Etholaethau a Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Etholir 60 aelod y Senedd trwy "Etholiad Cyffredinol" a gynhelir bob yn bedair blynedd. Cyfunir dau ddull: y system draddodiadol Etholaeth un aelod (sy'n seiliedig ar etholaethau San Steffan) a'r dull gyfrannol (neu Ranbarthol) er mwyn ethol 60 aelod i'r Senedd sy'n seiliedig ar yr etholaethau seneddol Ewropeaidd. Etholir 40 aelod gan y dull draddodiadol (y System etholiadol 'y cyntaf i'r felin') a 20 aelod gan y dull D'Hondt. Mae gan pob pleidleisiwr ddwy bleidlais: un ar gyfer y gyntaf ar gyfer un o'r 40 "aelod etholaeth" a'r ail ar gyfer un o'r 20 "aelod rhanbarthol". Bwriad y cyfuniad hwn yw sicrhau fod y nifer o gynrychiolwyr sydd gan bob plaid yn adlewyrchu'r nifer a dderbyniodd y blaid o bleidleisiau.

Cymru
Flag of Wales.svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Etholaethau a RhanbarthauGolygu

Cod Etholaeth Rhanbarth Etholwyr cofrestredig
(2012)[1]
AS cyfredol
W09000001 Ynys Môn Gogledd Cymru 51,055 Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru)
W09000002 Arfon Gogledd Cymru 41,165 Siân Gwenllian (Plaid Cymru)
W09000003 Aberconwy Gogledd Cymru 46,101 Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr)
W09000004 Gorllewin Clwyd Gogledd Cymru 59,342 Darren Millar (Ceidwadwyr)
W09000005 Dyffryn Clwyd Gogledd Cymru 57,095 Gareth Davies (Ceidwadwyr)
W09000006 Delyn Gogledd Cymru 54,991 Hannah Blythyn (Llafur)
W09000007 Alun a Glannau Dyfrdwy Gogledd Cymru 63,431 Jack Sargeant (Llafur)
W09000008 Wrecsam Gogledd Cymru 54,430 Lesley Griffiths (Llafur)
W09000009 De Clwyd Gogledd Cymru 55,834 Ken Skates (Llafur)
W09000010 Dwyfor Meirionnydd Canolbarth a Gorllewin Cymru 44,850 Mabon ap Gwynfor (Plaid Cymru)
W09000011 Maldwyn Canolbarth a Gorllewin Cymru 49,188 Russell George (Ceidwadwyr)
W09000012 Ceredigion Canolbarth a Gorllewin Cymru 58,320 Elin Jones (Plaid Cymru)
W09000041 Brycheiniog a Sir Faesyfed Canolbarth a Gorllewin Cymru 54,346 James Evans (Ceidwadwyr)
W09000014 Preseli Penfro Canolbarth a Gorllewin Cymru 58,338 Paul Davies (Ceidwadwyr)
W09000015 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Canolbarth a Gorllewin Cymru 56,085 Adam Price (Plaid Cymru)
W09000016 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Canolbarth a Gorllewin Cymru 59,766 Samuel Kurtz (Ceidwadwyr)
W09000017 Llanelli Canolbarth a Gorllewin Cymru 60,999 Lee Waters (Llafur)
W09000018 Gŵyr Gorllewin De Cymru 63,351 Rebecca Evans (Llafur)
W09000019 Gorllewin Abertawe Gorllewin De Cymru 59,493 Julie James (Llafur)
W09000020 Dwyrain Abertawe Gorllewin De Cymru 60,742 Mike Hedges (Llafur)
W09000021 Castell-nedd Gorllewin De Cymru 58,161 Jeremy Miles (Llafur)
W09000022 Aberafan Gorllewin De Cymru 51,672 David Rees (Llafur)
W09000023 Pen-y-bont ar Ogwr Gorllewin De Cymru 60,537 Sarah Murphy (Llafur)
W09000024 Ogwr Gorllewin De Cymru 60,537 Huw Irranca-Davies (Llafur)
W09000025 Rhondda Canol De Cymru 53,241 Elizabeth (Buffy) Williams (Llafur)
W09000026 Cwm Cynon Canol De Cymru 52,855 Vikki Howells (Llafur)
W09000046 Pontypridd Canol De Cymru 61,096 Mick Antoniw (Llafur)
W09000047 Bro Morgannwg Canol De Cymru 73,292 Jane Hutt (Llafur)
W09000029 Gorllewin Caerdydd Canol De Cymru 67,377 Mark Drakeford (Llafur)
W09000042 Gogledd Caerdydd Canol De Cymru 69,067 Julie Morgan (Llafur)
W09000031 Canol Caerdydd Canol De Cymru 65,208 Jenny Rathbone (Llafur)
W09000043 De Caerdydd a Phenarth Canol De Cymru 78,620 Vaughan Gething (Llafur)
W09000044 Merthyr Tudful a Rhymni Dwyrain De Cymru 55,845 Dawn Bowden (Llafur)
W09000034 Mynwy Dwyrain De Cymru 66,422 Peter Fox (Ceidwadwyr)
W09000035 Caerffili Dwyrain De Cymru 61,983 Hefin David (Llafur)
W09000036 Islwyn Dwyrain De Cymru 55,299 Rhianon Passmore (Llafur)
W09000037 Torfaen Dwyrain De Cymru 61,290 Lynne Neagle (Llafur)
W09000038 Blaenau Gwent Dwyrain De Cymru 53,707 Alun Davies (Llafur Cymru)
W09000039 Gorllewin Casnewydd Dwyrain De Cymru 62,125 Jayne Bryant (Llafur)
W09000040 Dwyrain Casnewydd Dwyrain De Cymru 55,140 John Griffiths (Llafur)

Cyn-EtholaethauGolygu

CyfeiriadauGolygu