Plaid y Ddeddf Naturiol

Roedd Plaid y Ddeddf Naturiol (Saesneg: The Natural Law Party) yn blaid wleidyddol a safai etholiadau yn y Deyrnas Unedig rhwng 1992 a 2003.

Sefydlwyd Plaid y Ddeddf Naturiol yn y Deyrnas Unedig ym mis Mawrth 1992. Geoffrey Clements oedd Arweinydd cyntaf y Blaid.[1]

Roedd y Blaid yn credu bod pump agwedd allweddol i lywodraeth lwyddiannus, gan gynnwys:

  • Datblygu ymwybyddiaeth pob unigolyn drwy raglenni Myfyrdod Trosgynnol (Transcendental Meditation)
  • Lleihau costau gofal iechyd drwy hyfforddi dinasyddion mewn asesu iechyd personol trwy hunan-ddarllen curiad y galon ac agweddau'r dull Vedig Maharishi at Iechyd.
  • Cynnal iechyd y wlad trwy greu grwpiau o arbenigwyr mewn techneg iogig.
  • Dod ag unigolyn a'r wladwriaeth i gytgord â'r Ddeddf Naturiol fel bod dylanwadau planedol anffafriol yn cael eu niwtraleiddio.
  • Sicrhau bod amgylcheddau gwaith a chartref y wlad yn cefnogi iechyd a hapusrwydd.

Yn etholiad cyffredinol 1992 safodd y blaid mewn 310 o etholaethau yn y DU gan gasglu 0.19% o'r bleidlais a phob ymgeisydd yn colli ei flaendal etholiadol.

Safodd y blaid ymgeiswyr mewn nifer o etholaethau Ewropeaidd ym 1994.

Safodd tua dwsin o ymgeiswyr yn enw'r blaid yn etholiad San Steffan 1997 a bu ambell ymgeisydd mewn etholiadau ac is etholiadau eraill heb unrhyw fath o lwyddiant etholiadol.

Ers 2003 nid yw Plaid y Ddeddf Naturiol wedi ei gofrestru fel Plaid Gwleidyddol swyddogol yn y DU gyda'r Comisiwn Etholiadol[2].

CyfeiriadauGolygu