Croeso! Deb 18:07, 11 Ebr 2004 (UTC)

Sorry I moved your entry on Islwyn Ffowc Elis without consulting you - I didn't know that Arwel had already given you instructions. Still, it's done now. Hwyl. Deb 22:19, 14 Ebr 2004 (UTC)

Hwyl. Sorry for writing in English again, but my Welsh is just not up to the job. I've noticed that, when you edit stuff, you often take the verb out of the sentence. In the English wikipedia, there's a convention - or to be more accurate, a rule - that articles should consist only of complete sentences. For example, if an article began, "Dylan Thomas, Welsh poet", it would be changed to "Dylan Thomas was a Welsh poet". Of course, there's no reason for us to have the same rules as the English wikipedia, but to me it seems stylistically better. (I should add that I often have such difficulty in Cymraeg that I leave the verb out myself, hoping that someone else will put it in later.) Obviously this is a subject for group discussion. What I wondered was whether, in Welsh, it is more acceptable to use incomplete sentences - if so, it might be appropriate for us to have our own conventions. Please don't take offence at my asking, but Arwel and I have been on the English wikipedia for a long time, and we have got into certain habits. Deb 17:03, 22 Ebr 2004 (UTC)

Rhyfel yn erbyn Democratiaeth Golygu

Oes angen cyfieuthu teitlau ffilmaiau i'r Gymraeg? Dwi'n meddwl ei fod yn drysu pethau?--Ben Bore 13:23, 24 Awst 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Categorïau Golygu

(yn ateb i gwestiwn oddi ar Category talk:Cymry enwog)

Nid trwy olygu'r dudalen categori mae ychwanegu erthyglau ati. I wneud hyn mae'n rhaid mynd i'r erthygl ei hunan (e.e. Owen M Edwards) ac ychwanegu [[Category:Cymry enwog|Edwards, Owen M]] ar y diwedd. Mae'r hyn sydd ar ôl y "|" yn dangos ym mha drefn y dylid trefnu'r erthygl yn y categori (o dan 'Edwards...' fan hyn). Pe bai hi fel [[Category:Cymry enwog]] yn unig, byddai hi'n cael ei threfnu yn ôl 'Owen...'. Rhywbryd bydd angen newid y côd er mwyn newid 'Category' i 'Categori'. Gareth 17:58, 14 Aws 2004 (UTC)

Termau cyfrifiadurol Golygu

Roeddwn i'n chwilio am term cyfrifiadurol, ond pan yn clicio'r cyswllt [1] ar tudalen Cyfrifiadur roedd yr ateb yn "Forbidden". Oes 'na ffordd arall o weld geiriadur Prifysgol Bangor? Galla i ddim ffeindio e ar Google...

Diolch. :-) --Okapi 23:13, 20 Med 2004 (UTC)

Gobeithio y bydd y cysylltiad yma yn gweithio i chi. Pob lwc http://www.bangor.ac.uk/is/termau/
Dyfrig 11:16, 21 Med 2004 (UTC)
Mae hynny'n weithio'n dda. Diolch yn fawr! --Okapi 22:57, 21 Med 2004 (UTC)

Rachel Roberts Golygu

Could you explain what is wrong with "Cafodd ei eni" as opposed to "Cafodd ei geni"? I've seen the phrase in books without the 'g' and I assumed this was soft mutation at work. Deb 17:00, 22 Med 2004 (UTC)

If masculine it mutates, if feminine it does not. Cafodd Iesu ei eni mewn stabl. Cafodd Sian ei geni yn Aberytwyth. Hope that explains the difference
Dyfrig 17:41, 22 Med 2004 (UTC)
In case there is a confusion perhaps I should explain there is a treigliad llaes after fem. ei - ei chath, ei thad, ei phen and also a h before a vowel ei hathro, but there is no soft mutation after "ei" - "her".

Harri Potter Golygu

Hi, could you explain why you changed maen to Maen on some but not all of the Harri Potter page? It's lower case on the cover of the book. p.s. my welsh knowledge is non-existant so I'm just asking for curiosity's sake. Nickshanks


I changed maen to Maen since thought it normal practice to capitalise book titles.I have a copy of the book in front of me and notice it is Harri Potter a Maen yr Athronydd on the dust jacket. Notice that its maen on the web page in the article - dont know if this is a proof copy and picture not amended. Havnt got strong feelings about this one way ot the other Dyfrig 16:29, 6 Tach 2004 (UTC)

Political Balance Golygu

I notice that you have contributed to many (most ?) Welsh county articles but the ruling party and/or the party allegiance of the MP is only given if it is Plaid Cymru. For the sake of balance and NPoV it would seem to be appropriate to provide the same level and standard of political information across all councils or omit it for all. I would prefer inclusion and completness gioven a choice. How you deal with Councils such as Anglesey which purports to be independent but appears to be crypto conservative, I am not sure. 195.92.168.168 10:15, 5 Ion 2005 (UTC)

I agree inclusion for all should be the norm. No bias was intended. Please indicate which councils I have omitted and I will try and correct if I know the party in power. You are welcome to do so like wise of course. Dyfrig
I cant find any entries of mine where political allegiance has been ommitted. Could you please indicate which ones you had in mind. Diolch--Dyfrig 10:51, 17 Ion 2005 (UTC)

Welshpedia Golygu

Have just found a wikipedia for Wales in English. It seems a good idea of theirs to ask supporters to put a link to it on their own websites.Can anyone put this suggestion on Cy wiki.

Also how does one make a link from wiki Cymraeg to this Wales wiki.?

It would be good idea to make links from wales wiki to Cy wiki too. Should increase traffic.

Any further thoughts

http://www.welshpedia.co.uk/wiki/wales/index.php/Main_Page

Dyfrig 11:11, 28 Maw 2005 (UTC)

Swyddel? Golygu

"Swyddel" a "Swyddeleg" yw'r geirau 'roeddwn yn dysgu pan dysgais yr iath yn Upsala Prifysgol yn 1969. 'Roedd yr athro yn Wyddelig. Glywais y gair "Swedeg"="Swedish" yma, ond sut yw'r gair "Sweden"? RaSten 19:29, 17 Meh 2005 (UTC)

Diolch Golygu

Diolch am y croeso. Lloffiwr 10:59, 6 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]Cynghanedd Golygu

'Wedwn i ddim bod yng Nhymra'g i'n sicr iawn ond y mae sawl arbennigwr gyda ni ar ein silffoedd llyfrau, ar ffurf geiriaduron, llyfrau gramadeg ac yn y blaen, gan gynnwys llawlyfr da iawn, 'Y Treigladur' a Geiriadur Prifysgol Cymru! Felly, wedi ymgynghori ar yr aelwyd a thwrio yn y llyfrau dyma rai cynigion i chi gael dewis p'un sy' well 'da chi:

Beth am y teitlau 'Cynghanedd (Barddoniaeth)' a 'Cynghanedd (Cerddoriaeth)'? Neu 'Cynghanedd mewn barddoniaeth' neu 'Cynghanedd mewn cerddoriaeth'. Neu 'Cynghanedd farddonol' a 'Cynghanedd gerddorol'. (Ond y farn ar yr aelwyd yw nad yw 'cynghanedd farddonol' yn taro'r glust yn dda.)

Gyda llaw, yn ôl y geiriadur mae'r gair cynghanedd yn gallu bod yn fenywaidd neu yn wrywaidd felly waeth un ffordd na'r llall! Wedi dweud hynny mae'r enghreifftiau yn y geiriadur o wahanol fathau o gynghanedd, ee cynghanedd draws i gyd yn treiglo fel petai'r gair cynghanedd yn fenywaidd, felly benywaidd yw hi uchod.

Pob lwc ar ddewis fersiwn derfynnol - mae 'mhen yn troi ar ôl arbrofi gyda'r wahanol fersiynnau! Nawr te lle mae'r squiggle na yn cuddio ar yr allweddell - aha dyma fe Lloffiwr 21:26, 18 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]


Mae'n ddrwg gyda fi i achosi cymaint o ben tost! Dyw 'Cynghanedd farddonol' ddim yn swnio'n iawn i fi chwaith er bod y gair yn achosi treiglad fel y dywedwch gan gynnwys 'cynghanedd lusg' a 'chynghanedd groes'. Falle mae mater o arferiad yw e. Rwyn credu yr âf am 'Cynghanedd {Barddoniaeth). Diolch am eich trafferth. Dyfrig 23:26, 18 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]

Dyfal donc a dyrr y garreg Golygu

Nawr at bwnc hollol wahanol.

