Shona

iaith Bantu yn Simbabwe a Mosambic. Iaith forodorl fwyaf Zimbabwe

Shona,[2] neu chiShona, hefyd, yn llai cyffredin, Siona mewn orgraff Gymraeg, yw iaith frodorol y Shona, pobl Affricanaidd. Mae'n un o ieithoedd Niger-Congoleg cangen ieithoedd Bantu yn y de ac mae gan 11 miliwn o bobl hi fel eu mamiaith, wedi'i dosbarthu yn y bôn rhwng Zimbabwe a Mozambique, gwledydd lle caiff ei haddysgu mewn ysgolion (nid bob amser fel y brif iaith ).

Shona
Enghraifft o'r canlynoliaith, iaith fyw Edit this on Wikidata
MathShona languages Edit this on Wikidata
Enw brodorolChiShona Edit this on Wikidata
Nifer y siaradwyr 
 • 8,300,000 (2007),
 •  
 • 9,023,000[1]
 • cod ISO 639-1sn Edit this on Wikidata
  cod ISO 639-2sna Edit this on Wikidata
  cod ISO 639-3sna Edit this on Wikidata
  System ysgrifennuyr wyddor Ladin Edit this on Wikidata
  Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
  Eicon ISO 639 ar gyfer yr iaith Shona - sn

  Defnyddir y term hefyd i adnabod pobl sy'n siarad un o dafodieithoedd Shona: Zezuru, Karanga, Manyika a Korekore, weithiau hefyd Ndau. Mae rhai ymchwilwyr yn cynnwys Kalanga, ond mae eraill yn honni ei bod yn iaith ar wahân. Mae Geiriadur Sylfaenol Saesneg-Shona Desmond Dale a Shona English yn cynnwys geirfa arbennig ar gyfer y tafodieithoedd Karanga, Korekore, Manyika a Zezuru, ond nid ar gyfer Ndau na Kalanga.

  Siaradwyr

  golygu
   
  Dyn,Ignatio Chiyaka yn dysgu iaith Shona i wirfoddolwyr Corfflu Heddwch yr Unol Daleithiau yn Zhombe, Zimbabwe (1997)

  Shona yw' un o'r ieithoedd Bantw sydd â fwyaf o siaradwyr brodorol. Yn ôl Ethnologue,[3] siaredir Shona, ynghyd â thafodieithoedd Karanga, Zezuru, a Korekore gan 10.8 miliwn o bobl. Siaredir yr amrywiadau Shona Manyika a Ndau,[4][5][6] relacionats separadament per Ethnologue,[7] ar wahân gan Ethnologue, gan 1,025,000[8] a 2,380,000[9] o bobl yn y drefn honno. Byddai nifer olaf y siaradwyr Shona tua 14.2 miliwn o bobl. Zwlw yw'r ail iaith Bantw a siaredir fwyaf gyda 10.3 miliwn o siaradwyr yn ôl Ethnologue.[10]

  Cyfarwyddiad

  golygu

  Iaith ysgrifenedig safonol yw Xona gydag orgraff a gramadeg wedi'u cyfundrefnu yn ystod yr 20g a'u gosod yn y 1950au. Cyhoeddwyd nofel gyntaf Shona, Feso gan Solomon Mutswairo, ym 1957. Dysgir Shona mewn ysgolion ond nid dyma'r cyfrwng addysgu cyffredinol. Mae ganddi lenyddiaeth ac mae ganddi eiriaduron uniaith a dwyieithog (Shona - Saesneg yn bennaf). Mae Xona modern yn seiliedig ar y dafodiaith a siaredir gan y Karanga o Dalaith Masvingo, yr ardal o amgylch Zimbabwe Fawr, a'r Zezuru o ganolbarth a gogledd Zimbabwe. Fodd bynnag, mae pob tafodiaith ranbarthol yn cael ei hystyried yn swyddogol yr un mor bwysig ac yn cael ei haddysgu mewn ysgolion lleol.

  Tafodieithoedd Cysylltiedig

  golygu

  Mae Shona yn aelod o deulu mawr ieithoedd Bantw. Yn nosbarthiad parthol Malcolm Guthrie, mae parth S10 yn dynodi continwwm tafodieithol o amrywiaethau perthynol agos, sy'n cynnwys Shona, Manyika, Nambya ac Ndau, a siaredir yn Zimbabwe a chanol Mozambique; Tawara a Tewe, y rhai sydd yn Mozambique; ac Ikalanga o Botswana a gorllewin Zimbabwe.

  Gwreiddiau

  golygu
   
  N'anga neu iachawr Shona traddodiadol (Zimbabwe)

  Mae’n debyg bod siaradwyr Shona wedi symud i Zimbabwe heddiw o Mapungubwe a’r cymunedau K2 yn Limpopo, De Affrica, cyn y mewnlifiad o Ewropeaid, ymfudwyr Prydeinig yn bennaf. Camsyniad yw bod siaradwyr tafodiaith Karanga wedi'u hamsugno i ddiwylliant ac iaith Ndebele cyn dod yn Kalanga. Mae'r gwall hwn yn ganlyniad uniongyrchol i begynnu gwleidyddol yn fframwaith cwricwlwm cenedlaethol Zimbabwe. Siaredir yr iaith Kalanga yn eang yn Botswana, lle nad oedd yr Ndebele erioed yn bresennol. Credir mai Kalanga oedd yr iaith a ddefnyddiwyd gan y Mapungubweans.[11] Os yw hyn yn gywir mae'n dilyn bod tafodiaith Karanga y Shona yn deillio o Kalanga. Mae Karanga yn agosach at Kalanga na gweddill y tafodieithoedd a grybwyllir. Mae karanga a kalanga yn agosach at Venda na thafodieithoedd Shona eraill.

  Tafodieithoedd

  golygu

  Defnyddir Shona i gyfeirio at iaith safonol sy'n seiliedig ar dafodieithoedd canolog rhanbarth Shona. Mae'r ieithoedd Xona yn ffurfio continwwm tafodieithol o Anialwch y Kalahari yn y gorllewin i Gefnfor India yn y dwyrain ac Afon Limpopo yn y de ac Afon Zambezi yn y gogledd. Er bod yr ieithoedd yn gysylltiedig, mae esblygiad a gwahaniad dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf wedi golygu nad yw cyd-ddealltwriaeth bob amser yn bosibl heb gyfnod o feithrin. Felly, mae siaradwyr Shona Ganolog yn cael anhawster deall siaradwyr Kalanga er y gall y geiriadur gael ei rannu mewn mwy nag 80% â rhai o dafodieithoedd gorllewinol Karanga. Yn yr un modd mae tafodieithoedd y dwyrain (Shanga) a siaredir yng Nghefnfor India hefyd yn wahanol iawn. Mae llawer o wahaniaethau tafodieithol yn Shona, ond cydnabyddir tafodiaith safonol. Yn ôl gwybodaeth Ethnologue (sy'n eithrio S16 Kalanga):

  • Hwesa
  • S14 Karanga (Chikaranga). Wedi'i siarad yn ne Zimbabwe, ger Masvingo .

  Is-dafodieithoedd: Duma, Jena, Mhari (Mari), Ngova, Venda (nid Venda ), Nyubi (a siaredir yn Matabeleland ar ddechrau'r cyfnod trefedigaethol ac sydd bellach yn gyn-Gingit), Govera.

  • S12 Zezuru (Chizezuru, Bazezuru, Bazuzuru, Mazizuru, Vazezuru, Wazezuru). Wedi'i siarad yn Mashonaland a chanol Zimbabwe, ger Harare. iaith safonol

  Is-dafodieithoedd: Shawasha, Gova, Mbire, Tsunga, Kachikwakwa, Harava, Nohwe, Njanja, Nobvu, Kwazvimba (Zimba).

  • S11 Korekore (ardal ogleddol, Goba, Gova, Shangwe). Wedi'i siarad yng ngogledd Zimbabwe, ger Mvurwi.

  Is-dafodieithoedd: Budya, Gova, Tande, Tavara, Nyongwe, Pfunde, Shan Gwe. Ieithoedd sy'n rhannol ddealladwy â Shona, y mae ei siaradwyr yn cael eu hystyried yn Shona yn ethnig, yw S15 Ndau , a siaredir ym Mozambique a Zimbabwe , ac S13 Manyika , a siaredir yn nwyrain Zimbabwe ger Mutare. ‘Deunydd llythrennedd wedi ei gyflwyno mewn ysgolion cynradd.

