Croeso i chi sgwrsio efo fi yn y fan hon!

Delwedd

golygu

Erthyglau gwych gen ti! Dwi newydd uwchlwytho llun o Elizabeth Morgan; jyst adia'r enw - Delwedd:Elizabeth Morgan.PNG. Melys moes mwy! A chroeso hefyd!!! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:56, 20 Rhagfyr 2016 (UTC)Ateb

Sut mae gwneud hynny?
Da! Mi welais gonod amdani hefyd ar y bywgraffiadur arlein a rhoddais y ddolen ar ddiwedd yr erthygl. Gobeithio fod hyn yn iawn! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 11:52, 20 Rhagfyr 2016 (UTC)Ateb

You are invited!

golygu
 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:54, 22 Mai 2017 (UTC)Ateb

Sian Rhag ofn fy mod i wedi gadael neges yn y lle anghywir; rwy wedi gadael neges i chi ar fy tudalen sgwrs. Rwth (sgwrs) —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan RwthTomos1948 (sgwrscyfraniadau) 10:00, 2 Rhagfyr 2017

Canrifoedd

golygu

Pam wyt ti'n newid ffurf y canrifoedd - fel [HYN er enghraifft] - ar draws y Wici? Mae'n tynnu erthyglau allan o gategoriau sy'n bodoli yn barod ac yn creu categoriau coch yn eu lle - dwi newydd creu rhai jest rwan, dros dro, a'u rhoi yn y categoriau iawn oedd yno'n barof, e.e. Categori:Llenorion Cymreig yr 17g = Categori:Llenorion Cymreig yr 17eg ganrif. Gwastraff llwyr o amser sy'n creu pob math o broblemau. Os wyt ti am barhau fel hyn byddai angen creu cannoedd (yn llythrennol) o gategoriau newydd i gymryd lle'r hen rai ac wedyn symud miloedd lawer o dudalennau er mwyn cael cysondeb! Ac i be, neno'r tad? Pam fod rhaid newid o gwbl? 78.147.75.156 17:13, 30 Ionawr 2018 (UTC)Ateb

Amnewidiadau

golygu

Helo Sian,

O ran rhedeg amnewidiadau ar gyfer camsillafiadau ac ati, mae angen gofal am nad yw'r cyd-destun bob tro'n amlwg. Er enghraifft mae angen dileu "Glyn Dwr/Glyndwr" o'r rhestr. Mae rheswm am newid yr enw ar erthygl "Owain Glyn Dwr", y dyn ei hun, ond nid yw'n gywir ar achosion arall lle mai "Glyndwr" yw'r enw, er efallai yn 'anghywir' yn hanesyddol. Mae'r bot hefyd yn gwneud rhai pethau di-angen fel tynnu allan sylwadau HTML, sydd yn gallu bod yn ddefnyddiol i'w cadw - dyle fod dewis i gadw rhein. Mae gen i rhestr hefyd o rai gamsillafiadau cyffredin a dwi'n casglu mwy, felly wnai rannu hyn rhywbryd. --Dafyddt (sgwrs) 18:09, 9 Chwefror 2018 (UTC)Ateb

Wrth gwrs! Diolch dafydd! Cadwa lygad arna i! Mi gymerai bip ar lle tynnir allan yr HTML hefyd. Ond llaw a llygad fydd hi rwan! Dyna awgrymodd Llyws ond mi gredais fod pethau'n rhedeg yn esmwyth! Sian EJ (sgwrs) 18:20, 9 Chwefror 2018 (UTC)Ateb

Materion yn codi o'r erthyglau ar wyddonwyr benywaidd

golygu

Rhestr yma os gwelwch yn dda:

1. Gwiro cenedligrwydd Sbaen, gwledydd Prydain ayb.
2.
3.
Hia Sian.. Does dim llawer o gysondeb ar y term 'gynecologist' yn Gymraeg - 'geinecolegydd' sydd ar yr erthyglau diweddar Wicipedia. Ond 'gynecolegydd' sydd yn Geiriadur yr Academi a gwefan y BBC. Er hynny 'gynaecolegydd' sydd ar y rhan fwyaf o chwiliadau Google, yn enwedig ar wefannau NHS ac ar ambell dudalen Wicipedia. Ydi'n well i ni gysoni i 'gynaecolegydd' (neu efallai cael barn arbennigol?) --Dafyddt (sgwrs) 18:47, 17 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Gwybodlenni

golygu

Helo Sian,

Mae angen gofal gyda cyfnewid gwybodlenni am rhai Wicidata am fod llawer o'r gwybodlenni blaenorol yn cynnwys fwy o wybodaeth na sydd ar Wicidata, a weithiau lluniau neu addasiadau penodol ar gyfer cerddorion/artistiaid ac ati. Yn bersonol, penderfynais i beidio cyfnewid os oedd gwybodlen yn bodoli yn barod heblaw fod yr un Wicidata yn rhoi yr un wybodaeth (neu fwy). --Dafyddt (sgwrs) 12:16, 11 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Haia Dafydd. Dw i'n pasio'r rhan fwyaf o Gymry gan fod cyn lleied o wybodaeth amdanynt ar WD. Os wyf yn ffeirio a gweld mai ychydig sydd arno, yna ceisiaf ehangu'r wybodaeth ar WD. Gweler Geraint Jones, Gary Slaymaher etc. Tyfu wna nhw o'u cysylltu, ond heneiddio'n sydyn mae'r rhai statig! Ond diolch - mi gymrai fwy o bwyll! Sian EJ (sgwrs) 12:21, 11 Ebrill 2018 (UTC)Ateb
Bydd angen prosiect hefyd i gael mwy o Gymry ar WD a hefyd i roi Gwybodlen WD ar y rhai sydd heb ddim math o wybodlen o gwbwl. Sian EJ (sgwrs) 12:23, 11 Ebrill 2018 (UTC)Ateb
Ie dwi wedi dechrau ychwanegu fwy i Wicidata, ond sdim lle i rai manylion weithiau. Hefyd mae Ciwcymbr yn dadwneud llawer o'r newidiadau felly mae yna ryfel yn mynd mlaen fan hyn (neu mae angen i weinyddwyr osod polisi)! --Dafyddt (sgwrs) 14:50, 11 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Chwith: y wybodlen WD rois i ar dudalen David Mitchelle Dde: y wybodlen wnaeth Ciwcymbyr

 

@Ciwcymbr: - beth am ofyn i Llywelyn ychwanegu 'Yn enwog am...' ar y wybodlen WD? Sian EJ (sgwrs) 15:36, 11 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Cofia fod hi'n bosib rhoi delwedd o fewn Gwybodlen wicidata - gweler Gwenllian Davies. Dw wedi gwneud hyn yn rheolaidd pan nad oes delwedd ar y Comin neu yn wir os yw'r ddelwedd Comin yn anghywir/anaddas. Mae hyn yn rhywbeth arall i'w wirio rhag ofn i ddelweddau ddiflannu os yw'r wybodlen yn cael ei gyfnewid. --Dafyddt (sgwrs) 14:32, 23 Ebrill 2018 (UTC)Ateb
Oh! Diolch am hyn Daf! Af ati'n llawen! Sian EJ (sgwrs) 11:31, 24 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

golygu
WMF Surveys, 00:49, 20 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Gama

golygu

Dearest Sian EJ, hi from Caselle Landi, Italy; thanks a lot for your help!!! Please, can you translate for me the line in English? I'll be pleased to help you in Italian adnd Portuguese!!!

Thanks a lot!!!

Rei Momo (sgwrs) 11:24, 3 Mai 2018 (UTC)Ateb

Diolch, no problem if you didn't see before, you've seen now! :-) Rei Momo (sgwrs) 12:17, 3 Mai 2018 (UTC)Ateb

Good morning, dearest Sian EJ , how are you?

