Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

(Ailgyfeiriad oddi wrth Ysgol Gyfun Ystalyfera)

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Cymraeg oedd Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. Mae'r ysgol wedi ei leoli ar dri campws yn Ystalyfera a Phort Talbot. Mae'r ysgol yn adnabyddus am ei llwyddiannau ym meysydd y celfyddydau, chwaraeon, yn ogystal â'r academaidd. M

Ysgol Gymraeg Ystalyfera - Bro Dur
Logo ystalyfera.jpg
Arwyddair Dysgu Gorau Dysgu Byw
Sefydlwyd 1969 Ysgol Gyfun Ystalyfera

2017 Ysgol Gymraeg Ystalyfera

Math Ysgol pob oed 3-18
Cyfrwng iaith Cymraeg
Pennaeth Mrs Laurel Davies
Cadeirydd Cyng Alun Llywelyn
Lleoliad Glan yr Afon, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot, Cymru, SA9 2JJ
AALl Castell-nedd Port Talbot
Disgyblion tua 1300
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 3–18
Llysoedd Gwenllian, Hywel, Llywelyn
Lliwiau Glas a du
(du ar gyfer y chweched ddosbarth)
Gwefan www.ysgolystalyferabrodur.cymru

Yn Medi 2017 trawsnewidiodd yr ysgol yn ysgol pob oed drwy ymuno ag Ysgol Gynradd Gymraeg Y Wern, ac o Fehefin 2018 bydd y ddwy adran ar yr un campws ym mhentref Ystalyfera. Yn Medi 2018, bydd safle yn ne'r sir yn agor gyda disgyblion o ysgolion cynradd Cymaeg Rhosafan, Tyle'r Ynn a Chastell-nedd yn mynychu, Ysgol Gymraeg Bro Dur.

HanesGolygu

Sefydlwyd yr ysgol ym 1969, tra'n rhannu safle a staff ag Ysgol Sir Ystalyfera, a sefydlwyd yn 1896, yn ystod ei blynyddoedd cynnar. Roedd dalgylch yr ysgol yn ymestyn o Faesteg yn y de-ddwyrain i Benrhyn Gŵyr yn y de cyn i ysgolion Llanhari ac Ysgol Gyfun Gŵyr agor. Tan ddiwedd y 1990au, bu Ysgolion Ystalyfera a Gŵyr yn rhannu chweched dosbarth ar safle Ystalyfera. Enw'r chweched dosbarth yw 'Canolfan Gwenallt', er clod i'r prifardd D. Gwenallt Jones (1899-1968), a fynychodd yr Ysgol Sir yno.

Mae dalgylch presennol yr ysgol yn rhannu ffiniau â bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot, gyda nifer o ddisbylion o Aber-crâf ac Ystradgynlais yn ne-orllewin sir Powys hefyd yn mynychu'r ysgol.

Fel ysgol benodedig Gymraeg, drwy gyfrwng y Gymraeg y mae'r mwyafrif o'r gwersi'n cael eu cynnal, er bod modd dilyn rhai pynciau drwy gyfrwng y Saesneg.

Cyn-ddisgyblion o nôdGolygu

Gweler hefyd y categori Pobl addysgwyd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera

Dolenni allanolGolygu