Flag of Wales.svg

Croeso i fy nhudalen sgwrs!
Mae croeso i chi adael neges isod. Diolch.

EfyddGolygu

Dileais hyn o'r erthygl efydd, gan yn amlwg nid yw'n berthnasol at y gair Cymraeg. Hwyl, —Adam (sgwrscyfraniadau) 19:22, 2 Ebrill 2010 (UTC)

Dim problem! Mae'n rhaid mod i'n cael blonde moment! D'oh! Pwyll 19:45, 2 Ebrill 2010 (UTC)

Brynmelin - BrynmillGolygu

Just want to let you know that Brynmelin is not the same place as Brynmill. Brynmill is located in the Uplands area of Swansea, whereas Brynmelin is the area around St. Josephs Cathedral, which is also known as Greenhill and Waun Wen. You can see that there is a street in the area called Bryn-melyn Street from which the area gets its informal name.195.27.12.230 10:46, 27 Ebrill 2010 (UTC)

Hmmm... Maybe this issue needs some clarification. When "Brynmelin, Abertawe" is googled, most the locations that appear refer to the English "Brynmill" near the Uplands, apart from the odd reference to Brynmelin Street near Plasmarl. "Brynmelyn" in Welsh derives from Bryn = Hill + Melin = Hill. Therefore, surely it must be "Bryn" + Mill. Maybe the other Brynmelyn (Hill + Yellow) refers to the other loacation? Pwyll 11:52, 27 Ebrill 2010 (UTC)
CYMRAEG
Dw i'n cytuno gyda 195.27.12.230: dwy ardal wahanol yn Abertawe yw Brynmill a Brynmelyn. Ardal yn ward yr Uplands tua 2 km i orllewin canol y ddinas yw'r cyntaf ac ardal yn ward y Castell tua 1.5 km i ogledd y canol yw'r ail.
Beth bynnag, byddai Brynmill (a enwyd ar ôl "Bryn mill" gwirioneddol a ddangosir ar fap o 1879) yn cael ei gyfieithu fel "Melin y bryn", neu'n ddichonadwy fel "Brynfelin".
Ystyr yr enw Brynmelyn yw "yellow hill". Mae'n cael ei ddangos ar yr un map o 1879, ynghyd â "Bryn-melyn Street" (Stryd y Brynmelyn). Mae 'na Parc Brynmelyn hefyd – ac ni ddylid ei gymysgu gyda Pharc Brynmill!
Yn Cymraeg, cyn belled ag y gallaf ddweud, cyfeirir at Brynmill fel ...Brynmill – yn bennaf, mae'n debyg, oherwydd y tebygrwydd agos sydd rhwng y ddau enw "Brynfelin" a Brynmelyn. Dyma ychydig o enghreifftiau a gymerais i oddi ar y rhyngrwyd:
*... ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod mewn tŷ yn ardal Brynmill, Abertawe
* [yn] Brynmill, Abertawe, Morgannwg
* John R., 49 oed o Brynmill, a Zohiab W., 19 oed o Waunarlwydd
* Simon E. yn 38 oed o ardal Brynmill
*... curo ar ddrysau yn ardaloedd Brynmill ac Uplands
*... yn ei gartref yn Brynmill, Abertawe
*... a welwyd yn Brynmill [...] yn ardal Bae Abertawe
* trowch i'r dde i mewn i Lôn Brynmill
* mae taith adar a bywyd gwyllt o amgylch Parc Brynmill ddydd Sul 1 Mawrth
* Map o gwrs cyfeiriannu Parc Brynmill
*... yn yr ardaloedd sy'n boblogaidd i fyfyrwyr yn Brynmill ac Uplands
* Mae Parc Brynmill yn dyddio'n ôl i 1872
ENGLISH
I agree with 195.27.12.230: Brynmill and Brynmelyn are two different localities in Swansea. The first is an area in Uplands ward, about 2 km west of the city centre, the second is an area in Castle ward about 1.5 km north of the city centre.
Brynmill (named after an actual "Bryn mill" shown on an 1879 map) would in any case be "Melyn y Bryn" (or just conceivably "Brynfelin") in Welsh.
Brynmelyn means "yellow hill" (it is also shown on the 1879 map, where Bryn-melyn Street appears). There is also a Brynmelyn Park (Parc Brynmelyn): not to be confused with Brynmill Park (Parc Brynmill)!
No doubt largely because of the close similarity between "Brynfelin" and Brynmelyn, Brynmill is, as far as I can tell, always referred to in Welsh by its English name. Here are a few examples taken from the net:
[see Welsh text above]
You say that When "Brynmelin, Abertawe" is googled, most the locations that appear refer to the English "Brynmill" near the Uplands. I disagree. They almost all refer either to your own Wikipedia article or to mirrors/translations of it! The one exception appears to be a report on Ysgol Gymraeg Bryn y Môr -- and that would seem to be a mistake since the school itself supplies its Welsh-language address as
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr
Heol Sant Alban
Brynmill
Abertawe
-- Jac-y-do 16:26, 29 Mawrth 2011 (UTC)
P.S. Dw i newydd sylwi bod yr un peth wedi digwydd ynglŷn â Brynhyfryd a Mount Pleasant. "Bryn hyfryd" yw'r ystyr llythrennol o "Mount Pleasant", mae'n wir – ond dwy ardal wahanol o Abertawe ydyn nhw, â bron i 3 km rhyngddynt... Am y rheswm hwn, dwedir – yn y Gymraeg yn union fel yn y Saesneg – "Brynhyfryd" a "Mount Pleasant" i wahaniaethu rhwng y ddau le. E.e.: Mae'r tai yn Mount Pleasant yn ddrutach na'r rheiny ym Mrynhyfryd. -- Jac-y-do 10:12, 30 Mawrth 2011 (UTC)
Dw i'n gweld y pwynt i ryw raddau ac yn derbyn fod yna anghysondeb o ran enw Brynmill yn Gymraeg. Mae rhai yn defnyddio Brynmill fel ag y mae ond mae rhai sefydliadau yn cyfeirio ato fel "Brynmelin". Mae rhain yn cynnwys Estyn, ond hefyd mae erthygl ar wefan y BBC yn cyfeirio at Lôn Brynmelin (sef Brynmill Lane yn Saesneg, sydd wrth ymyl Parc Singleton. Ceir hefyd cerdd gan Nia Keinor Jenknins o'r enw Llyn Brynmelin sy'n cyfeirio at y Llyn ym Mharc Brynmill. Mae'r papur bro lleol hefyd yn cyfeirio ato fel Parc Brynmelin ar wefan Menter Iaith Abertawe.
'Does dim gwrthwynebiad enfawr gyda fi i symud y dudalen i "Brynmill" ond pan fo achosion o'r enw Cymraeg yn cael ei ddefnyddio, dw i'n meddwl y dylen ni aros gyda'r fersiwn Gymraeg. Pwyll 19:47, 1 Ebrill 2011 (UTC)
Diolch am yr ateb, Pwyll. Mae dau fater i'w hystyried yma, yn fy marn i.
1. Ddylen ni fod yn anelu at "gyfieithu" enwau lleoedd a gafodd eu creu mewn ieithoedd eraill (yn arbennig yn achos aneddiadau newydd a sefydlwyd yn y 200 mlynedd diwethaf)? Gydag ychydig iawn o eithriadau (e.e. enwau wedi'u hen sefydlu fel Morriston —> Treforys/Treforus, Newtown —> Y Drenewydd), dw'i o blaid dilyn cyngor Bwrdd Yr Iaith Gymraeg / Enwau Cymru: ni ddylid "cyfieithu i'r Gymraeg" enwau lleoedd fel Brynmill a Mount Pleasant.
2. Efallai hyd yn oed yn bwysicach, mae nifer o "gamgyfatebiaethau" difrifol rhwng erthyglau yn y Wicipedia Cymraeg ac yn y Wikipedia Saesneg ar hyn o bryd. Hyd yn ddiweddar roedd yr erthygl en:Greenhill yn cael ei gysylltu, yn anghywir, ag erthygl y Wicipedia ymdrin â en:Brynmill (dan y teitl "Brynmelin"). Dyn ni'n dal i gael problem gyda'r ddwy ardal o Abertawe, sef Brynhyfryd (yn Ward Cwmbwrla) a Mount Pleasant (yn Ward y Castell). Yn y Wikipedia Saesneg mae erthyglau am bob un: en:Brynhyfryd, Swansea a en:Greenhill. Yn y Wicipedia hwn, ar y llaw arall, mae erthygl am Mount Pleasant (dan y teitl camarweiniol "Brynhyfryd") ond does dim erthygl am Frynhyfryd (yr un go iawn).
Felly, dwi'n bwriadu symud Brynmelin i "Brynmill" a Brynhyfryd i "Mount Pleasant"; ysgrifennu erthygl newydd am Brynhyfryd; a gwneud y newidiadau angenrheidiol i'r cysylltiadau a'r testunau perthnasol yn y Wicipedia Cymraeg ac yn y Wikipedia Saesneg.
Yn y tymor hir – cyn belled ag mae'r erthyglau am yr ardaloedd Abertawe yn y cwestiwn, yn Saesneg ac yn Cymraeg – mae'n dal llawer o waith i'w wneud, dwyt ti ddim yn cytuno?! -- Jac-y-do 21:19, 10 Ebrill 2011 (UTC)

