Rhestr Llyfrau Cymraeg/Iaith, Gramadeg a Geiriaduron

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Iaith, Gramadeg a Geiriaduron. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Llyfr Berfau, Y D. Geraint Lewis 21 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781859021385
Llyfr Ansoddeiriau, Y D. Geraint Lewis 05 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781843232391
Rhint y Gelaets a'r Grug - Tafodiaith Sir Benfro Wyn Owens 24 Mai 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716842
Llyfrau Llafar Gwlad: 82. Ambell Air ac Ati Tegwyn Jones 22 Mai 2013 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845274252
Gramadeg Cymraeg Cyfoes/Contemporary Welsh Grammar 15 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781859026724
Gramadeg y Gymraeg Peter Wynn Thomas 13 Tachwedd 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313459
Pa Arddodiad?: A Check-list of Verbal Prepositions D. Geraint Lewis 09 Hydref 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781859027646
Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases, A / Geiriadur Idiomau Alun Rhys Cownie Wyn G. Roberts, 20 Medi 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316566
Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg Gwyn Thomas 19 Medi 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715708
Ar Flaen fy Nhafod: Casgliad o Ymadroddion Cymraeg D. Geraint Lewis 16 Gorffennaf 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781843239666
Iaith Fyw/Language for Living 13 Mehefin 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395450
Geiriadur Prifysgol Cymru 11 Andrew Hawke 22 Mawrth 2012 Gwasg Prifysgol Cymru
Welsh-English/English-Welsh Dictionary D. Geraint Lewis 07 Mawrth 2012 Waverley Books ISBN 9781849340472
Bachu Iaith Bethan Clement, Lowri Lloyd 23 Rhagfyr 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395245
Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu - Argraffiad Newydd J. Elwyn Hughes 01 Medi 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781859025710
Treigladur, Y: A Check-List of Welsh Mutations (Argraffiad Newydd) D. Geraint Lewis 18 Mawrth 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781859024805
Dysgu trwy Lenyddiaeth Cyril Jones 07 Rhagfyr 2010 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860856655
Welsh Phrasebook D. Islwyn Edwards 06 Rhagfyr 2010 Waverley Books ISBN 9781849340489
Geiriadur Prifysgol Cymru 10 (Bar-Bil) Andrew Hawke 21 Gorffennaf 2010 Gwasg Prifysgol Cymru
Teach Yourself: Essential Welsh Dictionary Edwin C. Lewis Cennard Davies 01 Gorffennaf 2010 Hodder & Stoughton ISBN 9781444104059
Enwau Cymraeg i Blant/Welsh Names for Children Heini Gruffudd 18 Mehefin 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712196
Geiriadur Prifysgol Cymru 1 (A-Adwedd) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 15 Mai 2010 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadur Prifysgol Cymru 3 (Anghludadwy-Amaethyddes) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 15 Mai 2010 Gwasg Prifysgol Cymru
Tipyn O'n Hanes: Stori'r Gymraeg Catrin Stevens 10 Tachwedd 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510647
Geiriadur Prifysgol Cymru 9 (Atchwelaf-Bar) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donavan, Andrew Hawke 09 Tachwedd 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780072054293
Geiriau Lletchwith, Y - A Check-List of Irregular Word Forms and Spelling D. Geraint Lewis 01 Medi 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781859024041
Collins Gem Welsh Dictionary in Colour Gaëlle Amiot-Cadey, Maggie Seaton 18 Mehefin 2009 HarperCollins ISBN 9780007289592
Collins Spurrell Pocket Welsh Dictionary Gaëlle Amiot-Cadey, Maggie Seaton 11 Mehefin 2009 HarperCollins ISBN 9780007298747
Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig (Pecyn Dwy-Gyfrol) Menna Baines, John Davie, Nigel Jenkins, Peredur I. Lynch 28 Ebrill 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708322406
Welsh Learner's Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr Heini Gruffudd Eiry Jones 18 Chwefror 2009 Y Lolfa ISBN 9780862433635
Dylanwadau Estron ar Enwau Ffermydd a Chaeau Plwyf Llandanwg Rhian Parry 10 Rhagfyr 2008 Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781842201053
