Haia Ruth a diolch am y gwaith ardderchog t yn ei wneud ar Wicipedia! Dw i wedi gadael ateb i ti yn y Caffi. Cofion fil! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:55, 25 Hydref 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Whaw! Newydd weld dy luniau ar Comin! Bril!!! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:57, 25 Hydref 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Haia! Ti di colli delwedd ddywedaist ti? Mae'n siwr o fod yn dal ar Comin. olwg yn fama, sef dy gyfraniadau di ar Comin! Cyfraniadau arbennig iawn hefyd! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:05, 25 Hydref 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Elen Golygu

There was already an article on Elen Luyddog so I've redirected yours. Some work still to be done on incorporating your text into that article. Please take a look. Diolch! Deb (sgwrs) 16:07, 30 Hydref 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Santes Dilig Golygu

Haia! Fedrwn i ddim gwneud na phen na chynffon o rai o'r brawddegau yn hon, felly os cywirais yn wallus, gallwch ddadwneud fy ngolygiadau wrth gwrs - neu symlhau'r dweud yma ac acw - a mynd yr ail gam. Llywelyn2000 (sgwrs) 22:02, 31 Hydref 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Haia! Newydd gychwyn golygu, ond gweaf i ti gychwyn o fy mlaen! Fell, mi rof y gorau iddi tan y pnawn ma! Sori! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:45, 1 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd weld dy fod wedi cychwyn erthygl newydd, felly taclusais Santes Dilig i ti. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:11, 1 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

15.11.2017 @Llewelyn 2000. Rwy newydd wedi bod yn ymchwilio i mewn i'r Sant/es Dilig/Cyndilig/Endellion ac mae'n weddol amlwg fod dau sant yma - un gwryw o'r enw Dilic/Dilig ac un fenyw Endellion. Gan fod yr erthygl efo'r teitl Santes Dilig yn cyfeirio i gyd at beth sy'n wybyddus am Endellion rwy'n credu dylid newid y teitl i Endellion ac rhoi Sant Dilig i mewn rhywle arall. Rwth

Eluned/Eiluned Golygu

- Cytunaf y dylid cyfuno y ddwy erthygl. Dylai unrhyw un sy'n golygu yr erthygl bod yn ymwybodol fod llwybr Eluned ffug gyda nifer o hanesion amheus iawn wedi creu yn nawddegau y canrif diwethaf i hybu twristiaeth yn ardal Aberhonddu.

Byddai hynny'n wych! Diolch Ruth! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:27, 13 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

'Santes Cynheiddon, Ceindrych a Cain' Golygu

Mae Cain yn bodoli'n barod; a hyd yma, ceir erthygl i bob saint, yn hytrach na'u cyplysu fesul dwy neu dair. Mae'n nhw'n rhy dda i'w gadael fel ag y maent! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:11, 1 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Mae dy olygiadau ar y ddalen Cain wedi eu dadwneud gen i. Dyma'r rhesyma:
ee yn yr erthygl hon, newidiaist:
Santes o'r 6g oedd Cain, Cain Wyry ac o bosib Ceinwen (Seisnigiwyd i: Kean a Keyna) a'r unig ffaith amdani y gwyddus ei fod yn gywir yw ...
i -
Bu Cain yn ferch i Brychan Byrycheiniog ac mae'n posibl cymysu hi gyda nifer o santesau eraill gan gynnwys ei chwiorydd, Ceinwen, Ceindrych a Cenhedlon...
Mae dy olygiad yn groes i arddull wici mewn sawl ffordd, gan gynnwys teip trwm i'r teitl / gwrthrych. Yr arferiad hefyd yw dweud beth yw'r gwrthrych yn y frawddeg gyntaf hy 'Santes oedd Cain'; Mae 'Bu Cain yn ferch' yn anghywir, o ran teithi'r iaith a byddai cywirydd sillafu wedi'i godi (gobeithio!) Os wyt yn anghytuno gyda rhan o'r erthygl, a wnei di godi hynny ar y ddalen Sgwrs os gweli di'n dda. Os wyt yn dod a gwybodaeth ychwanegol, yna does dim angen ei godi.

Y PROBLEM SY'N CODI EFO TUDALEN SGWRS YW FOD bRON NEB YN ATEB

2. Ychwanega stwff sydd ddim ar Wicipedia, yn hytrach nag ailwampio gwaith pobl eraill.

BETH DIGWYDDODD I"MAE POB PETH YN DDRAFT"?????????????????

3. Ceisia ddilyn patrwm arddull arferol wici - mae'n dod yn eitha da gen ti.
Fel dw i di dweud uchod, dw i'n mwynhau darllen dy waith, felly dal ati! A gobeithiaf y cymeri hyn o eiriau yn y modd bositif dw i'n eu cynnig! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:13, 1 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Cysylltu Golygu

@Llywelyn2000: Os derbyniwch chi hwn a wnewch chi cysylltu a fi - fel fy mod yn gwybod rwy wedi darganfod y ffordd cywir o gysylltu o'r diwedd. Credaf y buasai'n dda i chi newid Dilyg i Endellion - mae hi o dan yr enw yna mewn llawer mwy o lyfrau - dwy ddim wedi gweld yr enw Dilyg andani o'r blaen (mae gen i rhestr o 87 Santesau). Rhywbryd a fuasa'n bosibl i chi esbonio i fi sut i ddod o hyn at y spell-check ar wici. RWY WEDI GOFYN HEB DERBYN CYMORTH Rwy'n sicr y buasai help mawr. Byddwch yn cael saib gen i wythnos nesaf - rwy mynd at fy mrawd am yr wythnos - Rwth

Haia Rwth: hollol gywir. Mae na chydig o wybodaeth am hyn yn ein hadran Gymorth: Wicipedia:Tiwtorial (Tudalennau sgwrs). I arwyddo i fewn, jyst teipia ~ pedair gwaith (fel hyn ~~~~) a mi wneith ychwanegu dy lofnod a'r dyddiad yn otomatig. Gyda llaw - diolch am yr ebyst! Mae pethe'n dod ymlaen yn dda! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:20, 2 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Iaith Santesau Celtaidd Golygu