194.168.30.220Golygu

Diddorol! Hunanfeirniadaeth ar y slei gan "hunan bwysigion" S4C efallai :-) Anatiomaros 15:37, 3 Mehefin 2010 (UTC)

Hmmm... pwy a wyr wir?! Pwyll 10:03, 4 Mehefin 2010 (UTC)

Helo, could you help us, please!Golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 17:37, 14 Mehefin 2010 (UTC)

PleidlaisGolygu

Sut mae, Pwyll? Ynglŷn â fy nghynnig i roi statws gweinyddwr i Glenn: er mwyn gwneud popeth yn ffurfiol mae lle i bawb pleidleisio yma. Dwi ddim yn meddwl fod hyn yn cyfrif fel "canfasio" gan dy fod eisoes wedi mynegi dy farn. Hwyl, Anatiomaros 23:52, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)

Blwch defnyddiwrGolygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:43, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)

confusionGolygu

Something very odd has happened. A new(?) user called Rhodri77 has appeared in the Newidiadau Diweddar, but when I look up his page it goes through to your one instead. Is there a bug in the software? Llais Sais 08:16, 25 Medi 2010 (UTC)


mynyddoeddGolygu

Dear Sir/Madam,

You blocked out my account "boncyff-ff....b" as "enw defnyddiwr annerbyniol". All I did was write "boncyff" forwards and backwards. Not to worry, here is a revised name, which I hope you will consider acceptable this time. (I also created "boncyff 2", but didn't get as far as using it, and now can't remember what password I chose, so now that account is unusable.) Anyway, at least you cannot now object to my writing to you in English, having yourself disallowed a name which sounds rude in English but is innocuous in Welsh. I wonder whether you would also disallow "Nick" as an account name, as it sounds like a swear word in Arabic, or if it's just English that gets special treatment.

However, enough about that: let me move on to the substance.

You undid a good chunk of my edits, which suggests to me that you don't agree with them. So let me explain what I was doing.

Someone has created hundreds of articles about Scottish mountains. Great work, but unfortunately every time he/she includes the sentence:

"Gwneir bob ymdrech i ganfod yr enw yn yr iaith wreiddiol, a gwerthfawrogwn eich cymorth os gwyddoch yr enw Gaeleg."

In each case I removed that sentence from the article, and put it into the associated "Sgwrs" page instead. This is because it seems to me very obviously inappropriate for the text of an article to be using the first and second persons in this way. Do you not agree? Even though these articles are a work in progress, they should still be written in the style of the finished product, should they not? Stuff about contributing to the article belongs very clearly on the discussion page and not in the article itself.

I will make one concession that in some places you get article maintenance stuff on the article page along the lines of the following example:

"Eginyn erthygl sydd uchod am yr Unol Daleithiau. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato."

However, there is a huge difference between the way that this text is presented and what has been done in the other case. It is:

-> (1) at the start / end of the article rather than as part of a paragraph

-> (2) inside a box

-> (3) in an italic font

all of which help make it obvious to the reader that it is not really part of the article text itself.

If I were to make the reverse change, i.e. change those articles so that the "Eginyn erthygl...." appeared as part of the text of one of the paragraphs rather than in a separate box, would you consider that acceptable? (That was a rhetorical question by the way.) Rather, what needs to happen is for this stuff about "gwerthfawrogwn eich cymorth" to be either moved to the "sgwrs" page or at least presented in a way similar to what is currently done with the "gallwch helpu Wicipedia" stuff.

This is really going to have to be done some time, and the more that you delay in addressing it, the more similar articles will get created in the meantime - I see that there are several more today - and the more work it will be in the end.

Sadly, I will not myself be assisting further with this effort, because yo undid the changes which I made already, suggesting that you do not value my assistance.

Kind regards,

Boncyff derwen (a.k.a. new red ff....b)

Heb ei arwyddo: Defnyddiwr:Boncyff derwen am 08:30, 7 Ebrill 2011


Dyna lot o wynt! Yn y bon mae ganddo bwynt (bychan iawn), er i ni gytuno ar y geiriad uchod cyn cychwyn y gwaith. Mater bach ydy addasu'r frawddeg i'r canlynol, o hyn ymlaen:
"Gwneir bob ymdrech i ganfod yr enw yn yr iaith wreiddiol, a gwerthfawrogir pob cymorth."
Ond mae na un pwynt arall; pwynt sinistr. Mae'n amlwg fod y Defnyddiwr hwn yn deall Cymraeg yn berffaith. Pam mae o felly'n cuddio dan gochl Seisnig? Da ni wedi cael y math yma o beth o'r blaen ac mae'n drewi o eiddigedd at lwyddiant Wici, yn fy marn i. Da ni wedi dod ar draws y tafodrhydd hwn o'r blaen, dan enwau gwahanol (ond yr un cyfeiriad IP!!!). Os ydy o'n poeni am iaith rhai o'r erthyglau, pam nad ydy o'n sgwennu neu'n golygu?
Llywelyn2000 19:40, 7 Ebrill 2011 (UTC)


Diolch am yr ymateb, er gwaethaf y beirniadaeth. Ceisiaf wneud awgrymiad adeiladol, ac, os caf, ysgrifennaf yn Saesneg (isod), achos, er deallaf y Gymraeg yn rhesymol o dda, mae'n haws i mi ddefnyddio'r Saesneg tra'n ysgrifennu'n estynedig, felly gwerthfawrogwn allu defnyddio'r iaith honno heb gyhuddiadau fy mod i'n ffugio bod o genedligrwydd Seisnig.

Right, back to the substantive content (and I apologize for using English, I really do). I am concerned that simply changing the text in order to use the impersonal form of the verb while still leaving what are essentially instructions to editors in the middle of a paragraph would only half-solve the problem. I have now looked in more detail at what is done with the "eginyn Unol Daleithiau" stuff:

-> (1) As mentioned before, the instruction to editors is in a box at the bottom where it is obviously not part of the article text.

-> (2) Also, it seems that the content of that box is managed via a separate little "Nodyn" page, where it appears to me that if we wanted to change it subsequently it would be a single page to edit and would not involve re-editing the same hundreds of articles yet again.

If we decide that this text does needs to be on the article page, then I feel that the above approach is the way to do it, particularly in view of point 2, because (contrary to someone's fears that I am here to spoil things out of envy) I really have no interest in making this job end up consuming more of anybody's time and effort in the long run than it actually requires.

Ofnaf bod y ffaith fy mod i wedi ysgrifennu yn Saesneg yn cael ei gweld fel math o gythruddiad. Ymddiheuraf, ond roedd angen arno. Ond er mwyn gorffen gan ysgrifennu rhywbeth o leiaf yn y Gymraeg fel cangen olewydd, dyma nodyn fach i ddweud yr hoffwn eich diolch chi i gyd am eich dealltwriaeth, a gobeithiaf ddychwelyd yma rhywbryd ar ôl y Pasg. Yn y cyfamser, dymunaf i chi Basg hapus (a gŵyl banc hapus yr wythnos ganlynol beth bynnag eich barn am y frenhiniaeth) a phob llwyddiant.