I've opened this little new page. Please, I ask 4 minutes of your time just to translate the 2 lines from English to Cymr. Diolch for your great help. Feel free to contact me to open a page in Italian.

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 06:25, 4 Mai 2018 (UTC)Ateb

Diolch, a lot!!! Have a nice week end!!! Rei Momo (sgwrs) 11:05, 4 Mai 2018 (UTC)Ateb

Al posto tuo

golygu

Dearest Sian EJ, diolch!!! I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese. See you soon. Rei Momo (sgwrs) 11:53, 4 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb

Croeso! Welcome, and thanks! Sian EJ (sgwrs) 12:07, 4 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb
Good morning, dearest Sian EJ, how are you? I've opened another page, about an actress tha worked in this film. Please, there is a line only to translate from English. Please, can you help me? You'll spent 2 minutes only.

Diolch for your great help, see you soon

Rei Momo (sgwrs) 12:16, 5 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb

Llongau Caernarfon

golygu

Helo Sian, Sian EJ

Tybed a oes cwestiynnau am hawlfraint y geiriau. Oes angen tynnu nhw lawr? Richwoo89 (sgwrs)

Yn ôl y trefn arferol, bydd y cân yma o dan hawlfraint tan 2023, sef 70 mlynedd ar ôl marwolaeth yr awdur. Jason.nlw (sgwrs) 13:17, 8 Mawrth 2019 (UTC)Ateb

great man !!!

golygu

Hi, dearest Sian EJ, how are you? Me fine, here it's very-very hot!!!

I've opened this short page, and I ask you, please, some minute of your time to correct my mistakes. If you think it's good, you can put also some news more from the English page, ok?

Thanks a lot for your great help, see you soon

Rei Momo (sgwrs) 06:22, 5 Awst 2019 (UTC)Ateb

AWB edit request

golygu

Hey, your bot account introduced various lint errors such as Special:LintErrors/bogus-image-options. Can you run AWB to change "bawd|chwith|chwith" back to "bawd|chwith"? Special:Diff/9841776 can be used as a reference. Minorax (sgwrs) 02:58, 10 Ebrill 2020 (UTC)Ateb

Thanks for this - just ran it! I knew there was an error, but it wasn't visible on screen, so I took my time! There may be a few more I'll pick up laterz. Sian EJ (sgwrs) 20:24, 19 Ebrill 2020 (UTC)Ateb

LloydCymru

golygu

Rydych chi'n gywir! Fi yw @LloydCymru ar Twitter!

Bril! Mae dy waith yn wych iawn! Wedi llenwi bwlch a hanner! Dylai Llywodraeth Cymru fod wedi gwneud y gwaith eu hunain, ond wnaethon nhw ddim. Mi wnest ti! Gwych iawn! Croeso i Wicipedia! Hen griw iawn yma - neb yn brathu - ar enwici mae hynny! Diawled mewn croen, felly paid a mynd yn rhy bell! CTL! Sian EJ (sgwrs) 20:20, 19 Ebrill 2020 (UTC)Ateb

Maint lluniau mewn Wybodlenni

golygu

Annwyl Sian EJ, Diolch am dy waith yn gosod Wybodlenni ar gwpwl o dudalennau rwyf wedi'u hysgrifennu (o'r diwedd !). Rwy'n sylwi bod y lluniau arnynt braidd yn fach (ac yn llai na'r hyn oedd yno o'r blaen). Ydy hyn yn anorfod - neu a oes modd ei chwyddo ychydig ? --Deri (sgwrs) 17:42, 6 Mai 2021 (UTC)Ateb

