Talcen Caled (cyfres deledu)


Cyfres ddrama deledu oedd Talcen Caled. Mae'r gyfres yn olrhain hanes teulu Les a Gloria yn wyneb caledi wrth i’r cwmni y mae Les yn gweithio iddi fynd yn fethdalwyr. Dilynir ef wrth iddo chwilio am waith, a cheisio cael dau pen linyn ynghyd. Gorfodir i Gloria fynd i weithio er mwyn cynnal y teulu, gan bod ei thad bellach yn byw gyda nhw wedi marwolaeth ei wraig yntau. Drama am deulu sydd yma wrth iddynt geisio ymdopi â’r newidiadau cymdeithasol sy’n eu heffeithio.

Talcen Caled
Enghraifft o'r canlynolcyfres deledu Edit this on Wikidata

Darlledwyd pum cyfres rhwng 1999 a 2005 a fe'i gynhyrchwyd gan Ffilmiau Nant.

Manylion Pellach golygu

Teitl Gwreiddiol: Talcen Caled
Blwyddyn: 1999 (Cyfres 1)
Hyd y Ffilm: 6 pennod
Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 10 Ion 1999
Cyfarwyddwr: Alun Ffred Jones & Siôn Humphreys
Sgript gan: Meic Povey
Addasiad o: Gwaed Oer (drama lwyfan Meic Povey)
Cynhyrchydd: Alun Ffred Jones
Cwmnïau Cynhyrchu: Nant
Genre: Drama, Teulu

Cast a Chriw golygu

Prif Gast golygu

Cast Cefnogol golygu

 • Gwilym Morus – Terry
 • Robert Blythe – Pullman
 • Hefin Wyn – Meic Parry
 • Owen Arwyn – Owain
 • Awen Wyn Williams – Linda
 • Sharon Roberts – Elsi
 • Mal Lloyd – Emlyn
 • Myron Lloyd – Lil
 • Marged Esli – Irene (chwaer Gloria)
 • Emyr Roberts – John
 • Lois Angharad Jones – Carol Ann
 • Elen Gwynne – Vicky
 • Gary Owen Jones – Maldwyn
 • David Wyn Jones – Gwyndaf
 • Dorothy Miarczynska – Edith
 • Catrin Llwyd – Karen
 • Merfyn Pierce Jones – Ieu
 • Karen Peacock – Bethan
 • Catrin Daniels – Merch y traeth
 • Nia Edwards – Merch Cymdeithas Adeiladu
 • Ryland Teifi – Gweinidog
 • Ian Jones – Tad Owain
 • Rhian Parry – Mam Owain
 • Lois a Mali Evans - Holi

Ffotograffiaeth golygu

 • Richard Wyn Huws, Steve Oxley, Rhiannon Down

Cerddoriaeth golygu

 • Jochen Eisentraut

Sain golygu

 • Tim Walker, Richard Ingman,

Golygu golygu

 • Lewis Fawcett, Ross Williams

Cydnabyddiaethau Eraill golygu

 • Coluro – Linda Hughes, Carole Griffiths (cynorthwy-ydd)
 • Gwisgoedd – Llinos Non Parri, Bet Huws (cynorthwy-ydd)
 • Ôl-gynhyrchu – Barcud Derwen

Manylion Technegol golygu

Lliw: Lliw
Gwlad: Cymru
Iaith Wreiddiol: Cymraeg
Lleoliadau Saethu: Porthmadog

Manylion Atodol golygu

Adolygiadau golygu

 • Sion Jobbins, ‘Dim laffs i Les’, Golwg, 11/18 (21 Ionawr 1999), 25.
 • Meg Elis, ‘Taro ar Acen’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 15.

Erthyglau golygu

 • ‘Dim drama heb densiwn’, Y Cymro (6 Ionawr 1999), 15.
 • ‘Gwenno’n chwilio am fan gwyn fan draw’, Y Cymro (13 Ionawr 1999), 15.
 • ‘Tipyn o ryw i hen lawiau Rownd a Rownd!’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 14–15.
 • Lyn Lewis Dafis, ‘Procars’, Barn, 460 (Mai 2001), 26–27.
 • Lyn Lewis Dafis, ‘Caled yn wir’, Barn, 471 (Ebrill 2002), 34–35.
  Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Talcen Caled ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.