Shwmae, Craigysgafn! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,393 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 11:42, 16 Chwefror 2017 (UTC)Ateb

Croeso golygu

Braf dy weld yn golygu Wicipedia Cymraeg a chroeso atom. Cofia fod gennym ni, ers tro bellach, reol fod yn rhaid i'r erthyglau fod o leiaf dwy baragraff o hyd, gyda gwybodlen neu tabl. Wnei di ehangu'r rhai hynny ti wedi eu creu os gweli di yn dda. Mae dyfnder neu 'depth' yr erthyglau yn cael ei fesur, ac ar hyn o bryd mae'r Gymraeg yn reit uchel ar y rhestr. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 19:51, 8 Mawrth 2017 (UTC)Ateb

Cytuno'n llwyr! Achos heddiw oedd Diwrnod Rhyngwladol y Merched roeddwn i eisiau i gychwyn nifer o erthyglau ar gyfansoddwyr benywaidd er mwyn ei ddathlu. Dw i'n bwriadu gwneud mwy i nhw yn fuan! Craigysgafn (sgwrs) 21:56, 8 Mawrth 2017 (UTC)Ateb

Diolch golygu

Yes, you won't be able to do deletions until you become an administrator but that can't be far off if you stay with us a bit longer. Deb (sgwrs) 12:02, 10 Ebrill 2017 (UTC)Ateb

OK, it's here. Deb (sgwrs) 13:45, 24 Ebrill 2017 (UTC)Ateb

Gwybodlen llyfr golygu

That's very odd. I looked at it but I can't see anything different about it. Llywelyn 2000 is more likely to be able to diagnose it than I am. Deb (sgwrs) 18:18, 12 Mai 2017 (UTC)Ateb

You are invited! golygu

 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:37, 22 Mai 2017 (UTC)Ateb

Sefydlu grwp swyddogol Wikimedia Cymru golygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:17, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Bendigedig! golygu

Carwn, yn syml, nodi fy ngwerthfawrogiad o'th waith caled, cyson a phwysig ar Wicipedia. Rhois drefn ar y manion dibwys, pwysig! Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:38, 23 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Diolch, Robin. Mae hynny'n golygu llawer i mi. Ar hyn o bryd, dw i ddim yn gallu dweud fy meddwl i yn y Gymraeg fel yr hoffwn. (Ond dw i'n gwella yn gyflym!) Dw i ddim yn gallu ysgrifennu'r math o erthyglau estynedig sydd eu hangen. Felly, am y tro, dw i wedi penderfynu cyfrannu drwy wneud llawer o welliannau bychain. Bydda i'n cadw 'nhrwyn ar y maen! --Craigysgafn (sgwrs) 14:18, 23 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Golygiadau bach golygu

Helo David. Diolch am dy holl waith cywiro. Os wyt ti'n gwneud cywiriadau bach fel cywiro sillafu, dolenni neu gywiro fformat ydi'n bosib i ti nodi nhw fel "golygiad bychan". Mae'n llawer haws hidlo nhw allan wedyn o'r rhestr faith o olygiadau sy'n cael eu gwneud. Diolch! --Dafyddt (sgwrs) 10:57, 26 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Diolch, Dafydd. Bydda i'n ceisio cofio i wneud hynny. --Craigysgafn (sgwrs) 17:30, 26 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Dolen Gwales golygu

Haia. Yn dy olygiad o Stagio Dre, dw i ddim yn siwr pam dy fod wedi newid y ddolen a oedd yn mynd i'r wybodaeth Gymraeg ar Gwales i -> ddolen i'r wybodaeth Saesneg? Llithriad bach yn siwr o fod? Gyda llaw, mae na lawer o wybodaeth y gelli ei gopio o wefan Gwales, gan eu bod wedi rhoi'r hawl i ni wneud hynny. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:26, 28 Awst 2017 (UTC)Ateb

Mae'n ddrwg gen i! Diolch am sylwi ar hynny! Na, doeddwn i ddim yn bwriadu newid i fersiwn Saesneg y dudalen. Roeddwn i'n ceisio symleiddio'r URL i dudalen Gwales, ac wnes i ddim sylweddoli bod hyn yn arwain i'r fersiwn Saesneg. Beth bynnag, bydda i'n mynd yn ôl i ddiwygio'r dudalen yn y ffordd yr oeddwn i'n bwriadu. Dw i'n gobeithio y bydd hyn yn iawn. --Craigysgafn (sgwrs) 08:43, 28 Awst 2017 (UTC)Ateb

Hlo Brian! :) golygu

For a moment there, I nearly mistook you for a vandal! :-) Deb (sgwrs) 13:31, 8 Medi 2017 (UTC)Ateb

Yes, well. It was a bit of a puzzler to figure out how to name the article. This might be why it wasn't created 3 years ago when the image was uploaded from Gwales. ;-) --Craigysgafn (sgwrs) 14:54, 8 Medi 2017 (UTC)Ateb

Gair o werthfawrogiad golygu

Dim ond gair sydyn i ddweud fy mod yn gwerthfawrogi'n fawr y gwaith rwyt yn ei wneud - y manion, dibwys, pwysig! Rwyt ti'n llnau llawer o bethau y dylwn fod wedi'u gwneud! Pe baet yn nes, mi brynwn baned i ti, neu beint! Wel gwely pia hi rwan. Nos da, a diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 23:47, 19 Hydref 2017 (UTC)Ateb

Diolch, Robin. Efallai y byddwn ni'n cael y cyfle i gwrdd cyn bo hir! Ar ôl hanner can mlynedd o fyw fel Cymro ar wasgar, dw i'n dod adre. Mae fy ngwraig Jenny a finnau'n bwriadu symud i Aberystwyth. Fe wnaethon ni roi ein tŷ yma ar werth ddoe. Rydym ni'n gyffrous iawn! --Craigysgafn (sgwrs) 10:16, 20 Hydref 2017 (UTC)Ateb

