Sgwrs Defnyddiwr:Porius/archif/1

Add topic
Active discussions

Croeso! Deb 22:18, 8 Hydref 2005 (UTC)

NonkillingGolygu

Hi! I was wondering if you would help us create an entry in Welsh for "Nonkilling" [1]. The first paragraph would do! --Cgnk 18:30, 3 Mehefin 2009 (UTC)

CatholigiaethGolygu

Sorry for not speaking welsh (I'm still not very good at it) but I was wondering if you might help with this sentence.

"Y crefydd llywodraethu gan y Pab yw Catholigiaeth (o'r Groeg καθολικός (katholikos) cyffredinol)."

Could you help make any corrections necessary? Thanks, Alexanderr 19:32, 30 Ebrill 2006 (UTC)

Well I was aiming to say something along the lines of "Catholicism (from greek ---) is the religion which the pope presides over." I'm still quite confused when it comes to Welsh and I'm sorry if my translation was hard to look at. Alexanderr 02:20, 6 Mai 2006 (UTC)

Well it's good to know I wasn't that far off, but I still have one more question if you wouldn't mind answering it briefly. Why do some sentences start use "Mae" for is and others "yw"? Is one passive and one active or something like that. To me they seem to be the same. Alexanderr 22:11, 6 Mai 2006 (UTC)

That makes sense now. Thank you. Alexanderr 16:29, 10 Mai 2006 (UTC)

Vincent van GoghGolygu

Shwmae Rhion. Diolch yn fawr i chi am gyfuno'r ddwy erthygl ar van Gogh - tipyn o job ond fe wnaethoch job dda ohoni! Hoffai Jac y Jwc ymddiheuro am beri cymaint o waith i chi ar ei ddiwrnod cyntaf yn Wicipedia Cymraeg. Bydd e'n fwy gofalus o hyn ymlaen! Roeddwn wedi camsillafu enw'r arlunydd, ac yn meddwl felly nad oedd erthygl yn bodoli amdano. Pob hwyl Jac y jwc 23:40, 19 Chwefror 2007 (UTC)

Ar wyliauGolygu

Hyd 5 Mai. Fydda i ddim o fewn cyrraedd i gyfrifiadur, felly peidiwch a disgwyl ateb i unrhyw beth cyn hynny. Rhion 12:29, 20 Ebrill 2007 (UTC)

Gwylliaid Cochion MawddwyGolygu

Hi - sorry for using English. I know only the basics of Welsh I'm afraid. I've been trying to translate Gwylliaid Cochion Mawddwy into English, and the results are (temporarily) in en:User:Tivedshambo/Red Bandits of Mawddwy. I think I've got the gist of most of it, but I know there are some mistakes. If possivble, could you please have a look at it and suggest or make corrections before I move it to main space in the English Wikipedia. Many thanks. Tivedshambo 15:57, 5 Mai 2007 (UTC)

Końskowola - PolandGolygu

Could you please write a stub http://cy.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola ? Only 3-5 sentences enough. Please. 123owca321 13:38, 31 Mai 2007 (UTC)

Done. Rhion 17:10, 31 Mai 2007 (UTC)

diwydiant llechi CymruGolygu

Mentrais olygu testun Cymraeg dy erthygl swmpus a diddorol ar y diwydiant llechi gan gywiro'r mân frycheion arferol yn y teipio a.y.b. - ac rwyf yn siwr o fod wedi colli ambell un, o gofio fy mhrofiad gyda fy erthyglau fy hunan! Rwyn dal i fod yn dod ar draws ambell i nam blwyddyn ar ôl ysgrifennu'r erthyglau.

Nid oeddwn wedi dod ar draws y term 'negodi' o'r blaen - ai tafodieithol yw hwn? Y gair safonol am 'negotiate' yw 'cyflafereddu' - tipyn o lond ceg mae'n wir...

Do'n ni ddim yn siwr beth oedd ystyr y frawddeg 'Os oedd y graig yn yn fargen yn wael, byddai’r tâl ychwanegol yn fwy.' yn yr is-bennawd ar 'Chwarelwyr'. Lloffiwr 16:54, 11 Mehefin 2007 (UTC)

Diolch. Wedi cywiro'r gwall teipio yn 'Os oedd...'. Oes chwant arnot ti (allai dy alw di'n ti?) ychwanegu'r eglurhad ar beth oedd craig gwael ar ffurf nodyn? Lloffiwr 17:19, 11 Mehefin 2007 (UTC)

Y Fitziaid a'u criwGolygu

Dim gwahaniaeth gennyf o gwbl. Mae ffurfiau enwau'r Normaniaid yn drysu rhywun weithiau - e.e. 'fitz/Gilbert' / 'Fitz/Gilbert' etc. - felly dewis yr un mwyaf cyfarwydd imi wnes i. Edrychaf ymlaen at weld yr erthygl! Hwyl, Fôn. Anatiomaros 18:01, 11 Mehefin 2007 (UTC)

Julia GillardGolygu

S'mae Rhion,
Thanks for picking up on my little errors - I'm quite relieved that there were far fewer issues with this article than is usual for my contributions (yes, even though it is quite short).

I was actually going to ask you about the difference between using "Mae..." and "...yw...", except that you already did so for User:Alexanderr not so long ago! Your explanation made good sense, so thanks.

Anyway, hwyl, Rob Lindsey 05:57, 13 Mehefin 2007 (UTC)

It is still open I think, and I have actually been there! I recall that it's called "The Welsh Craft Shop", but the details are hazy because it was about fifteen years back, and I was only about nine years old when I went there. And to be honest, I wasn't really all that interested in my Welsh heritage at the time (through my dad's dad - most of my relatives are Maltese actually).

Anyway, while we were there my parents bought for me a frame with a poem entitled simply "Cymru", which stood near my desk for about twelve years before I ever really noticed it. Know it off by heart now. :) Yes, it's a pity you were there at the wrong time, but to be honest there was nothing there that you wouldn't be able to find back at home - everything was made in Wales!
Rob Lindsey 07:08, 13 Mehefin 2007 (UTC)

Awydd bod yn weinyddwr?Golygu

Sut mae? Rwyf am gynnig dy enw yn un i dderbyn galluoedd Gweinyddwr gan dy fod wedi cymryd rhan mewn amryw drafodaeth ar y Caffi a.y.b. Cyn cynnig rwyf eisiau gwneud yn siwr dy fod yn fodlon ysgwyddo'r baich - er nad oes raid iddo fod yn faich wrth gwrs! Lloffiwr 14:28, 30 Mehefin 2007 (UTC)

Llongyfarchiadau! You are now an administrator. Deb 16:50, 1 Gorffennaf 2007 (UTC)

Diwydiant llechi CymruGolygu

Rwyf wedi cynnig yr erthygl diwydiant llechi Cymru fel darpar erthygl dethol. Gwneud y cynnig wnes i oherwydd fy mod yn hoffi'r erthygl ac hefyd am eich bod wedi rhoi cyfeiriadau cynhwysfawr at y ffynonellau fel bod modd gwirio'r ffeithiau heb eich poeni chi amdanynt! Os mai fi fydd yr unig un fydd wrthi'n gwirio'r ffeithiau yn yr erthygl peidiwch a disgwyl i ddim ddigwydd yn gloi! Lloffiwr 10:43, 19 Awst 2007 (UTC)

Wedi ychwanegu'r wybodaeth sydd gennyf ar chwareli at y rhestr. Dim rhagor i ddod! Lloffiwr 20:15, 6 Rhagfyr 2007 (UTC)

HelpGolygu

Sorry. Can you translate this emplate to me onto Welsh please? Almazán is a town of Soria province, in Castilla y León (Spain).It has XXX inhabitants. (Thanks for your help). --Jeneme 10:04, 24 Tachwedd 2007 (UTC)

'Undebaeth' yn yr erthygl PrydeindodGolygu

Dwi'n meddwl bod y term yma'n ymwneud â 'Trade Unionism. Unoliaethwyr yw Unionists yn y cyd-destyn Prydeinig, felly dychmygaf byddai'n rhywbeth fel Unoliaethyddiaeth (ond efallai ddim cweit!). --Ben Bore 16:12, 20 Rhagfyr 2007 (UTC)

Sori am y bold, mond un gair oed fod i'w amlygu. Dwi dal heb feddwl am air gwell, ond prynnais Barn Rhagfyr/Ionawr ddoe, ac mae'r term Undebaeth yn cael ei ddefnyddio ynddo yn y cyd-destun hwn, felly gallwn gysgu'n dawel heno!--Ben Bore 21:35, 24 Rhagfyr 2007 (UTC)

Kenneth I, brenin yr AlbanGolygu

Do we want to use the anglicised forename? Is there a Welsh equivalent, or ought we maybe to use Cináed mac Ailpín, even? Deb 22:53, 27 Rhagfyr 2007 (UTC)

Delwedd:GangkharPuensum3.jpgGolygu

Hi!

This image is great, but what is the license? Gridge 14:25, 7 Ionawr 2008 (UTC).

Hi. It's my own photograph and anybody is welcome to use it for anything - if you have a use for it, I'll put it on Commons with a suitable license. Rhion 16:51, 7 Ionawr 2008 (UTC)
Please do, and give me a link. Gridge 01:06, 8 Ionawr 2008 (UTC).
Done - Image:GangkharPuensum3.jpg Rhion 06:57, 8 Ionawr 2008 (UTC)
Thanks, man (I'm from the he.wiki, and my name is Aviad). Gridge 17:20, 8 Ionawr 2008 (UTC).

194.82.229.252Golygu

Blocio'r IP yma yn rhy llym o lawer yn fy marn i. Roedd wedi ychwanegu llawer o wybodaeth defnyddiol i Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Dwi'n credu y gallen ni faddeu'r joc Dolly Parton yn hynny o beth! (Joc ydoedd yn fy marn i, nid fandaliaeth) Dylid annog i'r person yma creu cyfri, yn hytrach na'i flocio rhag wneud hynny. Efallai y gwnaent gyfranu eto. Diolch, --Llygad Ebrill 13:15, 9 Ionawr 2008 (UTC)

O'r gorau, rwyf wedi ei ddadflocio. Yn bersonol alla i ddim gweld fod pethau fel "Ffyc ddus" yn unrhyw beth heblaw fandaliaeth, ond dyna ni. Rhion 13:41, 9 Ionawr 2008 (UTC)
Dwi'n credu mae fandaliaeth ydi o. Does yna ddim byd ffeithiol wedi ei ychwanegu at dudalen Ysgol Eifioneydd, dim ond lol. Dyma ei gyfraniadau/chyfraniadau hyd yma:
Gwyneth Glyn - "Dwi'm yn nabod hi de, dwi 'rioed 'di clwad miwsic hi, ond gynni ff*c o drwyn mawr."
Ysgol Eifionydd"Yn 2007 pleidleisiodd cyn-ddisgyblion am John Alan Roberts fel yr athro gorau mewn hanes." "Mae Mark Davies, a oedd yn ddisgybl disglar yn yr ysgol rhwng 2001 a 2006 bellach yn actor a gwleidydd." "Mae aelodau'r grwp hynod lwyddianus, Di Pravinho [efallai mai dyma'r unig beth sydd yn wir! --Ben Bore 14:59, 9 Ionawr 2008 (UTC)] yn dod o'r ysgol, er eu bod yn gwadu eu bod wedi bod yno, oherwydd ni fuasai hynny'n gwneud dim lles i'w street cred."

GwyliauGolygu

Rwyf ar wyliau yn y Gambia am y pythefnos nesaf, felly peidiwch a disgwyl ateb cyflym i ddim bys. Rhion 15:02, 13 Ionawr 2008 (UTC)

dymuniadau gorau ar ddydd gŵyl Dewi

Rhestr o Gymunedau CymruGolygu

Hi Rhion, Take care with this list. It was originally a list of statutory 'communities', as defined by various local government acts, when I worked on it. It now appears to have incorporated the wider definition of 'a community' and this could go through the roof! I have a spreadsheet containing a list of all those places in Wales which could be defined as a 'community' in the wider concept. It has nearly 3500 entries!!! -- Maelor  12:56, 4 Mawrth 2008 (UTC)

HatikvaGolygu

If you get some time could you check my translation of Hatikva please? -- Maelor  17:33, 8 Mawrth 2008 (UTC)

Diolch! -- Maelor  16:19, 9 Mawrth 2008 (UTC)

Forgive the EnglishGolygu

Forgive me for using English. I just wanted to say what a great job you're doing, and I hope you stay here a long long time. I don't blame you for leaving the English wikipedia, it's full of arrogant bulles and time-wasters. This is a much more peaceful and pleasant place - I only wish I could make better contributions myself. Deb 11:06, 9 Mawrth 2008 (UTC)

BrawdGolygu

Ydy Brawd yn iawn??? -- Maelor  13:02, 10 Mawrth 2008 (UTC)

Rwyf wedi dileu'r dudalen. Diolch am dynnu sylw ati. (We could do with a proper article, but I can't think how to turn this one into a stub that would be of any use at the moment) Rhion 13:12, 10 Mawrth 2008 (UTC)

CyfrinairGolygu

"banana" yw fy nghyfrinair

Just a questionGolygu

I'm sorry I don't speak Welsh but I'm Argentinian and the truth is that I don't even speak English very well. We're having a problem at Spanish Wikipedia with the etymology of the word "Dorset". The article says that it comes from two Welsh words: Dwrn, which means "fist", and gwarae, that means "play". We have no references for that information and naturally there're no many Welsh speakers at Spanish Wikipedia, that's why I ask you if "fist" and "play" are actually the real meanings of the words Dwrn and gwarae. As I don't have an account in Welsh Wikipedia, I'd be really pleased if you answered my question here below. Thank you very much. Please, write in English! :) --201.252.199.248 01:48, 12 Ebrill 2008 (UTC)

O escribe en español si crees que puedes hacerlo :) --201.252.199.248 01:49, 12 Ebrill 2008 (UTC)
Dwrn y gwarae juntos significan "masturbación" en Galés! Creo que es un engaňo :). Rhion 05:47, 12 Ebrill 2008 (UTC)

Defnyddiwr 193.39.172.1Golygu

Oes rhywun am wahardd y cyferiad IP 193.39.172.1 neu rhoi rhybudd o leaif? Tydi o/hi'n gwneud dim ond fandaleiddio, ac mae'n dod yn ôl yn rheolaidd. Mae'r un IP wedi ei wahardd o'r Wikipedia (sawl tro) ac mae'n berchen i Gyngor Gwynedd (gall fod mewn swyddfa neu yfrgell cyhoeddws mae'n debyg). Nid mod eisiau 'owtio' neb, ond sylwais ar un o'i gyfraniadau cynnar ble mae'n cyfeirio at amcanion band penodol fel:

dyfodol: gorffan yr album a cal ein seinio fynui [sic]

hmmmmm.... --Ben Bore 15:32, 22 Ebrill 2008 (UTC)

sori, newydd sylwi dy fod wedi'n barod.--Ben Bore 15:41, 22 Ebrill 2008 (UTC)

MimosaGolygu

I hope to be adding a lot more to the Mimosa article during the week! Most of the 'places of birth' are incorrect. Prior to the voyage the emigrants assembled at various points to prepare for the journey, including Aberdâr, Penbedw, Rhosllannerchrugog and Aberpennar and many sources give these, incorrectly, as the places of birth of the passengers. I removed the ages column as these as also unreliable, as a spellings of names: Edwin/Edwyn, Maurice/Morris, Awstin/Austin, Huws/Hughes etc.. Where this occurs I have used the version on the 1841/1851/1861 censuses or birth registrations. Many of these original records of the colony were lost in the great flood in the Chubut Valley in 1899 and have been 'reconstucted' (e.g. Berwyn's List) -- Maelor  20:03, 29 Ebrill 2008 (UTC)

Electoral ConstituenciesGolygu

Please note my comments on Sgwrs Defnyddiwr:Paul-L -- Maelor  18:37, 5 Mai 2008 (UTC)

diffyg sbaeneg ar Wicipedia:CymraegGolygu

Helo... yn ôl y blychau ar eich tudalen defnyddiwr, mae'n ymddangos mai'r defynddiwr aml sydd yn siarad mwyaf o Sbaeneg ydych chi. Allech chi gweld Sgwrs wicipedia:Cymraeg os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Alan012 18:44, 30 Mehefin 2008 (UTC)

tacluso erthyglGolygu

Allech chi dacluso fy erthygl newydd am Ng os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Alan012 06:55, 13 Gorffennaf 2008 (UTC)

Diolch (yn hwyr). Alan012 22:14, 14 Gorffennaf 2008 (UTC)

biwrocratGolygu

Jest i dynnu'ch sylw chi at neges Deb yn y caffi. Hwyl, Alan012 20:54, 17 Gorffennaf 2008 (UTC)

GweinyddwyrGolygu

Sut mae, Rhion? Dwn i ddim a welaist ti'r nodyn yn y Caffi, ond dwi wedi enwebu Ben Bore a Tigershrike i fod yn weinyddwyr. Hoffet ti gefnogi'r enwebiad? Cofion gorau, Anatiomaros 16:18, 27 Gorffennaf 2008 (UTC)

Diolch am dy gefnogaeth. Hoffet ti "bromotio" Ben Bore (bydd rhaid cael cydsyniad Tigershrike yn gyntaf yn ei achos o)? Mae'r dudalen yma (neu trwy Tudalennau Arbennig). Anatiomaros 21:06, 27 Gorffennaf 2008 (UTC)

Bot username renameGolygu

Hi, I'd like my bot Defnyddiwr:Cyfrifiadur to be renamed to User:タチコマ robot. This rename request is per my wikimedia wide bot username rename. I have decided to have a single username to more efficiently use SUL. Thanks.

  • If this is not the right place to make this request, please move it to the right place.

-- Cat chi? 15:58, 13 Awst 2008 (UTC)


Photo permission requestGolygu

Hello, sorry I can't speak Welsh - I love your photo of Marchlyn Mawr. I am just finishing a free (creative commons) book on Sustainable Energy - "sustainable energy - without the hot air". I was hoping you might give me permission to include the photo in my book? I'm djcm1@cam.ac.uk. Thanks very much, David MacKay

David, you may not get an immediate reply as Rhion is on holiday for a couple of weeks. Anything uploaded to Wikipedia is automatically available to you under the GFDL, although GFDL is not ideal for hard-copy because you have to include the full text of the licence in the publication. If you want permission to use under a Creative Commons licence, then wait a little bit for Rhion to return. Alan 11:01, 29 Hydref 2008 (UTC)
Thanks for this information! I'll wait to hear from Rhion. 81.102.159.42 22:11, 29 Hydref 2008 (UTC) djcmackay

Llun cofeb Hywel ab Owain GwyneddGolygu

Sut mae, Rhion? Mae 'na neges i mi ar y wici Saesneg gan Drachenfyre yn gofyn caniatad i ddefnyddio'r llun Delwedd:HywelabOwain.JPG mewn erthygl am y bardd-dywysog ac hefyd mewn erthgl am deyrnas Gwynedd (un o gyfres - 'da ni ar ei hôl hi fan 'na!). Eisiau imi gyfieithu'r wybodaeth hawlfraint oedd Drachenfyre, ond does 'na ddim byd ar dudalen y ffeil. Tybed a fedri di roi'r wybodaeth angenreidiol iddo (neu i mi), os wyt ti'n fodlon rhyddhau'r hawlfraint? Cofion gorau, Anatiomaros 23:34, 27 Tachwedd 2008 (UTC)

ON Dydi o ddim yn deall llawer o Gymraeg. Anatiomaros 23:35, 27 Tachwedd 2008 (UTC)

Wicipedia DUGolygu

Wikimedians in the United Kingdom are working to set up a chapter of the Wikimedia Foundation, which will aid and encourage people to collect, develop and effectively disseminate knowledge. A board of five members has been elected, and a company has now been set up. Membership applications are now invited, and will be processed as soon as we have a bank account. The organisation needs the support and involvement of people like you.

So far, most participants have been based on English-language projects, but we want to ensure that we work with and for Wikimedians in all languages. As Wicipedia yn Gymraeg is an important language native to the UK, we are making contact with you.

We need to know what a new UK chapter can do to assist your project, and how we can best work together to make that happen. We are also looking for people who can translate short pieces of text, such as the first paragraph of this message, to help publicise the activities of the chapter.

Please do comment, make suggestions, and feel free to ask us any questions, whether here, on MetaWiki, or on the wikimedia-uk mailing list. AndrewRT 23:06, 1 Rhagfyr 2008 (UTC)

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r WicipediaGolygu

Sut mae, Rhion? Ga'i dynnu dy sylw at y nodyn yn y Caffi am ymateb Bwrdd yr Iaith i gais am gymorth? Hoffwn fedru anfon ein hymateb i'r cynnig i fod ar eu desg erbyn bore dydd Llun. Hwyl, Anatiomaros 18:10, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)

ThalíaGolygu

Hello,

Could you please amend this article according to the English Wikipedia? At least you could add some information on her, Discography and Filmography, she is one of my favourite singers and I see that there is almost nothing about her in your language. Thank you in advance. :) --El Mexicano 19:56, 17 Ionawr 2009 (UTC)

Methu gweld y GaleriGolygu

Henffych gyfaill hoff! Rhyfedd nad yw <galeri> ayb ddim yn gweithio yn tydy? Mi driais innau; rwy'n siwr iddo arfer gweithio'n iawn, beth amser yn ôl. Henaint efallai! Hwyl. Wastad yn mwynhau dy gyfraniadau. Llywelyn2000 12:26, 24 Ionawr 2009 (UTC)

Priflythrennau ar deitlau brenhinoeddGolygu

Sylwais dy fod wedi newid priflythyren yn lythyren fach ar un o deitlau'r brenhinoedd. Yn anffodus, cytunwyd ar arddull priflythyren ar gyfer y teitlau hyn - gweler Wicipedia:Arddull#Teitlau_erthyglau_ar_deyrnoedd_ac_aelodau_teuluoedd_brenhinol, ond erbyn bod yr arddull cymeradwy wedi ei gymeradwyo, roedd nifer o'r teitlau wedi eu creu gyda llythyren fach, a does neb wedi cael cyfle i gysoni'r rhain hyd yn hyn! Lloffiwr 21:08, 7 Chwefror 2009 (UTC)

Help required on en-wiki.Golygu

(Please excuse the Saesneg!)

I'm trying to nominate a Welsh article for the front page of en-wiki for 1 March, St. David's Day. The article I chose was Llewelyn the Great, which I believe you were involved in bringing up to FA standard. Unfortunately, this article has just been nominated for Featured Article Review (see comments here). I know it's a lot to ask, but would you be prepared to come out of "retirement" and assist with improving the article? Don't feel obliged to - I quite understand your reasons for leaving, but any help you could give would be appreciated. Many thanks. – Tivedshambo (talk) 23:06, 15 Chwefror 2009 (UTC)

Sorry not to have responded on this yet. I'm still thinking about it; it would be a pity for the article to be delisted, but I can't muster much enthusiasm. Rhion 06:42, 18 Chwefror 2009 (UTC)

Categori:Ardal Gadwraeth ArbennigGolygu

Chydig wythnosau yn ol mi wnes i greu cat newydd: 'Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig'. Mi ddefnyddiais i 'Safle' yn hytrach nag ardal am ryw reswm - gan fod Cyng Cefn Gwlad yn ei ddefnyddio dwi'n meddwl. Be newn ni efo Ardal neu Safle Gadwraeth Arbennig? Does dim brys, ond mi fasa'n braf cael rhestr daclus ohonynt yn bydde? Does dim barn bendant gen i ar hyn. Llywelyn2000 13:06, 23 Mawrth 2009 (UTC)

Sori i dorri ar draws, ond byddwn i'n dweud mai 'Safle' sy'n gywir yn yr achos yma, sef Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), ac 'Ardal' ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB). Efallai gall y ddau erthygl yma fod yn sail i ddau is-gategori gwahanol o fewn categori o'r enw 'Safleoedd Cadwraeth yn y DU' neu 'Ardaloedd Cadwraeth yn y DU'?
Newydd ddod ar draws Ardal Arbennig Cadwraeth (Special Area of Conservation) - oni ddylai fod yn 'Ardal Gadwraeth Arbennig'?--Ben Bore 14:33, 23 Mawrth 2009 (UTC)
Ydy mae 'Ardal Gadwraeth Arbennig' yn nes at deithi'r iaith. Mi wna i newid hwnnw rwan a chreu'r categorian nes ymlaen heno oni bai bod rhywun arall yn dymuno eu gwneud.... Llywelyn2000 15:49, 23 Mawrth 2009 (UTC)
Fe fyddai'n beth da iawn cael categoriau i'r rhain i gyd. Wyddwn i ddim fod gennym ni erthygl ar 'Ardal Gadwraeth Arbennig'. Lwc i mi beidio creu un!Rhion 17:39, 23 Mawrth 2009 (UTC)

Plas Newydd, Llangollen ynteu: Plas Newydd (Llangollen)Golygu

Bore da. Pa fformat wyt ti'n ei awgrymu? Collnod neu cromfachau? Tydy o ddim gwahaniaeth gen i, cyn belled fod yma gysondeb. Diolch. Llywelyn2000 06:58, 27 Mawrth 2009 (UTC)

Mmmm - dydw innau ddim yn siwr. Rwy'n meddwl fod gennym ni enghreifftiau o'r ddau. Beth am ei godi yn Y Caffi a cheisio cytuno ar un. Rhion 07:04, 27 Mawrth 2009 (UTC)
Yn bersonol, bydden i'n mynd am yr ail fersiwn h.y. y cromfachau... dim am unrhyw reswm yn benodol, heblaw ei fod yn edrych yn well i fi! Dyma hefyd fydden i'n disgwyl ei weld ar dudalen wahaniaethu felly falle ei fod yn fwy addas i ddefnyddio'r cromfachau... Rhodri77 07:11, 27 Mawrth 2009 (UTC)
O beth deallais i, gyda enw lle, y drefn yw enw'r lle - collonod - enw'r sir/talaith(nid tref fel rheol oni bai bod dau o'r un enw yn yr un sir/talaith). Gyda gwrthrych, yn arbennig ble mae angen gwahaniaeathu, y drefn fyddai yr enw, a'r disgrifiad mewn cromfachau.

Felly, i grynhoi:

  • Plas Newydd (Môn)Mae hyn yn golygu fod angen cywiro gannoedd o erthyglau sy'n defnyddio cromfachau; neu dderbyn y ddau.

Ond gwrthrychau:

Dwi'n gweld gwrthrychau'n gwahaniaethu heb atalnod yn y rhan fwyaf o erthyglau: gweler Seren (gwahaniaethu) er enghraifft ee Seren gynffon, Seren y bora. Yr un drefn gyda 'r Categoriau? Llywelyn2000 11:00, 27 Mawrth 2009 (UTC)

JPR WilliamsGolygu

Hello Rhion, I am a rugby fan (and former rugby player, too) from Italy. I saw this file on cy.wiki and - since I don't understand your language - wanted to know what's its licence and whether it can be either moved to Commons or reused on it.wiki; thanks in advance for your answer :) Blackcat 17:29, 1 Ebrill 2009 (UTC)

Hi Blackcat, I copied it from the English wiki originally. At that time is was described on en as being a "fair use" image, but I see that they have since deleted it from en. Possibly we'll have to think about doing the same. Rhion 20:53, 1 Ebrill 2009 (UTC)

GwyliauGolygu

Rhag ofn i rywun feddwl fy mod wedi diflannu, ar ôl y bore yma mi fyddaf i ffwrdd ym Malawi tan ar ôl y Pasg. Dim cysylltiad a Madonna cyn i rywun ofyn! Rhion 06:33, 5 Ebrill 2009 (UTC)

Dos a dy gamera!... a mwynha! Llywelyn2000 06:37, 5 Ebrill 2009 (UTC)
Cymrea digon o luniau a gallwn rhoi mewn i erthyglau! :) Rhys Thomas 09:41, 5 Ebrill 2009 (UTC)

Dy farn os g yn ddaGolygu

Cymer gip ar Sgwrs:Oswy os g yn dda. Beth yw dy farn? Llywelyn2000 06:14, 15 Mehefin 2009 (UTC)

PencaerGolygu

Diolch am gymryd cip ar Pencaer, ond ydy e'n gymuned? Cymuned ydy cymdeithas o bobl. Oes trigolion hefyd yn byw ger penrhyn Pencaer... neu ai dim ond gwylanod! Diolch i ti. Llywelyn2000 08:31, 30 Gorffennaf 2009 (UTC)

Mae yna sawl ystyr i "cymuned"; yr ystyr yma yw yr uned o lywodraeth leol. Does dim rhaid cael trigolion - rwy'n meddwl fod dwy gymuned yng Nghymru heb boblogaeth barhaol - ond mae yna rai yng nghymuned Pencaer, sy'n cynnwys ardal ehangang na'r penrhyn sy'n rhoi ei enw issi. Roedd "cymuned" yn ddewis anffodus fel enw i'r uned lywodraeth leol a dweud y gwir, mae wastad yn creu dryswch Rhion 12:24, 30 Gorffennaf 2009 (UTC)
Wrth gwrs, diddorol iawn Rhion. Diolch. Llywelyn2000 13:31, 30 Gorffennaf 2009 (UTC)

PassauGolygu

Mae gyda fi ffrind o Passau sydd wedi dysgu Cymraeg a dw i wedi bod yn ei phlagio am sbel i greu cyfieithiad o'r erthygl Saesneg neu Almaeneg "er mwy ymarfer ei Chymraeg". Bydd rhaid i fi ddod o hyd i brosiect aralll iddi hi rwan!--Ben Bore 08:42, 31 Gorffennaf 2009 (UTC)

Sain TathanGolygu

Wnei di gymryd cip ar Sgwrs:Sain Tathan os gweli di'n dda. Llywelyn2000 16:27, 1 Awst 2009 (UTC)

Llyfr LlandafGolygu

Wnei di gymryd cip ar Llyfr Llandaf.

...bwriedir ei rwymo yn 2007.

Ddigwyddodd hyn? Diolch. Llywelyn2000 16:32, 1 Awst 2009 (UTC)

Mae'n dal i ddweud "Bwriedir ail-rwymo Llyfr Llandaf yn 2007" ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol! Rhion 16:51, 1 Awst 2009 (UTC)
Mi gawn nhw fod yn acronistig / ar ei hol hi. Ond ein lle ni ydy bod ein gwybodaeth mor gywir ac mor gyfoes a phosib. Mi wna i eu hebostio, os caf eiliad. Llywelyn2000 17:01, 1 Awst 2009 (UTC)

Tudalen defnyddiwrGolygu

Defnyddiol iawn! Deb 14:40, 15 Awst 2009 (UTC)

Gwych, buost hynod o brysur; a diolch am y bwcedaid o ddwr oer! Llywelyn2000 18:33, 16 Awst 2009 (UTC)
Mae chydig bach o waith i'w wneud yn twtio ar hwn, ond mae'n werth ei wneud. Fel y dywedodd Anatiomaros sawl tro, mae'r dair golofn yn cynnwys enwau abswrd! Fydde'n beth da cynnwys colofn arall o enwau'r gwledydd yn yr iaith frodorol? Llywelyn2000 18:27, 23 Awst 2009 (UTC)

Translation of a short storyGolygu

Hi my friend!

I would like to request something from you. Yes, translation. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Cymraeg. I made this page, the English translation is somewhere there. You can put the Cymraeg translation there (there is already a Scottish Gaelic verison, too). Thank you again! Sorry for my disturb... -hu:User:Eino81

Translation requestGolygu

Hi ! Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Welsh language? Please. If you think that article is too long, here is a short version: "Lu Xun was a Chinese short story writer, editor, translator, critic, essayist and poet. He was most famous for the novella The True Story of Ah Q." Thanks a lot and best regards:)--Amaqqut 07:31, 5 Tachwedd 2009 (UTC)

SorryGolygu

Dwi newydd gweld beth ysgrifennoch chi yn y caffi.

Dwi'n sori.

Peidiwch â fynd plîs, un o brif gyfranwyr y wefan ydych chi.

Af i i ffwrdd fy hun. Dewch yn ôl os gwelwch yn dda!

Y wiwer wen 12:28, 12 Rhagfyr 2009 (UTC)

Neges bwysig i bob gweinyddwrGolygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:56, 3 Ionawr 2010 (UTC)

felen / felynGolygu

Diolch yn fawr i chi am bwyntio allan bod camgymeriad yn enw fy nghyfrif. Rydych chi'n iawn - dylai bod "Y ddraig felen", wrth gwrs. Gwna i stopio defnyddio'r cyfrif hwn yn uniongyrchol. Rhaid i mi benderfynu os wna i gofrestru cyfrif newydd neu adael yn gyfan gwbl. Y ddraig felyn 11:45, 2 Mawrth 2010 (UTC)

translationGolygu

What does that comment that you deleted [2] mean? I can't make any sense of it. Something like: turn, pigs, length of time for pigs? (Couldn't have been aimed at me as it was too early for that, but I'm curious.) Thanks. Dysgwr 23:38, 4 Mawrth 2010 (UTC)

your name comes upGolygu

What's this all about? Dysgwr 11:38, 6 Mawrth 2010 (UTC)

Return to the user page of "Porius/archif/1".