Gwyddoniadur Cymru/Welsh Encyclopaedia (Pecyn/Pack) Menna Baines, John Davies, Nigel Jenkins, Peredur I. Lynch 01 Tachwedd 2008 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708322208
Geiriadur Termau'r Gyfraith/Dictionary of Legal Terms Dewi Llŷr Jones, Delyth Prys, Owain Lloyd Davies 24 Medi 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781842201107
Geiriadur Termau Seicoleg/Dictionary of Terms for Psychology Llinos Spencer, Mair Edwards, Delyth Prys, Enlli Thomas 24 Medi 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781842200285
Geiriadur Bach, Y / Welsh Pocket Dictionary, The H. Meurig Evans, W. O. Thomas 01 Medi 2008 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780953855421
Llawlyfr Gloywi Iaith 19 Awst 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781842201121
Odliadur Newydd, Yr Roy Stephens, Alan Llwyd 25 Mehefin 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239031
Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig Menna Baines, John Davies, Nigel Jenkins, Peredur I. Lynch 31 Ionawr 2008 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319543
Termau Therapi Galwedigaethol / Terms for Occupational Therapy Delyth Prys, Owain Lloyd Davies 30 Ionawr 2008 Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ISBN 9781842200988
Geiriadur Prifysgol Cymru 8 (Arffedogaeth-Atchwelaf) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 15 Hydref 2007 Gwasg Prifysgol Cymru
Modern Welsh Dictionary Gareth King 27 Medi 2007 Oxford University Press ISBN 9780199228744
Cyfres Astudiaethau Achlysurol: 3. Heb Fenthyca Cymaint a Sill ar Neb o Ieithoedd y Byd Rhisiart Hincks 31 Awst 2007 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780903878210
Llyfr Enwau, Y - Enwau'r Wlad / Check-List of Welsh Place-Names, A D. Geraint Lewis 22 Mawrth 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237358
Ar Lafar, Ar Goedd David Jenkins 22 Mawrth 2007 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120559
Mil a Mwy o Ddyfyniadau Edwin C. Lewis 28 Chwefror 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237105
Geiriadur Prifysgol Cymru 7 (Anweledig-Arffedogaeth) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 16 Tachwedd 2006 Gwasg Prifysgol Cymru
Welsh Academy English-Welsh Dictionary, The / Geiriadur yr Academi Bruce Griffiths, Dafydd Glyn Jones 14 Tachwedd 2006 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311868
Welsh English Dictionary (Pvc) 12 Gorffennaf 2006 Geddes & Grosset ISBN 9781842055687
Geiriadur Prifysgol Cymru 6 (Anneir-Anweledig) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 06 Gorffennaf 2006 Gwasg Prifysgol Cymru
Termiadur, Y Delyth Prys, J.P.M. Jones, Owain Davies, Gruffudd Prys 25 Ebrill 2006 AdAS/DCELLS ISBN 9781861125880
Golygiadur, Y Rhiannon Ifans 27 Mawrth 2006 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120269
Shorter Welsh Dictionary, A D. Geraint Lewis 31 Ionawr 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843230991
Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd / Dictionary of Terms for Woodland Management Arne Pommerening, Delyth Prys 16 Rhagfyr 2005 Ysgol Addysg Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781842200834
Welsh Roots and Branches/Gwreiddiadur Cymreig Gareth Jones 15 Rhagfyr 2005 Tre Graig Press ISBN 9780952417613
Dechrau Cyfieithu - Llyfr Ymarferion i Rai Sy'n Dechrau Ymddiddori Mewn Cyfieithu Heini Gruffudd 28 Hydref 2005 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856448994
Geiriadur Prifysgol Cymru 5 (Anafod-Anneinamig) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 06 Medi 2005 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadurig Brezhoneg-Kembraeg / Geiriadur Bach Cymraeg-Llydaweg Yoran Embanner 24 Awst 2005 Yoran Embanner ISBN 9782914855143
Geiriadur Deintyddiaeth J. Elwyn Hughes 12 Awst 2005
Termau Gofal Iechyd Pobl Hŷn Delyth Prys, Owain Lloyd Davies 21 Mehefin 2005 Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ISBN 9781842200803
Iaith Sir Fflint - Geirfa a Thafodiaith y Gymraeg yn yr Hen Sir Goronwy Wynne 15 Mehefin 2005 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781901780383
Iaith Sir Fflint - Geirfa a Thafodiaith y Gymraeg yn yr Hen Sir Goronwy Wynne 15 Mehefin 2005 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781901780390
