Rhestr Llyfrau Cymraeg/Bywgraffiadau a Chofiannau

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud a Bywgraffiadau a Chofiannau. Mae'r brif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Brenhinbren, Y - Bywyd a Gwaith Thomas Parry 1904-1985 Derec Llwyd Morgan 27 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517219
Cofio R. S. - Cleniach yn Gymraeg? Gareth Neigwl Williams 27 Mehefin 2013 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424441
Hunangofiant y Brawd Houdini Meic Stevens 22 Mai 2013 Y Lolfa ISBN 9781847717283
Erlid, Yr - Hanes Kate Bosse-Griffiths a'i Theulu yn yr Almaen a Chymru Adeg yr Ail Ryfel Byd Heini Gruffudd 26 Ebrill 2013 Y Lolfa ISBN 9781847714312
Bob - Cofiant R. Williams Parry 1884-1956 Alan Llwyd 24 Ebrill 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848513549
Stori Sydyn: George North George North, Alun Gibbard 15 Ionawr 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716361
Stori Sydyn: Cymry Mentrus John Meurig Edwards 10 Ionawr 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716347
Syr John Meurig Thomas - Gwerthfawrogiad o'i Fywyd a'i Waith Ieuan Davies 13 Rhagfyr 2012 Ieuan Davies ISBN 9781904323259
Taliesin o Eifion a'i Oes - Bardd y Gadair Ddu Gyntaf Robin Gwyndaf 03 Awst 2012 Y Lolfa ISBN 9781847713919
Ar Drywydd Waldo (Ar Gewn Beic) Hefin Wyn 17 Gorffennaf 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714923
Bro a Bywyd: Dic Jones Dai Rees Davies 04 Gorffennaf 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396411
Erlid, Yr - Hanes Kate Bosse-Griffiths a'i Theulu yn yr Almaen a Chymru Adeg yr Ail Ryfel Byd Heini Gruffudd 05 Ebrill 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714671
Stori Sydyn: Cymry yn y Gêmau Olympaidd John Meurig Edwards 16 Ionawr 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714107
Cyfres Cymêrs Cymru: 7. Cymeriadau Llŷn Ioan Roberts 22 Tachwedd 2011 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742784
Kate - Cofiant Kate Roberts 1891-1985 Alan Llwyd 17 Tachwedd 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713360
Kate - Cofiant Kate Roberts 1891-1985 Alan Llwyd 17 Tachwedd 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713933
Tarian Tywi - Cofiant y Parch J. Tywi Jones Noel Gibbard 28 Medi 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424168
Tua'r Gorllewin - Cofiant T. Llew Jones Idris Reynolds 28 Gorffennaf 2011 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396374
'Iwan, Ar Daith' - Cofio Iwan Llwyd Myrddin ap Dafydd 26 Ebrill 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273422
Ôl Troed T. Llew - Deg Taith Lenyddol Jon Meirion Jones 15 Ebrill 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512443
Porth yr Aur - Cofio J. Elwyn Davies John Emyr 31 Mawrth 2011 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492412
Gymraes o Ganaan, Y Eirian Jones 28 Mawrth 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713322
Stori Waldo Williams - Bardd Heddwch/The Story of Waldo Williams - Poet of Peace Alan Llwyd 15 Rhagfyr 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396305
Cofio John FitzGerald, O. Carm. (1927-2007) Iestyn Daniel 07 Rhagfyr 2010 *Y Cylch Catholig* ISBN 9780955269714
Bro a Bywyd: T. Llew Jones Jon Meirion Jones 25 Tachwedd 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396336
Cyfres Cymêrs Cymru: 6. Cymeriadau Maldwyn Hedd Bleddyn 24 Tachwedd 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742647
Hugh Griffith Hywel Gwynfryn 01 Tachwedd 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512832
Bro a Bywyd / His Life, His Land: Kyffin Williams David Meredith, Dafydd Llwyd 01 Hydref 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396046
Cyfres Cip ar Gymru/Wonder Wales: Dylan Thomas Kate Crockett 08 Mehefin 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848511927
Tyred I'n Gwaredu - Bywyd John Roberts Llanfwrog Derec Llwyd Morgan 03 Mehefin 2010 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424038
Caerwyn Maredudd ap Rheinallt, Owena D. Thomas 26 Mai 2010 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332837