  Mae Maho (2009) yn cydnabod Korekore, Zezuru, Manyika, Karanga, a Ndau fel ieithoedd gwahanol yn y grŵp Shona, tra bod Kalanga yn fwy dargyfeiriol.

  Ffonoleg a'r Wyddor

  golygu
   
  Shona - yr wyddor ac ynganiad
   
  Fersiwn Shona o Lyfr y Mormoniaid

  Mae gan Shona bum llafariad (a, e, i, o, u) sy'n cael eu ynganu yn yr un modd ag yn Sbaeneg, synau chwibanog a chystuddiau niferus, sy'n nodweddiadol o seineg y rhanbarth. Safonwyd ei ramadeg yn yr 1950au ac mae'n sefyll allan am y defnydd o rhagddodiaid enwol (gwneir ffurfdro yn fwy gyda rhagddodiaid nag ôl-ddodiaid) ac am yr amrywiaeth o foddau geiriol, sy'n caniatáu mynegi gwahanol arlliwiau o agwedd y siaradwr tuag at weithred y berf. Mae wedi'i ysgrifennu yn yr wyddor Ladin. Mae pob sillaf Xona yn gorffen mewn llafariad ac mae'r cytseiniaid yn perthyn i'r sillaf ganlynol, e.e. magung ("bore") yn gwahanu ma.ngwa.na.ni; "Zimbabwe" yw zi.mba.bwe. Mae pob llafariad yn cael ei ynganu ar wahan ; er enghraifft, "Uno enda kupi?" (ble wyt ti'n mynd?) yn ynganu [u.no.e.nda.ku.pi][u.no.e.nda.ku.pi] . Mae'r trigraff mbw yn cael ei ynganu /mbəɡ/ /mbəɡ/.

  Yr Wyddor

  golygu
   
  Map o'r ieithoedd Bantw, gweler lleoliad yr iaith Shona
  Llythyren IPA
  a /a/
  b /b/
  bh /b̤/
  ch /tʃ/
  d /d/
  dh /d̤/
  dy /dʲɡ/
  dzv /dβz/
  e /e/
  f /f/
  g /ɡ/
  h /h/
  i /i/
  j /dʒ/
  k /k/
  l /l/
  m /m/
  mh /m̤/
  n /n/
  ng /ŋ/
  o /o/
  p /p/
  r /rw/
  s /s/
  sv /ɸs/
  sw /skw/
  t /t/
  tsv /tɸs/
  ty /tʲk/
  u /u/
  v /β/
  vh /v/
  w /w/
  y /j/
  z /z/
  zv /βz/

  Shona heddiw a statws

  golygu

  Mae Shona yn iaith swyddogol yn Zimambwe a dyma prif iaith forodol y wlad a siadedir gan oddeutu 80% o'r boblogaeth.

  Diwylliant boblogaidd

  golygu
   
  Tendai (Netombo) Kazuru a wnaeth llawer i boblogeiddio cerddoriaeth mbira y Shona

  Wedi annibyniaeth Simbabwe yn 1980 daeth Shona ac Ndebele a'r Saesneg yn un o dair iaith swyddogol y wlad. Ond yn 2013 newidiwyd y cyfansoddiad i gynnwys 16 iaith swyddogol, [12] gan gynnwys ieithoedd fel Xhosa, Setswana, a Chewa (Chichewa), er bydd rhai'n dadlau bod Nambya a Ndau yn Continiwm dafodieithol o Shona.[12]

  Mae Shona yn chwarae rhan ganolog yn niwylliant boblogaidd Simbabwe. Ceir cerddoriaeth Chimurenga yn genre cerddoriaeth boblogaidd o Zimbabwe a fathwyd ac a boblogeiddiwyd gan Thomas Mapfumo. Gair iaith Shona am "ryddhad" yw Chimurenga, a ddaeth i ddefnydd cyffredin yn ystod y 'Bush War' yn erbyn llywodraeth gwyn Rhodesia. Datblygodd Mapfumo arddull o gerddoriaeth yn seiliedig ar gerddoriaeth draddodiadol Shona mbira, ond wedi'i chwarae ag offeryniaeth drydan fodern, gyda geiriau wedi'u nodweddu gan sylwebaeth gymdeithasol a gwleidyddol.

