Prif Weinidog Cymru

Arweinydd Llywodraeth Cymru yw Prif Weinidog Cymru (Saesneg: First Minister for Wales). Pan ffurfiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 Prif Ysgrifennydd Cymru (First Secretary for Wales) oedd teitl y swydd, gan fod Cymru gyda chynulliad llai yn nhermau grymoedd na Gogledd Iwerddon a'r Alban. Hefyd, mae'r term Cymraeg Prif Weinidog yn gallu cyfieithu i'r Saesneg fel Prime Minister, gall wedi achosi camddealltwriaeth â Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig.

Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Newidiwyd y teitl ar ôl ffurfiad llywodraeth glymbleidiol rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Lafur yn y Cynulliad yn Hydref 2000. Yn ôl Mesur Seneddol Llywodraeth Cymru (2006) rhoddir caniatád i'r swydd cael ei hadnabod yn swyddogol fel y Brif Weinidog.

Rhestr o Prif Ysgrifenyddion a Phrif WeinidogionGolygu

No. Llun Enw
(Geni-Marw)
Etholaeth/Teitl
Yn y swydd Plaid wleidyddol Etholwyd Llywodraeth Dirprwy
1   Alun Michael
(1943–)
AC dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Fel Prif Ysgrifennydd
12 Mai
1999
9 Chwefror
2000
Llafur 1999 Michael
Llafur (lleiafrif)
dim
2   Rhodri Morgan
(1939–2017)
AC dros Gorllewin Caerdydd
Ail-enwyd y swydd ar 16 Hydref 2000
9 Chwefror
2000
9 Rhagfyr
2009
Llafur 1af Morgan
LlafurDRh
Mike German (DRh)
2000–01 a 2002-03

Jenny Randerson (DRh)
2001–02 (dros dro)

2003 2il Morgan
Llafur (lleiafrif)
dim
2007 3ydd Morgan
Llafur (lleiafrif)
4ydd Morgan
LlafurPlaid
Ieuan Wyn Jones
(Plaid Cymru)
3   Carwyn Jones
(1967–)
AC dros Ben-y-bont ar Ogwr
9 Rhagfyr
2009
11 Rhagfyr
2018 [1]
Llafur 1af Jones
LlafurPlaid
2011 2il Jones
Llafur (lleiafrif)
dim
2016 3ydd Jones
LlafurDRh - Ann
4   Mark Drakeford
(1954–)
AC dros Orllewin Caerdydd
12 Rhagfyr
2018

Llafur 1af Drakeford
LlafurDRh - Ann
dim


CyfeiriadauGolygu

Cysylltiadau allanolGolygu