Rhestr Llyfrau Cymraeg/Athroniaeth, Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Economeg a'r Gyfraith

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Athroniaeth, Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Economeg a'r Gyfraith. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Blaid Ffasgaidd yng Nghymru, Y - Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth Richard Wyn Jones 02 Gorffennaf 2013 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326503
Cymru'r Gyfraith - Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol R. Gwynedd Parry 04 Gorffennaf 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708325148
Hanes Athroniaeth y Gorllewin - Efrydiau Athronyddol, 2001-2006 E. Gwynn Matthews 14 Gorffennaf 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321829
Hawl i Oroesi, Yr – Ysgrifau Gwleidyddol a Diwylliannol Simon Brooks 03 Mehefin 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272357
Creating a Bilingual Wales/Creu Cymru Ddwyieithog - The Role of Welsh in Education/Rôl y Gymraeg Mewn Addysg John Osmond 15 Rhagfyr 2008 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773405
Hawl i'r Gymraeg Gwion Lewis 01 Awst 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710659
Cynhaeaf Hanner Canrif – Gwleidyddiaeth Gymreig 1945-2005 Gwilym Prys Davies 20 Mehefin 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239420
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ei Newydd Wedd - Canllaw / New National Assembly for Wales - A Guide, The 19 Tachwedd 2007 StrataMatrix
Rhoi Cymru'n Gyntaf – Syniadaeth Plaid Cymru Richard Wyn Jones 12 Medi 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317563
Mantais Gystadleuol - Pam Fod Ysgolion Cyfrwng Cymraeg yn Perfformio'n Well David Reynolds, Wynford Bellin, Ruth ab Ieuan 15 Awst 2006 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726398
Achub ein Hiaith/ Saving Our Language Ken Hopkins 06 Gorffennaf 2006 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773108
Adroddiad Comisiwn Richard 19 Mai 2004 The Stationery Office ISBN 9780750433914
Asgwrn Cynnen - Tai Fforddiadwy yng Nghymru Wledig / Source of Contention, A - Affordable Housing in Rural Wales Eilidh Johnston 14 Hydref 2003 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726985
Mewnfudo, Ie; Gwladychu, Na! 01 Medi 2003 Cymuned
Genyn Goroesi Cymreig, Y / Welsh Survival Gene, The - 'Dywylliant Er Gwaethaf Pawb a Phopeth' yn Nwy Iaith Cymru, Y / 'Despite Culture' in the Two Language Communities of Wales Jane Aaron 11 Awst 2003 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726ISBN 978
Agenda Geidwadol i Gymru / Conservative Agenda for Wales, A - Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 2002 / The Institute of Welsh Politics Annual Lecture 2002 Yr Arg. Griffiths, Fforestfach 01 Ebrill 2003 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780953782949
Dyletswydd Diamod - Cyfleoedd Cyfartal a Chynulliad Cenedlaethol Cymru / Absolute Duty, An - Equal Opportunities and the National Assembly Paul Chaney, Ralph Fevre 05 Rhagfyr 2002 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726855
Darlith yr Archif Wleidyddol Gymreig 1999: Troi Breuddwyd yn Ffaith/ Turning a Dream into a Reality Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies 11 Medi 2002 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250192
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 19. 'Nid Iaith Fain Mohoni': Y Gymraeg Ym Mangor a Chaernarfon yn Ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Gwenfair Parry 02 Gorffennaf 2002 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531669
Community Development in South Wales Steve Clarke, Antonia Mendola Byatt, Martin Hoban, Derith Powell 01 Mai 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317341
O Gynulliad i Senedd / From Assembly to Parliament - Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 2001 / The Institute of Welsh Politics Annual Lecture 2001 Ieuan Wyn Jones 01 Mawrth 2002 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780953782925
Tai, Gwaith ac Iaith/Housing, Work and Language - Argymhellion Cymuned i Arolwg y Cynulliad o'r Iaith Gymraeg/Recommendations by Cymuned to the National Assembly's Policy Review of the Welsh Language 01 Tachwedd 2001 Cymuned ISBN 9780000775078
Cymru a'r Cymry 2000/Wales and the Welsh 2000 Geraint H. Jenkins 01 Tachwedd 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531614