Rwyf am gynnig ychwanegu'r dihareb uchod at y dudalen Wicipedia: Croeso newydd-ddyfodiaid (is-dudalen i Wicipedia: Help) yn yr adran Golygu ac wedi'r paragraff sy'n dechrau 'Os gwelwch yn dda'? A allai gael barn un cyn mentro cynnig y syniad yn y caffi? Lloffiwr 21:26, 18 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]

Rwyn cymryd mai 'os gwelwch gamgymeriad' yr ydych yn feddwl nid 'os gwelwch yn dda'. Byddai yn iawn gyda fi er wn i ddim beth wnai'r dysgwyr sydd yma ohonni er ar ôl dweud hynny mae'n ddihareb y mae llawer o ddysgwyr yn ei defnyddio Dyfrig 23:29, 18 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]
Iawn, a diolch am y cywiriad - i'r caffi ag e te. Lloffiwr 22:03, 19 Awst 2005 (UTC)Ateb[ateb]

Trefn/Urdd Golygu

Shwmae. Urdd is used rather than Trefn to translate the biological rank of 'Order' in the webpage Dosbarthiad Pethau Byw by Canolfan Edward Llwyd, Prifysgol Cymru. Urdd is also used in the A-level biology syllabus (tudalen 21). The definition of Urdd in the Geiriadur Prifysgol Cymru includes:

"Dosbarthiad tacsonomig islaw dosbarth ac uwchlaw teulu"

I haven't found Trefn being used in this context outside Wicipedia. Tigershrike

Cookies! Golygu

Diolch Dyfrig. Dwi ddim yn deall hyn o gwbl. Dwi'n ol efo Firefox eto am gynnig arall - daw'r un neges ynglyn a cookies i fyny fel o'r blaen. Felly wnes i siecio fy stash briwsion - mae wikipedia wedi rhoi cookie imi, ar gyfer "Anatiomaros" (y tro cyntaf wnes i drio mewngofnodi, mae'n debyg - 2148 heno) a hefyd un arall ar gyfer fy rhif ISP pan es i i'r Caffi i roi neges; felly mae'r seit yn rhoi cookies imi a dwi'n eu derbyn nhw ac eto mae'n dal i wrthod fy mewngofnodi! A wel, does ond gobeithio bydd pethau'n wahanol fory. Y drwg yw dwi'n hoff o gadw golwg ar fy nghyfraniadau a bydd hynny'n anodd heb fewngofnodi. Diolch am ateb fy nghri am gymorth - wedi gwastraffu hanner awr yn barod oeddwn i ac yn dechrau teimlo annifyr braidd. Cofion, Fôn (Anatiomaros). --88.111.208.75 21:33, 28 Awst 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Groeg hynafol Golygu

Byddwn yn falch o gael dy farn ar y cynnig i newid teitl yr erthygl ar Roeg hynafol. Lloffiwr 19:24, 25 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Awydd bod yn weinyddwr? Golygu

Sut mae? Rwyf am gynnig enwau rhai o'r hen lawiau i dderbyn galluoedd Gweinyddwr gan ein bod yn dal i fod yn brin o weinyddwyr. Ond rwyn cofio dy fod wedi gwrthod y cynnig sbel yn ôl ac felly am dy holi a wyt ti wedi newid dy feddwl cyn bwrw ati i wneud y cynnig? Lloffiwr 14:33, 30 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Sut mae ers tro. wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi bod yn dawel yma tan y mis neu ddau diwethaf. Diolch am y cynnig a gan fod gennyf mwy o amser bellach fe wnaf dderbyn Diolch Dyfrig 14:59, 30 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Llongyfarchiadau! You are now an administrator. Deb 16:54, 1 Gorffennaf 2007 (UTC)Ateb[ateb]

erthygl ddethol? Golygu

Nadolig llawen iti Dyfrig. A allai holi am dy gymorth i fwrw golwg byr dros yr erthygl Diwydiant llechi Cymru ac eilio'r cynnig dros ei wneud yn erthygl ddethol (neu ei wrthwynebu) ar y dudalen sgwrs?

Nadolig Llawen i tithau Eleri. Rwyt yn gwneud gwaith da yma ac rwyf yn barod iawn i gefnogi gwneud erthygl Diwydiant llechi Cymru yn erthygl dethol. Dyfrig 23:41, 25 Rhagfyr 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Just a question Golygu

I'm sorry I don't speak Welsh but I'm Argentinian and the truth is that I don't even speak English very well. We're having a problem at Spanish Wikipedia with the etymology of the word "Dorset". The article says that it comes from two Welsh words: Dwrn, which means "fist", and gwarae, that means "play". We have no references for that information and naturally there're no many Welsh speakers at Spanish Wikipedia, that's why I ask you if "fist" and "play" are actually the real meanings of the words Dwrn and gwarae. As I don't have an account in Welsh Wikipedia, I'd be really pleased if you answered my question here below. Thank you very much. Please, write in English! :) --201.252.199.248 01:39, 12 Ebrill 2008 (UTC)Ateb[ateb]

no longer active? Golygu

Please excuse me writing this in English.