Cofion, Boncyff derwen

Dw i ddim yn bwriadu gwastraffu'n amser yn trafod pam y blociais yr enw defnyddiwr. Pe na bawn i wedi blocio'r enw "Boncyff Ffycnob" mater o amser fyddai cyn y byddai gweinyddwr arall wedi.
O ran gwrthdroi'r golygiadau, dw i'n derbyn efallai i mi fod braidd yn fyrbwyll. Mae'n siwr mai ymateb i enw bwriadol ddadleuol oeddwn ac mae'n bosib y dylai'r frawddeg fod wedi ei chynnwys ar y dudalen sgwrs. Serch hynny, cafwyd trafodaeth cyn i Llywelyn fwrw ati i greu'r erthyglau ar y mynyddoedd a chafodd bawb gyfle i roi eu hadborth. Wedi dweud hynny, o edrych yn ol ar yr erthyglau, 'does dim gwahaniaeth gyda fi os yw'r frawddeg yn mynd yn yr erthygl neu ar y dudalen sgwrs. Mae pethau pwysicach mewn bywyd wedi'r cyfan, o'nd oes e? Pwyll 14:08, 8 Ebrill 2011 (UTC)
Llawer pwysicach; diolch. Llywelyn2000 02:03, 9 Ebrill 2011 (UTC)

Gweinyddu ar wiciquoteGolygu

Wyt ti'n dal eisiau bod yn weinyddwr ar Wiciquote? Lloffiwr 18:41, 14 Mai 2011 (UTC)

Dw i ddim yn siwr i fod yn onest. Bues i'n weinyddwr am gyfnod o ryw 6 mis beth amser yn ôl ac yn ystod y cyfnod hwnnw gwnes i ryw faint o waith ar wella diwyg y tudalennau, ychwanegu tudalennau cymorth a.y.b. Y broblem sydd gen i yw hyn: Pa fath o ddyfyniadau dylid cynnwys ar y wefan? A yw cyfieithiadau o'r Saesneg yn dderbyniol (achos mewn gwirionedd nid yw hynny wir yn ddyfyniadau go iawn gan y person? Hefyd, faint o ddefnydd sy'n cael ei wneud o'r safle mewn gwirionedd?
Wedi dweud hynny, dw i'n parhau i bopo mewn i'r Wiciquote yn achlysurol er mwyn gwirio nad oes fandaliaeth ac ymateb i negeseuon ym Mhorth Y Gymuned a.y.b. O ran yr enwebiad, dw i'n ddigon parod i fod yn weinyddwr yno unwaith eto ond efallai er mwyn gallu goruwchwylio newidiadau diweddar a.y.b. yn hytrach na chreu dyfyniadau newydd. Pwyll 08:09, 15 Mai 2011 (UTC)
Iawn. Does dim llawer y gallwn wneud nes y daw criw digon mawr at y wefan a dechrau ychwanegu deunydd. Bydd neb llawer yn gallu defnyddio'r safle hyd nes bod digon o ddeunydd i bori arno. Mae digon o ddyfyniadau ar Wikiquote mewn ieithoedd eraill sydd wedi eu cyfieithu o wahanol ieithoedd (Hen Roeg, Lladin, Ffrangeg, Almaeneg Tsieineeg) felly dylai fod yn dderbyniol i gyfieithu o'r Saesneg hefyd. Ond gan fod siaradwyr Cymraeg bron i gyd yn medru Saesneg, ac yn gallu darllen y dyfyniadau yn y gwreiddiol, efallai bod mwy o werth mewn dechrau gyda dyfyniadau Cymraeg ac o ieithoedd eraill yn gyntaf, cyn ychwanegu criw Shakespeare. Ond beth am ychwanegu diarhebion Cymraeg naill ai ar Wicidyfynnu neu ar Wicitestun? Os ydym yn gweld gwerth mewn ychwanegu diarhebion Cymraeg rhywle o fewn prosiectau Wikimedia yna gallem addasu polisi un o'r prosiectau i'w derbyn, byddwn i'n tybied. Beth yw dy farn?
I ti gael gwybod mae rhagor o drafod wedi digwydd y penwythnos hwn ar bolisi cau wicis lle nad oes fawr yn digwydd arnynt. Y mae'n bosib y caiff y 4 wici bach Cymraeg eu cynnig i gael eu cau rhywdro, gyda'r wicis distadl eraill; ond mae'n debyg mai eu rhewi y caent, yn hytrach na'u dileu'n llwyr. Byddai modd eu hailagor wedyn petai digon o gyfrannwyr yn cynnig eu cynnal. Felly ni fyddai'n gwaith yn mynd yn ofer. Lloffiwr 14:30, 15 Mai 2011 (UTC)
Dw i'n cytuno. Byddai'n drueni petai'r wicis llai yn cael eu cau, yn enwedig am fod gwybodaeth defnyddiol ar gael ar bob un ohonynt. Efallai mai diffyg ymwybyddiaeth ohonynt sy'n gyfrifol am eu diffyg defnydd? Hefyd, dw i'n meddwl yn aml fod angen cic lan tin arno ni fel Cymry - ry'n ni'n llawer rhy barod i gwyno am ddiffyg adnoddau yn y Gymraeg ond eto i gyd yn amharod i wneud unrhyw beth amdano. Ta waeth... Nawr dy fod wedi tynnu fy sylw at Wiciquote unwaith eto, fe wnaf i fwy o ymdrech i gyfrannu fan honno hefyd ;-) Dw i'n cytuno hefyd ynglyn â chanolbwyntio ar ddyfyniadau Cymraeg neu mewn ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Mae'n siwr mai dyna'r ffordd orau ymlaen. Pwyll 17:16, 15 Mai 2011 (UTC)