Stori Hedd Wyn/The Story of Hedd Wyn Alan Llwyd 12 Tachwedd 2009 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396206
Bro a Bywyd: W. S. Jones Ioan Roberts 03 Awst 2009 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396190
Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig E. Wyn James, Bill Jones 31 Gorffennaf 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272319
Cawr o Rydcymerau, Y – Cofiant D. J. Williams Emyr Hywel 29 Gorffennaf 2009 Y Lolfa ISBN 9781847710574
Cofio Tomos – Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Befan Owen Huw Owen 10 Gorffennaf 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711441
Buddug James - Brenhines y Ddrama Andrea Parry 25 Mehefin 2009 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396183
Gilbert a Gwenllian - Hanes Bywyd Lleian yn Sempringham/Gilbert and Gwenllian - The Story of a Nun's Life at Sempringham Gweneth Lilly 19 Mehefin 2009 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955299599
Cyfres Stori Sydyn: Peter Moore – Y Gwaethaf o'r Gwaethaf Dyfed Edwards 20 Chwefror 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711144
Cyfres Cymêrs Cymru: 5. Cymeriadau Stiniog Geraint V. Jones 25 Tachwedd 2008 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742500
Byd o Gân – Atgofion Melys Jac Davies Eurof Williams 12 Tachwedd 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239581
Gŵr Hynod Uwchlaw'rffynnon Geraint Jones 29 Hydref 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272036
T. Eirug Davies – Portread Mewn Llun a Gair Alun Eirug Davies 25 Medi 2008 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120627
Llais Cenedl – Cyfrol Deyrnged John Roberts Williams Nan Elis, Gwenno Ffrancon 24 Medi 2008 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742234
Charles Byrd Charles Byrd 08 Medi 2008 Gw. Disgrifiad/See Description
Bro a Bywyd: Gwynfor Evans Peter Hughes Griffiths 04 Medi 2008 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396152
Llwyd o'r Bryn, Y R. Alun Evans 15 Awst 2008 Eisteddfod Genedlaethol Cymru ISBN 9781848510036
Cofio Grav Keith Davies 30 Ebrill 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710451
William Edwards - Pensaer, Adeiladydd, Gweinidog H. P. Richards Gareth Wort, 18 Chwefror 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955482892
Cymeriadau Bro Twynog Davies Dylan Huw Lewis 12 Tachwedd 2007 Gw. Disgrifiad/See Description
Maestro - Cofiant Noel Davies/A Biography of Noel Davies Eric Jones 29 Hydref 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238522
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Owain Glyndŵr Aeres Twigg 01 Hydref 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781859029046
Cyfoeth, Celf a Chydwybod - Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog 31 Gorffennaf 2007 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005820
Bro a Bywyd: Islwyn Ffowc Elis Rheinallt Llwyd 28 Mehefin 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437943
Valentine - Cofiant i Lewis Valentine Arwel Vittle 30 Tachwedd 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439293
Cymro Cryfa, Y: Hunangofiant Robin McBryde Robin McBryde, Lynn Davies 14 Tachwedd 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439248
Un Bywyd o Blith Nifer: Cofiant Saunders Lewis T. Robin Chapman 04 Awst 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237099
Rowan Williams - Yr Archesgob Cynwil Williams 03 Awst 2006 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314784
Trwbadŵr, Y: Cofiant Dennis O'Neill Frank Lincoln 28 Gorffennaf 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237181
Geiriau Gwynfor Peter Hughes Griffiths 24 Chwefror 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438616
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Llywelyn ein Llyw Olaf Aeres Twigg 24 Chwefror 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843230700
Cyfrol 1: Astudiaeth o Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (C.1571- C. 1660): Cywyddwr o Fetws Cedewain yn Sir Drefaldwyn Dafydd Huw Evans 15 Tachwedd 2005 The Edwin Mellen Press ISBN 9780773461536
Cyfrol 2: Astudiaeth o Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (C. 1570- C. 1660): Cywyddwr o Fetws Cedewain yn Sir Drefaldwyn Dafydd Huw Evans 15 Tachwedd 2005 The Edwin Mellen Press ISBN 9780773461550
Cyfrol 3: Astudiaeth o Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (C. 1570- C.1660): Cywyddwr P Fetws Cedewain yn Sir Drefaldwyn Dafydd Huw Evans 15 Tachwedd 2005 The Edwin Mellen Press ISBN 9780773461574
Cyfrol 4: Astudiaeth o Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (C. 1570- C.1660): Cywyddwr o Fetws Cedewain yn Sir Drefaldwyn Dafydd Huw Evans 15 Tachwedd 2005 The Edwin Mellen Press ISBN 9780773461598
Hewl - Stori Geraint Griffiths Geraint Davies 10 Tachwedd 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843236047
Adar Brith Lyn Ebenezer 10 Tachwedd 2005 Dref Wen ISBN 9781855967106
Gair, Sain a Llun Lyn Ebenezer 10 Tachwedd 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742227
Arwyr Chwaraeon Gary Pritchard 04 Tachwedd 2005 Dref Wen ISBN 9781855967090
Rhag Pob Brad - Cofiant Gwynfor Evans Rhys Evans 03 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437954
Cyfres Cymêrs Cymru: 4. Cymeriadau Eifionydd - Mân Bethau Hwylus W. S. Jones 03 Tachwedd 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742210
Llangernyw, Llanrwst a Chymru 02 Tachwedd 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270162
Llwybr Gobaith Rhiannon Lloyd John Emyr 19 Medi 2005 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314753
Ann Griffiths D. Tecwyn Evans 11 Awst 2005 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314777
Cantorion o Fri: Ar Lwyfan y Byd Alun Guy 27 Gorffennaf 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235712
O'r Pwll Glo i Princeton - Bywyd a Gwaith R. S. Thomas Abercynon 1844-1923 D. Densil Morgan 25 Gorffennaf 2005 Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781904845300
Byd a Bywyd Caradog Prichard 1904-1980 - Bywgraffiad Darluniadol J. Elwyn Hughes 27 Mai 2005 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437714
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Dewi Sant Elin Meek 18 Chwefror 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781859029800
O Gamddwr i Gairo - Hanes y Brodyr Davies Bryan (1851-1935) Siân Wyn Jones 17 Rhagfyr 2004 Bridge Books ISBN 9781844940158
Cyfres Cymêrs Cymru: 3. Cymeriadau Ynys Môn Emlyn Richards 29 Tachwedd 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742067
Cofio Eirug Emyr Llywelyn Gruffudd 11 Tachwedd 2004 Y Lolfa ISBN 9780862437541
Beti a'i Phobol 3 Ioan Roberts 11 Tachwedd 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819414
Roma - Hen Wlad fy Nhad Dafydd Apolloni 11 Tachwedd 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819186
Teithiau Dewi Pws - Fo a Fi Gyda'i Help Hi Dewi Pws Morris Lyn Ebenezer 20 Hydref 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819155
Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru Alun Guy 01 Awst 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233633
"Yr Hen Barchedig": Portread o Anghydffurfiwr: Evan Jones, Caernarfon Harri Parri 15 Gorffennaf 2004 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781903314708
Bywyd a Gwaith John Daniel Evans - El Baqueano Paul W. Birt 01 Gorffennaf 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819100
100 o Arwyr Cymru Allison Coleman, Ian Courtney, John Davies, Iestyn George, Miles Fletcher 29 Ebrill 2004 Culturenet Cymru
Cyfres Cymêrs Cymru: 2. Cymeriadau Penllyn Elwyn Edwards 19 Ebrill 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742036
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: William Williams Pantycelyn Iestyn Roberts 01 Mawrth 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233350
Beti a'i Phobol 2 Ioan Roberts 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818615
Cwmni Deg Dawnus D. Ben Rees 01 Rhagfyr 2003 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332660
Er Gwell Er Gwaeth Elwyn Roberts 01 Tachwedd 2003 Elwyn Roberts ISBN 9781903314661
