Mynachlog Gristnogol dan reolaeth prior yw priordy. Cymuned fechan o fynachod sy'n byw mewn priordy, sydd fel rheol yn gangen o gymuned fwy sy'n byw mewn abaty dan reolaeth abad. Ystyr lythrennol y gair 'priordy' yw "Tŷ'r Prior" mewn cyferbyniad â "Thŷ'r Abad", sef yr abaty.

Er bod prioresau i'w cael yn yr eglwys Gristnogol nid yw'n arfer galw eu tai yn briordai.

Priordai Cymru golygu

Croesfa Priordy Ewenni, dyfrlliw (tua 1797) gan J.M.W. Turner

Roedd yna sawl priordy yng Nghymru. Dyma'r pwysicaf:

Gweler hefyd golygu