Geiriadur Prifysgol Cymru 4 (Amaethyddiad-Anafod) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 02 Mawrth 2005 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadur Bydwragedd Bailliere Denise Tiran Delyth Prys, Gwerfyl Roberts, Liz Paden 11 Tachwedd 2004 Ysgol Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Iechyd, P.C. Bangor ISBN 9781842200643
Amen, Dyn Pren - Difyrrwch ein Hiaith Ni Gwilym Tudur, Mair E. Jones 11 Tachwedd 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742029
Geiriadur Cryno, Y / Concise Welsh Dictionary, The Edwin C. Lewis 15 Gorffennaf 2004 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780953855452
Welsh Learner's Dictionary, The (Pocket / Poced) Heini Gruffudd 17 Mehefin 2004 Y Lolfa ISBN 9780862435172
Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children Heini Gruffudd 22 Rhagfyr 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436421
Geiriadur Prifysgol Cymru 2 (Adwedd-Anghlud) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 22 Rhagfyr 2003 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadur Prifysgol Cymru: 4. (S-Z) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 04 Tachwedd 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318041
Geiriadur Prifysgol Cymru (Set Gyflawn o'r Pedair Cyfrol) 16 Medi 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318065
Geiriadur Newydd, Y/New Welsh Dictionary, The 01 Medi 2003 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780953855438
Enwau Lleoedd Ym Maldwyn Richard Morgan Dai Hawkins, 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818417
Enwau'r Cymry / Welsh First Names Heini Gruffudd 02 Mai 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436469
Geiriadur Newydd y Gyfraith / New Legal Dictionary, The Robyn Léwis 01 Mawrth 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843231011
Geiriadur Mawr, Y H. Meurig Evans, W. O. Thomas 06 Chwefror 2003 Gwasg Gomer ISBN 9780850884623
Routledge Grammars Series: Modern Welsh - A Comprehensive Grammar Gareth King 05 Ionawr 2003 Routledge ISBN 9780415282703
Geiriadur Prifysgol Cymru:2. (G-Llyys) Rhannau XXII-XXXVI Wedi'u Rhwymo 01 Ionawr 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309810
Trafodion Addysg/Education Transactions: Ennill Iaith/A Language Gained Cen Williams W. Gwyn Lewis, H. Gareth Ff. Roberts 30 Rhagfyr 2002 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781842200261
Geiriadur Prifysgol Cymru 61 (Ymlidiaf-Zwinglïaidd) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 15 Rhagfyr 2002 Gwasg Prifysgol Cymru
Routledge Grammars Series: Modern Welsh - A Comprehensive Grammar Gareth King 02 Rhagfyr 2002 Routledge ISBN 9780415092685
Odliadur, Yr Roy Stephens 30 Tachwedd 2002 Gwasg Gomer ISBN 9780850887105
Anabledd ac Iaith - Canllawiau Defnyddio Terminoleg Anabledd / Disability & Language - Guidelines for the Use of Disability Terms Lowri Williams, Delyth Prys 01 Medi 2002 Anabledd Cymru ISBN 9781903396018
Termau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc / Child and Adolescent Mental Health Terms Delyth Prys 01 Awst 2002 Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ISBN 9781842200377
Geiriadur Prifysgol Cymru 59 (Twrw-Wagneraidd) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadur Prifysgol Cymru 60 (Wagon-ymlidiaf) 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Prifysgol Cymru
Geiriadur Prifysgol Cymru 58 (Triniaf-Twrstneiddrwydd) Gareth A. Bevan, Patrick J. Donovan 01 Mawrth 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000775177
Geiriadur Prifysgol Cymru:1. (A-Ffysur) Rhannau I-XXI Wedi'u Rhwymo Gareth A. Bevan 01 Ionawr 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305041
Termau Bydwreigiaeth Delyth Prys 01 Rhagfyr 2001 Ysgol Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Iechyd, P.C. Bangor ISBN 9781842200209
Cwrs Llydaweg Sylfaenol/Kenteliou Brezhoneg Diazez: Llyfr 1 - Y Gwersi a'r Ymarferion Ysgrifenedig a Llyfr 2 - Atebion i'r Ymarferion Ysgrif Enedig, Mynegai i'r Nodiadau a'r Geirfau Rhisiart Hincks 02 Hydref 2001 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781856445719
Cwrs Llydaweg Sylfaenol/Kenteliou Brezhoneg Diazez: Llyfr 2 - Atebion i'r Ymarferion Ysgrifenedig, Mynegai i'r Nodiadau, A'u Geirfau Rhisiart Hincks 01 Hydref 2001 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781856446075
Cof Gorau, Cof Llyfr - Casgliad o Ddywediadau Ceredigion Erwyd Howells 01 Medi 2001 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856446310