As you have not edited for a while, I have marked by your name on the list of administrators the date of your last edit, so as to make it easier for others to use the list to find a currently active administrator. If you are reading this then it may mean you are back again (croeso mawr!), so please feel free to remove or update the note as appropriate. Thanks. Alan012 20:24, 6 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Gwelaf dy fod yn siomedig nad oes llawer o Gymry Cymraeg yma ar aelwyd gynnes Wici. Ysywell, wrda, fe weli bellach fod llawer mwy ohonom yma! Gwelit hefyd fod y Gymraeg yn ei gogonoant ac yn dawnsio fel merch bymtheg oed drwy erthyglau Wici, gan stripio ei hualau oddi amdani. Croeso nôl! Mae'r dyddiau duon drosodd, a'r wawr yn torri. Llywelyn2000 19:20, 29 Hydref 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Wicipedia DU Golygu

Wikimedians in the United Kingdom are working to set up a chapter of the Wikimedia Foundation, which will aid and encourage people to collect, develop and effectively disseminate knowledge. A board of five members has been elected, and a company has now been set up. Membership applications are now invited, and will be processed as soon as we have a bank account. The organisation needs the support and involvement of people like you.

So far, most participants have been based on English-language projects, but we want to ensure that we work with and for Wikimedians in all languages. As Wicipedia yn Gymraeg is an important language native to the UK, we are making contact with you.

We need to know what a new UK chapter can do to assist your project, and how we can best work together to make that happen. We are also looking for people who can translate short pieces of text, such as the first paragraph of this message, to help publicise the activities of the chapter.

Please do comment, make suggestions, and feel free to ask us any questions, whether here, on MetaWiki, or on the wikimedia-uk mailing list. AndrewRT 23:04, 1 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Neges bwysig i bob gweinyddwr Golygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:51, 3 Ionawr 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Helo, could you help us, please! Golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 17:36, 14 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Blwch defnyddiwr Golygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:40, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Croeso yn ôl! Deb 18:19, 30 Rhagfyr 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Two things Golygu

Hi, you recently created a stub in Welsh for Monmouth Shire Hall. Wikimedia UK are doing a project in Monmouth called "Monmouthpedia". Is it possible that you might create a small article for this church in Monmouth which will be on the en:main page in about a week.. If you want a start then there is a plaque in Welsh in the pictures at the bottom.

As I said I'm involved with Wikimedia UK (I'm actually Chair). We are very interested with helping the Welsh Wikipedia. Do you have any ideas? Victuallers 22:03, 13 Rhagfyr 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Cyfeiriadau Golygu

haia bore da. Dw i wedi rhoi canllaw bychan ar y gwaith hanfodol hwn: yma. Diolch Dyfrig, mi fuasai'n help mawr! Llywelyn2000 (sgwrs) 02:21, 8 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Gelli wneud cais am gostau teithio i Gaerdydd os wyt yn dymuno dod draw i'r Golygathon. Gelli gofrestru hefyd ar y dudalen. Mi fuasai'n braf cael dy gyfarfod. Tyrd a llond car! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:25, 2 Mehefin 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am gorferstru, ca edrychaf ymlaen i gael cwrdd a ti ar y dydd. Gai'n dynnu dy sylw at hyn, sef gofyn i fynychwyr weld os oes yna unrhyw lyfrau penodol hoffen nhw i'r llyfrgell gadw ar ein cyfer ar y dydd. Yn bwysicach fyth, os oes angen archebu llyfr o'r stacks (ystorfa), plis archeba hwn dy hun cyn gynted a phosib (os wyt yn aelod o'r llyfrgell) neu gofyn i mi wneud ar ar dy ran - gall gymryd rhai dyddiau i'r llyfr gyrraedd y llyfrgell. Hwyl am y tro. --Ben Bore (sgwrs) 10:25, 20 Mehefin 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Canrifoedd a ballu Golygu

Smai Dyfrig! Yn dilyn ein sgwrs yng Nghaerdydd, dyma ddolen fach gyfleus: Arddull. Cofion fil, Llywelyn2000 (sgwrs) 06:33, 2 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Eisteddfod 2012 Golygu

Rhag ofn bod gweithgarwch y bot wedi golygu dy fod wedi methu fy ngolygiad diweddaraf yn Y Caffi ar bwnc Gweithdai Wicipedia yn Eisteddfod Bro Morgannwg 2012, plis cer draw ASAP, mae angen i ni drefnu pethau cyn gynted a bo modd. Diolch. --Ben Bore (sgwrs) 20:58, 5 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Rachie Golygu

Noswaith dda Dyfrig! Yn dy erthygl Rachie (emyn-dôn) rwyt yn rhoi fel ffynhonnell: [Rhagor am Donau a'u Hawduron Huw Williams llyfrau'r MC]. Mi hoffwn ychwanegu ai o lyfr neu wefan gest ti'r wybodaeth hon. Dw i wedi chwilio, heb lwc! Diolch a chofion, Llywelyn2000 (sgwrs) 21:49, 21 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Llywelyn - Ie o lyfr gyhoeddwyd gan y Meth Calfinaidd yn 1969. Dw i wedi ychwanegu a thacluso peth ar y nodyn. Croeso i ti ychwanegu unrhywbeth arall y mynnu ee Llyfr yn hytrach na gwefan ac ati. Cofion Wela i di yn steddfod Dyfrig (sgwrs) 00:50, 22 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Tre-lech, Sir Gaerfyrddin Golygu

Diolch yn fawr, Dyfrig, am y cywiriadau arddull i fy Nghymraeg erchyll – ac i'r "typos" (= camgymeriadau dwp) hefyd! --Jac-y-do (sgwrs) 22:34, 12 Medi 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Croeso. Dw i'n falch dy fod yn ei gymryd yn yr ysbryd gorau. Dal ati ac fe gawn wicipediau o'r radd gflaenaf Dyfrig (sgwrs) 08:54, 13 Medi 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Ysgoloion swyddogol (neu benodedig) Cymraeg Golygu

Henffych Ddyfrig! Cymer gip ar y Sgwrs yma os gweli di'n dda. - Llywelyn2000 (sgwrs) 05:13, 2 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Categoriau Golygu

Cofia roi categoriau ar waelod erthygl, neu fydd neb yn dod ar eu traws wedi i ti fynd i'r drafferth i'w creu ;-) Fel y gweli di, newidias 'Awdur' i 'Awdures' yn achos Lionel Shriver, rywbeth na faswn yn wneud fel arfer, ond doedd dim byd yn beth roeddet wedi ei sgwennu yn nodi mai merch ydy Lionel.--Ben Bore (sgwrs) 09:27, 18 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am yr awgrym. Y gwir yw, er fy mod wedi gwneud lle mae rhestr yn bod o dro i dro, dw i ddim yn rhy hyderus ydw i yn ei wneud yn iawn. Rhaid i fi ymchwilio.

Henffych. 95.144.39.238 18:51, 18 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Sori ron i heb fewngofnodi Dyfrig (sgwrs) 18:52, 18 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]
Dim probs. Mae gosod cat ar waelod erthygl yn weddol ddi-drafferth (cyn belled bod rhywun yn gwybod enw a sillafiad y categori yn y lle cyntaf wrth gwrs), ond mae creu categori o'r newydd ac yna ei gynnwys o fewn uwch/fam-gategori yn gofyn am bach mwy o feddwl. Rho floedd os am arweiniad.--Ben Bore (sgwrs) 10:35, 21 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Cneifio Golygu

S'mai ers tro. Yn dy olygiad, rwyt wedi nodi "fel arfer golchi'r gwlan y defaid yn gyntaf drwy eu cael i groesi afon neu nant". Fel mab ffarm, tydw i erioed wedi gweld hyn yn digwydd, yn wir un o ofidiau mawr fyddai iddi lawio'r diwrnod cyn dydd cneifio gan byddai gwlân gwlyb yn ei wneud yn amhosib cneifio. Byddai'n annodd i'r cneifiwr a'r sawl sy'n plygu'r cnu petai'n wlyb a gan bod y cnu wedyn yn aros mewn sach am rai dyddiau, byddai'n mynd i arogli'n wael (neu waeth nag arfer!). Ai cyfeirio at y arfer o drochi ('dipio') defaid wyt ti? Yn amlwg, dw i od yn siarad o'mmhorifad fy hun, felly wrth gwrs fel all hyn ddigwydd ar ffermydd eraill neu falle mewn cyfnod arall.--Rhyswynne (sgwrs) 14:21, 28 Hydref 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Sut hwyl ers tro. Diolch am y neges sgwrs. Fe wnes i fynegi fy hunan yn drwsgl iawn. Yn fy mhrofiad i yn ifanc yn y 50au a'r 60au yr oedd golchir defaid (nid trochi) yn digwydd. Dw i'n cofio cerdded y defaid am filltiroedd lawer i'w golchi yng Nghenarth gyda'r cwryglwyr yn help ambell iddafad wan i groesi. Nid diwrnod cynt, ond rai wythnosau cyn y cneifio a dylwn fod wedi nodi hynny. Ydy e'n digwydd nawr - efallai ddim - mae gyda nhw efallai beiriannau i lanhau'r gwlan. Bydd rhaid gwneud mwy o waith ymchwyl mae'n ymddangos!! Dyfrig (sgwrs) 18:30, 28 Hydref 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho? Golygu

