Eginyn CymryGolygu

Diolch am lwytho Delwedd:StubWales.png, llawer gwell na'r hen un ! Thaf 10:42, 7 Mawrth 2010 (UTC)

CoreaGolygu

Adferwyd "Korea" gan Paul-L am ddau reswm:

  1. Nid dyma'r ffordd i newid enw erthygl - gweler Wicipedia:Ail enwi neu symud tudalen (Saesneg ar hyn o bryd...) am esboniad.
  2. Yn ddelfrydol basai'n braf cael cefnogaeth gan eraill i'r ailenwi gan fod erthygl am wlad yn un bwysig ac felly rydym ni'n osgoi unrhyw newid o'r fath heb gytundeb (fel arfer mewn trafodaeth ar dudalen Sgwrs yr erthygl).

Yn bersonol, fel dwi wedi nodi ar Sgwrs:Korea, dwi o blaid adfer Corea yn lle 'Korea', fel y gwyddost mae'n siwr. Os hoffet ti dynnu sylw eraill at y sefyllfa trwy gadw nodyn yn y Caffi efallai cawn ni gytundeb ffurfiol, trwy bleidlais ar y dudalen Swrs? Hwyl, Anatiomaros 17:44, 7 Mai 2010 (UTC)

Y didolnodGolygu

Gweler: Sgwrs:Tsieinëeg. Diolch, - Llywelyn2000 (sgwrs) 13:45, 8 Mawrth 2013 (UTC)

Y WaunGolygu

Sut mae, Cymrodor? Dwi'n meddwl mai camgymeriad oedd symud Y Waun. Cofia fod llefydd mawr ac adnabyddus yn cael y flaenoriaeth ar lefydd bychain wrth wahaniaethu. Tudalen Y Waun (gwahaniaethu) sydd ei angen ac adfer Y Waun gyda'r ddolen ar y top i Y Waun (gwahaniaethu). Yn fy marn i, o leiaf. Gweler Sgwrs:Y Waun, Sir Ddinbych. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 23:36, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Hefyd, yn ôl ein rhestr o gymunedau, mae pentreflan y Waun a phentreflan Cwm, Sir Ddinbych yn rhan o gymuned Tremeirchion, Cwm a'r Waun. Anatiomaros (sgwrs) 23:43, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Dw i'n gweithio ar ddiweddaru'r rhestr honno. Mae gen i restr gan adran llywodraeth sy'n cyd-fynd a hon http://foiwiki.com/foiwiki/index.php/Community_Councils_in_Wales --Cymrodor (sgwrs) 01:23, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Ia, ein rhestr ni (o 'en'!) sy'n anghywir mewn rhannau neu allan o ddyddiad. Mae'n bwysig cael y ffeitihau'n iawn achos dwi wrthi'n creu categoriau i'r cymunedau a dydwi ddim eisiau gwastraffu fy amser yn creu a phoblogi categoriau i "gymunedau" sy ddim yn gymunedau, fel ein "Tremeirchion, Cwm a'r Waun" bondigribwyll! Anatiomaros (sgwrs) 01:34, 15 Ionawr 2014 (UTC)

ON Gweler Sgwrs:Moelfre hefyd. Mae pentreflan "Moelfre, Sir Conwy" yn ddirgelwch o hyd! Anatiomaros (sgwrs) 23:51, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Dw i'n gweithio ar gyfuno dwy restr o leoedd Cymru fel rhan o brosiect Llwybrau Byw! er mwyn creu erthyglau newydd. Mae'n bosib fydd achos i gael sgwrs am nifer ohonyn nhw. --Cymrodor (sgwrs) 01:23, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Rwyt ti'n brysur iawn efo hyn, dwi'n gwybod ac yn gwerthfawrogi hynny hefyd. Ond fel ti'n deud, bydd nifer o bethau i'w drafod wrth fynd ar ôl y pentrefannau bychain hyn. Anatiomaros (sgwrs) 01:34, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Dwi wedi gwahodd sylwadau gyda hysbys yn y Caffi. Dwi wedi awgrymu defnyddio Sgwrs:Rhestr cymunedau Cymru i drafod unrhyw symud arfaethedig cyn ei wneud (neu beidio). Gobeithio dy fod yn cydweld â'r angen am hynny. Y peth ola dwi isio gwneud ydy brifo dy deimladau, Cymrodor; fel dwi wedi dweud uchod, dwi'n gwerthfawrogi dy gyfraniadau. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 23:56, 15 Ionawr 2014 (UTC)

Gwerthfawrogiad o'th waithGolygu

Rhaid i mi ddweud i mi fwynhau'r erthyglau am feddalwedd y creaist y dydd o'r blaen ee [LibreOffice]] a VLC. Dyma'r union bynciau sy'n rhaid i ni ei roi ar Wicipedia - gan eu bod yn apelkio at bobl ifanc - a dyna ein cryfder! Mae 85% o'n cynulleidfa rhwng 16 a 23 oed! Diolch rhen goes! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:21, 7 Ionawr 2015 (UTC)

You are invited!Golygu

You are invited...

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:38, 22 Mai 2017 (UTC)

Sefydlu grwp swyddogol: Wicimedia neu Wikimedia CymruGolygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:29, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Universal Code of ConductGolygu

Hi Cymrodor

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:36, 14 Awst 2020 (UTC)

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.