  Addysg cyfrwng Shona

  golygu

  Roedd Robert Mugabe, Prif Weinidog neu Arlywydd Zimbabwe annibynnol hyd 2017 yn Shona, er wna wnaeth fawr ddim i hybu'r iaith hyd yr 21g (na'r un iaith arall heblaw Saesneg).

  Cafwyd trafodaethau ar gyflwyno Shona fel iaith cyfrwng mewn addysg cynradd, uwchradd a phrifysgol, wedi annibyniaeth.[13]

   
  Wikipedia yn Shona

  Yn 2006 dyfarfnwyr polisi iaith Zimbabwe y gellir defnyddio Shona fel cyfrwng addysgu mewn ysgolion cynradd hyd at radd 7, datblygiad a ddaeth 26 mlynedd ar ôl i Zimbabwe ennill ei hannibyniaeth. Canfu’r astudiaeth nad yw’r defnydd o Shona wrth addysgu a dysgu disgyblion ysgol gynradd wedi’i dderbyn yn eang. Cafwyd sawl rheswm pam fod rhai athrawon a disgyblion yn defnyddio Shona yn ystod addysgu a dysgu a pham yr oedd yn ymddangos bod mwyafrif yn ffafrio Saesneg. Un ymhlith eraill yw nad yw iaith y gwerslyfr a'r arholiad wedi newid o'r Saesneg. Daw’r astudiaeth i’r casgliad, felly, er bod y defnydd o Shona, iaith frodorol, fel cyfrwng addysgu wedi dod yn ddatblygiad ieithyddol cadarnhaol yn y wlad, mae heriau o hyd yn y cyfnod gweithredu sydd angen sylw ar unwaith. Mae’r astudiaeth felly yn argymell adolygu polisi iaith y wlad fel nad yw’n wynebu gwrthod meinwe a dylid gwneud hyn mewn ymgynghoriad eang ag athrawon.[14]

  Shona ar y cyfryngau

  golygu

  Mabwysiadwyd Shona fel iaith rhyngwyneb Facebook yn 2017 gan ddod yr iaith frodorol gyntaf (gydag Afrikaans) i fod mewn iaith o gyfandir Affrica. Ymunwyd hi rhai blynyddoedd wedyn gan Swahili, Hausa, Ffwlareg, a Somalieg.[15]

  Ceir ymdrechion hefyd i brif-ffrydio'r iaith ar technoleg adnabod llais a Phrosesu Iaith Naturiol (N.L.P.) er mwyn creu dyfodol hyfyw i Shona. Arweinir hyn gan wirfoddolwyr fel Blessing Kudzaishe Sibanda. Mae Sibanda yn nodi pwysigrwydd creu cynnwys yn yr iaith ar Wikipedia.[16] Mae Shona, gyda dros 10,000 o erthyglau (yn 2023) yn yr iaith ar Wicipedia, gyda'r ieithoedd Bantw cryfaf ar y llwyfan gwyddoniadur am ddim.

  Cyfeiriadau

  golygu
  1. https://www.ethnologue.com/language/sna.
  2. Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student’s Handbook, Edinburgh
  3. Xona a Ethnologue
  4. Stabilization in the Manyika Dialect of the Shona Group, Hazel Carter, Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 26, No. 4, Oct., 1956, pp. 398-405
  5. Report on the Unification of the Shona Dialects. By Clement M. Doke. 1931
  6. "University of Pennsylvania Language Center". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2017-07-22. Cyrchwyd 2023-07-07.
  7. Ethnologue's list of Shona (S.10) languages
  8. Ethnologue's Manyika entry
  9. Ethnologue's Ndau entry
  10. Ethnologue's list of languages by size
  11. Department of Archeology, Wits University
  12. 12.0 12.1 "Official Languages of Zimbabwe". Gwefan Whole Earth. 9 Mawrth 2022.
  13. "The Teaching of Shona through the medium of Shona and English in HIgh Schools and at the University of Zimbabwe". Michigan State University. 1989.
  14. "The Use of Shona as Medium of Instruction in Zimbabwean Primary Schools: A Case Study of Buhera South District". Research Gate. 2014.
  15. "Shona on Facebbok". Sunday News. 2019.
  16. "Should there be Shona-language versions of Google and social media sites? This Zimbawean technologist says yes". Global Voices. 21 Ebrill 2021.

  Dolenni allanol

  golygu
    Eginyn erthygl sydd uchod am Simbabwe. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.