Geiriadur Prifysgol Cymru 57 (Torth - Triniaf) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Medi 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000775795
Dulliau Dysgu Ail Iaith Ioan Talfryn 01 Awst 2001 Popeth Cymraeg ISBN 9781900941457
Effeithiau Twristiaeth ar yr Iaith Gymraeg yng Ngogledd-Orllewin Cymru Dylan Phillips, Catrin Thomas 01 Gorffennaf 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531317
Cydymaith Byd Amaeth: Cyfrol 4 - Sabrina-Zetor Huw Jones Gwilym Lloyd Edwards 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815737
Geiriadur Prifysgol Cymru 56 (Teithi - Torth) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Mawrth 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000872968
Cydymaith Byd Amaeth: Cyfrol 3 - Llac-Rhywogaeth Huw Jones Gwilym Lloyd Edwards 01 Chwefror 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815720
Iaith Lafar Brycheiniog - Astudiaeth o'i Ffonoleg a Morffoleg Glyn E. Jones 05 Ionawr 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316405
Geiriadur Cyfoes, Y / Modern Welsh Dictionary, The H. Meurig Evans 01 Ionawr 2001 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780953855445
Cyflwyno'r Gymraeg - Llawlyfr i Diwtoriaid Christine Jones 01 Ionawr 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029039
Gafael Mewn Gramadeg David A. Thorne 05 Rhagfyr 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028889
Geiriadur Prifysgol Cymru 55 (Tachmoniad - Teithi) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Tachwedd 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000870940
Llyfrau Llafar Gwlad:46. 'Fyl'na Weden I' - Blas ar Dafodiaith Canol Ceredigion Huw Evans, Marian Davies 01 Awst 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816307
Geiriadur Prifysgol Cymru 54 (Streic - Tachmoniad) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Awst 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000870704
Llyfrau Llafar Gwlad:45. 'Doeth a Wrendy...' - Detholiad o Ddiarhebion Iwan Edgar 31 Gorffennaf 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816369
Termau Hybu Iechyd / Terms for Health Promotion Delyth Prys 01 Gorffennaf 2000 Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ISBN 9781842200094
[Cydymaith Byd Amaeth: Cyfrol 2 - Chwa-Lyri]] Huw Jones Gwilym Lloyd Edwards 01 Mawrth 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815713
Adfeilion Babel - Agweddau ar Syniadaeth Ieithyddol y Ddeunawfed Ganrif Caryl Davies 01 Chwefror 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315705
Geiriadur Prifysgol Cymru 53 (Siliceiddiaf - Streic) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Ionawr 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000870193
Thesawrws Cymraeg, Y - Y Drysorfa Eiriau (Maint Poced) 02 Rhagfyr 1999 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153672
Geiriadur Prifysgol Cymru 52 - Seisaf-Silicat Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 30 Medi 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000779656
Dywediada Gwlad y Medra - Geiriau ac Ymadroddion Llafar Môn Siôn Gwilym Tan-y-foel 03 Awst 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815836
Cyfres y Dysgwyr: 8. Taith y Treigladau / The Treigladau Tour Pat Clayton 03 Awst 1999 Llygad Gwalch Cyf ISBN 9780863815850
Gair i Glaf J. Elwyn Hughes 01 Awst 1999
Geiriadur Termau Archaeoleg / A Dictionary of Archaeological Terms in English and Welsh John Ll. Williams, Bruce Griffiths, Delyth Prys 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316061
Llyfrau Llafar Gwlad: 42. Ar hyd Ben 'Rallt - Enwau Glannau Môr Penrhyn Llŷn Elfed Gruffydd 29 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815812
Geiriadur Prifysgol Cymru 51 - S-Seisaf Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Gorffennaf 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000779878
Geiriadur Prifysgol Cymru: 3. (M-Rhywyr) Rhannau XXXVII-L Wedi'u Rhwymo Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 22 Ebrill 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315309
Hippocrene Books Beginner's Series: Beginner's Welsh Heini Gruffudd 08 Ebrill 1999 Gazelle ISBN 9780781805896
Cymraeg Graenus Phylip Brake 01 Ebrill 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026137
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Beth Yw'r Ots Gennyf i am - Brydain? (1998) R.R. Davies 26 Mawrth 1999 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531652
Ar Draws Gwlad 2 - Ysgrifau ar Enwau Lleoedd Gwynedd O. Pierce, Tomos Roberts 01 Mawrth 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815560
Cydymaith Byd Amaeth: Cyfrol 1 - Abal-Cywsio Huw Jones Gwilym Lloyd Edwards 01 Mawrth 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815706
Cymraeg Clir - Canllawiau Iaith Cen Williams 31 Ionawr 1999 Canolfan Bedwyr ISBN 9781898817499
Geiriadur Prifysgol Cymru 50 (Rhybuddiwr - Rhywyr) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000774439
Dysgu Gwyddeleg - Gwersi Gwyddeleg Modern Ynghyd Ag Allwedd i'r Ymarferion a Geirfa Micheal O Siadhail Ian Hughes, 15 Tachwedd 1998 Dr Ian Hughes ISBN 9780903878203
Canllawiau Ysgrifennu Cymraeg J. Elwyn Hughes 01 Hydref 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025987
Pan-Celtic Phrasebook, The William Knox 10 Gorffennaf 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434410
Geiriadur Prifysgol Cymru 49 (Rhesymadwy - Rhybuddiwr) Gareth A. Bevan, M.A., Patrick J. Donovan, M.A. 01 Gorffennaf 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000774033
Geiriadur Prifysgol Cymru 48 Gareth A. Bevan 01 Mehefin 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000773906
Enwau Tir a Gwlad Melville Richards Bedwyr Lewis Jones 09 Mai 1998 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741398
Enwau Eryri / Place-Names in Snowdonia Iwan Arfon Jones 03 Chwefror 1998 Y Lolfa ISBN 9780862433741
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Tystiolaeth Ystadegol yn Ymwneud â'r Iaith Gymraeg 1801-1911 Social History of the Welsh Language, A: Statistical Evidence Relating to the Welsh Language Dot Jones Geraint H. Jenkins 01 Chwefror 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314609
Taclo'r Treigladau David A. Thorne 01 Chwefror 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025031
Treigladau a'u Cystrawen, Y T.J. Morgan 01 Ionawr 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301586
Cyflwyniad i Ddwyieithrwydd Delyth Jones 01 Ionawr 1998 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856449182
Idiomau Cymraeg - Yr Ail Lyfr R.E. Jones 14 Tachwedd 1997 T? John Penri ISBN 9781871799293
Cyfres Pigion Llafar Gwlad: 4. Llysenwau - Casgliad o Lysenwau Cymraeg a Gofnodwyd yn y Cylchgrawn Llafar Gwlad Myrddin ap Dafydd 03 Hydref 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814532
Geiriau Bach, Y - Idioms for Welsh Learners Cennard Davies 01 Hydref 1997 Gwasg Gomer ISBN 9780863833328
Addysg Gymraeg - Cyfrol o Ysgrifau 2 Merfyn Griffiths 01 Awst 1997 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860851599
Llyfrau Llafar Gwlad:37. Enwau Cymraeg ar Dai Myrddin ap Dafydd John Owen Hughes 14 Gorffennaf 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814549
Geiriadur Prifysgol Cymru, A:Rhan 47 Puren-Rhadus Gareth A. Bevan 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314456
Ar Draws Gwlad - Ysgrifau ar Enwau Lleoedd Gwynedd O. Pierce, Tomos Roberts, Hywel Wyn Owen 04 Mawrth 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814235
Hir Oes i'r Iaith - Agweddau ar Hanes y Gymraeg a'r Gymdeithas Robert Owen Jones 01 Mawrth 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024263
Gramadeg Cymraeg David A. Thorne 01 Ionawr 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024171
Gramadeg Cymraeg David A. Thorne 01 Ionawr 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859023013
Termau Llywodraeth Leol yn Seiliedig ar Restr Termau Gwynedd / Glossary of Local Government Terms - Based on Terms Collected by Gwynedd, A D. Geraint Lewis 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024423
Enwau Lleoedd Môn / Place-Names of Anglesey, The Gwilym T. Jones, Tomos Roberts 10 Hydref 1996 Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9780904567717
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 46. (Prain-Puren) Gareth Bevan 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770554
Geiriadur y Gyfraith - Atodlyfr Cyntaf/Legal Dictionary - First Supplement, The Robyn Lewis 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023235
Torri'r Garw Cennard Davies 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023723
Welsh Verbaid 01 Mai 1996 Verbaid ISBN 9780952113416
Cleciadur, Y Medwyn Jones 01 Mawrth 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813603
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 45. (Pilyn-Prain) Gareth Bevan 01 Mawrth 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000675309
Rhestr o Enwau Lleoedd / Gazetteer of Welsh Place Names, A Elwyn Davies 01 Chwefror 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310380
Business Welsh - A User's Manual Robert Dery 01 Ionawr 1996 Routledge ISBN 9780415129985
Gramadeg y Gymraeg Peter Wynn Thomas 01 Ionawr 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313572
Geiriadur Termau Cyfrifiadureg / Dictionary of Computer Terms Hefin Griffiths, Mary Wiliam 01 Ionawr 1995 Uned Addysg Ficroelectronig Cymru (MEU Cymru) ISBN 9781870055512
Idiomau Cymraeg - Y Llyfr Cyntaf R.E. Jones 01 Ionawr 1995 T? John Penri ISBN 9781871799248
Cymraeg i Weithwyr Gofal Cymdeithasol / Welsh for Social Care Workers Mark Drakeford, Steve Morris 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312681
I Gadw Mamiaith Mor Hen Rhisiart Hincks 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859021293
Gramadeg Cymraeg Canol D. Simon Evans 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313183
Yec'hed Da! Gerioù Ha Frazennoù Kembraek Ha Brezhonek / Iechyd Da! Geiriau a Brawddegu Cymraeg a Llydaweg Zonia Bowen 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862430023
Cyfres yr Ieithoedd Byw:1. Seiniau Ewrop Sian Wyn Siencyn 01 Ionawr 1995 Is-bwyllgor Cymru'r Biwro ISBN 9789074851145
Geiriadur Prifysgol Cymru, A:Rhan 44. (Pendronaf-Pilyn) 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770059
Datblygiad yr Iaith Gymraeg Henry Lewis 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308479
Welsh Roots and Branches/Gwreiddiadur Cymraeg Gareth Jones 01 Ionawr 1994 Tre Graig Press ISBN 9780952417606
Tafodiaith Nantgarw Ceinwen H. Thomas 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312322
Ar Drywydd Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg / Towards a Social History of the Welsh Language Ieuan Gwynedd Jones 01 Ionawr 1994 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780903878142
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 43. (Pallter-Pendronaf) 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770066
Termau Amaethyddiaeth a Milfeddygaeth 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312704
Geiriadur Cymraeg-Llydaweg / Geriadur Kembraeg-Brezhoneg Rita Williams 01 Ionawr 1994 Rita Williams ISBN 9780903878241
Deg Ceiniog dros yr Iaith Gareth Butler 01 Medi 1993 Plaid Cymru ISBN 9780000671493
Ar Lafar ac ar Bapur Bob Morris Jones 01 Ionawr 1993 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856441490
Llyfrau Llafar Gwlad:27. Enwau Lleoedd Buallt a Maesyfed Richard Morgan, G.G. Evans 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812569
Geirfa Gwaith Plant / Child Care Terms Delyth Prys 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312087
Blas ar Iaith Cwmderi Robyn Lewis 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812644
Termau Meddygol 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309575
Geiriadur Termau / Dictionary of Terms (English-Welsh, Cymraeg-Saesneg) Jac L. Williams 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309995
Geiriadur y Gyfraith (Saesneg-Cymraeg) / Legal Dictionary, The (English-Welsh) Robyn Léwis 01 Tachwedd 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863835346
Cywiriadur Cymraeg Morgan D. Jones 01 Awst 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780000170309
Geiriadur Prifysgol Cymru/Dictionary of the Welsh Language, A:Rhan 42. (Obo-Palltalwr) 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000679970
Welsh Vocabulary and Spelling Aid, A Morgan D. Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780000479310
Mesur yr Iaith Gymraeg 01 Ionawr 1992 The Stationery Office ISBN 9780117015661
Termau Economeg 01 Ionawr 1992 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673800
Geirfa Gwaith Cymdeithasol / Vocabulary of Social Work, A Hywel Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310267
Termau Cyfrifeg Neil Garrod 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311899
Orgraff yr Iaith Gymraeg - Rhan 1(Adroddiad) Ceri W. Lewis 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309162
Orgraff yr Iaith Gymraeg - Rhan 2 (Geirfa) Ceri W. Lewis 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309179
Llyfrau Llafar Gwlad:21. Enwau Lleoedd Bro Dyfrdwy ac Alun Hywel Wyn Owen 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811876
Dim Ond Pen Gair - Casgliad o Ddywediadau Ceredigion Erwyd Howells 01 Ionawr 1991 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930904
Llyfrau Llafar Gwlad:20. Enwau Bedwyr Lewis Jones John Owen Huws 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811821
Strategaeth Iaith 1991 - 2001 Carl Iwan Clowes 01 Ionawr 1991 Fforwm Iaith Genedlaethol ISBN 9780000677105
Termau Amaeth R. John Edwards 01 Ionawr 1991 Cynnal (Canolfan Astudiaethau Iaith) ISBN 9781871913866
Termau Busnes 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000470102
Termau Celf 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000475305
Termau Hanes 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000475862
Termau Daearyddiaeth 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000572073
Termau Cerdd 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673770
Termau Coginio 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673787
Termau Gwaith Coed 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673824
Termau Gwaith Metal 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673831
Termau Gwniadwaith, Brodwaith, Gwau a Golchwaith 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673848
Termau'r Teulu a'r Cartref 01 Ionawr 1990 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000673862
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 41. (Naf-Obo) 01 Ionawr 1990 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000572189
Llyfrau Llafar Gwlad:18. Blas ar Iaith Blaenau'r Cymoedd Mary Wiliam John Owen Huws 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811623
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 40. (Mor-Naf) 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000679987
Bywyd Ynys Môn:1. Afonydd Môn / Rivers of Anglesey, The Gwilym T. Jones D. Llwyd Morgan 01 Ionawr 1989 Y Ganolfan Ymchwil Genedlaethol ISBN 9780707401720
Gloywi Iaith Cyfrol II R.M. Jones, Bobi Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309933
Enwau Tafarnau Cymru Myrddin ap Dafydd 01 Gorffennaf 1988 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811005
Gloywi Iaith Cyfrol I R.M. Jones, Bobi Jones 25 Ebrill 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309926
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 39. (Melindy-Mor) 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000679994
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 38. (Marchnerth-Mor) 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770004
Llyfrau Llafar Gwlad:11. Geirfa'r Mwynwyr Steffan ab Owain 01 Ionawr 1988 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811142
Sut I...Achub Iaith John Emyr 01 Ionawr 1988 Amrywiol ISBN 9780000175656
Gloywi Iaith Cyfrol III R.M. Jones, Bobi Jones 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309940
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 37. (M-Marchnerth) 01 Ionawr 1987 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770011
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 36. (Llygad-Dynnol-Llyys) 01 Ionawr 1987 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770028
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 35. (Lloeredyn-Llygad) 01 Ionawr 1987 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770035
Geiriadur Gwrthdroadol Cymraeg Diweddar Stefan Zimmer 01 Ionawr 1987 Amrywiol ISBN 9783871188213
Llyfrau Llafar Gwlad:5. Blas ar Iaith Llŷn ac Eifionydd Bedwyr Lewis Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810756
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 34. (Lledneisiaf-Lloerdduw) 01 Ionawr 1985 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000771919
Cyflwyniad i Astudio'r Iaith Gymraeg D. A. Thorne 01 Ionawr 1985 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308929
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 33. (Lwciaf-Lledneisgamp) 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000770042
Geiriadur Bach Llydaweg - Cymraeg Rita Williams 01 Ionawr 1984 Rita Williams ISBN 9780947531003
Termau Cerddoriaeth 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308714
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 32. (Iawnol-Lwc) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1982 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776471