undoing my page moveGolygu

Hello, Pwyll, please could you delete planhigyn ŵy, and then rename planhigyn wy to planhigyn ŵy. You tried to undo my page move using cut and paste, but unfortunately this has left two copies, and the full page history under what is currently the wrong title, and I can't fix it because it needs admin privileges. Thanks. Peredur ap Rhodri 16:38, 17 Mai 2011 (UTC)

FfeiliauGolygu

Gweler eich tudalen sgwrs Defnyddiwr:Enw defnyddiwr/Ffeiliau am ragor o wybodaeth. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:44, 24 Mai 2011 (UTC)

Trefn uwchlwytho ffeiliauGolygu

Helo, Pwyll, sut mae? Hoffwn ofyn yn gwrtais iti ddefnyddio'r templed uwchlwytho sydd gennym bellach ar Arbennig:Upload - dwi wedi sôn yn barod yn y Caffi nad yw'n dderbyniol cynnwys crynodeb geiriol yn unig, ond hytrach mae'n rhaid llenwi'r wybodaeth o dan "Gwybodaeth". Mae'n rhaid inni osod esiampl i gyfranwyr eraill, felly o hyn ymlaen, a wnei di ddarparu'r wybodaeth briodol, addas? Gwelaf nad oes fersiwn o Delwedd:Clawr Chwalfa.jpg ar en, efallai oherwydd nad yw'n briodol cynnwys ar Wikipedia o gwbl, oherwydd hawlfraint (gwn dy fod wedi dweud mai o Amazon mae'n dod, ond dwi'n siŵr bo nhw hefyd yn perthyn ar y llun ei hun). Yn sgìl hynny, fe fydd yn rhaid dileu'r llun os nad wyt ti'n darparu'r wybodaeth angenrheidiol (mae'r wybodaeth ar gael yma: Nodyn:Gwybodaeth). Nid fi sy'n dweud hyn, ond rheolau Wiki. Mae'n rhaid inni ddechrau tynhau ein polisïau. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 22:10, 26 Mai 2011 (UTC)

Heia Glenn! Ie, iawn - dim problem. Pan uwchlwythais i'r ddelwedd ar gyfer y nofel "Yn Y Gwaed" daeth y nodyn i fyny'n awtomatig yn y blwch disgrifio ond doedd e ddim wedi ymddangos pan uwchlwythais i'r ail lun ar gyfer "Chwalfa". A oes modd gwneud rhywbeth er mwyn sicrhau ei fod yn ymddangos bob tro? Byddai hynny'n ei hwyluso'n fawr i unrhyw un sydd eisiau uwchlwytho delweddau.
Fel ail beth, beth yw'r ffordd orau i uwchlwytho delweddau o gloriau llyfrau (neu DVDs, posteri ffilmiau a.y.b. o ran hynny) heb dorri'r hawlfraint? Mae nifer o erthyglau gyda ni a fyddai'n edrych gymaint yn well gyda lluniau, yn enwedig am y byddai'r lluniau'n esbonio beth mae'r erthygl amdano. Sut mae'r Wici Saesneg yn llwyddo i uwchlwytho lluniau o gloriau llyfrau ac ati heb dorri'r hawlfraint? Pwyll 08:23, 27 Mai 2011 (UTC)
Helo. Hmm, fe ddylai'r nodyn ymddangos yn y bwlch bob tro. Yr unig awgrym sydd gennyf yw adlewyrchu Arbennig:Upload bob tro. Rho gynnig ar hynny. Dwi newydd edrych ar y dudalen eto, ac roedd yn cymryd hanner eiliad i lwytho'i hunan, felly rho gwbl o eiliadau iddi hefyd. Ynglŷn â'r hawlfraint, dwi ddim yn siŵr. Efallai dyna pam nad ydynt *yn* uwchlwytho cloriau DVDs/ffilmiau ayyb, oherwydd y rheswm hynny. Ond edrych ar yr erthygl en am en:Harry Potter and the Philosopher's Stone (film), mae ganddynt gloriau'r ffilm o dan resymwaith defnydd teg, a'r nodyn en:Template:Non-free poster. Mae angen y nodiadau hawlfraint arnom hefyd. Mae ambell i i'w gael, ond mae angen nhw i gyd. Dwi'n hollol barod cael geiriad Saesneg am y tro, ac wedyn (pan fydd mwy o amser gennyf/gan rywun) cyfieithu. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:52, 27 Mai 2011 (UTC)
Ô.N. Allet, felly, ddarparu'r wybodaeth i Delwedd:Clawr Chwalfa.jpg, os gweli di'n dda? Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:54, 27 Mai 2011 (UTC)