Metropol... Metro golygu

Rwyt ti'n gywir yn ramadegol gyda 'Sir fetropolitanaidd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yw...' ond efallai y daw dydd y bydd y Gymraeg yn fwy llithrig, yn ddigon ystwyth i ddweud 'Sir fetro yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yw...' ond byddai angen erthygl yn egluro beth yw 'metropolitania' a bod 'fetropolitan' = 'metro' (!) cyn y gallem wneud hynny! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:09, 6 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Diolch am dy gyngor. Does gen i ddim barn am y derminoleg. Mae'n anodd dod o hyd i'r pethau hyn. Mi wnes i gael "sir fetropolitanaidd" o ddogfen swyddogol Llywodraeth y DU. --Craigysgafn (sgwrs) 11:47, 6 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Croesty golygu

nos da ... rwy'n gweithio yn y wici llydaweg ... dwi ddin yn gallu ffeindio rhai geiriai yn fy ngeiriadur : beth ydy croesty yn gymraeg? Bianchi-Bihan (sgwrs) 22:14, 18 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Ar ôl y Geiriadur Prifysgol Cymru, "croesty" = "Tŷ croes, tŷ a darnau croes iddo, tŷ’n sefyll yn groes i dai eraill; adeilad croesffurf; ystafell yn taflu allan o ystlys tŷ; capel a chroes ynddo" / "house having parts standing athwart or crosswise, house standing crosswise to other houses; cruciform building; chapel containing a crucifix". Ond dw i ddim yn arbenigwr ar y pwnc hwn! --Craigysgafn (sgwrs) 23:20, 18 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Diolch yn fawr : dyna'r Geiriadur rwi eisau cael , yntefe? Bianchi-Bihan (sgwrs) 09:08, 19 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Croeso! Mae'r Geiriadur Prifysgol Cymru ar gael am ddim ar-lein. --Craigysgafn (sgwrs) 10:30, 19 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb

Request golygu

Can you expand the articles I created and edited? Thanks. Also, some like Liv and Maddie, Charlotte's Web (ffilm 1973), and Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure need help with the translations. 2602:306:83A9:3D00:A8A4:6254:D4D2:E18D 23:28, 26 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey golygu

WMF Surveys, 18:41, 29 Mawrth 2018 (UTC)Ateb

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey golygu

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey golygu

WMF Surveys, 00:49, 20 Ebrill 2018 (UTC)Ateb

Enwau gwledydd golygu

Dwi'n sylwi fod nifer o ddoleni pêl-droed wedi eu newid er mwyn newid sillafiadau'r gwledydd. Tydw i ddim yn siwr am nifer fawr o'r sillafiadau newydd a bod yn hollol onest - oes 'na restr safonol o'r enwau dylid eu defnyddio? Blogdroed (sgwrs) 11:33, 7 Gorffennaf 2018 (UTC)Ateb

Dw i wedi bod yn ceisio gwneud sillafu enwau gwledydd yn fwy cyson. Dros y blynyddoedd, defnyddiwyd pob math o amrywiadau. Ro'n i'n dod o hyd pethau fel "Fietnam", "Vietnam", "Viet Nam", "Fiet Nam", "Fiet-nam" mewn amrywiol erthyglau; gredais i ddim bod amrywiadau o'r math hwn o gymorth i unrhyw un. Felly, dw i wedi newid cyfeiriadau i gyfateb i deitl y brif erthygl am y wlad dan sylw. Ar ben hynny, mae 'na'r erthygl Amrywiadau ar enwau gwledydd yn Gymraeg, sy'n rhestru'r amrywiadau a'r "Fersiwn Wicipedia". Dyna'r "restr safonol" mae'n debyg.
Wel, dyna'r syniad. Ro'n i eisiau tacluso ychydig. Do'n i ddim yn bwriadu cyflwyno unrhyw enwau "newydd". Mae'n llawer o waith, ac mae llawer i'w wneud o hyd. Mae'n bosibl fy mod i wedi gwneud camgymeriadau yn rhywle wrth gwrs. Hefyd mae'n bosib bod rhai dewisiadau gwael wedi cael eu gwneud ar gyfer enwau gwledydd yn y prif erthyglau. (Dw i ddim yn gwybod: do'n i ddim yn gwneud y dewisiadau hynny.)
Pa enwau gwledydd yn arbennig wyt ti'n meddwl yn achosi problemau? Gad i ni geisio eu datrys. Craigysgafn (sgwrs) 22:08, 7 Gorffennaf 2018 (UTC)Ateb

Help plis! golygu

Helo! Tybed a wnei di ystyried rhoi chydig o help i mi. Mae angen rhoi'r wybodlen newydd ar bob erthygl sydd a geotag ee pentrefi, cromlechi, afonydd... Ond efallai fod gen ti dy agenda! Byddai'n help mawr! 3 ohonom sydd wrthi, ac mae na filoedd! Sian EJ (sgwrs) 11:31, 11 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb

Croeso nol! golygu

Haia gyfaill a chroeso nol! Gobeithio i ti gael seibiant gwerth chweil!

Yn dy absenoldeb, mi ffindiais ffordd o ychwanegu 'Ardaloedd' (Districts) ac 'Awdurdodau Unedol' (unitary Authorities) ar drefi a phentrefi Lloegr, felly cymer olwg ar Categori:Ardaloedd An-fetropolitan.

Mi ddechreuais drwy gategoreiddio pob pentref, gan eu cymryd o'r categori cyferbyniol ar enwici. Ond, mae llawer ar goll! Felly dw i'n gwneud rhai gyda llaw, gan ei casglu o'r erthygl gyfaerbyniol ar enwici (er nad ydy'r cats yn y fan honno). Dw i ddim yn poeni'n ormodol am y rhai sydd ar goll, gan y gallem eu hychwanegu unrhyw dro - dim ond i ni gael gafael ar restrau ohonyn nhw, a defnyddio AWB i'w gosod. Rho wybod os ti'n gweld problem, neu os oes gen ti syniad dut i'w datblygu / gwella.

