Ysgol Dyffryn Teifi

(Ailgyfeiriad o Ysgol Ramadeg Llandysul)

Ysgol gyfun ddwyieithog a leolir yn Llandysul, Ceredigion oedd Ysgol Dyffryn Teifi.

Ysgol Dyffryn Teifi
Arwyddair Oni heuir, ni fedir
Sefydlwyd 1984
Caewyd 2016
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Cymraeg
Lleoliad Heol Llyn y Frân, Llandysul, Ceredigion, Cymru, SA44 4HP
AALl Cyngor Sir Ceredigion
Disgyblion 628 (2007)[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Lliwiau Coch
Gwefan http://www.dyffrynteifi.org

Sefydlwyd yr ysgol ar ei ffurf presennol, ar hen safle'r ysgol ramadeg, ym 1984 yn dilyn aildrefnu addysg yn Nyffryn Teifi.[2] Yn 2016 caewyd yr ysgol ac agorwyd ysgol newydd yn Llandysul, sef Ysgol Bro Teifi.[3] Mae hanes yr ysgol yn dyddio'n ôl i'r 19g, pan adnabyddwyd hi fel Ysgol Ramadeg Llandysul neu Ysgol Ramadeg Dyffryn Teifi.

Gwasanaethodd ddisgyblion ardaloedd canol Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin, a oedd yn dymuno dilyn addysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn academaidd cafwyd cofnod da o gyrhaeddiad ar ran yr ysgol ar lefelau, lleol, rhanbarthol ac yn genedlaethol a bu'r ysgol yn fuddugol mewn sawl cystadleuaeth genedlaethol megis yr Urdd. Rhoddwyd pwyslais o fewn yr ysgol ar werthoedd traddodiadol Gymreig, trwy gynnal gwasanaethau, gwersi a gweithgareddau eraill drwy gyfrwng yr iaith a thrwy mentrau eraill o fewn y gymuned lleol.

Yn 2001 roedd 570 o ddisgyblion yn yr ysgol,[2] disgynodd y niferau hyn yn ddiweddarach, ond cynyddodd unwaith eto i 527 yn 2007, a disgwylid i'r niferau barhau i gynyddu'n raddol.[1] Daeth 78% o'r disgyblion o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn brif iaith yn 2001,[2] cynyddodd y canran hyn i 83% yn 2007, gyda 91% o'r holl disgyblion yn siarad yr iaith i safon iaith gyntaf.[1]

Cyn-ddisgyblion enwog golygu

Gweler hefyd y categori Pobl addysgwyd yn Ysgol Dyffryn Teifi

Dolenni allanol golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. 1.0 1.1 1.2  Adroddiad Ysgol Dyffryn Teifi , 16 Ebrill 2007. Estyn (20 Mehefin 2007). Adalwyd ar 23 Gorffennaf 2009.
  2. 2.0 2.1 2.2  Adroddiad yr Ysgol, 15-18 Hydref 2001. Estyn (2001-12-17). Adalwyd ar 12 Ionawr 2009.
  3. Ysgol ardal newydd Llandysul yn 'arloesol' , BBC Cymru Fyw, 22 Mehefin 2016. Cyrchwyd ar 24 Medi 2016.