@Llewelyn2000. Mae neges ar ben fy erthygl Santesau Celtaidd sy'n dweud fod eisiau ei cywiro neu fydd yn cael ei dileu. RWy yn ceisio cywiro - os edrychwch chi ar beth rwy wedi gwneud bore yma byddech yn gweld mod i yn gwneud fy orau. Gobeithiaf y byddwch yn gadael digon o amser i fi gwneud y gwaith cywiro - Rwy'n teimlo yn rwystredig iawn fod yna bygythiad i erthygl sydd ffrwyth haner canrif o waith casglu ac ymchylio - ac rwy'n sicr sy'n hanesyddol perthnasol. Oherwydd safon fy iaith. Rwy'n gwneud fy orau A wneuch chi rhoi amser i fi os gwelwch yn dda

Haia Ruth. Dw i wedi cywiro (ac ychwanegu cod wici) at hon, fel y gweli. Y peth cyntaf y byddaf yn ei wneud cyn golygu yw edrych a oes unrhyw olygydd arall wrthi'n ei golygu. I wneud hyn byddaf yn mynd i 'Gweld yr hanes'. Gan nad oedd neb wrthi heddiw ar hon, mi gychwynais ar y gwaith. Tybed a wnei di ddilyn y patrwm yma? Fe gafwyd 'Editing conflict' - gan i tithau hefyd olygu ar yr un pryd. Yr arferiad yma ar wici ydy peidio a golygu am dri chwarter awr, wedi i'r golygydd arall roi'r dorau iddi. Fel hyn, does na ddim problem cyd-olygu / neu groes-olygu! Mi adawa i'r gweddill, rwan, tan fory. Dw i di cywiro i lawr i 'Llannau'. Ga i hefyd ddweud fod hon yn erthygl DDA! Mae'n rhy dda i'w dileu - yn bendant!!! A mi faswn i'n meddwl mai wedi rhoi 'Gwella' arni. af drwy'r gweddill, pan gaf gyfle - os medri dithau hefyd fwrw golwg, mi fasa;n dda! Diolch am dy waith - mae'r rhain yn ychwanegiadau da! A'r lluniau hefyd yn wych iawn! Cofion - Llywelyn2000 (sgwrs) 12:51, 15 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd dynnu'r Nodyn:Gwella oddi ar dy erthygl Non! Rhagor yn nes ymlaen. Dal i fynd! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:03, 15 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Tro diwethaf i fi cyfrif, roedd gen i rhestr o 73 o Santesau - Byddem yn dal i fynd am gyfnod

Teitlau Erthyglau am Santesau Golygu

Llewelyn2000 - ar hyn o bryd mae 18 Santes wedi cofnodi mewn erthygl iddynt eu hunain. Mae teitlau rhai (Elen, Dwynwen, Eiluned, Marchell, Dilyg, Gwladus, Canna a Cynheiddon) gyda'r teitl: SANTES + ENW (a weithiau disgrifiad). Mae eraill (Morwenna, Ffraid a Madryn) gyda teitl yn dechrau gyda ENW wedyn y gair (SANTES) ac gydag eraill (Gwenffrewi, Tegau Eurfron, Melangell, a Marchell ferch Hawystl Gloff [Marchell o'r Eglwys Wen]Gwen o Dalgarth,Gwen o Gernyw, Gwen Teirbron) dim ond yr enw sy'n cael ei defnyddio. Oes modd newid teitlau yr erthyglau i cael cysondeb fel y bydd yn haws dod o hyd iddynt. Rwy'n meddwl, gan nid yw Chwilio Wikipedia yn rhoi Santesau yn nhrefn y wyddor y buasai'n haws defnyddio y ffurf ENW (SANTES) ond buaswn yn hapus gweld unrhyw ail-drefnu sy'n cofnodi hwy i gyd yn defnyddio yr un dull. Hefyd rwy'n meddwl dylai Dilyg cael ei newid i Endellion. Mae'r erthygl am Endellion ac mae yna santes arall a elwir Dilyg a dylai teitl yr erthygl am Cynheiddon, Ceindrych a Cain cael ei newid i defnyddio yr enw Cynheiddon yn unig (erbyn rwan mae'r erthygl yn canolbwyntio yn llwyr ar Cynheiddon. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan RwthTomos1948 (sgwrscyfraniadau)

Whaw! Gwych iawn! Gad i mi feddwl ar hwn am chydig! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:33, 24 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Rwan ta. Gad i mi ail osod y rhai o fewn dolennau i ni weld eu henwau; mi wna i hefyd ychwanegu erthyglau eraill - mae na gryn dipyn yma ers tro! Wedi'r hafaliad ceir enwau eraill ar y santes a dylid creu ailgyfeiriad (rediredct) ohonyn nhw. Mi af drwydyn nhw i sicrhau eu bod ar Wicidata, ac yna mi wna i greu rhestr o seintiau benywaidd i'w roi ar un o'r erthyglau ee Santesau Celtaidd 388-680?

Erthyglau ar gael
Enw'n unig:
 1. Adwen
 2. Cain
 3. Ceinwen = Cain
 4. Cwyllog = Cywyllog
 5. Dwywe = Dwywai
 6. Enghenedl
 7. Eurgain = Eigen, Eurgen ac Eurgan
 8. Gwen ferch Cynyr
 9. Gwen o Gernyw
 10. Gwen Teirbron = Gwen Teirbron ferch Emyr Llydaw
 11. Gwen o Dalgarth
 12. Gwenafwy
 13. Gwenfaen
 14. Gwenffrewi
 15. Hawystl
 16. Llechid
 17. Lluan
 18. Marchell ferch Hawystl Gloff
 19. Melangell
 20. Non = Nonn
 21. Peithien
 22. Tegau Eurfron
 23. Tudful
 24. Tybïe

---

Santes ac yna enw:
 1. Santes Canna
 2. Santes Dilig
 3. Santes Dwynwen
 4. Santes Eiluned
 5. Santes Elen
 6. Santes Elen Luyddog = Elen Luyddog
 7. Santes Gwladys
 8. Santes Marchell o Dalgarth = Marchell, Madrun

---

Enw ac yna (santes):
 1. Morwenna (santes)
 2. Cynheiddon (santes) = Geinor, Canna
 3. Ffraid (santes)
 4. Madryn (santes)
Y cam cyntaf dwi'n meddwl ydy gwneud yn siwr fod y santesau i gyd ar y rhestr uchod a bod ubrhyw enwau amgen yn cael eu hychwanegu ar ol yr hafaliad. Diolch am ddechrau roi trefn ar y merched ma! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:53, 24 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Santesau Golygu

Llywelyn ychydig o broblemau gyda'r santesau (melltith):

1. Mae Ceinwen a Cain yn santesau gwahanol gelwir Cain weithiau yn Ceindrych mae 4 santes gydag enwau sy'n talfyrru i Cain

2. Yr enw mwyaf arferol ar Enghenedl yw Cynhedlon.

Mae'r wybodaeth o dan y teitl Santes Dilig yn son am Endellion

Mae 4 santes o'r enw Marchell/Madryn; a 4 Santes Gwen

Mae 2 santes Eurgain

Efallai gyda rhai sydd ag enwau cyfredin dylid sicrhau disgrifiad fer gyda pob un er mwyn helpu pobl dod o hyd i'r un maent yn chwilio amdanynt

Rwth

Fesul un:
1. Mae gennym ddwy erthygl: Ceinwen a Cain; os gelwir Cain yn Ceindrych yna'r cwbwl sydd angen ei wneud ydy rhoi hafaliad uchod ar ol Cain ac yna'r enw 'Ceindrych'; ar y diwedd mi wna i ailgyfeirio Ceindrych -> Cain.
2. Gellir newid enw'r erthygl o Enghenedl i Cynhedlon. Ond beth yw dy dystiolaeth fod Cynhedlon 'yn fwy poblogaidd'?
3. Santes Dilig - mae'r enw yma'n fwy Cymreig, felly hwn ddylid ei gadw yn fy marn i. Newid yr enw Endellion felly?
4. 'Marchell/Madryn; a 4 Santes Gwen' + '2 santes Eurgain' - fel y dywedi: mae angen erthyglau gwahanol er mwyn gwahaniaethu felly.

Rhagor yn nes ymlaen! ON Cofia rhoi categoriau (sawl un) ar ol i ti greu erthygl newydd - neu mi eoth pethau ar goll. Gwych a diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:18, 24 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Y prif anhawster, hyd y gwellaf yw; pan mae mwy nag un Santes ar un enw, gwneud hi mor hawdd a phosibl i rhywun dod o hyd i'r un cywir (iddyn nhw) Gyda Marchell mae gennym ni Santes Marchell o Dalgarth, Marchell ferch Hawystl Gloff, Madryn (santes) ac un sydd ddim wedi cyraedd erthygl eto Buaswn i yn gadael Madryn fel y mae hi (dyna enw mwyaf aferol hi ) neu ychwanegu 'o Wynedd' a symud y gair Santes o'r teitl Marchell o Dalgarth fel pan mae rhywun yn chwilio mae'r dwy yn ymddangos gyda'i gilydd Galla i dechrau erthygl am y 4ydd pan rwy gwybod sut teitl i'w rhoi Mair tair Gwen yn iawn ar hyn o bryd - rhywsut mae rhaid osgoi rhoi Santes cyntaf gyda'r pedairydd

Gyda Cain mae dwy enw yn ymddangos Cain a Cain (santes) i rhywun anghyfarwydd p'run ydy p'run mae Ceinwen yn iawn mae Santes Cenhedlon efo enwau eraill (fy ngangymeriad i) rhaid symud hwy ac yr gair Santes 

Rwy'n synnu fod dim ond un Tangwystl sydd wedi ymddangos yn yr 11g Roedd yn poblogaidd iawn yn y Canol Oesoedd ond Tangwystl ferch Brychan, neu Tangwystl (santes), sydd angen i wahanu hi o'r holl Tangwystlau eraill fydd yn siwr o droi i fyny Cynhedlon yw'r enw sydd yn cael ei defnyddio fwyaf yn y holl llyfrau saint rwy wedi gweld(dros rhai blynyddoedd) Cynheiddion yw hi yn y dogfen cynharaf. Y problem efo Dilig/ Endellion yw fod yna DWY santes, (neu efallai Dau Sant-mae'n bosibl mae dyn oedd Dilig) un a elwir Dilig a llall yw Endellion a hanes Endellion sydd yn yr erthygl - un o'r problemau sy'n codi gyda ymchwil i mewn i santesau yw awduron (fel arfer o Oes Fictoria) sydd wedi dweud ei fod yn amhosibl fod cynifer o santesau wedi bodoli ac wedi rhoi dwy neu dair enw gyda'i gilydd (gan eu bod wedi byw yn agos neu rhyw rheswm tebyg) ac wedyn awduron sydd yn anwybyddu fod hwn wedi digwydd - (yr esiampl ysbrydol sy'n pwysig dim ots os mae'r hanes yn anghywir) Diolch am yr adborth am rhoi catagoriau rwy'n ymwybodol iawn nid wyf eto yn cwbl cyfarwydd ynglyn a sut i defnyddio wikipedia Rwth Newydd wedi gweld fod Gwen o Dalgarth wedi ailgyfeirio at Wenna. Unwaith eto dwy santes wahanol sydd gennym ni, neu wrth edrych at yr erthygl tair, Wenna yn santes Cernyweg ac maen well cadw Gwen o Dalgarth a Gwen o Cernyw gyda'i gilydd Mae Helena mam Cystennin yn person cwbl wahanol i Elen neu Elen Llyddog

Problemau Eraill Golygu

Mae Elen a Elen Luyddog yr un person Mae Cynheiddon a Canna yn 2 santes gwahanol Daw Hawystl o dan yr enw Tangwystl yn y dogfen cynharaf Edrych ymlaen i weld sut fyddech yn llwyddo rhoi drefn arnynt -Rwth Mae gen i rhestr o tua 90 o santesau Oes y Saint ond rwy'n credu fod y rhai sy'n peri y trafferthion mwyaf i gyd uchod - ond fedra i ddim bod yn sicr - rwy wedi ceisio dod o hyd at cymaint o santesau a phosibl ar wiki ond mae'n bosibl mod i wedi colli rhai

A. :Elen ac Elen Luyddog. Mae gennym ddwy erthygl: Helena o Gaergystennin a Santes Elen Luyddog. I mi mae'r ddwy yn wahanol.
B. Cynheiddon a Canna. Mae gennym ddwy erthygl: Cynheiddon (santes) a Santes Canna. Dim problem felly? Eisiau newid teitl erthygl ar Cynheiddon- dileu enwau dwy santes arall
C. Tangwystl ar wici yn perthyn i tua chwarter olaf y 11g; person gwahanol felly.


O ran yr enwi: fel y soniais o'r blaen, hyd yma, does dim angen y gair sant neu santes yn yr enw, gan nad ychwanegwyd y gair am ganrifoedd wedyn. Mae hyn fel rhoi Syr Dafydd Hughes-Parry yn enw ar y person / erthygl. MAe'n digwydd yn y Saesneg, ond does dim rhaid i ni gopio'r rheiny! Yr unig dro y dylid ychwanegu'r gair 'sant neu 'santes' ydy:
1. er mwyn gwahaniaethu - ac yma y ffordd o wahaniaethu ydy rhoi disgrifiad ar ol y gwrthrych ee Enw (santes) gydag s fach. Mae defnyddio'r enw llawn ee Gwen Teirbron yn sicrhau fod y gwahaniaethu'n digwydd yn naturiol; hyn yn well na Gwen (santes 1), Gwen (santes 2) ayb!
2. Pan fo'n arferiad i ddefnyddio'r gair 'Santes' fel rhan o'r enw ee Santes Dwynwen.
Edrych ymlaen i ddarllen dy farn! Cofion, Llywelyn2000 (sgwrs)


Llewelyn Gwen o Gernyw oedd mam Nwyalen a Cybi. Ei rhieni hi oedd Anhun a Cynyr a prioddodd hi Selyf o Gernyw Dydw i ddim hyd yn oed wedi edrych at y wikipedia Saesneg am wybodaeth Beth sydd gen i yw casgliad o nodiadau mod i wedi gwneud dros y blynyddoedd gan checio hwy efo ynrhyw wybodaeth arall sydd ar gael.Dechrauais dysgu am y santesau gydaEmrys George Bowen Treulias oriau yn ei stydi yn Aberystwyth ac dechrais dysgu ganddo fe sut i wahaniaethu rhwng gwahanol saint

Efrddyl o Erging Golygu

Bore da Ruth. Ddoes dim yn yr erthygl yn dweud fod Efrddyl yn santes; os yw hi, yna oni ddylid dweud hynny yn y testun ac yn y categoriau? Tybed a wnei di ailedrych ar yr erthyglau (gwych!) ti wedi eu sgwennu'n ddiweddar drwy'r hyn rydw i'n ei nodi yma? Hy ydy'r gwaith yn dilyn fformat arferol Wicipedia Cymraeg, categoriau cywir ayb? Diolch unwaith eto! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:51, 27 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Llewelyn
Byddaf yn edrych trwy y "santesau" nes ymlaen heddiw Rwy'n cael trafferth gyda gair "sant/santes" yng Nghyfnod y saint oherwydd y prif "cymhwysder" i fod yn "sant" yw perthyn i deulu un o'r pennaethiaid - ond - er mwyn egelurdeb dylai cynnwys y gair

Rwy wedi edrych trwy'r holl santesau ac maent yn awr yn dechrau yn yr un ffordd. Rwy'n cael trafferth efo Catagoriau wedi ceisio rhoi rhai i mewn ac wedi methu - nid wyf yn sicr beth fy mod yn gwneud yn anghywir A NI CEFAIS CYMORTH Rwy wedi bod yn ceisio rhoi rhyw fath o disgrifiad neu cyfenw yn nheitlau y santesau mwyaf diweddar megis Tangwystl ach Brychan neu Gwen o Gernyw Efallai er mwyn cysondeb dylid newid Santes Gwladys i Gwladys ach Brychan Santes Eiluned i Eiluned ach Brychan Santes Dwynwen i Dwynwen ach Brychan a dileu y gair Santes o flaen Marchell o Dalgarth ac Elen Luyddog. Rwy'n sicr fod angen rhannu'r erthgyl Santes Dilig yn dwy Rwy'n credu fod beth sydd wedi digwydd yma yw fod rhywun wedi darllen llyfr GH Doble oedd yn byw yn Oes Fictoria Roedd o'n methu credu fod menywod oedd yn medru gwneud cymaint - dwedodd bod mynaich wedi wneud gangymeriadau ac wedi ceisio "cysoni" trwy cyfuno saint a'i droi yn gwrywaidd weithiau. \Erbyn rwan mae'n adnabyddus am y llanast ond os mae rhywun wedi dibennu arno fe heb cwestiynu mae problemau yn dal i codi. Rwth

Llewelyn Rwy newydd wedi edrych at fy e-byst Mae 5 yn dweud fod neges i fi ar Wikipedia - dim ond un mod i wedi dod o hyd iddo. Sawl neges oedd? a ble fydda i yn dod o hyd i'r gweddill. Rwth

Ilud ach Brychan Golygu

Helo a bore da Ruth! Cofia roi categoriau ar yr erthyglau rwyt yn eu creu. Diolch! Sian EJ (sgwrs) 08:47, 29 Tachwedd 2017 (UTC) sgwrs Dydw i ddim yn gwybod sut i gwneud Catagoriau. Rwy wedi ceisio sawl gwaith ac wedi methu Rwth HWN WEDI ANWYBYDDU YN LLWYRAteb[ateb]

Mabon (sant) Golygu

efallai nid yw i wedi newid pethau yn y ffordd iawn ond rwy wedi ceisio symud wybodaeth a'r llun - sydd,os rydych yn edrych ato, yn amlwg o ddynes - o gwmpas fel mae yna dau erthygl un ar Mabon ac un arall ar Mabyn ach Brynach. Mi dylai bod yn amlwg nid yw'r erthygl yn mynd gyda llun hyd yn oedd os nid ydych yn cyfarwydd a'r ffenestr yn St Neot. Am y wybodaeth arall - mae nifer enfawr o saint yn cael eu galw yn plant Brychan Brycheiniog - rwy'n ceisio cadw at y rhestr yn y Cognatio de Brychan 10g ac at synnwyr cyfredin fod dim ond saint a all wedi eu genu cyn 580 gall bod yn blant i Brychan a (ble mae'r wybodaeth ar gael) dweud os maent yn wyrion neu gorwyrion Brychan. Neithiwr gadawais y waith gan oeddwn wedi gorflino gyda bwriad i dod yn ol ato bore yma i ychwanegu cyfeiriadau ac edrych dros yr erthygl eto. Rydych yn dweud nid ydw i yn gwrando ar neb. Rwy wedi gofyn am gymorth gyda Catagoriau ond nid oes neb wedi ateb. Pa"wallau" amlwg eraill ydych chi am i fi cywiro? Rwy'n gwneud fy ngorau yn ceisio checio treigliadau ac ati ond gwn nid yw fy ngymraeg yn cant y cant o bell ffordd. Rwy'n llawer mwy sicr o'm gwybodaeth am Oes y Saint. Rwth

Gwenafwy Golygu

Fel mod i wedi dweud eisioes bwriadais dod yn ol at yr erthygl y bore yma -Rwth
Newydd checio nid yw'r erthygl ar Gwennap/Gwenafwy wedi ysgrifennu gen i ond rwy'n cytuno gyda'r awdur. Mae gwaith Emrys George Bowen yn dangos fod saint fel arfer yn gweithio mewn un ardal fychan(gan gynnwys Dewi) yn cyfiawnhad dros yr amheuaeth. <ref Bowen, E. G. 1956 The Settlements of the Saints of Wales, Gwasg Prifysgol Cymru a <refBowen, E.G. 1969 Saints , Seaways and Settlements, Gwasg Prifysgol Cymru> Rwth
Dw i'n meddwl dy fod yn gwneud gwaith ardderchog - ond dw i'n deall pryder Sian hefyd! Efallai, Ruthu, y gelli ychwanegu rhai o'r pethau hanfodol ym mhob erthygl:
1. Agoriad tebyg i: [[Santesau Celtaidd 388-680|Santes]] o'r [[5g]] hwyr oedd '''Santes Enw''', a oedd yn un o 24 o ferched [[Brychan|Brychan Brycheiniog]].

RWY'N MEDDWL MOD I WEDI DECHRAU POB ERTHYGL GYDA GEIRIAU SANTES OEDD ENW NEU SANTES O'R Xg OEDD ENW RwthTomos1948 (sgwrs) 15:37, 2 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

2. Copia ac addasa'r Categoriau hyn i waelod yr erthygl; a'u haddasu - mi roith hyn drefn ar yr erthygl, fel y system Dewey ar lyfr:
[[Categori:Cymry'r 6ed ganrif]]
[[Categori:Merched y 6ed ganrif]]
[[Categori:Cylch Arthur]]
[[Categori:Seintiau Cymru|Gwladys]]
[[Categori:Santesau Celtaidd 388-680]]

MI FYDDA I'N CEISIO ETO GYDA CATEGORIAU RwthTomos1948 (sgwrs) 15:37, 2 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

3 Dilyn patrymau erthyglau eraill, gelli gopio'r darn ar Gyfeiriadau (ffynonellau) hefyd fel hyn:
==Categori==
{{categori}}
4. Fel mae Sian yn dweud mae nodi dy ffynhonnell yn hanfodol. mae <ref>E. G. 1956 ''The Settlements of the Saints of Wales'', Gwasg Prifysgol Cymru</ref> a <ref>Bowen, E.G. 1969 Saints, ''Seaways and Settlements'', [[Gwasg Prifysgol Cymru]]></ref>

RWY'N DEFNYDDIO LLAWER O WAITH T.THORNLEY JONES AR MERCHED BRYCHAN AC YN CAEL CIP WEITHIAU AT YMCHWIL ARALL I OES Y SAINT OND RWY HEFYD YN CREDU FOD PENTWR O LYFRAU WEDI CYHOEDDI SYDD DDIM OND YN ADRODD STORIAU AC HEB WEDI YMCHWILIO YN IAWN.RwthTomos1948 (sgwrs) 15:37, 2 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

5. Does na ddim brys! Mae creu (a thacluso un erthygl yn iawn yn llawer pwysicach na gadael pethau ar eu hanner.

OS FELLY - BETH SYDD YN BOD AR GADAEL GWAITH PAN RWY'N BLINO - CYHYD AG FY MOD YN DYCHWELED ATO Y DIWRNOD WEDYN PAN RWY'N LLAWER LLAI DEBYG I WNEUD GANGYMERIADAURwthTomos1948 (sgwrs) 15:37, 2 Rhagfyr 2017 (UTC) PWNT ERAILL HEB EI ATEBAteb[ateb]

6. Cofia hefyd arwyddo dy sylwadau ar ddalennau sgwrs (fel hon) gyda 4 tilde (hy ~~~~) - sef cod arbennig sy'n creu dy Enw Defnyddiwr a stamp amser, yn otomatig. Beth am dreulio chydig oriau yn darllen y Canllaw yma?
Ond - dal ati - rwyt yn creu erthyglau unigryw i ni, mewn cyfnod lle nad oedd Lloegr yn bod! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:17, 2 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

MAE YN CYFNOD SY'N CAEL EI ANWYBYDDU YN EIN HANES; AC YN ENWEDIG Y GWRAGEDD AC NID WYF YN MEDDWL FOD Y CYMRY YN CYFFREDINOL YN GWYBOD DIGON AM EU HANES. RwthTomos1948 (sgwrs) 15:37, 2 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Gwych - rwyt yn arwyddo yn gywir; diolch! Ruth: mi adewaid y categoriau i ti - edrych i fyny'r ddalen ychydig a mi weli di nhw. Ond eto, rwyt yn creu categoriau dy hun ee ar Mabyn ach Brynach rwyt wedi creu Categori:Hanes - does dim angen hwn, gan fod y categoriau a osodais yn perthyn i'r prif gategori hanes. Sylwa os gweli di'n dda ar y Categoriau hyn ac ar yr italeiddio enw llyfr/au ee The Lives of the British Saints. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:58, 7 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Banadlwen ach Cynyr Golygu

CAM DEFNYDDIO FY ENW Golygu

Llywelyn/Robin - nid wyf yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen ond mae fy enw i yn ymddangos gyda rhai erthyglau am pethau nid wyf yn gwybod ddim amdanynt. Y peth diwethaf gwelais yw Liv a Maddie - Does gen i ddim clem beth sy'n digwydd a nid wyf yn hapus fod fy enw yn cael ei defnyddio pan nid fi yw'r awdur. Wneuch chi cysylltu ac esbonio beth sy'n mynd ymlaen Rwth Tomos 1948 19:39, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)~

Mae'n ymddangos pan rwy'n pwyso "gweld yr hanes" Rwth Tomos 1948 19:44, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)~~ Mae hefyd yn ymddangos gyda The Sword in the Stone ac mae yn rhoi argraff naill fy mod i wedi dileu rhywbeth neu fod rhywun wedi dileu rhywbeth mod i wedi sgwennu. Rwth Tomos 1948 19:48, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)~~ Maen ymdangos fod jkjk a Craigysgafn yn defnyddio fy enw rhywsut gan honni mod i yn diolch iddynt am rhywbeth nid wyf wedi gweld o'r blaen. Rwy am i bobl beidio a defnyddio fy enw i. Dwy ddim yn cuddio tu ol i lysenw ond ni dylai neb defnyddio fy enw yn y ffordd yma - ni fuaswn yn cytuno i neb arall camdefnyddio fy enw. Defnyddiwr:Rwth Tomos 1948 19:55, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Haia Ruth. Dw i newydd edrych ar dair dalen sy'n cynnwys The Sword in the Stone:
 1. The Sword in the Stone
 2. The Sword in the Stone (nofel) a
 3. The Sword in the Stone (ffilm)
ac wrth edrych dan 'Gweld yr hanes' fedra i ddim gweld dy fod wedi golygu yr un o'r dair o gwbwl.
Fedri di ateb hwn gyda dolen uniongyrchol os gweli di'n dda? efallai mai bai'r casche' ydy o, ond fedra i ddim gweld problem ar hyn o bryd. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:23, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Leywelyn -Dau broblem 1. nid wyf yn gwybod sut i wneud dolen uniongyrchol 2. Rwy newydd wedi clicio y cyferiad diweddaraf at Sword in the Stone wedyn clicio ar gweld yr hanes ac mae fy enw i yna. Defnyddiwr:Rwth Tomos 1948 21:33, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]
I greu dolen, rho gromfachu sgwar dwbwl o amgylch teitl y ddalen, fel rwyt yn creu dolen arferol. Fodd bynnag cofia gopio teitl y ddalen yn berffaith - rwyt yn son am y ddalen 'Sword in the Stone' ond does na ddim ffasiwn ddalen. Dyma'r broblem - edrych ar y 3 esiampl uchod - dyna dair dolen uniongyrchol, gyda'r enwau'n gywir. Dos i'r ddalen ble mae dy enw, copio teitl y ddalen a'i bastio yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:46, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]
(cyf | cynt) 18:20, 29 Rhagfyr 2017‎ Jkjk (Sgwrs | cyfraniadau)‎ . . (723 beit) (+39)‎ . . (dadwneud | RwthTomos1948 yn diolch i Jkjk)
Uchod yw beth rwy'n gweld ac mae digwydd mewn nifer o lefydd gyda gwahanol erthyglau heno. Gobeithiaf mod i wedi wneud dolen yn iawn Rwth Tomos 1948 21:56, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)
Hwn sy'n dilyn? Nid y ti wnaeth y golygiad? Os nad, yna mae na nam ar y peiriant sy'n gyrru Wicipedia.

 

Rho wybod, plis! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:32, 29 Rhagfyr 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Ni fi wnaeth y golygiad. Rwy'n amau mae llawer o bethau tebyg wedi digwydd - ac os mae'n digwydd gyda fy enw i ydy'r un peth yn digwydd i bobl eraill? Mae'n ddrwg gen i ni atebais neithiwr - rwy ar sawl fath o dabledi - un rwy fod i gymryd tua naw o'r gloch y nos ac o fewn awr i hwn rwy'n dda i ddim ac yn gorfod mynd i clwydo. Gobeithiomod i yn rhoi y neges hwn yn y lle iawn. Rwth Tomos 1948 08:28, 30 Rhagfyr 2017 (UTC)~~

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey Golygu

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey Golygu

WMF Surveys, 01:38, 13 Ebrill 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey Golygu

WMF Surveys, 00:48, 20 Ebrill 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Newid tabl sy'n dod o Wicidata Golygu

Helo Ruth. Gwelaf dy fod yn newid tablau sy'n dod o Wicidata; does dim llawer o bwrpas gwneud hyn, gan y cant eu newid yn ol yn awtomatig bob 24 awr gan Lysteria. Os wyt am newid y wybodaeth, yna bydd angen i ti ei newid ar Wicidata. Cell Danwydd (sgwrs) 06:29, 25 Mai 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Plis wnei di gymry sylw o'r hyn sy'n cael ei ddweud yma gan Cell Danwydd! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:22, 30 Mai 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Ruth. Mae John yn nodi'r ddalen sydd angen ei newid mewn dolen (clicia 'Wicidata' a newid y wybodaeth). Llywelyn2000 (sgwrs) 06:59, 31 Mai 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Mae tua 28 santes ar goll o hyd o'r rhestr seintiau Cymru Rwth RwthTomos1948 (sgwrs) 15:07, 8 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Haia Ruth! Wyt ti'n son am y rhestr gyntaf (A i U) ar y dudalen Rhestr Seintiau Cymru neu'r ail restr (tabl o Wicidata): Rhestr seintiau Cymru, gyda manylion llawn? Os yr ail, yna mae'n rhaid troi at Wicidata a'u hychwanegu yno. Yna, yn otomatig, mewn 24 awr, mi wnant ymddangos yn y tabl! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:33, 8 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Llewelyn Mae yna rhestrau o seintiau gwrywaidd a seintiau benywaidd gyda lluniau. Ar un adeg roedd tua 30 o seintiau benywaidd - dim ond tair sydd yno rwan (wedi bod yn cadw llygad ers wythnos) Mae tu hwnt i'm gallu i dod o hyd iddynt, wedi ceisio wneud ar wikidata ond wedi methu. Rwth RwthTomos1948 (sgwrs) 21:14, 8 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Dy newidiadau (heb gytundeb) ar Wicidata