 

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)Ateb[ateb]

T Llew Golygu

Diolch Dyfrig. Dw i wedi dileu'r dudalen (Diddordebau T Llew Jones) gan ei fod yn llawn o ffiloreg, fel y soniaist! Mae croeso i'r defnyddiwr ail sgwennu, gan ddyfynu ffynhonellau wrth grws! Cofion fil! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:32, 28 Hydref 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Global account Golygu

Hi Dyfrig! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (sgwrs) 00:20, 14 Ionawr 2015 (UTC)Ateb[ateb]

Senedd yr Alban Golygu

Diolch am yr ysbrydoliaeth y bore ma! Mi wnes i greu mapiau i ddangos newid syfrdanol yn yr aelodaeth, ac ehangu fymryn. Disgwyl pethau gwych i ddyfod... ! Cofion, Llywelyn2000 (sgwrs) 15:49, 18 Ionawr 2015 (UTC)Ateb[ateb]

Sefydlu grwp newydd, swyddogol.... Wikimedia neu Wicimedia Cymru Golygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:34, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Wicipedia:Gweinyddwyr Golygu

Annwyl ddefnyddiwr, rwyf wedi nodi nad ydych wedi gwneud unrhyw gamau gweinyddol ers 2014-09-28. Gweithiwch am weithgaredd gweinyddol fel arall, eich sysop yn gywir ar gyfer Wicipedia:Gweinyddwyr#Diddymu statws Gweinyddwr oherwydd nad yw wedi cyfrannu am 12 mis. Regards, ZI Jony (Siarad) 12:31, 2 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb[ateb]

How we will see unregistered users Golygu

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Heb gyfrannu ers 4 mlynedd Golygu

Haia Dyfrig! Gobeithio dy fod yn cadw'n iawn!

Dw i'n gweld nad wyt wedi cyfrannu i wici ers 5 Ebrill 2018. Os nad wyt yn dymuno parhau, mi rown yr arswydus swydd i berson arall sy'n awyddus i gadw'r fandaliaid mewn trefn - ac mae llawer iawn o erthyglau sy'n ymylu ar fandaliaeth yn ein cyrraedd y dyddiau yma. Os na chlywaf mewn mis, mi wna i ddiddymu dy hawliau fel Gweinyddwr, fel sy'n cae; ei nodi yn ein polisi yn fama: Wicipedia:Gweinyddwyr. Gelli ailymuno a'r grwp Gweinyddwyr unrhyw dro y dymuni wneud hynny.

Cofion cynnes... Robin aka Llywelyn2000 (sgwrs) 05:47, 1 Mehefin 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Colli cawr Golygu

Deallwn i Dyfrig farw'n ddiweddar, a charwn ymestyn ein galar a'n colled i'w deulu. Roedd yn genedlaetholwr positif, gweithgar, ymarferol o'i ben i'w sowdwl, ac ymladdodd yn ymarferol dros y Gymraeg bob awr o'r dydd yn ei filltir sgwar, ac yma ar Wicipedia tan rhyw 4 i 5 mlynedd yn ol. Roedd yn un o Weinyddwyr y Wicipedia, a da ni'n ei golli. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:30, 5 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Tristwch oedd gweld y newyddion ddoe am Dyfrig. Mae atgofion braf iawn gyda fi o gwrdd â fe am y tro cyntaf yn ystod Golygathon Caerdydd 2012. Fe welais i Dyfrig sawl gwaith mewn digwyddiadau amrywiol dros y blynyddoedd. Cymdymdeimladau i'w holl deulu a ffrindiau ar golled dyn angerddol, cyfeillgar, ac ysbrydoledig. --Oergell (sgwrs) 16:28, 5 Ionawr 2023 (UTC) (Carl Morris)Ateb[ateb]