Glyn Davies

gwleidydd Cymreig ac AS

Gwleidydd Cymreig, ac aelod o'r Blaid Geidwadol, yw Edward Glyn Davies (ganed 16 Chwefror 1944). Cynrhychiolodd Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru o 1999 hyd 2007.

Glyn Davies
Glyn Davies


Cyfnod yn y swydd
6 Mai 1999 – 3 Mai 2007

Deiliad
Cymryd y swydd
7 Mai 2010

Geni (1944-02-16) 16 Chwefror 1944 (75 oed)
Y Trallwng, Powys
Plaid wleidyddol Y Blaid Geidwadol
Alma mater Prifysgol Aberystwyth

Ef yw Aelod Seneddol dros Faldwyn ers 2010. Yn 2017 roedd ganddo fwyafrif o 9,285.[1] Ar 15 Mai 2019 cyhoeddodd y byddai'n ymddeol fel gwleidydd ac yn sefyll lawr yn yr etholiad nesaf i'w chynnal.[2]

CefndirGolygu

Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gynradd Castell Caereinion ac Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion. Pan oedd yn 50 mlwydd oed, mynychodd Brifysgol Aberystwyth lle enillodd Ddiploma mewn Cyfraith Ryngwladol a Gwleidyddiaeth.[3]

Treuliodd ei fywyd gwaith cynnar yn rhedeg y fferm deuluol ger Castell Caereinion, Y Trallwng lle cafodd ei eni. Mae bellach yn byw yn Cil Farm, Berriew mewn tŷ oedd unwaith yn eiddo i Arthur Humphreys-Owen a wasanaethodd fel AS ar gyfer sedd Davies o 1894-1906.[4]

Yn 2002, cafodd Davies lawdriniaeth fawr ar gyfer canser y rectwm. Aeth ymlaen i wella'n llwyr ac yn 2006 bu'n cystadlu mewn gêm rygbi ochr yn ochr â Jonah Lomu i hyrwyddo'r neges ei bod yn bosibl i wella'n llwyr ar ôl salwch difrifol ac i godi arian i elusen.[5]

Gyrfa broffesiynolGolygu

Roedd Davies yn ffermwr. Mae'n gyn Gadeirydd y Bwrdd Datblygu Cymru Wledig a hefyd yn gwasanaethu fel Aelod o Awdurdod Datblygu Cymru a Bwrdd Croeso Cymru.[3]

Gyrfa wleidyddolGolygu

Dechreuodd gyrfa Davies mewn gwleidyddiaeth yn 1980 pan ddaeth o hyd i'w Gyngor Dosbarth lleol. Roedd yn Gadeirydd Cyngor Dosbarth Sir Drefaldwyn 1985-89, ar ôl gwasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid.[3]

Roedd yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ran y Blaid Geidwadol Cymru yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru o 1999 i 2007. Cadeirydd y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Cynulliad Cyntaf; a'r Pwyllgor yr Amgylchedd, Cefn Gwlad yn yr Ail Gynulliad.

Ar ôl colli ei le yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ganlyniad i lwyddiant y Ceidwadwyr mewn mannau eraill yn y rhanbarth, heriodd Davies Lembit Öpik, yr AS y Democratiaid Rhyddfrydol Sir Drefaldwyn, yn Etholiad Cyffredin DU 2010 ar ôl bod yn aflwyddiannus yn herio Öpik yn Etholiad Cyffredinol 1997 am yr un sedd. Llwyddodd i ennill Öpik a dod yn Aelod Seneddol dros Sir Drefaldwyn[6]. Ym mis Medi 2010, cyhoeddwyd bod Glyn penodwyd yn Ysgrifennydd Preifat Seneddol (PPS) i Cheryl Gillan fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru, rôl a gollodd yn sgil ad-drefnu 'r Cabinet yn 2012.[7]

Yn 2015, cafodd ei ail-ethol yn yr Etholiad Cyffredinol y flwyddyn honno gyda 45% o'r bleidlais. Davies unwaith eto ail-ethol yn etholiad cyffredinol 2017, gyda mwyafrif o 9,285.[8]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhagflaenydd:
swydd newydd
Aelod Cynulliad dros Ranbarth Canol De Cymru
19992007
Olynydd:
Alun Davies
Rhagflaenydd:
Lembit Öpik
Aelod Seneddol dros Faldwyn
2010
Olynydd:
Craig Williams

CyfeiriadauGolygu