ON Cymer olwg ar Wicipedia:WiciBrosiect Arabeg hefyd, efallai yr hoffet sgwennu erthygl neu ddwy? Cofion.... Llywelyn2000 (sgwrs) 10:50, 17 Ebrill 2019 (UTC)Ateb

@Llywelyn2000: Diolch am dy gyfarchiad. Ydw, dw i'n ôl! Ces i broblemau cyfrifiadurol cyn y Nadolig, felly allwn i ddim cysylltu â Wicipedia am dipyn bach. Ac yna digwyddodd pethau eraill ... Beth bynnag, dyma fi.
Diolch am dy waith ynghylch Lloegr. Tasg Sisyffos erchyll! Bydda i'n edrych ar y pethau hyn. I'r gad! --Craigysgafn (sgwrs) 11:54, 17 Ebrill 2019 (UTC)Ateb
Sisyffos!!! Da ni dal ddim wedi cyrraedd y copa eto! Neu fel y dywedodd T.H. efallai, ar ddiwedd y dydd, mai'r garreg ydan ni! Ond wsti be, o leia mae ddiawl o hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:14, 17 Ebrill 2019 (UTC)Ateb

Can diolch! golygu

Diolch am wrthdroi Lynton and Lynmouth, doeddwn i ddim wedi dileu cod Q (Belis!), nad oedd mo'i angen; felly dw i wedi gwneud hynny rwan, ac ar y Nodyn. Dylai weithio ar bob erthygl, pob lle, rwan! Cofion cynnes: Llywelyn2000 (sgwrs) 11:56, 10 Mehefin 2019 (UTC)Ateb

Bore da'r boregodwr! Dyma fideo bach yn dangos sut i roi'r boblogaeth yn Wicidata; yna rhoi'r Nodyn yn yr erthygl i'w alw i fewn. Gobeithio y bydd yn help! Os nad, paid a phoeni: diffyg yn yr athro, nid y disgybl! Cofion... Llywelyn2000 (sgwrs) 05:27, 12 Mehefin 2019 (UTC)Ateb
@Llywelyn2000: Nid bob bore dw i'n codi mor gynnar. Am ryw reswm allwn i ddim cysgu heddiw. Man a man defnyddio'r amser. Diolch am y fideo. Pwy fasai'n meddwl? ... Dw i'n dechrau deall prosesau Wicidata, ond bydd dy diwtorial yn ddefnyddiol! Hwyl! --Craigysgafn (sgwrs) 05:52, 12 Mehefin 2019 (UTC)Ateb
Llwyed o wisgi cyn noshwylio fory! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:28, 12 Mehefin 2019 (UTC)Ateb

Polisi 2 baragraff golygu

Haia gyfaill. Dw i wedi bod yn ceisio dy ddilyn er mwyn ychwanegu'r ail baragraff. Cafwyd sawl trafodaeth am hyn - ac mae'n bolisi gwethredol, er bod angen ei gynnwys yn ein polisiau. Tybed a fedri di ychwanegu ail baragraff (byr hyd yn oed), wrth fynd yn dy flaen? Mae ansawdd yr erthyglau cyn bwysiced a'r nifer, bellach. Can diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:23, 17 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

@Llywelyn2000: Diolch! Dwi'n deall eich pryder. Fodd bynnag ...
(1) Galla i weld pam y daeth rheol 2 baragraff i fodolaeth, ac mae'n ganllaw defnyddiol. Allaf i ddim dod o hyd i'r lle dwedest ti wrtha i amdano y tro cyntaf, tua dwy flynedd yn ôl, ond ro'n i dan yr argraff bod Infobox yn cael ei gyfrif fel paragraff. Dwi wedi bod yn gweithredu ar y sail 'na. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe bai rhywbeth yn ymddangos yn "Polisïau a" yn "Porth y Gymuned".
(2) "Mae ansawdd yr erthyglau cyn bwysiced â'r nifer". Dwi'n cytuno'n llwyr. Dwi erioed wedi chwarae'r numbers gêm.
(3) Mae'r hyn wnest ti gyda Colemore and Priors Dean yn wych. Byddwn i'n caru gwneud hynny gyda'r holl leoedd bach yn Lloegr. Ond dwi'n credu fy mod i wedi bod yn gwneud rhywbeth yr un mor bwysig ac angenrheidiol, sef gwella a chysylltu pethau sydd gynnon ni eisoes yn raddol. Wnes i greu'r erthygl ar gyfer y plwyf sifil 'ma nid achos ro'n i'n meddwl ei fod yn ddarn hanfodol o wybodaeth ynddo'i hun, ond yn hytrach achos ei fod yn ffurfio cysylltiad rhwng dwy erthygl oedd yn bodoli eisoes. Yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth gadarn (a diflas, wrth gwrs), roedd ganddi Gwybodlen, pedwar dolen i erthyglau eraill, dau gategori, a dolen i wefan allanol ddibynadwy. Roedd yn sgil-gynnyrch o'r gwaith tacluso wnes i heddiw.
Felly heddiw (ymhlith pethau eraill) gweithiais i ar (dwi'n meddwl) 38 erthygl am leoedd yn Hampshire, gan ychwanegu a chywiro gwybodaeth. Wnes i olygu nifer go lew o'r tudalennau Wicidata cyfatebol, gan ychwanegu a chywiro gwybodaeth. Fel sgil-gynnyrch, sefydlais i dudalen Gwahaniaethu i wahaniaethu rhwng tri phentref o'r un enw, a chreu dwy dudalen newydd ar gyfer plwyfi sifil i gadw pethau'n daclus.
(4) Mae fy meistrolaeth ar yr iaith Gymraeg yn gwella'n gyflym, ond mae hyn yn waith caled i mi!! Dwi'n ei wneud e achos mod i'n credu bydd ein gwaith yma yn Wicipedia yn bwysig i ddyfodol ein cenedl. Byddwn i wrth fy modd yn cyfrannu darnau hirach, ac yn y dyfodol bydda i'n gwneud hynny. Ond ar hyn o bryd, dwi'n credu mod i'n gwneud 'nghyfraniad pwysicaf drwy welliannau bychain i gymaint o erthyglau â phosib. Beth bynnag, weithiau dwi'n sbwylio fy hun, ac yn sgwennu pethau mae gen i ddiddordeb gwirioneddol ynddynt, fel Caprys a Pantelleria. --Craigysgafn (sgwrs) 23:08, 17 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb
Rwyt ti'n gwneud gwaith ardderchog gyfaill; rhad arnaf, yn wir, mefl ar fy marf am fod mor ddigywilydd! Efallai mai'r drwg yw nad oes gen i gymaint a chymaint o amser y dyddiau hyn i wneud y gwaith tŷ hanfodol ar wici yn bennaf oherwydd mod i wedi gwneud cadw'r niferoedd o erthyglau ar fenywod yn flaenoriaeth. Tybed oedd gan Sisiffos ail broblem? Treulio hanner y diwrnod yn ceisio penderfynu pa garreg fyddai nesaf i gael ei gario? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:04, 18 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

Gwerthfawrogiad golygu

    Gwerthfawrogiad o'th Waith Arbennig
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, rhen gyfaill, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig, a diflino gyda'r manion: y pethau dibwys, pwysig!

Cyflwyniad personol ydy hwn, ond gwn hefyd y bydd dy waith yn cael ei werthfawrogi gan y gymuned a'r darllenwyr am flynyddoedd lawer! Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:08, 18 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

Beth alla'i ddweud? Ti mor garedig. --Craigysgafn (sgwrs) 08:24, 18 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

Charlotte's Web (ffilm 1973) golygu

On Charlotte's Web (ffilm 1973), there is a redlinked Category (Categori:Ffilmiau animeiddiedig Americanaidd) which needs to be replaced with Categori:Ffilmiau animeiddiedig Saesneg o'r Unol Daleithiau. This category should also replace Categori:Ffilmiau Saesneg. I can't make the change because the article is semi-protected, but you can. Could you fix it please? Also, there could possibly be more information about this movie. It is based on Gwe Gwenhwyfar by E. B. White. That novel and the movies based on it are all about a pig named Wilbur who befriends a spider named Charlotte who saves him from being slaughtered. It is a great story, highly recommended. 2602:306:83A9:3D00:B8B6:FD1A:78E1:904E 17:18, 30 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

There is another category that could be added to it: Categori:Ffilmiau cerdd Saesneg o'r Unol Daleithiau. It is also a musical film. 2602:306:83A9:3D00:B8B6:FD1A:78E1:904E 22:56, 30 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb

Bore da! golygu

Mae'r tywydd yn braf heddiw! Deb (sgwrs) 09:37, 18 Medi 2019 (UTC)Ateb

Wel, yn wir, mae'n ddiwrnod braf yma yn Aberystwyth. Af i lawr a bwrw golwg ar y môr cyn bo hir. Popeth yn iawn? Craigysgafn (sgwrs) 09:44, 18 Medi 2019 (UTC)Ateb
Da iawn, diolch. Deb (sgwrs) 11:51, 20 Medi 2019 (UTC)Ateb
Mae'n ddydd hyfryd heddiw eto! Dwi'n edrych drwy'r ffenestr ar y môr glas a'r awyr heb gwmwl. Haf Bach Mihangel mewn gwirionedd. Craigysgafn (sgwrs) 12:02, 20 Medi 2019 (UTC)Ateb

Diolch am ddileu fandaliaeth golygu

Diolch am ddileu fandaliaeth! Os cytuni, mi awgrymaf dy fod yn cael y gallu i flocio, hefyd? Hynny yw, carwn dy gynnig yn Weinyddwr ar y wici hwn. Rho wybod! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:42, 14 Tachwedd 2019 (UTC)Ateb

@Llywelyn2000: – Byddwn yn falch o wasanaethu'r Wici yn y fath fodd! Diolch. Craigysgafn (sgwrs) 17:48, 14 Tachwedd 2019 (UTC)Ateb
Gweinyddwr

Yn dilyn hyn, a'r cytundeb yn y Caffi, mae gen ti rwan alluoedd Gweinyddwr, sy'n caniatau i ti flocio fandaliaid. Rho wybod os cei drafferth gyda hyn, neu os y byddi angen help. Pob hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:17, 25 Tachwedd 2019 (UTC)Ateb

Diolch yn fawr iawn! Fe wnaf fy ngorau glas! Craigysgafn (sgwrs) 16:05, 25 Tachwedd 2019 (UTC)Ateb

Neges o werthfawrogiad golygu

  Gwerthfawrogiad o'th Waith Diflin
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti fel gwerthfawrogiad o'th waith diflin a'th ddyfalbarhad wrth olygu'r manion ar erthyglau Wicipedia.

Trueni weld dy fod yn dewis cael seibiant o Wicipedia. Dos yn ôl yn fuan, mae dy gyfraniadau yn gymeradwy ac yn angenrheidiol. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 11:01, 12 Chwefror 2020 (UTC)Ateb

@Adda'r Yw: Diolch o'r galon am hyn. A diolch hefyd am dy holl gyfraniadu di, sydd wedi fy ysbrydoli. Bydda i'n dychwelyd, ond ar hyn o bryd does dim angen arna i ddadleuon diangen. --Craigysgafn (sgwrs) 11:46, 12 Chwefror 2020 (UTC)Ateb

2020-06 blocage golygu

Bonjour,

Vous savez pourquoi j'ai été bloquée dans la Wikipédia fr ? Visite fortuitement prolongée (sgwrs) 09:47, 12 Mehefin 2020 (UTC)Ateb

The Simpsons Movie golygu

Can you translate the cast into Welsh on The Simpsons Movie? 2600:1700:53F0:AD70:3D15:9CC9:3E1:E65E 22:09, 8 Gorffennaf 2020 (UTC)Ateb

Universal Code of Conduct golygu

Hi Craigysgafn

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:35, 14 Awst 2020 (UTC)Ateb

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.

Bywgraffiad golygu

Ydych chi am i mi ychwanegu mwy o wybodaeth fel nad yw'r bio mor fyr?--Aurelio de Sandoval (sgwrs) 22:13, 25 Awst 2020 (UTC)Ateb

Valentin Elizalde golygu

Dywedasoch: "Pe gallech chi roi ychydig o frawddegau i ni a fyddai'n esbonio pam y dylai pobl y tu allan i Fecsico gymryd sylw ohono (a'r bobl eraill) yna byddai hynny'n wych!" Wel dylent gymryd sylw oherwydd ei fod yn un o brif arddangoswyr cerddoriaeth Mecsicanaidd, yn ychwanegol at hynny mae'n dechrau cymryd ffyniant eleni (er iddo farw 13 mlynedd yn ôl). Rwy'n gadael y ddolen i'r bywgraffiad gwreiddiol i'r Sbaeneg, mae'n fyr hefyd, dyna pam mai ychydig iawn o wybodaeth a roddais ar Wikipedia yn Gymraeg.https://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Elizalde Mae cerddoriaeth Mecsicanaidd yn dechrau cymryd ffyniant ym mron y byd i gyd, er enghraifft Christian Nodal sef arddangoswr mwyaf cyfredol y gerddoriaeth hon.

