Ysgol Brynteg

ysgol gyfun cyfrwng Saesneg, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Ysgol Brynteg (Saesneg: Brynteg School) yn un o'r ysgolion uwchradd mwyaf yng Nghymru, Saesneg yw cyfrwng yr addysg. Fe'i lleolir ar Heol Ewenny yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r ysgol hon yn un o saith ysgol gyfun sy'n gwasanaethu'r dref, ond mae'r ysgol yn bennaf yn derbyn disgyblion o ardaloedd Bracla, Litchard a Chanol y Dref (Morfa).

Ysgol Brynteg
Arwyddair A fo ben bid bont
Sefydlwyd 1818
Math Ysgol Gyfun
Lleoliad Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3ER
Cymru
Ystod oedran 11–18
Gwefan bryntegschool.co.uk
Arwyddlun Ysgol Brynteg
 
Carwyn Jones AC

Crëwyd Brynteg ar ôl uno Ysgol Fodern Uwchradd Heol Gam ac Ysgol Ramadeg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Bechgyn, Yna byddai'n cael ei alw'n Ysgol Gyfun Brynteg. Rhennir safle ysgol mewn dau, gyda'r Ysgol Isaf unwaith yn Heol Gam ac mae'r Ysgol Uwchradd yn safle Ysgol Ramadeg Pen-y-bont ar Ogwr wreiddiol. Ffurfiwyd y safle fel yr Ysgol Sir yn 1935. Yn 1971 daeth yn gynfun.

Y pennaeth yn 2018-19 yw Mr Ryan Davies.

Oherwydd gostyngiad yn nifer y rōl flynyddol, mae Brynteg wedi dod o dan feirniadaeth yn ddiweddar am golli pwysau sylweddol yn y pynciau a addysgir, mae colli pynciau yn cynnwys: daeareg a llywodraeth a gwleidyddiaeth (Lefel UG / U2), Ffasiwn a Thecstilau (Lefel UG / U2), CLAIT (GSCE), electroneg (Lefel GSCE a UG / U2), teithio a thwristiaeth (GNVQ, GSCE a Safon UG / U2), iechyd a gofal cymdeithasol (GNVQ), Peirianneg (GNVQ), astudiaethau cyfryngol (GSCE ac UG / U2 Lefel) ac Almaeneg (CA3, GSCE Lefel UG / U2) a Drama (CA3). Mae rhai pynciau dosbarthiadau wedi'u trosglwyddo i ysgolion eraill i geisio cronni adnoddau gan gynnwys Cerddoriaeth Lefel A a addysgir ym Mhrif Gyfuniad Porthcawl a mathemateg ymhellach yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr.

Derbyniadau

golygu

Mae Brynteg yn un o'r ysgolion mwyaf yn Ne Cymru, gyda thua 2,000 o ddisgyblion. Rhennir y myfyrwyr yn grwpiau pum mlynedd ynghyd â dwy flynedd chweched dosbarth: Yn gyffredinol, mae Blynyddoedd 7 - 9 yn cael eu dosbarthu fel myfyrwyr Ysgol Is, tra bod Blynyddoedd 10 - 11 a'r Chweched Dosbarth (Blynyddoedd 12 - 13) yn cael eu hystyried yn fyfyrwyr Ysgol Uwchradd. Mae hyn yn berthnasol o ble y cynhelir mwyafrif y gwersi a hefyd lle mae'r lleoliadau ystafell gynulliad a ffurf.

Cyfleusterau

golygu

Lleolir yr ysgol ar Heol Ewenny (B4265) yn agos at y gylchfan gyda'r A48, gyferbyn ag Ysgol Heronsbridge sy'n rhannu rhai nodweddion pensaernïol gyda'r Ysgol Uwchradd. Mae gan Brynteg ddau gae rygbi, cae criced, cae hoci graean, cyrtiau tenis a neuadd chwaraeon dan do fawr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, adeiladodd yr ysgol Bloc Mathemateg, Bloc Iaith a Bloc Gwyddoniaeth newydd ar safle rhwng Ysgol Isaf ac Uwch. Yn fwy diweddar, cwblhawyd y Bloc Celf Newydd, a chwblhawyd bloc newydd o bedwar ystafell Saesneg.

Chwaraeon

golygu
 
Josh Navidi

Mae Brynteg hefyd wedi bod yn gysylltiedig â'i gyn-fyfyrwyr rygbi cryf. Mae nifer o chwaraewyr o Gymru, gan gynnwys Gavin Henson a Robert Howley a Josh Navidi wedi mynychu'r ysgol ac wedi chwarae ar gyfer tîm yr ysgol.

Perfformiad academaidd

golygu

O ran cofnodion perfformiad arholiad, mae'r ysgol hefyd yn ffafriol yn academaidd gyda 75% o fyfyrwyr TGAU yn ennill 5 gradd A * -C yn eu harholiadau.

Mae Brynteg hefyd yn lleoliad ar gyfer Bagloriaeth Cymru, cymhwyster newydd a gynigir i fyfyrwyr Cymraeg sy'n astudio TGAU, A2 a Safon Uwch Gyfrannol.

Traddodiadau

golygu

Arwyddair yr ysgol yw "A fo ben bid bont". Yn draddodiadol, mae Blwyddyn 8 yn ysgrifennu ac yn dal cynulliad cynhaeaf yr ysgol ym mis Hydref.

Cysylltiadau

golygu

Mae gan yr ysgol gysylltiadau ag ysgolion partner yn Ffrainc, Canada, Iwerddon, yr Almaen, De America a De Affrica.

Ysgolion bwydo

golygu
Ysgol Gynradd Brackla
Ysgol Gynradd Litchard
Ysgol Gynradd Oldcastle
Ysgol Gynradd Penybont
Ysgol Gynradd Tremains ac Ysgol Gynradd Maes Yr Haul

Cyn-ddisgyblion Adnabyddus

golygu

Pencampwyr Olympaidd

golygu
  • Nicole Cooke - rasiwr seiclo ffordd - Pencampwr Gemau Olympaidd yr haf 2008
  • Helen Miles - 100m ras wib - Gemau Olympaidd 1988; Gemau'r Gymanwlad 1986 a Gemau Ieuenctid Ewrop, 1985

Rygbi 13

golygu
  • Ollie Olds (Leeds Rhinos), Cymru, 1 cap 2012-
  • Ben Evans (Warrington Wolves), Cymru, 4 caps 2012-
  • Rhys Evans (Warrington Wolves), Cymru, 3 caps 2013-

Ysgol Ramadeg y Merched, Pen-ybont

golygu

Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Pen-y-bont

golygu

Cyn-Athrawon

golygu
  • Wayne David, AS Llafur dros Caerffili
  • Lynn Davies Pencampwr Olympaidd (naid hir) Gemau Olympaidd Tokyo 1964 (athro addysg gorfforol Ysgol Ramadeg y Bechgyn)

Dolenni

golygu

Cyfeiriadau

golygu