Unedau ychwanegol at yr Unedau SI

Dyma restr o unedau nad ydynt yn rhan o'r System Rhyngwladol o Unedau (Ffrangeg: Le Système international d'unités; Saesneg: International System of Units) (SI)[1] ond mae'n nhw'n cael eu derbyn ar y cyd â'r system honno.[2]

Unedau ychwanegol a dderbyniwyd ar y cyd gyda'r Unedau SI
Enw Symbol rhyngwladol Yr hyn a fesurir Yr Uned SI tebyg
munud min amser (mewn unedau) 1 min = 60 eiliadau
awr h amser (mewn unedau) 1 h = 60 min = 3600 s
dydd d amser (mewn unedau) 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
gradd (ongl) ° ongl (heb fod yn uned) 1° = (π/180) radian
munud y gromell ongl (heb fod yn uned) 1′ = (1/60)° = (π/10800) rad
eiliad y gromell ongl (heb fod yn uned) 1″ = (1/60)′ = (1/3600)° = (π/648000) rad
hectr ha arwynebedd (bob yn uned syml a degol) 1 ha = 100 a = 10000 m2 = 1 hm2
litr l or L cyfaint (bob yn uned syml a degol) 1 l = 1 dm3 = 0.001 m3
tunnell t mas (bob yn uned syml a degol) 1 t = 103 kg = 1 Mg
Unedau ychwanegol na dderbyniwyd gan CGPM
Enw Symbol rhyngwladol Yr hyn a fesurir Yr Uned SI tebyg
nepr, maes mesur Np cymhareb (dim dimensiwn) LF = ln(F/F0) Np
nepr, mesuriad pŵer Np cymhareb (dim dimensiwn) LP = 12ln(P/P0) Np
bel, maes mesur B cymhareb (dim dimensiwn) LF = 2 log10(F/F0) B
bel, mesuriad pŵer B cymhareb (dim dimensiwn) LP = log10(P/P0) B
Unedau ychwanegol a dderbyniwyd, a gafwyd drwy arbrawf
Enw Symbol rhyngwladol Yr hyn a fesurir Yr Uned SI tebyg
electronfolt eV egni 1 eV = 1.60217653(14)×10−19 J
uned mas atomig u mas 1 u = 1.66053886(28)×10−27 kg
uned seryddol AU hyd 1 AU = 1.49597870691(6)×1011 m
Unedau ychwanegol na dderbyniwyd gan CGPM ac nad ydynt yn cael eu hargymell
Enw Symbol rhyngwladol Yr hyn a fesurir Yr Uned SI tebyg
Ångström, angstrom Å hyd 1 Å = 0.1 nm = 10−10 m
milltiroedd môr (Saesneg: nautical mile)   hyd 1 milltir môr = 1852 m
not (cyflymder)   cyflymder 1 not = 1 milltir môr y filltir yr awr = (1852/3600) m/s
arwynebedd a arwynebedd 1 a = 1 dam2 = 100 m2
barn b arwynebedd 1 b = 10−28 m2
bâr bâr gwasgedd 1 bar = 105 Pa
milibar mbar gwasgedd 1 mbar = 1 hPa = 100 Pa (a arferid ei ddefnyddio mewn meteoroleg atmosfferig; bellach defnyddir yr "hectopascal")
atmosffêr atm gwasgedd 1 atm = 1013.25 mbar = 1013.25 hPa = 1.01325×105 [[Pa]] (a ddefnyddir o ddydd i ddydd ym maes meteoroleg atmosfferig, astudiaethau o'r môr (oseaneg) ac ym maes gwasgedd o fewn hylifau a nwyon.

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu