Gallai Mabon gyfeirio at un o sawl person neu beth:

Mewn mytholeg a llenyddiaeth:

Pobl:

Arall:

  • Mabon, cylchgrawn Cymreig ar y celfyddydau
  • MC Mabon, grŵp Cymreig

Enwau leoedd: