Wicipedia:WiciBrosiect Cyfoes/Siroedd

Tabl o Etholaethau seneddol a chynulliad, gyda rhestr o'r cymunedau sydd ynddynt.

I ddarganfod ym mha etholaeth mae cymuned arbennig, gellir defnyddio y wefan yma. Byddai rhestr, yn well, os oes un ar gael?

Etholaethau seneddol a chynulliadGolygu

 • Aberafan -   Cwblhawyd
 • Aberconwy -   Cwblhawyd
 • Alun a Glannau Dyfrdwy -   Cwblhawyd
 • Arfon -   Cwblhawyd
 • Blaenau Gwent -   Cwblhawyd
 • Bro Morgannwg -   Cwblhawyd
 • Caerffili -   Cwblhawyd
+ erthyglau eraill ee carneddau, afonydd
 • Castell-nedd -   Cwblhawyd
 • Ceredigion -   Cwblhawyd
 • Conwy -   Cwblhawyd
 • Cwm Cynon -   Cwblhawyd
 • Delyn -   Cwblhawyd
 • Dyffryn Clwyd -   Cwblhawyd
 • Dwyfor Meirionnydd -   Cwblhawyd
 • Dwyrain Abertawe -   Cwblhawyd
- mae yma bentrefi heb erthyglau arnynt!
 • Sir y Fflint - -   Cwblhawyd
 • Gorllewin Abertawe -   Cwblhawyd
 • Gŵyr -   Cwblhawyd
 • Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr -   Cwblhawyd
 • Dwyrain Casnewydd -   Cwblhawyd


Caerdydd
 • Gogledd Caerdydd
 • Canol Caerdydd - Bwrdesidref. The Cardiff electoral divisions of Adamsdown, Cathays, Cyncoed, Pentwyn, Penylan, and Plasnewydd. As its name suggests, Cardiff Central covers the central area of the City of Cardiff. It extends from the area around the Millennium Stadium in the south to Llanishen Golf Course in the north, taking in the City Centre and the University.
 • De Caerdydd a Phenarth - Bwrdeisdref. The Cardiff electoral divisions of Butetown, Grangetown, Llanrumney, Rumney, Splott, and Trowbridge, and the Vale of Glamorgan County Borough electoral divisions of Cornerswell, Llandough, Plymouth, St Augustine's, Stanwell, and Sully.

Pwyll!Golygu

Bydd dwy etholaeth newydd yn cael eu creu ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf:

 • Brycheiniog a Sir Faesyfed Aros tan yr tholiad nesa? Ail-drefnu.

Under constituency changes announced in September 2016 ahead of the next general election it is proposed to merge this seat with the southern half of Montgomeryshire including Newtown to form a new seat called Brecon, Radnor and Montgomery.

 • Maldwyn - fel uchod (AS)

Under proposed constituency boundary changes announced in September 2016, ahead of the next general election, the seat will be partitioned, the northern half including Welshpool to be merged with Clwyd South to form a new seat of South Clwyd and North Montgomeryshire; most of the southern including Newtown will be merged with the Brecon and Radnor seat to form a seat renamed as Brecon, Radnor and Montgomery,[2] and the wards of Llanidloes and Blaen Hafren merged into the Ceredigion constituency which will form part of a new seat called Ceredigion and North Pembrokeshire.

Siroedd - popeth arall!Golygu

Cytunwyd ar y cychwyn (gw. y Caffi) ein bod yn cwbwlhau Cymru cyn mynd ymlaen i'r llefydd eraill (ar wahan i Wledydd, wrth gwrs).

Ar wahan i etholaethau, mae angen rhoi'r Nodyn:Gwybodlen lle ar bob erthygl ar wahan i bentrefi a threfi. Hynny yw, ar bob erthygl sydd a geotag ee afonydd, mynyddoedd, cromlechi, tirffurfiau, ayb. Am bentrefi a threfi - gweler uchod, gan fod angen enwau'r ASau a'r ACau.

Dyma'r cod un-linell:

{{Gwybodlen lle | gwlad = {{banergwlad|Cymru}} }}

Fesul sir:

 • Powys - Sian wedi cychwyn arni

...

TramorGolygu

Tyrau Genoa yng Nghosica (Heb Banergwlad yn bwrpasol, o herwydd dadleuon diangen a dirifedi am ystyr y gair "gwlad" mewn lle arall). Ond yn edrych yn ddeche! AlwynapHuw (sgwrs) 06:46, 12 Rhagfyr 2018 (UTC)   Cwblhawyd