Siahâda

Datganiad ffydd Islamaidd

Yn athrawiaeth Islam, y gyntaf o Bum Colofn y Ffydd (Arabeg: Arkân al-Dîn), a adnabyddir hefyd fel y Farâ'idh, yw'r Siahâda (hefyd wedi'u sillafu Shahadah, Siahada, neu Shahada).

Rhan o gyfres ar
Islam


Athrawiaeth

Allah · Undod Duw
Muhammad · Proffwydi Islam

Arferion

Cyffes Ffydd · Gweddïo
Ymprydio · Elusen · Pererindod

Hanes ac Arweinwyr

Ahl al-Bayt · Sahaba
Califfiaid Rashidun · Imamau Shi'a

Testunau a Deddfau

Coran · Sŵra · Sunnah · Hadith
Fiqh · Sharia
Kalam · Tasawwuf (Swffiaeth)

Enwadau

Sunni · Shi'a

Diwylliant a Chymdeithas

Astudiaethau Islamig · Celf
Calendr · Demograffeg
Gwyliau · Mosgiau · Athroniaeth
Gwleidyddiaeth · Gwyddoniaeth · Merched

Islam a chrefyddau eraill

Cristnogaeth · Iddewiaeth

Gweler hefyd

Islamoffobia · Termau Islamig
Islam yng Nghymru

Dyma Gyffesiad y Ffydd Islamaidd, a ymgorfforir yn y datganiad lâ ilâha il-lâ'l-lâh wa Muhammad rasulu Al-lâh ("Nid oes Duw ond Duw a Mohamed yw Ei Negesydd"). Mae rhywun sydd heb fod yn Fwslim sy'n datgan y geiriau hyn yn ddiffuant o flaen dau dyst Mwslim yn cael ei dderbyn fel Mwslim ei hun.

Mae'r Siahada neu Shahada (yn Arabeg الشهادة ash-shahāda, "tystiolaeth", mewn cyd-destun crefyddol "proffesiwn ffydd", er ei fod hefyd yn cael ei alw mewn deuol, الشهادتان ash-shahādatān, yn deillio o شهد shahida, "tystio", "bod mae tyst "[1]) yn ymadrodd sy'n ffurfio proffesiwn ffydd Islam a dyma'r cyntaf o'r" pum colofn "fel y'i gelwir y mae'r grefydd hon yn seiliedig arnynt. Mae Mwslimiaid yn ei ddweud yn ddyddiol ac yn rhan o'r Adhan yn eu gweddïau a dyma hefyd y fformiwla y mae'n rhaid i un ei hadrodd i drosi i Islam, (yn ogystal i wilayat Ali yn ôl fersiwn Shia o Islam.[1]

Geiriad golygu

Ystyr y gair chahada yw "i fod yn bresennol", "i fod yn dyst", "i ardystio",[2] Felly bwriedir i'r llefaru ar y proffesiwn ffydd hwn fod yn dystiolaeth unigolyn tuag at ei grefydd, ei dduw a Muhammad fel yr olaf proffwyd y grefydd hon.

Mae'r frawddeg yn cynnwys dwy ran (neu ddwy frawddeg, a elwir felly yn "ddwy sgwrs"):

  • Yn Arabeg: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
  • Trawslythreniad: lā ilāha illā-Llāh, Muḥammadun rasūlu-Llāh
  • Cyfieithiad: "Nid oes dewiniaeth heblaw Duw a Muhammad yw proffwyd Duw."

Wrth ei hadrodd, fel rheol rhagflaenir pob brawddeg o normaleiddio'r fformiwla شهد أن ashhadu an, "Rwy'n tystio," fel bod y chahada, dyweder: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدة أن محمدا رسول الله ashhadu wa-ashhadu anna Muḥammadan rasūlu-Llāh, "Tystiaf nad oes dewiniaeth heblaw Duw, a thystiaf mai Muhammad yw proffwyd Duw" llefaru ar adrodd chadah o shahadah. adrodd y siahada  [3].

Mae Shahadah yn cyfeirio at syniad sylfaenol Islam: undod ac undod Duw (tawhid). I'r credadun, felly, ei ynganu mae'n weithred hanfodol o ffydd: mae'r honiad nad oes ond un dewiniaeth yn awgrymu bod holl weithredoedd bywyd yn ddarostyngedig iddo, a'r datganiad mai Muhammad yw negesydd olaf. mae'r dewiniaeth hon yn awgrymu pwysigrwydd y Proffwyd fel enghraifft i'w dilyn. Mae'r fformiwla hon yn cyd-fynd â Mwslimiaid trwy gydol eu hoes, yn sibrwd yng nghlustiau babanod newydd-anedig ac yn helpu i'w ddweud wrth y marw.

Mae'r gred ddiffuant yn y siahada yn ddigon i gael ei ystyried yn Fwslim. Ei ynganiad yn uchel ac yn glir gerbron dau dyst, ar ôl abladiad, yw'r unig ddefod sy'n ofynnol i drosi i Islam. Fodd bynnag, yn ôl athrawiaeth Islamaidd, ni fydd hi ar ei phen ei hun yn arwain y credadun i iachawdwriaeth; ar gyfer hyn mae'n angenrheidiol cyflawni rhwymedigaethau'r pedair colofn arall.

Amrywiaeth golygu

 
Y Gyffes Ffydd wedi ei ysgathru mewn caligraffi ar borth Babussalam ym Mhalas Topkapı, Istanbul, Twrci

Yn ôl Islamiaeth Sunni, mae dwy ran i'r Shahada: lā ʾilāha ʾillā llāh ("Nid oes dwyfoldeb heblaw Duw"), a muḥammadun rasūlu llāh ("Muhammad yw negesydd Duw"), y cyfeirir atynt weithiau fel y Shahada cyntaf a'r ail Shahada. [13] Gelwir datganiad cyntaf y Shahada hefyd yn tahlīl.[4]

Yn Islamiaeth Shia, mae gan y Siahada drydedd ran hefyd, ymadrodd yn ymwneud ag Ali, yr Imam Shia cyntaf a phedwerydd teyrnasiad caliph Rashid y Mwlsmiaid Sunni: وَعَلِيٌّ وَلِيُّ ٱللَّٰهِ (wa ʿalīyun walīyu llāh; IPA: [wa.ʕa.liː.jun wa.liː. ju‿ɫ.ɫaː.h]), sy'n cyfieithu i "Ali yw wali Duw".[1] Ystyr Wali yw "gwarchodwr", "awdurdod".

Baneri golygu

Mae sawl gwlad yn cynnwys y faner yn eu baner, fel Baner Sawdi Arabia, Baner Affganistan a Baner Somaliland.

Dolenni allanol golygu

  • "The Shahadah as Truth and as Way" Archifwyd 2014-11-08 yn y Peiriant Wayback.
  • "Arabic phrases and about Islam". Essaouira. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2014-11-06. Cyrchwyd 2020-04-17.

Cyfeiriadau golygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am Islam. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.