Mi Wisga'i Gap Pig Gloyw - John Glyn Davies 1870-1953 Cledwyn Jones 01 Tachwedd 2003 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314562
Bardd yr Awen Barod - Gwilym Deudraeth a Theulu Cambrian View Trefor Edwards 01 Hydref 2003 Gwasg Llewitha ISBN 9780954049010
Rhywbeth i'w Ddweud - Detholiad o Waith Dyfnallt Morgan Tomos Morgan 04 Awst 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232254
Rhywfaint o Anfarwoldeb - Bywgraffiad Islwyn Ffowc Elis T. Robin Chapman 01 Awst 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232247
Atgof a Cherdd J.R. Jones 01 Awst 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436827
Gwraig Orau o'r Gwragedd Enid Pierce Roberts 30 Gorffennaf 2003 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314623
Gwell Dysg Na Golud Goronwy Evans 11 Gorffennaf 2003 Goronwy Evans
Bro a Bywyd: Iorwerth Cyfeiliog Peate 1901-1982 R. Alun Evans 01 Gorffennaf 2003 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437608
Llyfrau Llafar Gwlad:56. Brenhines Powys - Dora Herbert Jones a Byd yr Alaw Werin Gwenan Mair Gibbard 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818455
Hirdaith, Yr Elvey MacDonald 24 Mawrth 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781859025543
Cofiant Ryan Rhydderch Jones 01 Tachwedd 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436384
Beti a'i Phobol Ioan Roberts 01 Tachwedd 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818103
Cofio Tecwyn Tudor Davies 02 Hydref 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314487
Cofion Cynnes Lyn Ebenezer 01 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817953
Cofio Tecwyn Tudor Davies 01 Medi 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314500
Bro a Bywyd: Rhydwen Williams Emyr Edwards 01 Awst 2002 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437523
Hiraeth am Yfory - Hanes David Thomas a Mudiad Llafur Gogledd Cymru Angharad Tomos 02 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230663
Richard Burton - Seren Cymru Gethin Matthews 01 Chwefror 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230601
Cofio Dewi Eirug Huw Ethall 01 Chwefror 2002 T? John Penri ISBN 9781871799415
John ac Alun Glyn Roberts 04 Rhagfyr 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741848
Llew oedd ar y Llwyfan, Y Eryl Wyn Rowlands 01 Rhagfyr 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314241
Llestri Gras a Gobaith: Cymry a'r Cenhadon yn India D.Ben Rees 01 Tachwedd 2001 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332530
Cyfres Cymêrs Cymru: 1. Cymeriadau De Ceredigion Dic Jones 01 Tachwedd 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741763
Cofio'r Adnabyddiaeth - Edward Williams Llangefni 1906-1992 O. Arthur Williams 01 Tachwedd 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314258
Thomas Gee - Cyhoeddwr ac Argraffwr/Publisher and Printer Isoline Greenhalgh 01 Awst 2001 Gwasg Gee ISBN 9780707403540
Bro a Bywyd: Gwilym R. Jones 1903-1993 W.I. Cynwil Williams 01 Awst 2001 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437455
Cofio Mathonwy Gerallt Lloyd Owen 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741756
Leila Megàne 1891-1960 - Anwylyn Cenedl Ilid Anne Jones 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817434
Taff Pac Joanna Davies 05 Rhagfyr 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435325
Owen Gethin Jones - Ei Fywyd a'i Feiau Vivian Parry Williams 01 Rhagfyr 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816659
Syr John Morris-Jones, 1864-1929 John Lasarus Williams 01 Tachwedd 2000 John Lasarus Williams ISBN 9780952526728
Y Fo - Guto Meredydd Evans 27 Hydref 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816529
Ted - Dyn yr Adar Anwen Breeze Jones, Twm Elias 01 Hydref 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859029015
Elen Roger: Portread Harri Parri 01 Hydref 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314098
O Hendrefigillt i Livorno T. Gwynfor Griffith 02 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028193