Termau Bioleg, Cemeg, Gwyddor Gwlad 01 Ionawr 1982 Uned Iaith/CBAC ISBN 9780000476128
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 31. (Hwyrach - Iawnol) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776464
Gwerin-Eiriau Maldwyn Bruce Griffiths 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000672100
Sylfeini'r Gymraeg H. Meurig Evans 01 Ionawr 1981 Gwasg Gomer ISBN 9780850887655
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 30. (Hitiaf-Hwyr) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776457
Llawlyfr Cernyweg Canol Henry Lewis 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301531
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 29. (Hair-Hitiaf) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776440
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 28. (Gwydnwedd-Haint) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776433
Termau Gwleidyddiaeth 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306253
Geirfa Gweinyddiaeth Gymdeithasol 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306369
Geiriadur Prifysgol Cymru/Dictionary of the Welsh Language, A: Rhan 27. (Gwlyddaidd-Gwydnwch) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000771124
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 26. (Gweisgoeth-Gwlydd) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1974 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776426
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 25. (Gwahaniaethiad-Gweisgionllyd) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1973 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776419
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 24. (Gorsafaf-Gwahaniaeth) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1972 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776402
Termau Economeg ac Econometreg 01 Ionawr 1972 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708304785
Termau Llywodraeth Leol (Iechyd Cyhoeddus) 01 Ionawr 1971 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780900768934
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 23. (Gofidiog-Gorsaf) Gareth A. Bevan 01 Ionawr 1970 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000776396
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 22. (G-Gofidiaith) 01 Ionawr 1968 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000771902
Termau Gwaith Coed 01 Ionawr 1966 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708300299
Llawlyfr Llydaweg Canol Henry Lewis, J. R. F. Piette 01 Ionawr 1966 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301555
Termau'r Theatr Emrys Jones 01 Ionawr 1964 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303368
Geiriadur Prifysgol Cymru/Dictionary of the Welsh Language, A:Rhan 17. (Diofal[on]-Drwgdybus) 01 Chwefror 1963 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000772114
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 15. (Darnlewygaf-Didaro) 01 Awst 1960 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000772107
Geiriadur Prifysgol Cymru, A: Rhan 14. (Cywerthyddiad-Darnladdaf) 01 Medi 1959 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000772091
Welsh for Parents Lisa Jones 01 Mehefin 2013 Y Lolfa ISBN 9781847713599
Teach Yourself: Essential Welsh Grammar Christine Jones 16 Chwefror 2011 Hodder & Stoughton ISBN 9781444104066
Collins Gem French Dictionary 06 Rhagfyr 2010 HarperCollins ISBN 9780007284474
Complete Welsh (Book) Julie Brake, Christine Jones 25 Hydref 2010 Hodder & Stoughton ISBN 9781444105896
Welsh Names for Your Children - The Complete Guide, Third Edition Meic Stephens 16 Tachwedd 2009 St. David's Press ISBN 9781902719238
Engvocab.Com - An Essential English Vocabulary for Japanese Speakers Ceri Jones 15 Medi 2007 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780954605209
Teach Yourself Gaelic 05 Ebrill 2007 Hodder & Stoughton ISBN 9780340866672
Breton-English / English-Breton Mini Dictionary - Geiriadurig Brezhoneg-Saozneg / Saozneg-Brezhoneg Yoran Embanner 24 Awst 2005 Yoran Embanner ISBN 9782914855037
Collins Large Spanish Dictionary 25 Gorffennaf 2005 HarperCollins ISBN 9780007183746
Colloquial Breton - The Complete Course for Beginners Ian Press, Herve ar Bihan 18 Medi 2003 Routledge ISBN 9780415224512