Eisteddfod Caerwys 1567

Cynhaliwyd Eisteddfod Caerwys 1567 yng Nghaerwys, Sir y Fflint. Dyma'r ail o Eisteddfodau Caerwys yn dilyn y gyntaf, sef Eisteddfod Caerwys 1523. Bwriad y ddwy oedd pennu rheolau Cerdd Dafod a Cherdd Dant ac rhoi trefn ar feirdd a cherddorion Cymru trwy sustem o drwyddedau. Credir i'r eisteddfod gael ei chynnal mewn tŷ yn perthyn i deulu Mostyn, noddwyr y ddwy eisteddfod yn ôl pob tebyg, efallai ar y sgwâr yng nghanol Caerwys a adnabyddir fel Sgwâr Mostyn hyd heddiw.[1]

Un o'r rhesymau dros gynnal yr eisteddfod hon yn 1567 oedd dathlu pedwar can mlwyddiant Eisteddfod Aberteifi. Eisteddfod ar gyfer beirdd a cherddorion gogledd Cymru, sef 'Talaith Aberffraw', oedd eisteddfod 1567.

GraddedigionGolygu

Nid yw pob llawysgrif sy'n cofnodi'r graddedigion hyn yn gwbl gytûn ond dyma'r rhestr a dderbynnir fel rheol.[2][3] Ni nodir yma y cerddorion - sef y telynorion a'r crythorion - yn y dosbarthiadau is.

Cerdd DafodGolygu

Penceirddiaid
Disgyblion pencerddaidd
Disgyblion disgyblaidd
Disgyblion Ysbas

TelynorionGolygu

Penceirddiaid Cerdd Dant
 • Siôn ap Rhys
 • Wiliam Penllyn
 • Hwlcyn Llwyd
Disgyblion penceirddiaid
 • Thomas Anwyl
 • Dafydd Llwyd ap Siôn ap Rhys
 • Edward ab Ifan
 • Robert ap Hywel Llanfor
 • Wmffre Goch
Disgyblion disgyblaidd
 • Rhisiard Glyn
 • Rhobert Llwyd
 • Ieuan Penllyn
 • Lewis Llanfor

CrythorionGolygu

Dosbarth Cyntaf
 • Siamas Eutyn
 • Ieuan Penmon
Ail Ddosbarth
 • Rhobert ap Rhys Gutyn
 • Tomas Môn
 • Siôn Ednyfed
 • Tomas Grythor
Trydydd Ddosbarth
 • Siôn Ddu Grythor

LlyfryddiaethGolygu

CyfeiriadauGolygu

 1. Gwyn Thomas, Eisteddfodau Caerwys, tud. 52.
 2. Gwyn Thomas, Eisteddfodau Caerwys, tt. 96-98.
 3. Meurig Idris, Y Brython. Y Gyfrol Gyntaf a'r Ail (Tremadog, 1901), tud. 148.