Gwybodlen golygu

Rwyf wedi rhoi'r wybodaeth oedd gennych yn y wybodlen ar yr erthygl O.M.: Cofiant Syr Owen Morgan Edwards i fewn i Wicidata. Fel hyn. Caiff ei gadw'n gyfoes. Ychydyg iawn o lyfrau sgwennwyd amdanyn nhw ar Wicipedia eleni. Rhyfedd iawn! Tybed ydy'r hen Govid-19 yma yn fwy o niwsans na phryf llyfrau erbyn hyn! Diolch am eich holl waith ar Wicipedia Cymraeg! Celtica (sgwrs) 05:30, 12 Medi 2020 (UTC)Ateb

Diolch! Doeddwn i ddim wedi sylweddoli bod cymaint o lyfrau Cymraeg ag eitemau WD. (Newydd gymryd golwg yno.) --Craigysgafn (sgwrs) 10:12, 12 Medi 2020 (UTC)Ateb

Elizalde golygu

Rwyf eisoes wedi ehangu cofiant Valentín Elizalde, os ydych chi am edrych arno https://cy.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Elizalde --Aurelio de Sandoval (sgwrs) 19:59, 17 Medi 2020 (UTC)Ateb

Diolch am ehangu'r erthygl, sy'n llawer mwy defnyddiol nawr. --Craigysgafn (sgwrs) 21:08, 17 Medi 2020 (UTC)Ateb

rhywbeth golygu

Mae defnyddiwr sy ddim wedi golygu ers chwe mlynedd wedi gadael sylw eithaf amheus ar ei dudalen (gwelwch y capsiwn o dan y map o Gymru). A ddylen ni ddileu'r sylw? Sdim llawer o bwynt mewn gofyn iddo fo os neith o ddim ei weld. --Dani di Neudo (sgwrs) 18:54, 30 Hydref 2020 (UTC)Ateb

@Dani di Neudo: Mae defnyddwyr yn rhoi pob math o nonsens ar eu tudalennau eu hunain, a dwy i ddim yn gweld bod angen gwneud unrhyw beth yn yr achos hwn. Yn ei gyd-destun, rwy'n credu bod y map i fod yn ddoniol yn hytrach nag yn sarhaus neu'n wrth-hoyw. Gobeithio nad yw'r peth yn dy ddigio. Os felly, efallai y dylet ti godi'r mater yn Y Caffi. --Craigysgafn (sgwrs) 22:54, 30 Hydref 2020 (UTC)Ateb
Diolch am yr ymateb, ond dw i ddim am ei drafod yn y caffi. Fy mwriad oedd codi'r mater efo defnyddiwr profiadol, ond mewn ffordd mor "low key" â phosib (dyma pam defnyddiais i'r teitl "rhwybeth" er mwyn osgoi tynnu gormod o sylw ato fo). Dw i'n ymwybodol mai hiwmor oedd y bwriad, ond mae'n ymddangos ei fod wedi defnyddio'r gair "hoyw" i olygu "gwael" (gan ddisgrifio pob sir heblaw Casnewydd, o le mae ef yn dod). Felly, dewis diofal/anffodus o ansoddair oedd o (gan ddefnyddiwr oedd yn ei arddegau ar y pryd), er nad yn fwriadol sarhaus yn debygol. Ond os rwyt ti'n teimlo y dylai'r sylw gael ei adael fel y mae, ni af i ddim pellach â'r mater. --Dani di Neudo (sgwrs) 19:57, 4 Tachwedd 2020 (UTC)Ateb
@Dani di Neudo: Diolch. Rwy'n derbyn dy bwynt di am y Caffi. Ond doeddwn i am i ti feddwl fy mod yn hawlio'r gair olaf ar y mater. Pe bai unrhyw un wedi ceisio rhoi’r fath beth ar dudalen erthygl, byddwn i wedi ei ddileu ar unwaith, ac yn ôl pob tebyg wedi blocio’r troseddwr. Ond ar ei dudalen ei hun ...? Sai'n siŵr o gwbl. --Craigysgafn (sgwrs) 20:20, 4 Tachwedd 2020 (UTC)Ateb
Iawn. Os dwyt ti ddim yn siŵr, dw i'n awgrymu i ni adael y peth. 'Sdim angen trafodaeth fawr efo pawb. Diolch am dy amser, hwyl am y tro. --Dani di Neudo (sgwrs) 21:08, 4 Tachwedd 2020 (UTC)Ateb

Montalbano óg golygu

Helo, mi wnes i greu'r dudalen hon trwy ei chyfieithu o'r Wyddeleg. Anghofiais gyfieithu'r teitl ac ni allaf symud iddo Montalbano ifanc--Walker Whitecker (sgwrs) 05:05, 1 Ionawr 2021 (UTC)Ateb

Derwentwater golygu

Wpsis! Gobeithio fy mod heb bechu gormod! Mi welais i Tweet diddorol y bore ma ac edrych i fewn i'r peth ychydig. Mae'n rhaid fod y golygydd yma hefyd, a mi wnest ei wrthdroi - yn gywir felly gan ei fod yn dweud pethau fel 'yn iaith y Saeson'. Be wnes i ei ddarganfod oedd cyfeiriad at waith yr Athro Geraint Gruffydd sy'n dweud ei bod yn bur debyg mai yr un oedd Rhaeadr Derwennydd a Lodore Falls, felly mi es ati i greu erthygl ar y rhaeadr. Gobeithio fod hyn yn iawn Craigysgafn. Croeso i chi ei newid os ydych yn anghytuno, cofia. Mae dy waith ar wicipedia'n wych iawn gyda llaw. Cofion fil - Sian EJ (sgwrs) 14:53, 9 Chwefror 2021 (UTC)Ateb

@Sian EJ: Paid â becso! Sdim problem. Mae Rhaeadr Derwennydd yn erthygl ardderchog. Rwy'n ceisio defnyddio enwau Cymraeg am leoedd os ydyn nhw'n arddangos yn Ngeiriadur yr Academi neu'r Atlas Cymraeg ayyb, ond roedd y golygiad anhysbys y bore 'ma braidd yn ymysodol, gan newid yr enw mewn print du, ac yn siarad am "y Saeson". Ta beth, rwyt ti wedi gwella Derwentwater. Diolch! --Craigysgafn (sgwrs) 18:27, 9 Chwefror 2021 (UTC)Ateb

Translation request golygu

Hello.