Elfed - Cawr ar Goesau Byr Ioan Roberts 01 Awst 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435271
Bro a Bywyd: Beirdd y Mynydd Bach Emyr Edwards 01 Tachwedd 1999 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437349
Un o Wŷr y Medra - Bywyd a Gwaith William Williams, Llandygái (1738-1817) Dafydd Glyn Jones 01 Awst 1999 Gwasg Gee ISBN 9780707403250
Rolant o Fôn y Bardd-Gyfreithiwr Emlyn Richards 01 Gorffennaf 1999 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741572
Tom Nefyn: Portread Harri Parri 25 Mehefin 1999 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786894
Bro a Bywyd: R. Williams Parry 1884-1956 T. Emyr Pritchard 02 Rhagfyr 1998 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437264
Stand By! - Bywyd a Gwaith Sam Jones R. Alun Evans 15 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026038
Llinyn Arian, Y - Agweddau o Fywyd a Chyfnod Thomas Gee 1815-1898 Ieuan Wyn Jones 30 Medi 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403175
Rhwng Dau Fyd - Y Swagman o Geredigion Bethan Phillips 11 Medi 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416052
Rhwng Dau Fyd - Y Swagman o Geredigion Bethan Phillips 11 Medi 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416014
Darlith Lenyddol Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Ogwr 1998: Pennar Davies - Y Dyn a'i Waith Huw Ethall 01 Awst 1998 Eisteddfod Genedlaethol Cymru ISBN 9780953095025
Athro Alltud, Yr - Syr Henry Jones 1852-1922 E. Gwynn Matthews 01 Gorffennaf 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403106
Joseph Parry - Bachgen Bach o Ferthyr Dulais Rhys 01 Ebrill 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312490
Gronwy Ddiafael, Gronwy Ddu - Cofiant Goronwy Owen 1723-1769 Alan Llwyd 06 Tachwedd 1997 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437080
Cofio Dafydd Orwig Ieuan Wyn 06 Tachwedd 1997 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741435
Teulu, Bro a Thelyn - Portread o Ganwr Gwerin a Chynheilydd Traddodiad, Emrys Jones, Llangwm Robin Gwyndaf 01 Awst 1997 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780951030783
Bro a Bywyd:19. D. Tecwyn Lloyd 1914-1992 Elwyn Edwards 01 Awst 1997 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437172
Alfred Russel Wallace - Gwyddonydd Anwyddonol R. Elwyn Hughes 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313ISBN 978
Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970, Y - Gydag Atodiad i'r Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 a'r Bywgraffiadur Cymreig 1941-1950 E.D. Jones, Brynley F. Roberts 01 Gorffennaf 1997 Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ISBN 9780900439865
Ffransis G. Payne Trefor M. Owen 01 Mehefin 1997 Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin, Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru ISBN 9780953058303
Darlith Goffa Henry Lewis: Cadrawd - Arloeswr Llên Gwerin Brynley Roberts 01 Mehefin 1997 Prifysgol Cymru Abertawe ISBN 9780860761471
Llew Llwydiarth William Owen 04 Mawrth 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814242
Cyfrol Deyrnged Marie James Myrddin ap Dafydd 04 Mawrth 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814259
Sally Jones - Rhodd Duw i Charles Gwen Emyr 15 Tachwedd 1996 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491248
Ifor - Cyfrol Deyrnged Ifor Davies, Garth Lwyfain Nerys Ann Jones 01 Tachwedd 1996 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930737
Mab Hynaf Musus Wilias - Cofio Gari Myrddin ap Dafydd 01 Hydref 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813993
Cofio W. Leslie Richards Eleri Davies 01 Awst 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402871
Bro a Bywyd: 18. Waldo Williams 1904-1971 James Nicholas 01 Awst 1996 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437035
Nansi Richards - Telynores Maldwyn Nia Gwyn Evans 01 Mai 1996 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741282
Bro a Bywyd:17. W. Ambrose Bebb 1884-1955 Lowri Williams 01 Chwefror 1995 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000570383