DiolchGolygu

Newydd cyfrannu i Wicipedia ac eisiau dweud diolch am y wella iaith ar fy nghyfrniad. Sori os dwi'n rhoi hyn rhwle y ddylai ddim fod

Chris "Bratiaith"

CategoriGolygu

Mae Categori:Actorion theatr Americanaidd yn bodoli'n barod, felly fe ddileais Categori:Actorion llwyfan Americanaidd. —Adam (sgwrscyfraniadau) 22:31, 11 Gorffennaf 2011 (UTC)

Llythyr SusanGolygu

Gweler Wicipedia:Y_Caffi#Ymgyrch_codi_arian_2011_-_y_trefnu, os oes chwant arnat fynd ati - ond does dim ots o gwbl os yw'r amser yn brin gen ti - byddai ddim yn ei gyfieithu fy hunan. Lloffiwr 22:04, 14 Tachwedd 2011 (UTC)

Diolch Lloffiwr 19:55, 15 Tachwedd 2011 (UTC)
Dim problem! Pwyll 08:54, 16 Tachwedd 2011 (UTC)

CyfieithuGolygu

Ardderchog. Rwyf innau'n cael hi'n anodd i gyfieithu ar fyr rybudd pan fod pwysau gwaith yn drwm. Er mwyn cael gwybod bod pethau i'w cyfieithu ar gael, gelli ymuno â'r rhestr translators-l. Mae gweinyddwyr meta yn cyhoeddi'r gwaith cyfieithu mewn e-byst i danysgrifwyr y rhestr, ac yn rhoi cyswllt i'r dudalen gyfieithu. Mae cyswllt at translators-l i gael yn y blwch 'Communications' ar meta-Babylon. Lloffiwr 20:05, 4 Chwefror 2012 (UTC)

Manylion coll gyda File:Y Stafell Ddirgel.jpgGolygu

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil a uwchlwythoch (File:Y Stafell Ddirgel.jpg). Mae hi naill ai'n colli disgrifiad a/neu fanylion eraill, a/neu drwydded ar ei thudalen disgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynorthwyo i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir y wybodaeth, dilëir y ffeil ymhen tri diwrnod i ddyddiad gosod y tag hwn, sy'n sefyllfa annymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 17:02, 15 Mehefin 2012 (UTC)

Golygathon Caerdydd: 30 mehefinGolygu

Smai gyfaill? Rhag ofn dy fod wedi'i fethu: mae'r golygathon cyntaf yn y Llyfrgell Ganolog yng nghaerdydd ar y dydd olaf o Fehefin. Mae [;Wicipedia:Golygathon Caerdydd 2012|maylion yn y fan yma]]. Os ydy o help, mae na gostau teithio ar gael - mi elli ddanfon ebost ataf. Fel y gweli o'r Cynllun Datblygu mae pethau'n symud yn gyflym iawn mewn sawl maes. Mae lluniau Geoff Charles i gyd bellach wedi'u haddo ar drwydded addas, ffôn Cymraeg allan erbyn y steddfod ayb. Byddai dy gyfarfod yn fraint. O.N. Tyrd ag Anatioamaros efo ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:23, 16 Mehefin 2012 (UTC)