Can you translate and upload the articles en:Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, en:Emblem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic and en:Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic in Welsh Wikipedia? They should not be long.

Yours sincerely, Multituberculata (sgwrs) 17:14, 19 Gorffennaf 2021 (UTC)Ateb

How we will see unregistered users golygu

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Ynys Kangaroo vs Ynys Cangarŵ golygu

Hi, I noticed your contributions to Ynys Kangaroo. However, I think we should use the term Ynys Cangarŵ (even though it isn't spelt like that in Yr Atlas Cymraeg Newydd), because the Welsh word for "kangaroo" is "cangarŵ". Please share your thoughts and if you agree with my proposal, please move the page. Diolch. 110.150.109.121 09:28, 25 Ionawr 2022 (UTC)Ateb

Rwy'n ymwybodol mai "cangarŵ" yw'r enw ar "kangaroo" yn Gymraeg. Byddai'n rhesymegol pe baem ni'n defnyddio'r gair hwnnw. Serch hynny, nid wyf yn hapus i wrth-ddweud Yr Atlas Cymraeg oni bai bod rheswm da dros hynny. Ond mewn gwirionedd mae'n anodd cynnal trafodaeth synhwyrol gyda defnyddiwr nad yw wedi'i gofrestru. Os gwelwch yn dda sefydlu cyfrif iawn yma ar Cywiki. Roeddech chi'n gallu gadael neges ar fy nhudalen sgwrs, ond ni allaf gyfathrebu â chyfeiriad gwe. --Craigysgafn (sgwrs) 12:44, 25 Ionawr 2022 (UTC)Ateb
Cytuno gyda Craigysgafn. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:17, 26 Ionawr 2022 (UTC)Ateb

Ynglŷn â "Montefideo" golygu

Helo, sylwais eich bod wedi cwestiynu'r enw "Montefideo" ar gyfer "Montevideo". I egluro, ychydig o ffynonellau sy'n dyfynnu'r sillafiad amgen hwn, fodd bynnag mae'r sillafiad yn cael ei ddefnyddio ar Gwgl Cyfieithu. Diolch. Tok Pisin Minecrafter (sgwrs) 22:29, 27 Ionawr 2022 (UTC)Ateb

@Tok Pisin Minecrafter: Wel, mae hynny'n gywir. Dyna beth mae Google Translate yn ei roi. Ond nid yw GT yn awdurdod dibynadwy ar bwnc fel hyn. Gall unrhyw un ychwanegu gwybodaeth ato. Byddai "Montefideo" yn rhesymegol, ond allwn ni ddim Cymreigio pob enw estron rydyn ni'n dod ar ei draws. --Craigysgafn (sgwrs) 23:08, 27 Ionawr 2022 (UTC)Ateb
Gwir, rwy'n gweld beth rydych chi'n ei ddweud. Er nad wyf yn gwybod lle daeth Gwgl o hyd i'r cyfieithiad hwn, ond byddai'n gwneud synnwyr pe bai'n enw go iawn o ystyried bod y Cymry wedi cael hanes mawr yn yr Ariannin, sydd ger Wrwgwái. Hefyd, rhag ofn bod gennych chi ddiddordeb, rydw i wedi bod yn datblygu erthygl yma (Rhestr o wledydd gyda bwytai McDonald's) ac mae angen ei gwella, felly croeso i chi helpu os ydych chi eisiau. Diolch. Tok Pisin Minecrafter (sgwrs) 23:24, 27 Ionawr 2022 (UTC)Ateb

Sint Maarten golygu

Not sure if I should have done this. Feel free to undo it. Deb (sgwrs) 12:33, 16 Chwefror 2022 (UTC)Ateb

@Deb: I don't see a problem with that! (Though I fixed up a small problem that was probably a cut-and-paste slip.) Hope all's well with you! Dal ati! --Craigysgafn (sgwrs) 12:46, 16 Chwefror 2022 (UTC)Ateb

Shwmae golygu

Dydd Sul hapus! Deb (sgwrs) 14:00, 13 Mawrth 2022 (UTC)Ateb

AWB yn help? golygu

Haia! Soniaist am wneud pethe llafurus a diflas. Tybed fyddai defnyddio y teclyn handi Auto Wiki Browser (AWB) yn help? Fe all newid (cywiro) cannoedd o destun tebyg ee Pentrefi yn Pentref mewn munudau. Hanner bot ydy o mewn gwirionedd, a gallwn ddangos i ti sut i'w ddefnyddio os hoffet. Y manion diflas, dibwys ydy'r pethe pwysicaf! Rho wybod! Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 12:11, 8 Mehefin 2022 (UTC)Ateb

@Llywelyn2000: Diolch iti am yr awgrym! Cred di fi, pe bai'n hawdd imi ddefnyddio AWB, byddwn wedi ei wneud eisoes! Dyma'r maen tramgwydd: ar hyn o bryd rwy'n defnyddio Mac, a does gen i ddim awydd chwarae â Wine neu Parallels er mwyn cael AWB i weithio. Bid sicr, rhywbeth dylai bot ei wneud yw newid "pentrefi" i "pentref", ond beth rwy'n ei wneud ar hyn o bryn yn fwy cymhleth, a byddai'n anodd awtomeiddio, sef cywiro'r categorïau ac ychwanegu categorïau, wedyn cysylltu'r categorïau hynny â Wicidata. A does dim patrwn cyson i'w ddilyn. Os byddaf yn gweld rhywbeth o'i le wrth mynd heibio (e.e. "pentrefi/pentref") byddaf yn ei gywiro, efallai ddim. Ond ara deg rwy'n dod yn nes at y nod. Paid â phoeni amdana i! Rwy'n hen gyfarwydd â gwneud pethe diflas! Roedd yn braf cwrdd â phawb yn rhithiol neithiwr! Hwyl! 14:54, 8 Mehefin 2022 (UTC)Ateb
Oedd wir! Braf iawn! Mi gredais mai'r Gym oedd dy famiaith! Fast learner, myn coblyn! Cofia gysylltu os fedraf fotio'n ddi-afal! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:16, 8 Mehefin 2022 (UTC)Ateb

InternetArchiveBot golygu

The block message for the current block of InternetArchiveBot refers to you and links to this edit. Can you describe what is wrong with the edit? I have looked at it and cannot tell. Harej (sgwrs) 20:51, 31 Awst 2022 (UTC)Ateb

@Harej: Hi Harej! The problem is this. There is absolutely nothing wrong with the original link (i.e. [5]) If you click on it, you arrive at the official Welsh Parliament website. However, for some reason the InternetArchiveBot doesn't understand this, and serves up an archived version instead. This is obviously unsatisfactory. It looks a mess, and implies to our users that the link is to an old superseded website, which it isn't. These are links to live, up-to-date information that is of direct relevance to the lives of people living in Wales, so it really is important. I found I was putting in these links and coming back the next day and discovering that the bot had instantly substituted the archived version. If you can see a way of of fixing this problem we'd all be very grateful. --Craigysgafn (sgwrs) 21:39, 31 Awst 2022 (UTC)Ateb
@Craigysgafn: Unfortunately, false positives are an unavoidable occurrence as the internet can be quite unpredictable. I make every effort to minimize these, but other factors like anti-bot firewalls, geo-restrictions, and non-standard website implementations can make it impossible for the bot to properly assess the correct status of the page. The first two cases are indistinguishable from actually dead sites. In these cases, we can whitelist such domains so the bot never touches them at all. In this particular instance, we have whitelisted senedd.cymru so the bot should no longer mess with links under this domain. Is there anything else of the bot that needs to be fixed?—CYBERPOWER (Chat) 17:47, 3 Medi 2022 (UTC)Ateb
@Cyberpower678: Thanks for looking into this. I do appreciate the problems of setting up a bot that has to range across the entire Web, and on the whole InternetArchiveBot works remarkably well. The problem with the Welsh Parliament site was something that happened to affect my own work, so I don't know the broader context. Perhaps @Llywelyn2000: is aware of other problem sites. --Craigysgafn (sgwrs) 17:58, 3 Medi 2022 (UTC)Ateb
@Craigysgafn: thank you for this. We have tried to reach out to Llwelyn2000 several times to ask about the reported “other issues” but so far has only alluded to a single false positive and nothing else. As such we don’t know what else about the bot needs to be fixed. It’s worth mentioning the bot has gone through several updates since it was blocked so, whatever other issues may exist, they are likely to be resolved by now. I would like to ask the bot be unblocked so it can resume its work. —CYBERPOWER (Chat) 19:51, 3 Medi 2022 (UTC)Ateb

  Llywelyn2000 (sgwrs) 15:33, 5 Medi 2022 (UTC)Ateb


Sorry golygu

I am just here to revert a cross-wiki LTA. I don't even know what language this wiki is. – Ilovemydoodle (sgwrs) 20:41, 2 Medi 2022 (UTC)Ateb

@Ilovemydoodle: No problem. I checked the items you reverted, and it turned out that some of the edits made by that anonymous user were OK and I un-reverted one. One was entirely inappropriate, however, so thanks for fixing that. --Craigysgafn (sgwrs) 20:53, 2 Medi 2022 (UTC)Ateb
All the vandalism that I have been reverting is from the IP 92.40.168.0/21. They have vandalized dozens of wikis. Do you think you could help revert them (globally)? Thanks. – Ilovemydoodle (sgwrs) 21:00, 2 Medi 2022 (UTC)Ateb

Abercraf golygu

Shwmae. Apologies for writing in English just for the sake of clarity, but I'm such a rank beginner in Welsh (even after 58 years) that I have to sweat over every sentence and I still make mistakes. Anyway, I'm writing about the article on Abercraf. On the article's talk page back in 2008 @Anatiomaros wrote "According to the 'Enwau Cymru' website (e-cymraeg.org) Aber-craf is the standard form. Does anyone know if that is true?" Nobody ever replied and in January this year, you not unreasonably changed the name of the article to Aber-craf. As a Londoner I'm not in any position to be dogmatic about this, but my grandfather came from Abercraf, and my family has strong connections with the village going right back to the 1860s and continuing to the present. For the first 25 or so years of my life I stayed there every summer, initially with aunts and an uncle in a house built by my great-grandfather near the post office, later with a different aunt and uncle who ran the Abercrave Inn at the other end of the village. In all that time I've always and in all contexts seen the village's name written as either Abercraf or Abercrave depending on the language context. Until I saw the cy.wicipedia article, I had never, ever seen it written as Aber-craf and it looks very odd. I did just Google it, and there are quite a lot of results for Aber-craf but many of them seem to be on machine generated pages, or else are the result of line-breaks in documents. I found a few genuine uses as well, such as in the Welsh text of one bilingual leaflet. I can see the logic in terms of pronunciation (though surely then Pontypridd should be Ponty-pridd etc?) but shouldn't Wicipedia reflect actual usage? If so, Google, roadsigns and experience all say it is overwhelmingly more common to write Abercraf. Anyway, just thought you'd like to know. I promise not to become a bore on the subject! Bobol Bach (sgwrs) 20:53, 9 Medi 2022 (UTC)Ateb

@Bobol Bach: That's a perfectly reasonable question, and thank you for it. I made my living as an editor of reference books and other non-fiction for over 30 years. One thing one comes realize when doing that job is that there is no "right" answer to many questions of the sort: what one needs to do is act on principle and try to maintain consistency. In fact, the article gives both versions of the placename, Aber-craf and Abercraf, and if you search for Abercraf, you are redirected to the Aber-craf page. You'll see that when I edited this page earlier this year I gave footnote citations to sources for both forms of the name. Aber-craf is the form given on the list of "Enwau Lleoedd Safonol Cymru/Standardised Welsh Place-names" published by the office of the Welsh Language Commissioner and is the form recommended by the Welsh Government. That's the reason why it is appears first on Wicipedia. I don't have an opinion on which is more frequently found or more logical or more historical; I'm simply following an officially sanctioned standard. It takes time for some of these things to filter through to appear on road-signs etc. But seeing that this is a government standard, I think we can expect to see that happen in the future. --Craigysgafn (sgwrs) 22:26, 9 Medi 2022 (UTC)Ateb

Thank very much for your kind reply. The anarchist in my soul rebels at the notion that centuries of established usage by local inhabitants should be overturned by some government official, however erudite and well-intentioned. Still, regarding this article I do understand the need for consistency in editing, and I did promise not to become a bore :-) Bobol Bach (sgwrs) 18:34, 18 Medi 2022 (UTC)Ateb

Golygiadau adeiladau golygu

S'mai Craigysgafn. Ddim yn siwr os yw'r golygiadau yma'n cael eu gwneud â llaw neu gan bot, ond rwyt wedi gwneud ambell olygiad fel hyn lle mae mam-gategori yn cael ei ailychwanegu (mae Adeiladau rhestredig Gradd II Wrecsam yn gorwedd o dan Adeiladau ac adeiladwaith yn Wrecsam). Hefyd, oedd dileu'r defaultsort yn fwriadol? Rhyswynne (sgwrs) 08:14, 22 Mawrth 2023 (UTC)Ateb

@Rhyswynne: S'mai Rhys
§ Rwy'n gwneud popeth â llaw.
§ Yr wir, mae Adeiladau rhestredig Gradd II Wrecsam yn dod o dan Adeiladau ac adeiladwaith yn Wrecsam yn y pen draw, ond rhaid inni mynd drwy Adeiladau rhestredig Wrecsam cyn inni gyrraedd y categori hwnnw. Hefyd, nid yw Adeiladau ac adeiladwaith yn Wrecsam wedi'i rannu'n gyson (ac ni allai fod, chwaith, oni bai ein bod yn creu categori Adeiladau anrhestredig Wrecsam). Yn fy marn i mae'n well cael rhestr gyflawn o adeiladau ar y lefel honno na chuddio gwybodaeth mewn is-gategorïau. Mae rhestr gyflawn yn ei gwneud hi'n haws cael trosolwg o ba adeiladau sydd ag erthygl a pha rai sydd ddim. Ac mae'r rhain, wedi'r cwbl, yn adeiladau Wrecsam; mae'r darn "rhestredig" yn rhywbeth ychwanegol. Pan fyddwn ni'n ychwanegu categorïau at erthygl dylen ni ystyried beth sydd fwyaf defnyddiol yn hytrach na cheisio cynnal heirarchaethau llym.
§ A bod yn onest wnes i ddim sylwi bod "defaultsort" wedi sillafu "&" yn yr enw fesul llythyren (h.y. "and"). Sai'n siŵr a fyddai hynny'n gwneud unrhyw wahaniaeth ymarferol, ond byddaf i'n ei droi'n ôl.
Hwyl, Dafydd Craigysgafn (sgwrs) 09:53, 22 Mawrth 2023 (UTC)Ateb

WiciBrosiect Cymru golygu

Os oes gennych ddiddordeb, ymunwch gyda WiciBrosiect Cymru os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr Titus Gold (sgwrs) 15:15, 29 Ebrill 2023 (UTC)Ateb

Request from Wikidata golygu

Hi, sorry for the English (I feel a machine translation would be worse), would you mind merging Max & Mona and Max and Mona? I'm sure they're the same film and these two articles are blocking the merge of the upstream Wikidata items :) Regards, a Scot

Carlinmack (sgwrs) 11:43, 5 Mai 2023 (UTC)Ateb

@Carlinmack: Please feel free to use English about matters on WD. I've merged the two pages and removed the link to WD from Max & Mona, which seems to be the dud entry. I hope this solves the issue. --Craigysgafn (sgwrs) 13:55, 5 Mai 2023 (UTC)Ateb
Am I okay to continue requesting? let me know if there's another way you'd like me to deal with this:
Carlinmack (sgwrs) 17:29, 8 Mai 2023 (UTC)Ateb
@Carlinmack: That's perfectly OK. Please carry on chasing up these duplicates! I've removed the WD link from Marée haute à midi. Craigysgafn (sgwrs) 18:12, 8 Mai 2023 (UTC)Ateb
Sure thing :)
and
and
Carlinmack (sgwrs) 13:38, 10 Mai 2023 (UTC)Ateb
 Y--Craigysgafn (sgwrs) 15:43, 10 Mai 2023 (UTC)Ateb

Translation request golygu

Hello.

Can you create the article en:Laacher See, which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in Welsh Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (sgwrs) 21:18, 6 Mehefin 2023 (UTC)Ateb

I'll do my best! Craigysgafn (sgwrs) 21:22, 6 Mehefin 2023 (UTC)Ateb
Thank you very much for the new article! Multituberculata (sgwrs) 10:17, 24 Mehefin 2023 (UTC)Ateb

Delete golygu

Hello, I'am from Germany. Please delete the Articles Portrait Jons Logrmann, Sorgen & Prinzipien and Für ein paar Scheine... The data from the IMdB is wrong and will be deleted soon. The Lemma is blocked in Germany Wiki.~~~ 2A02:810A:1C0:58:61F0:F7D6:939B:F51C 18:20, 11 Mehefin 2023 (UTC)Ateb

Thank you for being a medical contributors! golygu

  The 2023 Cure Award
In 2023 you were one of the top medical editors in your language. Thank you from Wiki Project Med for helping bring free, complete, accurate, up-to-date health information to the public. We really appreciate you and the vital work you do!

Wiki Project Med Foundation is a thematic organization whose mission is to improve our health content. Consider joining for 2024, there are no associated costs.

Additionally one of our primary efforts revolves around translation of health content. We invite you to try our new workflow if you have not already. Our dashboard automatically collects statistics of your efforts and we are working on tools to automatically improve formating.

Thanks again :-) -- Doc James along with the rest of the team at Wiki Project Med Foundation 22:25, 3 Chwefror 2024 (UTC)Ateb

Croeso nol! golygu

Croeso nol, gyfaill! Roedd hi'n unig iawn yma hebot! Gobeithio iti fwynhau'r seibiant! Robin aka Llywelyn2000 (sgwrs) 08:42, 2 Mawrth 2024 (UTC)Ateb

@Llywelyn2000: Diolch, Robin! Bois bach! Mae cymaint i'w wneud! Dafydd Craigysgafn (sgwrs) 22:14, 2 Mawrth 2024 (UTC)Ateb