Teulu o ddiwydiannwyr, meistri haearn yn bennaf, oedd teulu Crawshay. Cysylltir hwy yn arbennig â Gwaith Haearn Cyfarthfa ger Merthyr Tudful. Prif aelodau'r teulu oedd:

Roedd nifer o ddiwydianwyr pwysig eraill â chysylltiadau â'r teulu yma. Roedd Richard Crawshay yn ewythr i Crawshay Bailey a'i frawd Joseph Bailey, ac roedd ei ferch Charlotte yn briod â Benjamin Hall (1778-1817).