C.P.D. Lido Afan

Clwb Pêl-droed Afan Lido
(Ailgyfeiriad o CP Afan Lido)

Mae Clwb Pêl-droed Lido Afan yn glwb wedi ei lleoli ym Mhort Talbot sydd wedi chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru a chynghreiriau eraill. Sefydlwyd y clwb yn 1967. Maent yn chwarae yn Stadiwm Marston, Port Talbot.

The Marston Stadium
Aberavon
Enw llawnAfan Lido Football Club
Sefydlwyd1967
MaesMarston Stadium
(sy'n dal: 4,200 (701 seated))
CadeiryddSean McCreesh
RheolwrMark Robinson
CynghrairWelsh League Division One
2023/247.
Lliwiau Cartref
Lliwiau Oddi cartref

Sefydlwyd Afan Lido F.C. yn 1967 yn fuan ar ôl agor Canolfan Chwaraeon Afan Lido yn Aberafan. Sefydlwyd tîm pêl-droed i roi sefydliad priodol i ddefnyddwyr y Ganolfan. Phil Robinson a Ken Williams oedd y prif symudwyr y tu ôl i'r clwb ac mae Phil yn parhau hyd fel Ysgrifennydd y Clwb a'r Hyfforddwr Iau.

Enillodd Lido fynediad i Gynghrair Port Talbot a'r Cylch ar gyfer tymor 1967/68. Ym 1971/72 derbyniwyd y clwb i Gynghrair Pêl-droed Cymru, a dwy flynedd yn ddiweddarach fe'i dyrchafwyd i'r Is-adran Gyntaf (nawr yr Ail Is-adran), a dwy flynedd arall yn ddiweddarach fe'u hyrwyddwyd eto i'r Uwch Is-adran (sef yr Is-adran Gyntaf) .

Daeth Afan Lido yn aelodau sylfaenydd o Uwch Gynghrair Cymru ym 1992, gan ennill Cwpan y Gynghrair ym 1992/93 ac 1993/94. Y flwyddyn nesaf, gorffennodd y tîm yn yr ail le yn y Gynghrair, gan ennill lle Cwpan UEFA, ond cawsant eu trechu gan RAF Jelgava o Latfia ar y rheol goliau oddi cartref. Roedd hyn yn flas o bethau i ddod, ac fe gafodd Afan Lido eu diswyddo o Gynghrair Cymru cyn ennill eu lle yn ôl ar ôl absenoldeb dwy flynedd.

Sylfeini'r Clwb

golygu

Dechreuodd polisi Lido o ddewis chwaraewyr o fewn strwythur iau anferth y clwb (sydd â 25 o dimau ar gyfer pob oedran, o dan 5 oed i fyny) ddwyn ffrwyth, pan orffennodd y clwb yn y 5ed safle yn 2001/02. Pe bai'r clwb wedi sgorio un pwynt yn fwy, mewn gwirionedd, byddai Lido wedi cymryd y dref yn bêl-droed Ewropeaidd am yr ail dro.

Dilynodd y blynyddoedd cynharach mor agos, ac yn 2005 fe adawodd y clwb yr Uwchgynghrair Cymru mewn amgylchiadau dadleuol, ar ôl cael pwyntiau diddymu ar gyfer chwarae chwaraewr anghymwys mewn gêm gynghrair. Cafodd y pwyntiau a ddidynnwyd i leddu'r Lido i mewn i'r parth cwympo o dan NEWI Cefn Druids, a seliodd eu tynged.

Yn 2011, sicrhaodd Lido ddychwelyd i Uwchgynghrair Cymru ac roedd eu tymor cyntaf yn y pen draw yn gweld y clwb yn goroesi'r galw heibio. Enillodd y clwb Cwpan Uwch Gynghrair Cymru, gan drechu'r Drenewydd ar gosbau yn Aberystwyth.

Cyfnod Bregys

golygu

Arweiniodd materion oddi ar y cae y tymor canlynol, fodd bynnag, a bu'n rhaid i Lido ymgynnull sgwad newydd newydd dan arweiniad Paul Reid. Gorffennodd y clwb waelod Uwchgynghrair Cymru, ond goroesodd gormod o ganlyniad i ddiffyg Llanelli ac analluogrwydd Sir Hwlffordd i orffen mewn man dyrchafiad yn Is-adran Cynghrair Cymru.

Ar gyfer tymor 2016-17, canfuwyd y clwb eu hunain yn yr un adran â chystadleuwyr tref Port Talbot. Mae angen llawer o waith atgyweirio ar Stadiwm Marston, gyda'r ddau stondin yn disgyn ar wahân, yn amlwg bob gêm.

Derbi Port Talbot

golygu

Prif 'wrthwynebwyr' Afan Lido yw C.P.D. Tref Port Talbot, sydd wedi eu lleoli llai nag hanner milltir i ffwrdd o faes chwarae Afan Lido. Mae gemau rhyngddynt yn gemau darbi.

Gwobrau

golygu
 • Enillwyr Cwpan Cynghrair Cymru (3):
 • 1992/93
 • 1993/94
 • 2011/12

Buddugoliaethau a Colliadau Mwyaf

golygu
 • Buddugoliaeth Fwyaf: 6–1 v. Leeds United yn 2010.
 • Colliad Fwyaf: 2–8 v. Port Talbot yn 2014.
 • Buddugoliaeth fwyaf yng Nghynghrair Cymru: 6–0 v. Abergavenny Thursdays yn 1993.
 • Colliad Fwyaf yng Nghynghrair Cymru: 0–6 v. Y Barri yn 1995.

Rheolwyr

golygu
 • Phil Robinson / David Rees (1992–93)
 • Dai Rees (1993–94)
 • Nigel Rees (1994–96)
 •   Mark Robinson (1998–06)
 • Phil Holmes / Paul Evans (2006–09)
 • Craig Duggan (2009–10)
 • Kim Bowley (2010–11)
 •   Andrew Dyer (1 Gorffennaf 2011 – 30 Mehefin 2012)
 •   Paul Reid (2012–13)
 •   Paul Evans (1 July, 2013–2014)
 •   Stephen Llewellyn (2014–2015)
 •   Mark Robinson (2015– )

Cyfeiriadau

golygu

Dolenni allanol

golygu
Cynghrair Cymru (Y De), 2018-19

Cambrian a Clydach | Celtic Cwmbrân | Cwmaman | Ffynnon Taf | Goytre | Goytre Unedig | Gwndy | Hwlffordd | Lido Afan | Llanilltyd Fawr | Llansawel | Pen-y-bont | Tref Pontypridd | Port Talbot | Rhydaman | Ton Pentre |