just add citation.Dr. Blofeld (sgwrs) 08:22, 25 Ebrill 2016 (UTC) Y

Done! @Dr. Blofeld: Y

@John Jones: You've put in some great work on this, I'll give you the points, much appreciated! Sorry for the delay but I was pinging a lot of people and not getting much of a response so I've been popping here less than I did originally!Dr. Blofeld (sgwrs) 10:23, 3 Mai 2016 (UTC)

Llywelyn2000Golygu

@Llywelyn2000: Enter the contest and I can give you points for this! :-)Dr. Blofeld (sgwrs) 10:36, 2 Ebrill 2016 (UTC)

Inspiring competition, but like @AlwynapHuw:, this horse doesn't like winning! A good run, and a jump or two on the way! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:05, 4 Ebrill 2016 (UTC)
OK, I won't enter you then, just list your articles here and I'll add them to the main list. Keep up the good work!Dr. Blofeld (sgwrs) 08:57, 5 Ebrill 2016 (UTC)
You're welcome to enter me Dr! As long as no prize is sent! (Not that an old mule has much chance of winning!)
Haha! Well there's little chance of the old mule winning LOL, a bit of fun that's all, OK I'll add your name to the board :-)Dr. Blofeld (sgwrs) 13:12, 7 Ebrill 2016 (UTC)
 • 2. Nest Bloet (10 +20 merch) =30 pwynt  Y
 • 3. Suzy Lishman‎ (10 +20 merch) =30 pwynt @Llywelyn2000: Comes in short at just under 1000 characters, needs to be minimum 1500 and ensure each paragraph is sourced and the refs formatted with title, publisher, accessdate (if this is possible). Cheers.Dr. Blofeld (sgwrs) 13:16, 7 Ebrill 2016 (UTC)
BTW, if you're using google book sources this is a nifty little tool for drawing them up and formatting quickly!Dr. Blofeld (sgwrs) 13:18, 7 Ebrill 2016 (UTC)

@Llywelyn2000: Always ensure that each paragraph is sourced and I can then give you the points!Dr. Blofeld (sgwrs) 08:21, 25 Ebrill 2016 (UTC)

I'm going to give you the points for all of them for being a good sport and keeping the Welsh end up on this ;-)Dr. Blofeld (sgwrs) 10:22, 30 Ebrill 2016 (UTC)

MorfuddniaGolygu

Croeso Morfuddnia! Diolch! am y pwyntiau, er mae angen i chi sicrhau bod pob paragraff / cais wedi eu dyfynnu, a bod eich darn yn o leuaf 1.5 kb oni bai eich bod yn cystadlu yn Wales_in_Red Wales in Red] y penwythnos hwn. (Thanks! For the points though you need to ensure that every paragraph/claim is sourced, and that the mininmum prose length is 1.5 kb unless you're competing in Wales in Red] for this weekend.)Dr. Blofeld (sgwrs) 07:59, 15 Ebrill 2016 (UTC)

LesbarddGolygu

Too short at 823 char.Dr. Blofeld (sgwrs) 08:25, 25 Ebrill 2016 (UTC)