John Nash Architect / Pensaer yng Nghymru Richard Suggett 01 Ionawr 1995 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158844
Llyfrau Llafar Gwlad:30. Dic Dywyll y Baledwr Hefin Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813122
Hugh Hughes Arlunydd Gwlad Peter Lord 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022757
Eic Davies Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813528
Darlun o Arlunydd - E. Meirion Roberts Robert Owen, John Gruffydd Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741190
Bro a Bywyd:16. Gwŷr Llên Cwm Tawe Ifor Rees 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000670557
Darlith Goffa Henry Lewis: Dr Thomas Richards - Hanesydd Piwritaniaeth ac Anghydffurfiaeth Gymreig Geraint H. Jenkins 01 Ionawr 1995 Prifysgol Cymru Abertawe ISBN 9780860761129
Thomas William Bethesda'r Fro W. Rhys Nicholas 01 Ionawr 1994 T? John Penri ISBN 9781871799194
Robin Jac - 'Y Fellten Goch' Arthur Thomas 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812965
William Mathias 1934-1992 Barbara Davies Dafydd Ifans 01 Ionawr 1994 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158783
Thomas Gwynn Jones - Cofiant David Jenkins 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402550
Llyfrau Llafar Gwlad:29. Goleuo'r Sêr - Golwg ar Kelt Edwards a'i Waith Ted Breeze Jones, [E.V. Breeze Jones] 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813023
Bro a Bywyd:15. W.J. Gruffydd 1881-1954 Geraint Bowen 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000171221
Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru Meic Stephens 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309155
Dewin Du, Y Elwyn Lewis Jones 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402260
Bro a Bywyd:14. John Gwilym Jones 1904-1988 Manon Wyn Siôn 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000171283
Henry M. Stanley - Pentewyn Tân a'i Gymhlethdod Phaetonaidd Emyr Wyn Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gee ISBN 9780707402161
Bardd a Gollwyd, Y - Cofiant David Ellis Alan Llwyd, Elwyn Edwards 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000176554
Cerdded y 'Clawdd Terfyn' - Cofiant R. Dewi Williams W.J. Edwards 01 Ionawr 1992 Gwasg Gee ISBN 9780707402192
Bro a Bywyd:13. Aneirin Talfan Davies 1909-1980 Ifor Rees 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780946329427
Gwas yr Achos Mawr Meirion Llewelyn Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Gee ISBN 9780707402093
Daniel Owen a'i Fyd / Daniel Owen and his World R.K. Matthias, T. Ceiriog Williams 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780904449945
Teyrnged i Tilsli - Cyfarchion Penblwydd Aled Rhys Wiliam 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780000174550
Hugh Hughes, 1790-1863 - Arlunydd Gwlad / Artisan Painter Peter Lord 01 Ionawr 1990 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158486
Bro a Bywyd:12. T. Rowland Hughes 1903-1949 W. Gwyn Lewis 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000675293
Llanc o Lan Conwy, Y Carey Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Gee ISBN 9780707401980
Fe'm Ganed i yn Rhymni / I was Born in Rhymney 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836237
Syr John Williams / Sir John Williams 01 Ionawr 1990 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158448
Thomas Lloyd Jones (Gwenffrwd) Huw Williams 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401621
Pwy oedd Pwy 5 D. Hywel E. Roberts 01 Ionawr 1989 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332363
Dal Ati i Herio'r Byd D. Ben Rees 01 Ionawr 1989 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332301
Rhyfelwr Môn David A. Pretty 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401829
Llyfrau Llafar Gwlad:13. Abel Jones Bardd Crwst Tegwyn Jones John Owen Huws 01 Ionawr 1989 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811326
Crwydro'r Byd Beti Rhys 01 Rhagfyr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780707401577
John Saunders Lewis D. Tecwyn Lloyd 01 Tachwedd 1988 Gwasg Gee ISBN 9780707401539
Gyrfa'r Gŵr o Dregaron Carey Jones 01 Ionawr 1988 T? John Penri ISBN 9780903701907
Bro a Bywyd:11. Syr O.M. Edwards 1858-1920 Hazel Walford Davies 01 Ionawr 1988 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780946329359
Deuddeg Diwygiwr Protest D. Ben Rees 01 Ionawr 1988 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332349
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Esgob Burgess a Choleg Llanbedr, Yr / Bishop Burgess and Lampeter College D.T.W. Price 01 Ionawr 1987 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309650
Llyfr Rhedyn ei Daid: Portread o Evan Roberts, Capel Curig, Llysieuwr Ll?r D. Gruffydd, Robin Gwyndaf 01 Ionawr 1987 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394000
Aur y Byd Roy Davies, Dic Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Gomer ISBN 9780863833847
Pwy oedd Pwy 4 D. Hywel E. Roberts 01 Ionawr 1987 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332295
Bro a Bywyd:9. Saunders Lewis 1893-1985 Mair Saunders 01 Ionawr 1987 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780946329298
Edith Cwm Cloch Esyllt Maelor 01 Ionawr 1987 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779465
Seiri Cenedl y Cymry Gwynfor Evans 01 Ionawr 1987 Gwasg Gomer ISBN 9780863834554
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Thomas Edward Ellis (1859-1899) Wyn Jones 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309278
Monallt - Portread o Fardd-Gwlad Emrys Roberts 01 Ionawr 1986 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000171900
Pwy oedd Pwy 3 D. Hywel E. Roberts 01 Ionawr 1986 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332288
Pwy oedd Pwy 2 D. Hywel E. Roberts 01 Ionawr 1985 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000478382
Bro a Bywyd:6. T. Gwynn Jones 1871-1949 David Jenkins 01 Medi 1984 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780946329212
David Lloyd George Cyril Parry 01 Ionawr 1984 Gwasg Gee ISBN 9780000272270
Pwy oedd Pwy 1 D. Hywel E. Roberts 01 Ionawr 1984 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332233
Bro a Bywyd:5. D.J. Williams 1885-1970 John Gwyn Griffiths 01 Chwefror 1983 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780946329007
William Owen Pughe Glenda Carr 01 Ionawr 1983 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308370
Oriel o Heddychwyr D. Ben Rees 01 Ionawr 1983 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000676542
Pwy yw Pwy yng Nghymru 3 D. Ben Rees 01 Ionawr 1983 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000673534
Cofio - Jennie Eirian Aeres Evans 01 Ionawr 1983 Gwasg Gee ISBN 9780000671158
Ceinion y gan - Detholiad o Ganeuon Poblogaidd Oes Victoria E. G. Millward 01 Ionawr 1983 Gwasg Gomer ISBN 9780850885699
Bro a Bywyd:4. Syr Cynan Evans-Jones 1895-1970 Ifor Rees 01 Ionawr 1982 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780905171937
Bro a Bywyd:2. Kate Roberts 1891-1985 Derec Llwyd Morgan 01 Ionawr 1981 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780905171685
Historia Gruffud vab Kenan D. Simon Evans 01 Ionawr 1978 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306000
Portreadau'r Faner 3 Marged Pritchard 01 Ionawr 1976 Gwasg y Sir ISBN 9780000674234
Saunders Lewis D. Tecwyn Lloyd, Gwilym Rees Hughes 01 Ionawr 1975 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715402207
John Gwilym Jones - Cyfrol Deyrnged Gwyn Thomas 01 Ionawr 1974 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715401804
Lady Gwladys a Phobl Eraill D. Tecwyn Lloyd 01 Ionawr 1972 T? John Penri ISBN 9780000676580
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: William Salesbury Isaac Thomas 01 Ionawr 1972 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708300374
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: William Salesbury Isaac Thomas 01 Ionawr 1972 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303283
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: David Lloyd George 1863-1945 Kenneth O. Morgan 01 Ionawr 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307908