Refferendwm y Bleidlais Amgen i'r Deyrnas Unedig, 2011

Cynhaliwyd refferendwm y Bleidlais Amgen i'r Deyrnas Unedig ar 5 Mai 2011 lle bwrwyd pleidlais dros neu yn erbyn newid y dull presennol o bleidleisio. Ar yr un pryd ag etholiad y Cynulliad 2011 cafwyd pleidlais a ddylai Aelodau Seneddol Tŷ'r Cyffredin gael eu hethol trwy system bleidleisio y bleidlais amgen (AV), neu i aros gyda system y cyntaf i'r felin (FPTP).

Cytunwyd ar y refferendwm fel rhan o Gytundeb Clymblaid y Ceidwadwyr - Democratiaid Rhyddfrydol a luniwyd ar ôl etholiad cyffredinol 2010. Cyflwynwyd y syniad o refferendwm gerbron y Senedd ym mis Gorffennaf 2010 a chafodd ei ddyrchafu ar 16 Chwefror 2011 fel rhan o'r Ddeddf System Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011. Dyma oedd yr ail dro yn unig i refferendwm gael ei chynnal yn holl wledydd y Deyrnas Unedig yn hanes gwledydd Prydain, gyda'r tro cyntaf yn cael ei chynnal yn refferendwm y Gymuned Ewropeaidd ym 1975. Fodd bynnag, dyma oedd y refferendwm cenedlaethol cyntaf nad oedd yn ymgynghorol yn unig; roedd yn refferendwm ôl-ddeddfwriaethol, yn gyfreithiol ar ran y llywodraeth, beth bynnag fo'r canlyniad.[1]

Canlyniadau golygu

 
Cyfrif o'r pleidleisiau yn ôl "Rhanbarth". Pinc: Yn erbyn; Melyn: O blaid. Ni phleidleisiodd yr un rhanbarth o blaid newid y system.

Yng Nghymru pleidleisiodd 325,349 o blaid newid a 616,307 yn erbyn. Ledled gwledydd Prydain pleidleisiodd 69% yn erbyn unrhyw newid a 31% o blaid.

Pleidleisiodd 0.95 miliwn o bobl yng Nghymru, sef 41.7% oedd â'r hawl i bleidleisio, o'i gymharu â 9.8 miliwn (41.8%) ledled gwledydd Prydain. Yn ôl sawl sylwebydd gwleidyddol, roedd pobl yn pleidleidio yn erbyn Nick Clegg.[2]

Y pleidiau gwleidyddol golygu

Barn y pleidiau gwleidyddol ynglŷn â'r Refferendwm Dros Pleidlais Amgen (Ie) Dim barn swyddogol Dros system bresennol "y cyntaf i'r felin" (Na)
Pleidiau sy'n cael eu cynrychioli yn Nhŷ'r Cyffredin Y Democratiaid Rhyddfrydol
Plaid Genedlaethol yr Alban
Sinn Féin
Plaid Cymru
SDLP
Plaid Werdd Cymru a Lloegr
Alliance Party of Northern Ireland
Y Blaid Lafur Y Blaid Geidwadol
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd
Pleidiau a gynrychiolir yn Senedd Ewrop neu gynulliad rhanbarthol UKIP
Plaid Werdd yr Alban
BNP
Plaid Unoliaethol Ulster
Plaid Werdd Gogledd Iwerddon
Pleidiau llai Y Blaid Ryddfrydol
Democratiaid Lloegr
Y Blaid Gristnogol
Cyngrair Cristnogion (DU)
Plaid y Môr Ladron
United Kingdom Libertarian Party
Y Blaid Dros Barch
Plaid Sosialaidd Gwledydd Prydain
Traditional Unionist Voice
Plaid Gomiwnyddol Gwledydd Prydain
Socialist Party of England and Wales

Dolennau allanol golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. "Referendum on voting system goes ahead after Lords vote". BBC News. 17 February 2011. Cyrchwyd 17 February 2011.
  2. Gwefan Gymraeg y BBC