Rhestr llyfrau Cymraeg

Mae'r rhestr llyfrau Cymraeg hon yn rhestru'r llyfrau Cymraeg a dwyieithog a gedwir ar gronfa ddata Cyngor Llyfrau Cymru. Sefydlwyd y gronfa ym 1996 a chynhwysir pob llyfr oedd ar gael ar y pryd a phob llyfr sydd wedi ymddangos ers hynny. Gwelir fod rhai peth gwybodaeth ar goll mewn mannau ac mae croeso i chi lenwi'r blychau gwag! Mae'r rhif mewn cromfachau'n cyfeirio at y nifer o lyfrau a oedd wedi'u cyhoeddi rhwng c. 1996 a 2013.

Mae manylion o dros 12,000 o lyfrau ar y rhestr hyn ac rydym, felly, wedi gorfod eu dosbarthu o ran genres neu math o lyfr a hynny yn nhrefn yr Wyddor:

Dosbarthiad llyfrau Cymraeg o tua 1996 hyd 2013
Math Nifer y llyfrau a gyhoeddwyd
1 Amrywiol
70
2 Astudiaethau a Thestunau Llenyddol
391
3 Atgofion a Hunangofiannau
105
4 Athroniaeth, Gwleidyddiaeth...
104
5 Barddoniaeth
445
7 Catalogau, Llyfryddiaethau...
28
8 Cerddoriaeth, Caneuon...
303
9 Crefydd, Hanes Crefydd
362
10 Cyfansoddiadau...
62
11 Deunydd Addysgol
3,146
12 Diddordebau, Chwaraeon...
162
13 Dramâu, Sgetsys...
142
14 Dysgwyr, Gramadeg...
116
15 Hanes, Hanes Lleol...
513
16 Iaith, Gramadeg a Geiriaduron
265
17 Natur, Daearyddiaeth, Daeareg
73
18 Nofelau a Storïau Oedolion
659
19 Plant (Cerddi, Storïau)
2,088
21 Plant (Llyfrau Cyfair)
715
22 Plant a Phobl Ifainc (Nofelau a Storïau)
1,455
23 Teithio
193
24 Ysgrifau a Sgyrsiau
153