Mae'r rhetr o santesau (dros 60 ohonynt) bellach i lawr i dair! Gwelaf hefyd dy fod wedi bod yn brysur iawn yn newid (ar Wici Data) 'Santes Gymreig' i 'Santes Geltaidd'. Rwyt wedi newid (ar WD) hefyd 'Gwlad y ddinasyddiaeth' o Gymru i rywle arall! Oherwydd hyn, da ni wedi colli'r santesau o'r rhestr! Cyfeirir atynt yn gyntaf fel 'Santesau Cymreig' - mewn sawl llyfr sy'n arbenigo arnyn nhw, ac yn ail fel santesau Celtaidd. Wneid di rwan newid pob un yn ol, os gweli di'n dda. Ac os wyt wedyn isio dadlau pam na ddylid eu galw'n Gymreig, yna fe allem ddadlau hynny wedyn. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:42, 12 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Robin, Rwy wedi hen flino gyda eich agwedd nawddoglyd tuag ataf. Gwn fod llyfrau am Seintiau Cymru, Cernyw, Llydaw ac Ardal y Llynoedd. Mae nifer ohonynt ar y silff o fy mlaen i. (Os rydych yn eisiau rhestr llawn mae yna mwy na fil) Rwy wedi bod yn ymchwilio i mewn i'r maes - yn arbennig y santesau - ers blynyddoedd, ar ol dechreuad gyda Emrys Bowen ac wedi cyhoeddi nifer o erthyglau ar y pwnc. Ches i cynnig i gyhoeddi llyfr ond bues yn anfodlon ei gyhoeddi yn uniaith Saesneg. Es i at y rhestr o seintiau gan fy mod wedi derbyn cynifer o negeseuon yn dweud fod dolen wedi creu rhwng un o'r erthyglau oedd yn bennaf fy ngwaith i a'r rhestr. Dywedodd Cell Danwydd wrthyf y dyla i newid nhw ar wikidata. Fi tynodd eich sylw chi i diflaniad rhai santesau. Os rydych am rhoi wybod i fi sut i dod o hyd iddynt byddaf yn ceisio newid y rhai "Cymreig" yn ol er lles y rhestr. Ond bydd rhaid i chi penderfynnu os eich bod chi eisiau i Wikipedia cael cyfraniadau gan y sawl sydd wedi ymchwilio yn trylwyr i mewn i maes arbennig ond sydd yn gwneud ambell i wall yn y Gymraeg ac sydd angen cymorth efo dull mae wikipedia yn gweithio neu os mae'r UNIG peth pwysig i chi yw cael cyfraniadau gan y rhai sy'n deall sut mae wikipedia yn gweithio yn llawn hyd yn oed os mae'r cyfraniadau yn LLAWN GWALLAU. (ac roedd y rhestr o seintiau benywaidd yn llawn gwallau) RWTH Ie RWTH RwthTomos1948 (sgwrs) 10:36, 13 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Dw i'n gwahanu fy ateb i ti i sawl rhan, er mwyn taclusrwydd. Yn gyntaf, wnei di egluro dy gyhuddiad: agwedd nawddoglyd? Fe allwn wneud cyhuddiadau personol am olygyddion sydd ddim yn parchu trefn arferol wici ond wna i ddim. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:15, 15 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Yn ail, gair o gyngor cyffredinol: mae gennym ar Wicipedia nifer o ddulliau gweithredu, sydd dros amser wedi dod yn ganllawiau ac yn bolisiau. Mae hyn yn wir hefyd am brosiectau eraill Wicimedia ee Wicidata. Mae gennym ffordd o ymddwyn yma, gan mai gwirfoddolwyr ydym sy'n dod at ein gilydd i gydweithio. Mi weli nifer ohonynt yn yr Wicipedia:Cymorth. Un o'r rhain ydy parch at waith pobl eraill. Cyn mynd ati i ddileu gwaith mae angen trafodaeth, a dim ond megis cychwyn trafod wyt ti, wedi dros flwyddyn o anwybyddu sylwadau golygyddion gwirfoddol eraill. Ond o leiaf rwan rwyt yn gwneud hynny! Rwth, gwn fod gen ti wybodaeth am y seintiau hyn, ond mae na ffordd o ymddwyn ar Wicipedia hefyd, sydd yr un mor bwysig! Cyn mynd ati i ddileu gwaith pobl eraill, mae'n hanfodol trafod gyda nhw - ac mae hyn wedi ei ddweud wrthyt droeon. Gwelaf dy fod wedi dileu llawer o'r cyngor a gest o'th dudalen Sgwrs (ac eto yma), sydd ddim yn beth sy'n cael ei gymeradwyo. Gofynwyd i ti gywiro gwaith cyn mynd ati i ddileu rhagor, ond beth wnest ti oedd dileu'r cyngor.
Gwelaf fod gen ti sawl cyfri ar Wicidata, gan gynnwys RwthTywyn, ac wir i ti, yn wahanol i'r Wicipedia Cymraeg, mae hynny'n cael ei anghymeradwyo'n fawr! Wnest ti ddarllen eu hadran 'Cymorth' nhw cyn mynd ati i ddechrau newid pethau?
Rwyt ti'n son fod gen ti wybodaeth dda o'r pwnc, a dw i ddim yn amau hynny, ond mae angen parch a chydweithio mewn cymuned o bobl, fel Wicipedia. Er enghraifft, mae'r tabl otomatic sydd ar y ddalen Rhestr o seintiau Cymru yn tynnu'r wybodaeth o Wicidata gan ddefnyddio dau neu dri maen prawf / criteria: statws canoneiddio (P411): sant (Q43115), a gwlad y ddinasyddiaeth (P27) = Cymru (Q25). Pan fo'r naill neu'r llall yn cael ei ddileu neu ei newid ar Wicidata, mae'r person yn diflannu o'r rhestr. Cyn mynd ati i newid y rhain ar Wicidata, dylid trafod yno neu yma. Doedd dim trafodaeth. Os wyt yn anghytuno gyda'r dehongliad syml mai 'Cymru' ddylai fod yno, yna dylet drafod hynny. Fe elli weld pwy sydd wedi creu'r wybodaeth ar y person ar Wicidata - edrych ar hanes y ddalen. Yna trafod gyda'r golygydd hwnnw ar ei ddalen Sgwrs. Yn aml iawn, rwyt wedi newid 'Cymru' i rywbeth hollol wahanol i'r hyn sydd ei angen (sef 'gwlad') ee ar ddalen Lluan. Yr un peth gyda 'statws canoneiddio' - os wyt yn dymuno gair gwahanol i ddiffinio'r dull o nodi sant, yna dylet godi hynny ar Wicidata, nid mynd ati i ddileu'r nodwedd yma ee yma. Bob tro roeddet yn dileu Cymru neu Sant, roeddet yn dileu'r person o'r tabl, ac yn gwbwl amhosib eu grwpio mewn unrhyw fodd. Mae hyn yn golygu llawer o waith, gan fod rhai o'th olygiadau'n gywir. Sylwa gyda llaw fod bot yn dadwneud yr holl waith rwyt wedi'i wneud gyda phlant y seintiau. Os wyt yn anghytuno gyda'r bot - dos i drafod efo cymuned Wicidata. Yn y cyfamser, mae angen troi dy olygiadau'n ol i'r hyn oeddent, o ran y ddau linyn mesur Cymru a Sant. Yna, gallem drafod newid y rhain ee nodi Ternas Gwynedd yn hytrach na Chymru - ond mae angen trafodaeth gyda golygyddion Wicidata i wneud hyn. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:15, 15 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Ac fel dw i 'di dweud ychydig ddyddiau'n ol (uchod), Rwth, mae angen trafodaeth cyn newid 60 o 'Santesau Cymreig' i 'Santesau Celtaidd'. Dydy o ddim ots pa un sy'n gywir, na faint o wybodaeth sydd gan y golygydd / defnyddiwr, y peth pwysig ydy parchu'r golygiadau a wnaed drwy drafodaeth gall, rhesymegol naill ai ar Wicipedia neu Wicidata. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:53, 15 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Robin - Rwy wedi blino. Os rydych yn eisiau newid popeth mod i wedi gwneud ar rhestr y seintiau Celtaidd - gwnewch. Byddaf yn gadael i chi penderfynu os mae newid pob ddim ydy'r peth gorau i wneud er lles wikipedia a'r rhestr. Rydych wedi penderfynu fy mod i gwneud pethau sy'n croes i arferiad wikipedia i bod yn letwith ac nid gan nad ydw yn gwybod neu yn deall dulliau gweithredu, arferion a rheolau wiki. Rwy'n gwybod yn wahanol.
Mae gen i Rwth Tywyn yn ogystal a Rwth Tomos (enw a fathwyd gan Duncan) gan nid oedd wikidata yn fodlon derbyn Rwth Tomos1948) Dwy erioed wedi ceisio cuddio tu ol i enw ffug.
Mae'r cwestiwn yn aros: Ydych chi eisiau cyfraniadau ar wiki gan bobl sydd wedi astudio maes penodol neu ydych chi am cyfyngu wikipedia i bobl sydd yn deall rheolau ac arferion wiki - er nid ydynt o rheidrwydd mor wybodus mewn ambell maes???? Rwth RwthTomos1948 (sgwrs) 10:42, 15 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Rwth. Os wyt 'wedi blino' Rwth ac os yw hyn yn peri loes i ti, yna efallai mai gwell ydy ymatal rhag golygu pellach? Dylai golygu a chydweithio ar brosiect fel hwn fod yn bleser, nid yn boen. Yr hyn dw i yn ei ddweud ydy fod angen trafodaeth cyn gwneud newidiadau mawr (ee newid 60 o 'Seintiau Cymreig' i 'Seintiau Celtaidd'). Hynny yw, drwy drafodaeth mae gwneud hyn, lle mae'r naill ochor a'r llall yn medru cyrraedd consensws. Yr erthygl agosaf at y pwnc yma, heddiw, ydy Rhestr o seintiau Cymru. Awgrymaf dy fod yn gwneud cais yn y fan honno, gan nodi unrhyw dystiolaeth o'r defnydd o 'Seintiau Celtaidd' y gwyddost amdanynt. Ond does dim dwywaith y dylid newid y trefi rwyt wedi'u rhoi o dan 'gwlad y ddinasyddiaeth' yn ol i 'Cymru'. O ran enw defnyddiwr, nid oes angen creu enw defnyddiwr ar gyfer pob un o brosiectau unigol Wicimedia - mae'r enw'n cael ei gario o'r naill i'r llall ers tua 4 mlynedd. Felly, roedd Wicidata'n gwrthod creu RwthTomos1948, gan ei fod yn bodoli'n barod. Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 05:39, 16 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Y cwestiwn olaf sydd gen ti: mae hwn yn gwestiwn da, ond anodd i'w ateb. Gan mai ychydig iawn o olygyddion sy'n treulio amser yn cywiro erthyglau golygyddion eraill (fi, gan fwyaf) mae llawer o erthyglau gwallus eu hiaith yn mynd drwy'r rhwyd. Fy awgrym i olygyddion sy'n ansicr eu hiaith ydy: defnyddiwch wirydd sillafu cyn ei gyhoeddi, gweithiwch ar y darn cymaint ag y medrwch: mae ychydig o destun cywir yn bwysicach na swp mawr o destun anghywir ei iaith. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:45, 16 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Robin. Dwy ddim yn gwybod o ble eich bod wedi cael y syniad fy mod i wedi newid Seintiau Cymru i Seintiau Celtaidd. Defnyddiais Santesau Celtaidd ar gyfer erthygl oedd yn son am santesau o Gymru, Cernyw, Llydaw ac Iwerddon ond nid newid oedd hwn ond dechrau rhywbeth newydd. Nid fi sydd wedi newid 60 o seintiau ychwaith. Mae tua 30 ar y rhestr santesau benywaidd ac nid wyf wedi ceisio ychwanegu y 60 arall gwn i amdanynt i'r rhestr. Rwy wedi gofyn o'r blaen sut mae dod o hyd i wirydd sillafu ar wikipedia. - ni atebodd neb. Yn rhyfeddol mae nifer o Gymry yn ysyried fy iaith i yn llawer cywirach na iaith mwyafrif y Cymry mamiaith. Rydych yn cwtogi yn difrifol ar y nifer a fuasai'n fodlon cyfrannu at wikipedia. Rwth RwthTomos1948 (sgwrs) 08:31, 16 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Dyma ddywedais uchod: ...cyn newid 60 o 'Santesau Cymreig' i 'Santesau Celtaidd'. Mae santesau hefyd yn seintiau. Enghraifft yma. Mae'r gwirydd mewnol yn digwydd yn otomatig yn y blwch golygu (gwelir llinell goch o dan geiriau anghywir). Fy awgrym i ydy dy fod hefyd yn defnydio gwirydd allanol ee Cysill. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:26, 16 Mehefin 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd weld hwn! Dim ond tair santes sydd ar y rhestr heddiw! Ac nid ydy Rwth wedi dadwneud ei blerwch! Mae hyn braidd yn ddigywilydd. Mi wnai droi at Wicidata a'u hail-wneud, er bod gen i lawer o bethau gwell i'w wneud ar fy nyddiau rhydd. Sian EJ (sgwrs) 12:21, 19 Gorffennaf 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Beth sy'n ddigywiledd am fynd ar fy ngwyliau ac wedyn mynd i treulio amser gyda mrawd sy'n dathlu priodas aur. Gwnaf y waith pan fydd gen i amser; SianEJ RwthRwthTomos1948 (sgwrs) 12:45, 19 Gorffennaf 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Cyfeirio oeddwn i at y ffaith nad oeddech wedi dadwneud y cangymeriadau mae Llywelyn yn cyfeirio atyn nhw h.y. cywiro'r wybodaeth ar Wicidata. ond dw i'n gweld eich bod newydd ail gychyn, a diolch i chi am hynny. Gyda llaw rwy newydd ychwanegu galwedigaeth = arweinydd crefyddol i'r rhestr otmatig - diolch i chi am y syniad da yma! Sian EJ (sgwrs) 14:00, 19 Gorffennaf 2018 (UTC)Ateb[ateb]