Agor y brif ddewislen
Ward etholaethol Penylan, Caerdydd

Ardal yng ngogledd Caerdydd, Cymru ydy Penylan, sy'n cael ei adnabod ei dai oes Fictoria a ffyrdd llydan gyda rhesi o goed ar eu hyd.

Mae'n pontio ffordd ddeuol yr A48 sy'n rhannu de a gogledd Penylan. Mae'n un o ardaloedd gwyrddaf Caerdydd, ac yn cynnwys rhan deheuol o Barc y Rhath.

Mae llyfrgell a chanolfan gymunedol wedi eu lleoli yn ne Penylan, ar gyffordd Ffordd Penylan a Ffordd Wellfield.[1]

Agorwyd Synagogue Penylan ym 1955, a chaewyd hi yn 2003 pan agorwyd synagogue newydd yng Ngerddi Cyncoed gerllaw.[2]

LlywodraethGolygu

Mae Penylan yn rhan o etholaeth seneddol Canol Caerdydd. Mae'n ffinio â wardiau Cyncoed i'r gogledd-orllewin; Pentwyn i'r gogledd; Llanrhymni i'r de-ddwyrain; Tredelerch i'r dwyrain; Y Sblot i'r de-ddwyrain; Adamsdown i'r de; a Phlasnewydd i'r de-orllewin.

Cyfrifiad 2011Golygu

Yng nghyfrifiad 2011 roedd y sefyllfa fel a ganlyn:[3][4][5][6]

Cyfrifiad 2011
Poblogaeth cymuned Pen-y-lan (pob oed) (12,657)
  
100%
Y nifer dros 3 oed sy'n siarad Cymraeg (Pen-y-lan) (1,548)
  
12.7%
:Y ganran drwy Gymru
  
19%
Y nifer sydd wedi'u geni yng Nghymru (Pen-y-lan) (8004)
  
63.2%
:Y ganran drwy Gymru
  
73%
Y nifer mewn gwaith rhwng 16 a 74 oed(Pen-y-lan) (1,640)
  
32.2%
:Y ganran drwy Gymru
  
67.1%

CyfeiriadauGolygu