Helo Deri. Dwi wedi codio ychydig o'r nodynau, ond wn i ddim sut i wneud hyn! @Llywelyn2000: fydd yn gwybod! Cofiwch mai thumnails (bodiau) ydyn nhw, fel bod y darllenydd yn medru clicio arnyn nhw i weld y graffig yn ei llawn faint. Dwi'n meddwl fod y nodyn yn rheoli'r maint, ond efallai fod modd dod dros hyn. Sian EJ (sgwrs) 19:17, 8 Mai 2021 (UTC)Ateb
Mae'n bosib ychwanegu lled y ddelwedd e.e. "imagesize=350px" o fewn y wybodlen. Mae'r maint yma yn gweithio'n dda ar ddyfeisiau symudol a pen desg. Rwy wedi gwneud hyn ar Cawr Coch fel enghraifft. --Dafyddt (sgwrs) 20:01, 8 Mai 2021 (UTC)Ateb
Fantastic Dafydd! Ti'n llawn gwybodaeth technegol! Sian EJ (sgwrs) 20:14, 8 Mai 2021 (UTC)Ateb
Cyfeillion. Diolch o galon. Llawer gwell. (Un o'm anhawsterau i yw nad wy'n gyfarwydd ar hyn sy'n addas ar gyfer ddyfeisiadau fformat llai na PC. Un arwydd o'm henaint (dechreuais fy ngyrfa ymchwil yn teipio Fortran i gardiau (ar IBM 360) a fi prynodd un o'r PCs (Apple II) gyntaf ym Mhrifysgol Bangor) ! --Deri (sgwrs) 08:18, 9 Mai 2021 (UTC)Ateb
Diolch Dafyddt a chroeso i ti, Deri Tomos ychwanegu'r wybodaeth am dy ddyddiau cynnar, a dy waith - a llun neu ddau ohonot ar dy dudalen Sgwrs os gweli di'n dda, er mwyn i rywun arall eu gosod ar y tudalen amdanat (dim lluniau o Gaffi Deiniol cofia!) Apple II ai-ie? Mae'n rhaid dy fod bron cyn hyned a Dafyddt ei hun, ac mae o'n iau na fi! Fo sgwennodd y wefan Gymraeg gynta. Deri, er gwybodaeth, mae'r Coleg Cymraeg, newydd dechrau gosod testun llyfr Pwyll ap Sion ayb ar drwydded agored! Clod lle mae clod yn deilwng; hyn yn dilyn ei Wicipediwr Marc Haynes yn y Coleg 8 mlynedd yn ol! ON - diolch Sian EJ hefyd. Cofion...Llywelyn2000 (sgwrs) 16:54, 10 Mai 2021 (UTC)Ateb
Roedd Deri yn arloeswr yn sicr! Erbyn i fi fynd ar brofiad gwaith yn adran gyfrifiadureg Prifysgol Bangor tua 1990, roedd ganddyn nhw beiriannau Windows (3.1) ond treuliais i a fy ffrind fwy o amser ar y mainframe Sun gyda'r sgrîns gwyrdd yn chwarae gemau oedd ar gael arno, fel gwyddbwyll! --Dafyddt (sgwrs) 15:04, 11 Mai 2021 (UTC)Ateb
Wel ie, Caffi Deiniol !! A'r Sun o barchus goffadwriaeth ! (Na, nid arloesi - jyst hen !) Yng Nghaergrawnt y defnyddiais yr IBM 360 - ond pan ddes i Fangor (yn 1976) roedd eisioes gyfrifiadur sylweddol yno. Roedd UCNW yn eithaf blaengar yn y maes. Oes un ohonoch yn cofio ei enw - pedwar rhif, os dwy'n cofio ? Yna mi ddaeth y Dec-10. Dyddiau hapus ! Edrych ymlaen at weld testun Pwyll ap Sion. Pob hwyl --Deri (sgwrs) 15:48, 11 Mai 2021 (UTC)Ateb

Ailenwi Gwybodlenni Person

golygu

Basa hynny'n wych, diolch. Mae i'w weld yn iawn; nam ar Lysteria dw i'n meddwl. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:03, 24 Mai 2021 (UTC)Ateb

Gwybodlen pethau

golygu

Helo Sian. Bydd angen dad-wneud newidiadau'r bot ar bob erthygl yn y categori Categori:Dyddiau, achos dyw'r wybodlen Pethau ddim yn ddefnyddiol iawn fan hyn e.e. 1 Ionawr. Oes gen ti ffordd gyflym o wneud hyn? Diolch! --Dafyddt (sgwrs) 14:41, 22 Awst 2021 (UTC)Ateb

Cytuno efo Dafydd yn fama. Mae'n hawdd ei wneud Sian: Rho 'Categori:Dyddiau' i greu rhestr, a dileu'r Nodyn:Pethau. Gweidda os ti isio help. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:23, 26 Awst 2021 (UTC)Ateb
Ie, mi wnes i ystyried peidio a'i roi, ond penderfynu'n y diwedd fod y ddau flwch yn edrych yn daclus yn gyfochrog. Ond, does na fawr o wybodaeth - dim byd sylweddol! Felly, mi ai ati i'w gildroi fory - awydd creu un neu ddwy erthygl arall heddiw am bethau Palesteinaidd. Diolch, eich dauǃ Sian EJ (sgwrs) 09:21, 31 Awst 2021 (UTC)Ateb

Gwybodlen WD yn creu gwall

golygu

Smai. Dwi wedi bod yn gwirio cyfraniadau defnyddiwr di-Gymraeg brwdfrydig (Martinvl) wedi iddo wneud ofyn i Llywelyn2000 wneud ar Wikimedi Commons, a sylwes bod y golygiad yma gennyt wedi wedi achos i ddelwedd yn y gwybodalen newid i ddwy ddolen goch. Dwi ddim yn dallt dim am WD a ddim yn dallt o ble mae'r dolenni coch yn cael eu tynny yma i'w gywiro fy hun. --Rhyswynne (sgwrs) 10:47, 14 Hydref 2021 (UTC)Ateb

Ffilmiau

golygu

Heia! Mi es i ffwrdd am wythnos, a dyma fi gartref yn edrych ar filoedd o erthyglau newydd am ffilm! Bendigedig! Dechrais i ar greu'r categorïau ar eu cyfer, ond des i o hyd un broblem yn syth. Yn lle "Categori:Ffilmiau 2005" (a blynyddoedd eraill) mae gennym ni "Categori:Fflilmiau 2005" ayyb (gyda L ychwanegol - anodd gweld). Gallai'r bot chwilio amdanyn nhw a'u cywiro? Diolch! Craigysgafn (sgwrs) 17:47, 10 Medi 2022 (UTC)Ateb

Diolch yn fawr! Mae'n rhaid mod i'n ddall! Newydd ei newid ar AWB, ond bydd yn rhaid i @Llywelyn2000: wneud find/replace ar wahan i gywiro'r rhai hynny sydd eisioes ar yr erthyglau. Paid a phoeni am y categoriau am rwan. Dw i'n meddwl mai eu creu efo bot fydd orau gan fod na filoedd o rai newydd - mae na dros 600 genre gwahanol i ddechrau arni! Os gweli gangym arall - rho wybod, waeth pa mor fach! Diolch! Braf fod nol! Bot Sian EJ (sgwrs) 09:29, 12 Medi 2022 (UTC)Ateb
Fy mai i! Tybed ydw i'n ddislecsig?! Dw i wedi cychwyn Defnyddiwr:Llywelyn2000/Ffilmiau i grynhoi'r cangymeriadau er mwyn eu cywiro. Diolch Craig a Sian! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:02, 12 Medi 2022 (UTC)Ateb
@Llywelyn2000: Dyma fi eto. Diolch am dy ymateb. Rwyf newydd ddod o hyd problem fach arall. Mae gan bethau fel "Categori:Ffilmiau am LGBT" ddolen i "LGBT" yn nythu y tu mewn iddyn nhw, a dydyn nhw ddim yn ymddangos yn rhestr categorïau ar waelod yr erthygl. --Craigysgafn (sgwrs) 08:24, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb
Diolch yn fawr! Dw i wedi chwilio am 'Categori:Ffilmiau am [[LGBT' a 'Categori:Ffilmiau am [[lgbt' yn y gronfa ddata ond does dim yn tycio. Tybed wyt ti'n cofio enw'r erthygl? Wrth fy modd efo'r gair 'nythu' yn y cyd-destun yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:55, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb
@Llywelyn2000: Gweler 2 Secondes. Ond efallai mai eithriad oedd hynny... Gair am y tro oedd "nythu": o'n i'n meddwl am yr hen "nested brackets" mewn rhaglen gyfifiadurol. --2A00:23C7:7985:7A01:49A2:E60D:7A30:726B 10:34, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb
Sbwci! Does na ddim son am y nam yma yn y db!!! Dim clem! Felly mi wnai ei roi yn y rhestr cywiriadau a'i newid efo Find / Replace ar y diwedd. Diolch am sbotio hwn Craig! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:05, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb
Mi guddiais yr IP uchod, er diogelwch. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:41, 15 Medi 2022 (UTC)Ateb
Rwyf wedi dod o hyd cryn nifer o erthyglau ffilm sy ganddyn nhw broblemau mân yn y teitl; mae llawer ohonyn nhw'n ddibwys, ond mae yna rai pethau mae arnaf i ysfa eu trwsio. Priflythrennau a llythrennau bychain yn teitlau Almaeneg yn arbennig. Mewn llawer o ieithoedd mae'r rhain yn fater o chwaeth, ond mae Almaeneg yn llym yn hyn o beth. (Mater o gyfraith ydyw mewn gwirionedd. Wir i chi!) A yw'n ddiogel trwsio'r pethau hyn eto, neu a fydd hynny yn gwneud llanast o'r gronfa ddata? --Craigysgafn (sgwrs) 09:10, 18 Medi 2022 (UTC)Ateb
Haia! Ymlaen a thi! Os y gwnei di ailgyfeiriad, mi wneith y bot ei ddilyn i'r erthygl gyda'r enw newydd. Byddaf yn defnyddio BOT-Twm Crys i drwsio manion yn ystod yr wythnosa nesa, ac i greu categoriau. Diolch am hyn. Does na ddim ffordd i ailenwi swp o erthyglau WP hyd y gwn i, neu fe allwn redeg bot i wneud hynny. Diolch i ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:01, 20 Medi 2022 (UTC)Ateb

Bot Sian EJ

golygu

Assuming you are the owner of this bot, could you please post that fact on the bot's user page, and perhaps summarize the kinds of edits the bot does, since this was not stated in the request for bot status. - dcljr (sgwrs) 02:13, 13 Medi 2022 (UTC)Ateb

Darllena Cais am Statws Bot unwaith eto gyfaill anwyl a thi gei weled os edrychi mod i yno'n cael fy enwi. Bot Sian EJ (sgwrs) 05:17, 13 Medi 2022 (UTC)Ateb
Yes, you are named in the bot request, but there is no indication there of what kind of edits the bot was approved to make. In other words, why did User:Llywelyn2000 approve the bot? For what purpose? - dcljr (sgwrs) 07:41, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb
Unrhyw newid mae hi'n dymuno'i wneud, sy'n gydnaws a rheolau'r Wicipedia Cymraeg. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:49, 14 Medi 2022 (UTC)Ateb

Diolch

golygu
  Diolch yn fawr i ti am dy olygiadau yn y Golygathon Celtaidd ar Meta a hefyd am yr holl waith a wnest yn botio'r holl erthyglau newydd ar ffilmiau! Dyblwyd nifer yr erthyglau diolch i ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:32, 4 Hydref 2022 (UTC)Ateb

Same film - different title

golygu

Los Monstruos Del Terror and Dracula jagt Frankenstein is the same film with different title only.[1] - 85.212.101.242 06:02, 5 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb

Many thanks! Just changed it! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:37, 5 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb
@Llywelyn2000: Next double entry: the title Yn Alltud seems to be a translation of In Der Fremde and is an example of an useless translation.[2] I've seen a lot of these bot generated articles now and in my opinion you should stop this. There are so many errors and the used film template is not very good.
E.g.: In the above mentioned film Los Monstruos Del Terror there is "Godofredo Pacheco oedd sinematograffydd ('cyfarwyddwr ffotograffi') y ffilm hon a chafodd ei golygu gan Emilio Rodríguez sydd ymhlith y golygyddion lleiaf toreithiog." (Google translate: Godofredo Pacheco was the cinematographer ('director of photography') of this film and it was edited by Emilio Rodríguez who is among the least prolific editors.) This is a statement about a film editor who has 78 credits in The IMDb.
But very weird is the statement "Ganwyd y cyfarwyddwr ffilm Herbert Achternbusch ar 23 Tachwedd 1938 ym München a bu farw yn yr un ardal ar 30 Medi 1955. Roedd yn fwyaf cynhyrchiol yn 1971 ond ni ellir dweud fod y gwaith wedi cyrraedd enwogrwydd byd-eang. Derbyniodd ei addysg yn Academi'r Celfyddydau Cain, Nuremberg." about the director Herbert Achternbusch (Q45221) in every of his films for instance Wanderkrebs. The film was released in 1984 and he died 1955? Besides this, he died this year, but this is absolutely unencyclopedic. These articles compromise the Welsh Wikipedia. Sorry for this. Regards —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan 213.54.239.79 (sgwrscyfraniadau) 14 Rhagfyr 2022‎
Thanks for editing from Frankfurt am Main; I've now added your missing signature / IP address! One of your statements are correct - you should correct Wikidata for the others. The DoD is now corrected on all Herbert Achternbusch's films eg here, here and here, using a bot. No comprimises on cywiki = all can be rectified, corrected. It's not the same on enwiki, however, which remains full of partial, biased incorrect information. Why not correct them? Thanks for your interest. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:56, 21 Rhagfyr 2022 (UTC)Ateb
I join this last discussion to point out the same case: Unrhyw Ochr Arall and Yèzǒnghuì Xuéxiào Yīyuàn are the same film, simply one is the alias of the other. --Wiccio (sgwrs) 06:20, 21 Mai 2024 (UTC)Ateb
And these two pages also refer to the same film: Max Minsky Und Ich and Max Minsky i Ja. --Wiccio (sgwrs) 05:55, 27 Mai 2024 (UTC)Ateb
 Y (wedi'u trwsio) --Craigysgafn (sgwrs) 21:54, 9 Mehefin 2024 (UTC)Ateb
Another two pages: Homolka a Tobolka and Homolkowie ac Urlopie. --Wiccio (sgwrs) 15:27, 29 Mai 2024 (UTC)Ateb
 Y --Craigysgafn (sgwrs) 21:54, 9 Mehefin 2024 (UTC)Ateb
@Sian EJ, @Llywelyn2000, I tried to write here in the hope that you would read it, but in the absence of an answer, and since there are two Wikipedia pages for the same article and I have no way to fix the Wikidata element, I will merge the reported pages by following the rules of Wikipedia Italy: keep the page created chronologically first, move any additional content of the second page to the first (but I will not know how to do this, not knowing your language), and finally create a redirect from the second page to the first. In a few days I will proceed with this practice. I hope that in the meantime someone more familiar with the language will be able to answer me! I almost forgot, I found another title with duplicate pages: Boom and Vita Da Reuccio. --Wiccio (sgwrs) 19:09, 9 Mehefin 2024 (UTC)Ateb
 Y --Craigysgafn (sgwrs) 21:54, 9 Mehefin 2024 (UTC)Ateb