Ha! Diolch am roi gwybod i fi. Dw i wedi bod braidd yn dawel fan hyn yn ddiweddar - wedi bod yn gwneud tipyn o waith ar y Wiciadur yn lle. Braf cael rhyw faint o newid. Wedi dweud hynny, dw i wedi bod yn cael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd fan hyn hefyd yn eithaf rheolaiddd ac mae pethau da iawn ar y gweill. Dw i ddim yn siwr os ydw i'n gallu dod i Gaerdydd ar y 30ain ond cawn weld beth sy'n digwydd yn fy "mywyd go iawn"!! Pwyll (sgwrs) 18:50, 16 Mehefin 2012 (UTC)

Cyfieithu'r ymgyrch codi arian ar metaGolygu

Mae'n adeg codi arian eto! Os oes amser gen ti neu rhywun arall o ran hynny, gelli di adolygu'r cyfieithiad o'r 'launch e-mail' draw ar meta? Mae nhw wedi gosod y gwaith cyfieithu ar y translate extension, felly trwy bwyso ar y botwm 'Derbynier' mae derbyn cyfieithiad. Neu os oes angen newid y neges, yna pwyso ar enw'r neges i'w golygu sydd eisiau. Wedi gorffen, newid y 'state' i 'ready' yw'r cam olaf. Mae'r deadline ar y jobyn hyn cyn bo hir. Lloffiwr (sgwrs) 21:38, 18 Hydref 2012 (UTC)

WiciBrosiect Llyfrau GwalesGolygu

Gwn i ti gyfrannu'n helaeth dros y blynyddoedd i'r adran lyfrau; ga i dynnu dy sylw i Wicipedia:Wicibrosiect Llyfrau Gwales os gweli di'n dda? Byddai dy farn yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:33, 8 Tachwedd 2013 (UTC)

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho?Golygu

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)

Sefydlu grwp newydd: Wicimedia CymruGolygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:32, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Mae dy angen di!Golygu

Helo @Pwyll: Diolch am roi dy enw ar y prosiect newydd i gynorthwyo datblygu Wicipedia Cymraeg. Mae angen tri i roi eu henwau a chyfeiriad, er mwyn i'r cais fynd ymlaen! Mae dau wedi gwneud hynny, fel ti'n gweld ar waelod y dudalen yma. Fedra i ddim gwneud am resyma personol - plis nei di wneud? Neu bydd hi'n amen ar y cynlluniau. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:56, 21 Medi 2017 (UTC)

GFDLGolygu

Hi!

Wikimedia Foundation Board decided in 2009 to stop using GFDL as a sole license per this resolution.

GFDL is not a good license because it makes it hard to reuse the images (and the articles where the image is used).

You have uploaded one or more files with GFDL. You can see the files in Categori:Wikipedia license migration candidates. You can also click this link and scroll down to see your name.

If you are the photographer/creator you can help to relicense the file(s). You can do so by changing {{GFDL}} to {{self|GFDL|cc-by-sa-3.0}}.

If you are not the photographer/creator please check if you have added a source and author. --MGA73 (sgwrs) 09:56, 6 Mehefin 2021 (UTC)

How we will see unregistered usersGolygu

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Heb olygu ers dros flwyddynGolygu

Haia Pwyl! Gobeithio dy fod yn cadw'n iawn!

Dw i'n gweld nad wyt wedi cyfrannu i wici ers 25 Awst 2020, a dim ond 7 golygiad ers 2015.

Os nad wyt yn dymuno parhau, mi rown yr arswydus swydd i berson arall sy'n awyddus i gadw'r fandaliaid mewn trefn - ac mae llawer iawn o erthyglau sy'n ymylu ar fandaliaeth yn ein cyrraedd y dyddiau yma. Os na chlywaf mewn mis, mi wna i ddiddymu dy hawliau fel Gweinyddwr, fel sy'n cael; ei nodi yn ein polisi yn fama: Wicipedia:Gweinyddwyr. Gelli ailymuno a'r grwp Gweinyddwyr unrhyw dro y dymuni wneud hynny.

Cofion cynnes... Robin aka Llywelyn2000 (sgwrs) 06:13, 1 Mehefin 2022 (UTC)