Fertebrat

(Ailgyfeiriad o Vertebrata)

Is-ffylwm o anifeiliaid cordog ag asgwrn cefn a chymesuredd dwyochrol yw fertebratau (neu anifeiliaid asgwrn-cefn). Maen nhw'n cynnwys pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid. Mae ganddynt asgwrn cefn cylchrannog, mewnysgerbwd cymalog, naill ai cartilagaidd neu esgyrnog, ac ymennydd mawr wedi'i amgáu mewn penglog.

Dosbarthiad ffylogenetig golygu

Hyperoartia (llysywod pendoll)
Gnathostomata

Oriel golygu