Shwmae, Stifyn! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Flag of the United Kingdom.svg Message in English | Flag of France.svg Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 277,957 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.svg
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Rhys Thomas 11:24, 16 Awst 2009 (UTC)

Croeso i'r prosiect, hen gyfaill! :) —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 13:38, 16 Awst 2009 (UTC)
Ia wir. Dwi wedi gadael neges iti ar dy erthygl ar Pokémon; yn y fan yma. Llywelyn2000 18:31, 16 Awst 2009 (UTC)

The SimpsonsGolygu

Dwi'n sylwi dy fod wedi golygu'r rhestr cymeriadau. Fedri di hefyd gynnwys ffynhonnell y rhain. ee fedra i ddim ffindio enw Troy ar wefan swyddogol y Simpsons o gwbwl. Mae ffynhonnell, wrth gwrs, yn rhoi hygrededd (credibility) i'r erthyglau, sy'n hanfodol. Sylwa - tydy'r gyfrol fawr drwchus 'Gwyddoniadur Cymru' (John Davies) ddim yn nodi bron yr un ffynhonnell drwy'r gyfrol gyfan! Llywelyn2000 05:37, 18 Awst 2009 (UTC)


Blwch defnyddiwr AberGolygu

Dwi newydd creu hyn. Rhowch {{Defnyddiwr:Adda'r Yw/PA}} i'w osod ar dy dudalen ddefnyddiwr, os dymunat. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 17:09, 3 Mawrth 2010 (UTC)

captionGolygu

The caption to the map on your user page (top right) is rather contentious. Sais Neis 14:09, 2 Medi 2010 (UTC)

It's only a little joke, there's absolutely no malice intended whatsoever. Stifyn 23:24, 2 Medi 2010 (UTC)
O na, nid eto! —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 00:03, 3 Medi 2010 (UTC)
As you are from Newport yourself, I can reasonably conclude that you are using "hoyw" as a mark of inferiority for everywhere else. I am not gay myself, but I see from other user pages that some other regular users are, and they might not appreciate the term being used in this way. What does Adam mean by "nid eto"? Has this issue come up already? Sais Neis 07:05, 3 Medi 2010 (UTC)
I have already caused some controversy with a completely innocent joke which was taken as xenophobic, but that is now water under the bridge. The 'Gwyrdd = hoyw' caption is meant as friendly good-natured ribbing, there is no acerbity intended; I have nothing against homosexuals, I'll watch anything with Tom Cruise. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stifyn (sgwrscyfraniadau) 15:03, 3 Medi 2010 (UTC)
Hmm, 'sdim rhaid i mi chwilio'n bell er mwyn darganfod pa jôc oedd hynny. Rhywbeth am Saeson unieithog, efallai? Watch out Stephen, I can give as good as I get :))) Sais Neis 18:27, 3 Medi 2010 (UTC)
I'm unsure whether I've just made a friend or an enemy :S Stifyn 20:31, 3 Medi 2010 (UTC)
Well I kind of figured if you can't beat 'em, join 'em... I should have left my response on my page instead of deleting it, as you were so asking for it.... Sais Neis 13:44, 4 Medi 2010 (UTC)

Ysgol Gymraeg CasnewyddGolygu

Gwaith ardderchog! Ond dwi'n credu bydd angen dileu'r ffotograff gan fod diffyg caniatâd perchennog yr hawlfraint. :P —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 18:58, 12 Medi 2010 (UTC)

Oes rhaid i mi gysylltu a Jeff Morgan neu Peter Harris? Stifyn 01:55, 13 Medi 2010 (UTC)

Manylion coll am File:House of many ways.jpgGolygu

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil yr uwchlwythoch (File:House of many ways.jpg) neu mae'n colli disgrifiad a/neu manylion eraill ar ei thudalen disgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynwrthwytho i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir gwybodaeth, efallai enwebir y ddelwedd am ddilead, sy'n sefyllfa nad yw'n ddymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:01, 6 Ebrill 2011 (UTC)

FfeiliauGolygu

Gweler eich tudalen sgwrs Defnyddiwr:Enw defnyddiwr/Ffeiliau am ragor o wybodaeth. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:47, 24 Mai 2011 (UTC)

Trwydded y ddelweddGolygu

Haia wa! Gret gweld llun cartwn gen ti: Delwedd:HemanMOU.jpg. Ond mae angen golygu'r dudalen yma i gynnwys y drwydded (Defnydd Teg) a ffynhonnell y llun ayb. Yn anffodus, bydd yn rhaid i ni ddileu'r llun os nad yw hyn yn digwydd yn ystod y dyddiau nesaf. Y ffordd hawsaf o wneud hyn ydy ffindio llun ar en; yna copio a phastio'r wybodaeth o dudalen y llun. Pob hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:08, 5 Gorffennaf 2014 (UTC)