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 18. 'Iaith Gymraeg yn ei Henbydrwydd, Yr' - Y Gymraeg yn y 1950Au Mari A. Williams 27 Awst 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531362
Llythyrau at Seimon Glyn Simon Brooks 01 Awst 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435967
Check Against Delivery - Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 2000 / The Institute of Welsh Politics Annual Lecture 2000 Rhodri Morgan 10 Mai 2001 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780953782918
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: 'Eu Hiaith a Gadwant'? - Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif Geraint H. Jenkins, Mari A. Williams 15 Tachwedd 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316573
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Gymraeg yn ei Disgleirdeb, Y - Yr Iaith Gymraeg Cyn y Chwyldro Diwydiannol Geraint H. Jenkins 01 Tachwedd 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314111
Tu Hwnt i'r Ffin - Derbynioldeb y BAC Cymreig i Sefydliadau Uwch Tu Allan i Gymru / Beyond the Border - The Acceptability of the Welsh BAC to Higher Education Institutions Outside Wales Cerian Black, John David 01 Medi 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781871726640
Benthyciadau Bach i Gwmnïau Bach - Datblygu Micro-Gredyd yng Nghymru / Small Loans for Small Businesses - Developing Micro-Credit in Wales Nigel Blewitt 01 Gorffennaf 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781871726619
Dylunio Llwyddiant - Yr Achos dros Gomisiwn Pensaernïaeth a Dylunio Cymru / Designing Success - The Case for a Welsh Commission for Architecture and Design 01 Mehefin 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781871726602
'Duw a Gadwo Dywysog Cymru'/'God Bless the Prince of Wales' Russell Deacon, Steve Belzak 15 Mai 2000 Amrywiol ISBN 9781902622149
Cwrs y Byd - Detholiad o Ysgrifau Newyddiadurol Saunders Lewis 1939-1950 Saunders Lewis Robin Gwyn 02 Chwefror 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313060
Dragon on Our Doorstep, The: New Politics for a New Millennium in Wales - Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 1999 / The Institute of Welsh Politics Annual Lecture 1999 Alun Michael 31 Ionawr 2000 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780953782901
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Gwnewch Bopeth yn Gymraeg - Yr Iaith Gymraeg a'i Pheuoedd 1801-1911 Geraint H. Jenkins 16 Rhagfyr 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315736
Am Gymru - A Week by Week Account of the Welsh Assembly Wynne Melville Jones 01 Rhagfyr 1999 StrataMatrix ISBN 9780000870131
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Miliwn o Gymry Cymraeg! - Yr Iaith Gymraeg a Chyfrifiad 1891 Gwenfair Parry, Mari A. Williams Geraint H. Jenkins 30 Mehefin 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315378
Dwyieithrwydd Gweithredol - Papur Gwaith 1: Y Gymraeg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru / Working Bilingualism, A - Working Paper 1: Welsh in Cynulliad Cenedlaethol Cymru Elin Haf Gruffydd Jones 18 Mai 1999 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ISBN 9780000779083
Llawlyfr Deddf Eiddo - Papur Gwaith 2: Tai a Chynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru / Property Act Handbook - Working Paper 2: Housing and Planning in Cynulliad Cenedlaethol Cymru 01 Mai 1999 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ISBN 9780000774903
Cyfres y Cynulliad: 9. Cyfryngau Wedi'r Cynulliad, Y Alun Ffred Jones Simon Brooks 08 Ebrill 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434793
Cyfres y Cynulliad: 7. Awdurdod Iaith i Gymru Heini Gruffudd Simon Brooks 08 Ebrill 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434779
Cyfres y Cynulliad: 8. Cynulliad i Genedl Dewi Watkin Powell Simon Brooks 08 Ebrill 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434786
Papurau Gregynog: Cyfrol 2, Rhif 2. Datganoli - Proses Nid Achlysur / Gregynog Papers, The: Volume 2, Number 2. Devolution - A Process Not an Event Ron Davies AS / MP 26 Mawrth 1999 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726442
Etholiadau'r Ganrif / Welsh Elections 1885-1997 Beti Jones 02 Mawrth 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434014
Lloyd George y Cenedlaetholwr Cymreig: Arwr Ynteu Bradwr Emyr Price 01 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026878
Moeseg Nicomachaidd Aristoteles - Cyfieithiad gyda Rhagymadrodd, Nodiadau a Mynegai Aristoteles John FitzGerald, 09 Rhagfyr 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311790
Cyfres y Cynulliad: 6. Pa Ddyfodol i'r Fro Gymraeg? Robyn Parri Simon Brooks 03 Tachwedd 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434762
Pwy sydd yn y Doc? - Y Cyhuddiadau yn Erbyn y Rhai Sy'n Seisnigo'r Cyfryngau Cymraeg Yr Ymgyrch Ddarlledu 01 Awst 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815379
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: Iaith Carreg fy Aelwyd - Iaith a Chymuned yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Geraint H. Jenkins 30 Mehefin 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314623
Cyfres y Cynulliad: 1. Pa Ddiben Protestio Bellach? Dylan Phillips 15 Mai 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434700
Cyfres y Cynulliad: 4. Seneddau a Sofraniaeth Dafydd Glyn Jones Simon Brooks 15 Mai 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434731
Cyfres y Cynulliad: 2. Diwylliant Poblogaidd a'r Gymraeg Simon Brooks 15 Mai 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434717
Cyfiawnder Dwyieithog? / Bilingual Justice? Robyn Léwis 03 Ebrill 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025499
Cwricwlwm Ysgol i Gymru'r Dyfodol Richard Daugherty 03 Chwefror 1998 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856443609
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:10. Walcott a'r Wyrcws - Tlodi yng Ngogledd Cymru yn Hanner Cyntaf y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg David Llewelyn Jones 03 Hydref 1997 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531058
Pontio'r Bwlch Sgiliau Technoleg - Newid Amgyffrediadau Pobl Ifanc o Ddiwydiant Gweithgynhyrchu Modern / Bridging the Technology Skills Gap - Changing the Perceptions of Young People to Modern Manufacturing... Gareth Jones 01 Medi 1997 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726220
Cymru yn Ewrop - Y Cyfle a Gynigir gan Gynulliad Cymreig / Wales in Europe - The Opportunity Presented by a Welsh Assembly John Gray, John Osmond 01 Gorffennaf 1997 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726381
Papur Gwyn: Llais dros Gymru - Cynigion y Llywodraeth ar Gyfer Cynulliad Cymreig / White Paper, A: Voice for Wales, A - The Government's Proposals for a Welsh Assembly 01 Gorffennaf 1997 The Stationery Office ISBN 9780101371827
BAC Cymreig - Addysgu Cymru yn y Ganrif Nesaf / Welsh BAC - Educating Wales in the Next Century, The Colin Jenkins, John David, John Osmond, Juliet Pierce 04 Chwefror 1997 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726237
Cyfres Papurau Gregynog: Cyfrol 1, Rhif 2. NHS Cymru - Gwasanaeth Busnes Neu Wasanaeth Cyhoeddus / Gregynog Papers, The:Volume 1, Number 2. Nhs Wales - Business or Public Service? David Cohen 04 Chwefror 1997 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726299
Cyfres Darlith yr Archif Wleiddydol Gymreig: Plaid Cymru - Oddi ar 1960/Since 1960 John Davies 01 Ionawr 1997 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250017
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:8. Trallodfa'r Tlawd - Y Wyrcws yng Ngorllewin Meirionnydd yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Gwenfair Parry 01 Tachwedd 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531898
Ffordd i'r Refferendwm - Hanfodion ar Gyfer Trafodaeth Wybodus a Theg, Y / Road to the Referendum - Requirements for an Informed and Fair Debate, The Ivor Lightman, J. Barry Jones, Roger Jarman, Denis Balsom, John Osmond 01 Hydref 1996 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9780000771704
Cyfres Papurau Gregynog: Cyfrol 1, Rhif 1. Safle Gogledd Cymru / Gregynog Papers, The:Volume 1, Number 1. Place of North Wales, The Huw Vaughan Thomas 01 Hydref 1996 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726190
Papurau Cymdeithas Diwygiad Etholiadol:96/1. Rhoi'r Bobl yn Gyntaf - Ethol Cynulliad i Gymru / Electoral Reform Society Papers:96/1. Putting the People First - Electing a Welsh Assembly Tom Ellis, John Osmond 31 Gorffennaf 1996 Electoral Reform Society/Cymdeithas Diwygiad Etholiadol ISBN 9780903291163
Annwyl Alvis - Problemau Teuluoedd Cyfoes ac Atebion i'w Cwestiynau Alvis Richards 01 Gorffennaf 1996 Hughes ISBN 9780852841822
Ewrop - Y Sialens i Gymru / Europe - The Challenge for Wales Ieuan Wyn Jones 01 Mehefin 1996 Gwasg Taf ISBN 9780948469503
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:4. Papur Afaelodd yn Serchiadau'r Bobol - John Roberts Williams a'r Cymro 1945-62, Y Robert Smith 01 Chwefror 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531447
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:3. 'Iaith Nas Arferir, Iaith i Farw Yw' - Ymgyrchu dros yr Iaith Gymraeg Rhwng y Ddau Ryfel Byd Marion Löffler 01 Ionawr 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531348
Cyfres Darlith yr Archif Wleidyddol Gymreig: Pymtheg Mlynedd yn y Swyddfa Gymreig / Fifteen Years at the Welsh Office Wyn Roberts 01 Rhagfyr 1995 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158899
Meddwl Cymreig, Y W. J. Rees 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312933
Cyfres y Ddarlith Radio Flynyddol BBC Cymru: Bywyd yr Iaith Dafydd Elis Thomas 01 Ionawr 1994 BBC Cymru/Wales ISBN 9780951898888
Gwaith Cymdeithasol a'r Iaith Gymraeg / Social Work and the Welsh Language Rhian Huws, Hywel Williams, Elaine Davies 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312032
Welsh Political Archive Lectures Series: Deffro Neu Ddiwedd / Rebirth or Death Yr Arglwydd Hooson 01 Ionawr 1994 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158769
Gohebydd Tramor Dylan Iorwerth 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312223
Cymuned a Chenedl - Ysgrifau ar Ymreolaeth Ioan Bowen Rees 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020715
Codi Pontydd i Ddau Ddiwylliant (Anerchiad) W. Gwyn Lewis 01 Ionawr 1992 Eglwys Bresbyteraidd Cymru ISBN 9780000671127
Cyfres y Meddwl Modern: Barth D. Densil Morgan 01 Ionawr 1992 Gwasg Gee ISBN 9780000675477
Cyfres Darlith yr Archif Wleidyddol Gymreig: Cymru yn y Ddau Dŷ / Wales in Both Houses Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos 01 Ionawr 1991 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158523
Cyfres y Meddwl Modern: Niebuhr E.R Lloyd-Jones D. Glyn Jones, W. Gareth Jones 01 Awst 1989 Gwasg Gee ISBN 9780000174833
Cariad at ein Gwlad - A Discourse on the Love of Our Country Richard Price P. A. L. Jones, 01 Ionawr 1989 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158424
Cymru a'r Byd - Detholiad o Drafodion Economaidd a Chymdeithasol 1981- 1986 W. Arthur Thomas, D. Roy Thomas 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310359
Pe Bai Cymru'n Rhydd Gwynfor Evans 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431761
Bywyd Brau - Ydi Erthylu'n Iawn? Rhiain Lewis 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431846
J.R. a'r 'Mannau Dirgel' Gwyn Erfyl 01 Ionawr 1989 Prifysgol Cymru Abertawe ISBN 9780860760658
Cyfres y Meddwl Modern: Hume Meredydd Evans 02 Ionawr 1985 Gwasg Gee ISBN 9780707401065
Cyfres y Meddwl Modern: Jung E. J. Eurfyl Jones 01 Ionawr 1985 Gwasg Gee ISBN 9780000672551
Cyfres y Meddwl Modern: Brecht D. Glyn Jones, W. Gareth Jones 01 Ionawr 1985 Gwasg Gee ISBN 9780707401812
Meddwl Cyfoes, Y Meredydd Evans 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308837
Cyfres y Meddwl Modern: Fromm D. R. Thomas D. Glyn Jones, W. Gareth Jones 01 Ionawr 1984 Gwasg Gee ISBN 9780000675460
Cyfres y Meddwl Modern: Bultmann Eryl Wynn Davies 01 Ionawr 1984 Gwasg Gee ISBN 9780707401034
Cyfres y Meddwl Modern: Freud Harri Pritchard Jones 01 Awst 1982 Gwasg Gee ISBN 9780000174895
Cyfres y Meddwl Modern: Eliot R. Gerallt Jones 01 Ionawr 1982 Gwasg Gee ISBN 9780000671776
Cyfres y Meddwl Modern: Evans-Pritchard Dafydd Jenkins 01 Ionawr 1982 Gwasg Gee ISBN 9780000671806
Cyfres y Meddwl Modern: Bonhoeffer Harri Williams 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000670489
Cyfres y Meddwl Modern: Darwin R. Elwyn Hughes 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000671424
Cyfres y Meddwl Modern: Lenin W. J. Rees 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000672605
Cyfres y Meddwl Modern: Marx Howard L. Williams 01 Ionawr 1980 Gwasg Gee ISBN 9780000175007
Cyfres y Meddwl Modern: Hegel E. Gwynn Matthews 01 Ionawr 1980 Gwasg Gee ISBN 9780707401072
Cyfres y Meddwl Modern: Malraux Paul W. Birt 01 Ionawr 1980 Gwasg Gee ISBN 9780707403625
Cyfres y Meddwl Modern: Toynbee C. R. Williams 01 Ionawr 1980 Gwasg Gee ISBN 9780707403632
Cyfres y Meddwl Modern: Wittgenstein Walford L. Gealy 01 Ionawr 1980 Gwasg Gee ISBN 9780707403649
Adroddiad Cryno Comisiwn Richard/Summary Report of the Richard Commission 19 Mai 2004 The Stationery Office ISBN 9780750433501
Swyddogaeth Prifysgolion yn yr Economi Fodern / Role of Universities in the Modern Economy, The Deian Hopkin 01 Mehefin 2002 Welsh Academic Press ISBN 9781860570766