Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Astudiaethau a Thestunau Llenyddol. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Gallwch sortio'r colofnau o'ch dewis drwy glicio ar y diamwnt ar frig y golofn
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio Anwen Jones, Lisa Lewis 02 Gorffennaf 2013 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326510
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Cywyddau Ymryson Syr Dafydd Trefor Rhiannon Ifans 15 Ebrill 2013 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029097
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Raff Ap Robert A. Cynfael Lake 15 Ebrill 2013 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029059
Clywed Cynghanedd - Cwrs Cerdd Dafod Myrddin ap Dafydd 28 Mawrth 2013 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845274504
Dafydd Ap Gwilym - Y Gŵr sydd yn ei Gerddi Gwyn Thomas 28 Mawrth 2013 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396572
Ysgrifau Beirniadol XXXI Tudur Hallam, Angharad Price 18 Chwefror 2013 Gwasg Gee ISBN 9781904554172
Breudwyt Ronabwy Melville Richards 18 Rhagfyr 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326183
Culhwch ac Olwen Rachel Bromwich, D. Simon Evans 18 Rhagfyr 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326190
Historia Peredur Vab Efrawc Glenys Witchard Goetinck 18 Rhagfyr 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326206
Traddodiad Barddol, Y Gwyn Thomas 15 Rhagfyr 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708326213
Cyfrolau Cenedl: 6. Rhywbeth yn Trwblo Dafydd Glyn Jones 26 Medi 2012 Dalen Newydd ISBN 9780956651662
Cyfrolau Cenedl: 5. Beirniadaeth John Morris-Jones Dafydd Glyn Jones 26 Medi 2012 Dalen Newydd ISBN 9780956651655
Byd Go Iawn Un Nos Ola Leuad J. Elwyn Hughes 30 Awst 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437998
Llên y Llenor: Edward Matthews, Ewenni D. Densil Morgan 01 Awst 2012 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314852
Y Storm William Shakespeare Gwyneth Lewis, 31 Gorffennaf 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396497
Englynion y Genedlaethol 1900-1999 Dafydd Islwyn 30 Gorffennaf 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396428
Cyfres Sut i Greu: Sut i Greu Drama Fer Emyr Edwards 26 Ebrill 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396480
John Morris-Jones (Dawn Dweud) Allan James 28 Tachwedd 2011 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708324677
Stori Saunders Lewis/The Story of Saunders Lewis Gwynn ap Gwilym 03 Tachwedd 2011 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396381
Cyfrolau Cenedl: 3. Prydnawngwaith y Cymry a Gweithiau Eraill gan William Williams William Williams Dafydd Glyn Jones 26 Medi 2011 Dalen Newydd ISBN 9780956651631
Cyfrolau Cenedl: 2. Twm o'r Nant - Dwy Anterliwt; Cyfoeth a Thlodi a Tri Chydymaith Dyn Thomas Edwards Adrian C. Roberts 26 Medi 2011 Dalen Newydd ISBN 9780956651624
Cyfrolau Cenedl: 4. Emrys Ap Iwan - Breuddwyd Pabydd wrth ei Ewyllys Emrys ap Iwan Dafydd Glyn Jones 26 Medi 2011 Dalen Newydd ISBN 9780956651648
Iaith y Nefoedd - Dyfyniadau Ynglŷn â'r Iaith Gymraeg Gwilym Lloyd Edwards 26 Gorffennaf 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273385
Ysgrifau Beirniadol XXX Gerwyn Wiliams 09 Mehefin 2011 Gwasg Gee ISBN 9781904554134
Cyfres Sut i Greu: Sut i Greu Cywydd Donald Evans 31 Mawrth 2011 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396367
Ceredigion - 101 o'i Beirdd ac Emynwyr Eirian Jones 28 Ionawr 2011 Eirian Jones
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffudd Gryg Barry J. Lewis, Eurig Salisbury 12 Ionawr 2011 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531782
Dyn heb ei Gyffelyb yn y Byd - Owain Myfyr a'i Gysylltiadau Llenyddol Geraint Phillips 09 Tachwedd 2010 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708323243
Diflanedig Fyd - Gohebiaeth Carneddog a Gwallter Llyfni, 1926-1932 Bleddyn Owen Huws 28 Hydref 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396329
Detholiad o Faledi Huw Jones - 'Llymgi Penllwyd Llangwm' Alaw Mai Edwards, A. Cynfael Lake 26 Hydref 2010 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029042
Cyfrolau Cenedl: 1. Canu Twm o'r Nant Dafydd Glyn Jones 27 Medi 2010 Dalen Newydd ISBN 9780956651600
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Damhegion, Distawrwydd a 'Dychrynodau' yn Ysgrifau T. H. Parry-Williams (2010) T. Robin Chapman 24 Medi 2010 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029066
Fel Drôr i Fwrdd - Astudiaeth o Waith Kate Roberts hyd 1962 Geraint Wyn Jones 30 Mehefin 2010 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845997
Cyfres Sut i Greu: Sut i Greu Englyn Alan Llwyd 03 Mehefin 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396299
Ysgrifau Beirniadol XXIX Gerwyn Wiliams 28 Mai 2010 Gwasg Gee ISBN 9781904554080
Crefft y Gynghanedd Alan Llwyd 16 Ebrill 2010 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396251
Wil Sam - Y Dyn Theatr Anwen Jones, Myrddin ap Dafydd 17 Chwefror 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272449
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Casglu Darnau'r Jig-so - Theori Beirniadaeth Lenyddol R. M. (Bobi) Jones Eleri Hedd James 02 Chwefror 2010 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708322468
Llenyddiaeth Mewn Theori: Cyfrol 3 2008 Owen Thomas 18 Medi 2009 Owen Thomas
Lewis Edwards (Dawn Dweud) D. Densil Morgan 29 Gorffennaf 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321942
Llên y Llenor: Huw Jones o Langwm A. Cynfael Lake Huw Meirion Edwards 29 Gorffennaf 2009 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314814
Ysgrifau Beirniadol XXVIII Gerwyn Wiliams 23 Mehefin 2009 Gwasg Gee ISBN 9781904554035
Hywel Ab Owain Gwynedd - Bardd-Dywysog Nerys Ann Jones 29 Ionawr 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321621
Ffordd Gadarn, Y - Ysgrifau ar Lên a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd R. Geraint Gruffydd E. Wyn James 11 Rhagfyr 2008 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492306
Testunau Bangor: Rhyfel Cartrefol, Y Huw Morys Ffion Mair Jones 28 Hydref 2008 Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781842201145
Darlith Lenyddol Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2008: Y Ddinas Ddihenydd? - Delweddau o Gaerdydd yn ein Llenyddiaeth Huw M. Edwards 07 Awst 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780903878418
R. S. Thomas a'i Gerddi Tom Ellis 01 Awst 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710512
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: FfugLen Enid Jones John Rowlands 01 Awst 2008 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321652
Ffiniau Dewi Z. Phillips Hywel Teifi Edwards 01 Awst 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710536
Gwaith Natur a Edmygaf - Afonydd, Llynnoedd a Ffynhonnau yn Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol Barry Lewis 11 Gorffennaf 2008 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531638
Awdlau'r Brifwyl 1950-1999 Donald Evans 02 Mai 2008 Donald Evans
Peniarth 28 Daniel Huws 29 Ebrill 2008 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250673
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 29. 'Mae r Stori yn Wir iw Gweled / yn Nghronicle y Brutanied' - Dramateiddiadau Cymraeg o'r Ffug-Hanes Brytanaidd Ffion Mair Jones 28 Ebrill 2008 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531584
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (8) 29 Chwefror 2008 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250642
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Rhys Goch Eryri Dylan Foster Evans 14 Ionawr 2008 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531973
Manawydan Uab Llyr Ian Hughes 09 Ionawr 2008 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321560
Llenyddiaeth Mewn Theori: Cyfrol 2 2007 Owen Thomas 12 Rhagfyr 2007 Owen Thomas
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 28. O'r Cysgodion - Llythyrau'r Meirw at y Byw Cathryn A. Charnell-White 12 Rhagfyr 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531539
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 26. Y Meddwl Obsesiynol - Traddodiad y Triawd Cyffredinol yn y Gymraeg a'r Myvyrian Archaiology of Wales Morfydd E. Owen 12 Rhagfyr 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531430
Cyfres Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd: 27. Ar Drywydd Guto'r Glyn Ap Siencyn y Glyn Eurig Salisbury 12 Rhagfyr 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531485
Gweledigaethau - Cyfrol Deyrnged Yr Athro Gwyn Thomas Jason Walford Davies 06 Rhagfyr 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396015
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Canon ein Llên - Saunders Lewis, R. M. Jones ac Alan Llwyd Tudur Hallam 30 Tachwedd 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708321140
Llên y Llenor: James Hughes - Iago Trichrug Robert Rhys Huw Meirion Edwards 28 Tachwedd 2007 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314791
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Madog Benfras ac Eraill o Feirdd y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg Barry J. Lewis, Twm Morys 15 Hydref 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531386
Glyndŵr a Gobaith y Genedl: Agweddau ar y Portread o Owain Glyndŵr yn Llenyddiaeth y Cyfnod Modern E. Wyn James 03 Medi 2007 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120641
O Lanferres i Fallwyd - Cyfraniad Dr John Davies Ceri Davies 13 Awst 2007 Eisteddfod Genedlaethol Cymru ISBN 9788888048383
Ysgrifau Beirniadol XXVII Gerwyn Wiliams 27 Gorffennaf 2007 Gwasg Gee ISBN 9781904554028
Anghenion y Gynghanedd Alan Llwyd 19 Gorffennaf 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437981
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Llawdden R. Iestyn Daniel 12 Mehefin 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531775
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffudd Ap Maredudd III Ann Parry Owen 23 Mai 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531133
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Llywelyn ap Gutun R. Iestyn Daniel 23 Mai 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531232
Annwyl D.J. - Llythyrau D.J., Saunders, a Kate Emyr Hywel 04 Mai 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439651
Llenyddiaeth Mewn Theori: Cyfrol 1 2006 Owen Thomas 29 Mawrth 2007 Owen Thomas
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams 2006: Hynafiaid - Hil, Cenedl a Gwreiddiau'r Cymry Huw Pryce 27 Mawrth 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531188
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Madog Dwygraig Huw Meirion Edwards 11 Ionawr 2007 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531874
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (7) 01 Rhagfyr 2006 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250512
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Llenyddiaeth Mewn Theori Owen Thomas 02 Awst 2006 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708320655
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig: Hwyaid, Cwningod a Sgwarnogod - Esthetig Radical Twm Morys, Vaclav Havel a Bohumil Hrabal Sioned Puw Rowlands 27 Gorffennaf 2006 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708320501
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Syr Dafydd Trefor Rhiannon Ifans 07 Chwefror 2006 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531829
Meddwl y Gynghanedd R. M. Jones 01 Rhagfyr 2005 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437783
Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525 Dafydd Johnston 30 Tachwedd 2005 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319260
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (6) 21 Tachwedd 2005 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250499
Ferch Ym Myd y Faled, Y Siwan M. Rosser 17 Tachwedd 2005 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319239
Buchedd Dewi gyda Rhagymadrodd a Nodiadau D. Simon Evans 28 Hydref 2005 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307052
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffudd Ap Maredudd - Y Cerddi Crefyddol Barry J. Lewis 18 Awst 2005 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531577
Llên y Llenor: Gwrthddiwygwyr Cymreig yr Eidal Angharad Price Huw M. Edwards 25 Gorffennaf 2005 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314760
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Tir Newydd - Agweddau ar Lenyddiaeth Gymraeg a'r Ail Ryfel Byd Gerwyn Wiliams John Rowlands 25 Gorffennaf 2005 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319116
Yng Ngolau'r Lleuad - Ffaith a Dychymyg yng Ngwaith Caradog Prichard Menna Baines 16 Mehefin 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843234791
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Lewys Morgannwg - Cyfrol 2 A. Cynfael Lake ac Ann Parry Owen 01 Chwefror 2005 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531522
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Lewys Morgannwg - Cyfrol 1 A. Cynfael Lake ac Ann Parry Owen 01 Chwefror 2005 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531478
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: O dan Lygaid y Gestapo - Yr Oleuedigaeth Gymraeg a Theori Lenyddol yng Nghymru Simon Brooks 09 Rhagfyr 2004 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319215
Lewis Morris (Dawn Dweud) Alun R. Jones 09 Rhagfyr 2004 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319222
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Ei Horas a'i Gatwlws ar y Llawr - Y Clasuron a Llenyddiaeth Gymraeg y Ddwy Ganrif Ddiwethaf (2004) Ceri Davies 01 Rhagfyr 2004 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531621
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Apocryffa Siôn Cent M. Paul Bryant-Quinn 28 Hydref 2004 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531423
O'r Pentre Gwyn i Gwmderi Hywel Teifi Edwards 29 Gorffennaf 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234111
Llên y Llenor: Marion Eames Richard R. Evans Huw Meirion Edwards 01 Gorffennaf 2004 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314715
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Meibion Afradlon a Chymeriadau Eraill - Golwg ar y Dymer Delynegol, 1891-1940 T. Robin Chapman 01 Gorffennaf 2004 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319208
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Ieuan Ap Rhydderch R. Iestyn Daniel 09 Mawrth 2004 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531072
Rhyfel a Gwrthryfel - Brwydr Moderniaeth a Beirdd Modern Alan Llwyd 02 Rhagfyr 2003 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437615
Dawn Dweud: Pennar Davies D. Densil Morgan Brynley F. Roberts 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318348
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffudd Ap Maredudd 1 - Canu i Deulu Penmynydd Barry J. Lewis 01 Medi 2003 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531270
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (5) Andrew M. W. Green, Gwilym Huws, Gwerfyl Pierce Jones, Rhidian Griffiths 01 Medi 2003 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250437
Gwaith Maredudd Ap Rhys a'i Gyfoedion Enid Roberts 12 Awst 2003 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531461
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Ar Wasgar - Theatr a Chenedligrwydd yn y Gymru Gymraeg 1979-1997 Roger Owen 31 Gorffennaf 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317938
Clywed Cynghanedd - Cwrs Cerdd Dafod Myrddin ap Dafydd 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818233
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Gororau'r Iaith - R.S. Thomas a'r Traddodiad Cymraeg Jason Walford Davies 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317990
Cyfoeth y Testun - Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol Dafydd Johnston, Iestyn Daniel, Marged Haycock, Jenny Rowland 01 Gorffennaf 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318270
Beirniadaeth Gyfansawdd - Fframwaith Cyflawn Beirniadaeth Lenyddol R.M. Jones 01 Gorffennaf 2003 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437592
Islwyn (Dawn Dweud) Glyn Tegai Hughes Brynley F. Roberts 02 Ebrill 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317815
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Ieuan Ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled M. Paul Bryant-Quinn 01 Mawrth 2003 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531812
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Mathau Brwmffild A. Cynfael Lake 01 Ionawr 2003 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531768
Ysgrifau Beirniadol XXVI Gwyn Thomas 15 Rhagfyr 2002 Gwasg Gee ISBN 9781904554004
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Dyma'r Wyddfa a'i Chriw - Y Cymry a'u Mynyddoedd, 1700-1860 (2001) Prys Morgan 01 Awst 2002 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531867
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest R. Iestyn Daniel 01 Awst 2002 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531713
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Dafydd Epynt Owen Thomas 02 Gorffennaf 2002 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531515
Mawl a Gelynion ei Elynion R. M. Jones 01 Gorffennaf 2002 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437530
Treigl y Marchog Crwydrad D. Mark Smith 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317273
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Rhwng Gwyn a Du - Agweddau ar Ryddiaith Gymraeg y 1990Au Angharad Price 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317440
James Kitchener Davies: Detholiad o'i Waith Manon Rhys, M. Wynn Thomas 01 Mehefin 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317259
Chwileniwm:Technoleg a Llenyddiaeth Angharad Price 01 Ebrill 2002 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317235
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Books Studies (4) Andrew M. W. Green, Gwilym Huws, Gwerfyl Pierce Jones, Rhidian Griffiths 01 Chwefror 2002 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250338
Rhwng Calfin a Böhme - Golwg ar Syniadaeth Morgan Llwyd Goronwy Wyn Owen 01 Rhagfyr 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317020
Waldo Williams - Rhyddiaith Damian Walford Davies 01 Tachwedd 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317310
Mabinogion, Y Dafydd Ifans, Rhiannon Ifans 22 Hydref 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859022603
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gwerful Mechain ac Eraill Nerys Ann Howells 01 Awst 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531416
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri Ap Hywel M. Paul Bryant-Quinn 01 Awst 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531263
Aristoteles - Barddoneg Aristoteles J. Gwyn Griffiths, 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317181
Gwŷr Llên Sir Benfro yn yr Ugeinfed Ganrif Eirwyn George 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741725
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Gweld Sêr - Cymru a Chanrif America M. Wynn Thomas 26 Mehefin 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317037
Llên y Llenor: John Davies o Fallwyd Ceri Davies 04 Ebrill 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314142
Math Uab Mathonwy Ian Hughes 01 Ebrill 2001 Dr Ian Hughes ISBN 9780903878654
Breudwyt Ronabwy - Allan o Lyfr Coch Hergest Melville Richards 05 Mawrth 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317013
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Hywel Swrdwal a'i Deulu Dylan Foster Evans 01 Mawrth 2001 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531904
Canu Aneirin, gyda Rhagymadrodd a Nodiadau Ifor Williams 01 Chwefror 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302293
Cyfres Astudiaethau Achlysurol: 2. Tirlun a Thirwedd Cymru - Golwg ar Lenyddiaeth yr Oesoedd Canol P. Lynne Williams 01 Ionawr 2001 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781856445733
Cyfres Astudiaethau Achlysurol: 1. Iaith Lenyddol Fel Bwch Dihangol yng Nghymru ac yn Llydaw, Yr / Occasional Studies Series: 1. Literary Language as a Scapegoat in Wales and in Brittany, The Rhisiart Hincks 01 Ionawr 2001 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781856445702
Canhwyll Marchogyon - Cyd-Destunoli Peredur Sioned Davies, Peter Wynn Thomas 20 Rhagfyr 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316399
Daniel Owen (Dawn Dweud) Robert Rhys Brynley F. Roberts 14 Rhagfyr 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313411
Mawl a'i Gyfeillion - Cyfrol 1 R.M. Jones 05 Rhagfyr 2000 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437448
Anterliwtiau Huw Jones o Langwm A. Cynfael Lake 02 Rhagfyr 2000 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437370
Llên y Llenor: Robin Llywelyn Angharad Price 01 Rhagfyr 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314074
Dewi Glan Peryddon a'i Nofel Fer Tecwyn Ellis 01 Rhagfyr 2000 Tecwyn Ellis ISBN 9780000871091
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (3) Andrew M.W. Green, Hywel Roberts, Gwerfyl Pierce Jones, Rhidian Griffiths 01 Rhagfyr 2000 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250215
Cyfres Astudiaethau Theatr Cymru: 9. Perthyn Gwenno Hughes 01 Tachwedd 2000 Cymdeithas Theatr Cymru ISBN 9780000870896
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Soffestri'r Saeson - Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid Jerry Hunter 01 Tachwedd 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316597
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Sêr yn eu Graddau, Y - Golwg ar Ffurfafen y Nofel Gymraeg Ddiweddar John Rowlands 31 Gorffennaf 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315903
Gesta Romanorum Patricia Williams 06 Gorffennaf 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315859
Math Uab Mathonwy Patrick K. Ford 01 Gorffennaf 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780926689060
Manawydan Uab Llyr Patrick K. Ford 01 Gorffennaf 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780926689077
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Ieuan Brydydd Hir M. Paul Bryant-Quinn 01 Gorffennaf 2000 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531751
Rhagymadroddion 1547-1659 Garfield H. Hughes 07 Ebrill 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303023
Armes Prydein o Lyfr Taliesin Ifor Williams 01 Ebrill 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316085
Llên y Llenor: Caradog Prichard Mihangel Morgan J.E. Caerwyn Williams 01 Mawrth 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786955
Gair am Air - Ystyriaethau am Faterion Llenyddol Gwyn Thomas 02 Chwefror 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315484
Canu Taliesin Ifor Williams 01 Chwefror 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316467
Cyfres Beirdd y Tywysogion:5. Gwaith Llywarch Ap Llywelyn 'Prydydd y Moch' Llywarch ap Llywelyn, ['Prydydd y Moch'] Elin M. Jones, Nerys Ann Jones, ac R. Geraint Gruffydd 01 Chwefror 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310847
Canu Llywarch Hen Ifor Williams 01 Ionawr 2000 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316092
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffydd Llwyd a'r Llygliwiaid Eraill Rhiannon Ifans 01 Ionawr 2000 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531164
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Prydydd Breuan a Cherddi Dychan Eraill o Lyfr Coch Hergest 01 Ionawr 2000 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531218
Hanes Cyhoeddi Cerddi Eryri (1927), Carneddog Bleddyn Owen Huws 30 Tachwedd 1999 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437066
Talhaiarn (Dawn Dweud) Dewi M. Lloyd Brynley F. Roberts 18 Tachwedd 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315477
Doc Tom - Thomas Richards (Dawn Dweud) Geraint H. Jenkins 18 Tachwedd 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315514
Dal Pen Rheswm - Cyfweliadau gydag Emyr Humphreys R. Arwel Jones 09 Tachwedd 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315613
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (2) Andrew M.W. Green, Hywel Roberts, Gwerfyl Pierce Jones, Rhidian Griffiths 01 Tachwedd 1999 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250130
Llên y Llenor: Bobi Jones - Y Canu Canol Dewi Stephen Jones J.E. Caerwyn Williams 11 Hydref 1999 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786931
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Sefyll yn y Bwlch: Cymru a'r Mudiad Gwrth-Fodern - Astudiaeth o Waith T.S. Eliot, Simone Weil, Saunders Lewis ac R.S. Thomas Grahame Davies John Rowlands, 01 Medi 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315590
Rhyddid y Nofel Gerwyn Williams 01 Medi 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315385
T. H. Parry-Williams (Dawn Dweud) R. Gerallt Jones Brynley F. Roberts 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315392
Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Llythyr y Preutur Siôn) Gwilym Lloyd Edwards 02 Gorffennaf 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315347
Ysgrifau Beirniadol XXV Yr Athro J.E. Caerwyn Williams 02 Gorffennaf 1999 Gwasg Gee ISBN 9780707403243
Ceinciau'r Mabinogi Brinley Rees 01 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9780000779755
Llên y Llenor: Ioan Pedr (John Peter) 1833-1877 Rhianydd Morgan J.E. Caerwyn Williams 01 Mawrth 1999 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786856
Llinynnau - Detholiad o Ysgrifau Beirniadol Branwen Jarvis 02 Chwefror 1999 Gwasg Taf ISBN 9780948469572
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Casnodyn R. Iestyn Daniel 01 Ionawr 1999 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531706
Gweledigaethau y Bardd Cwsg Ellis Wynne Patrick J. Donovan, Gwyn Thomas 02 Rhagfyr 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026083
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Pur Fel y Dur - Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Jane Aaron John Rowlands, 02 Rhagfyr 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314814
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Arwrgerdd Gymraeg, Yr - Ei Thwf a'i Thranc E.G. Millward John Rowlands 02 Rhagfyr 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314692
Ysgrifau Beirniadol XXIV Yr Athro J.E. Caerwyn Williams 02 Rhagfyr 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403199
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Dafydd Bach Ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog' a Llywelyn Ab y Moel Iestyn Daniel 01 Rhagfyr 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531508
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Siôn Ap Hywel Cynfael Lake 01 Rhagfyr 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531553
Llyfr Poced: Llenyddiaeth Cymru Dafydd Johnston 13 Tachwedd 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314906
Owain y Beirdd Gruffydd Aled Williams 30 Hydref 1998 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780903878258
Pigion 2000: Mabinogion, Y - Hud yr Hen Chwedlau Celtaidd Tegwyn Jones 30 Medi 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815034
Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry Dafydd Johnston 04 Awst 1998 Seren ISBN 9781854112347
Beibl a Llenyddiaeth Gymraeg, Y Derec Llwyd Morgan 01 Awst 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026410
Barddoniaeth i Bawb? - Stephane Mallarme Heather Williams 31 Gorffennaf 1998 Cronfa Goffa Saunders Lewis ISBN 9780952890416
Cymaint Serch i Gymru - Gruffydd Robert, Morys Clynnog a'r Athrawiaeth Gristnogawl (1568) M. Paul Bryant-Quinn 31 Gorffennaf 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531409
Iolo Morganwg Ceri W. Lewis 01 Gorffennaf 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786771
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Llywelyn Goch Ap Meurig Hen Llywelyn Goch ap Meurig Hen Dafydd Johnston 30 Mehefin 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531157
Ysbryd y Cwlwm - Delwedd y Genedl yn ein Llenyddiaeth R.M. Jones, [Bobi Jones] 22 Mai 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314647
Llên y Llenor: Tair Rhamant Arthuraidd Gydag Arolwg o Derfynau Beirniadaeth Gyfansawdd R.M. Jones, (Bobi Jones) J.E. Caerwyn Williams 30 Ebrill 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786689
Canu Gofyn a Diolch C.1350-C.1630, Y Bleddyn Owen Huws 01 Mawrth 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314326
Llyfr yng Nghymru, Y / Welsh Book Studies (1) Lionel Madden, Hywel Roberts, Gwerfyl Pierce Jones, Rhidian Griffiths 01 Mawrth 1998 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250024
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Einion Offeiriad a Dafydd Ddu o Hira Ddug Dafydd Ddu Hiraddug, Einion Offeiriad R. Geraint Gruffydd, Rhiannon Ifans 01 Mawrth 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531102
Llên y Llenor: Bobi Jones - Y Farddoniaeth Gynnar Dewi Stephen Jones J.E. Caerwyn Williams 03 Chwefror 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786658
Ysgrifau Beirniadol XXIII J.E. Caerwyn Williams 06 Ionawr 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403045
Papurau Ymchwil Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:11. 'Cân Di Bennill..?' - Themâu Anterliwtiau Twm o'r Nant Rhiannon Ifans 01 Ionawr 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531256
Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig: Cerddi Alltudiaeth: Thema yn Llenyddiaethau Québec, Catalunya a Chymru Paul Birt John Rowlands, 01 Rhagfyr 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314258
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Rhyw Lun o Brofiad (1997) Gwyn Thomas 20 Tachwedd 1997 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531201
W. Ambrose Bebb (Dawn Dweud) T. Robin Chapman 13 Tachwedd 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314265
Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru Meic Stephens 09 Tachwedd 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313824
Beirdd yr Uchelwyr a'r Gymdeithas yng Nghymru C.1536-1640 John Gwynfor Jones 06 Tachwedd 1997 J. Gwynfor Jones ISBN 9780707402987
Grefft o Greu, Y - Ysgrifau ar Feirdd a Barddoniaeth Alan Llwyd 01 Tachwedd 1997 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437158
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth Ab y Gyriog, Mab Clochyddyn, Gruffudd Ap Tudur Goch ac Ithel Ddu Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Gyriog, Mab Clochyddyn, Gruffudd ap Tudur Goch, Ithel Ddu Rhiannon Ifans, Ann Parry Owen, W. Dyfed Rowlands, Erwain H. Rheinallt 01 Hydref 1997 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531645
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Dafydd Gorlech Dafydd Gorlech Erwain Haf Rheinallt 01 Awst 1997 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531546
R. Williams Parry - 'Ar y Daith Ni Phara' (Dawn Dweud) Bedwyr Lewis Jones Gwyn Thomas 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314128
Patrwm Amryliw, Y (Cyfrol 1) Robert Rhys 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437042
Cenedlaetholdeb a'r Clasuron John Gwyn Griffiths John Ellis Jones 01 Gorffennaf 1997 Adran Glasurol Gymraeg Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru ISBN 9780000772992
Llên y Llenor: Athro J.R. Jones, Yr E.R. Lloyd-Jones J.E. Caerwyn Williams 01 Mehefin 1997 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786566
Ysgrifau Beirniadol XXII J.E. Caerwyn Williams 04 Mawrth 1997 Gwasg Gee ISBN 9780707402895
Llên y Llenor: Jane Edwards Mihangel Morgan 14 Ionawr 1997 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786542
Pedeir Keinc y Mabinogi Allan o Lyfr Gwyn Rhydderch Ifor Williams 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314074
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Tir Neb - Rhyddiaith Gymraeg a'r Rhyfel Byd Cyntaf Gerwyn Wiliams John Rowlands, 10 Tachwedd 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313855
Moelwyn - Bardd y Ddinas Gadarn Brynley F. Roberts 01 Tachwedd 1996 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786504
Cyfres Cynnyrch Gwobr Goffa Saunders Lewis: Smentio Sentiment - Beirdd Concrid Grŵp Fiena 1954-1964 Angharad Price 01 Awst 1996 Cronfa Goffa Saunders Lewis ISBN 9780952890409
Gwaith Dafydd Ap Gwilym Dafydd ap Gwilym Thomas Parry 01 Mehefin 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313565
Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams: Pantycelyn a Parry-Williams - Y Pererin a'r Tramp (1995) Hywel Teifi Edwards 01 Mehefin 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531744
Siwan (Cyfres Astudiaethau Theatr Cymru) A.D. Carr, Dafydd Glyn Jones 01 Mehefin 1996 Cymdeithas Theatr Cymru ISBN 9780000770189
Cyfres Astudiaethau Theatr Cymru: 8. Tŵr, Y Bruce Griffiths, Gwyn Wheldon Evans, William P. Lewis, Graham Laker 01 Mehefin 1996 Cymdeithas Theatr Cymru ISBN 9780000770172
Da Cyfoes - Rhai Agweddau ar Farddoniaeth Gymraeg 1945-1952, Y Bethan Mair Hughes 01 Ebrill 1996 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437028
Beirdd a Thywysogion B.F. Roberts, Morfydd E. Owen 01 Ebrill 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312766
Llên y Llenor: Thomas Levi Dafydd Arthur Jones 01 Chwefror 1996 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786474
Crefft y Cyfarwydd Sioned Davies 01 Chwefror 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313190
Gwaith Dafydd Ap Gwilym Dafydd ap Gwilym Thomas Parry 01 Ionawr 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306925
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn, Gruffudd Fychan Ap Gruffudd Ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch Sefnyn, Rhisierdyn, Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab, Ednyfed, Llywarch Bentwrch Nerys Ann Jones, Erwain Haf Rheinallt 01 Ionawr 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531096
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Siôn Ceri Siôn Ceri A. Cynfael Lake 01 Ionawr 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531591
Ysgrifau Beirniadol XXI J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402765
Cyfres Beirdd y Tywysogion:7. Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg Bleddyn Fardd et al Rhian Andrews ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313466
Dramâu Gwenlyn Parry Dewi Z. Phillips 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786382
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Diffinio Dwy Lenyddiaeth Cymru M. Wynn Thomas a John Rowlands 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313299
Cyfres Beirdd y Tywysogion:6. Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill Dafydd Benfras et al N. G. Costigan ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313046
Iolo Morganwg Ceri W. Lewis 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786368
Llên y Llenor: Elis y Cowper G. G. Evans 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786337
Gwaith Lewys Glyn Cothi Lewys Glyn Cothi Dafydd Johnston 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312537
Saunders Lewis a Theatr Garthewin Hazel Walford Davies 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022924
Ymborth yr Eneit R. Iestyn Daniel 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312834
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Gruffudd Ap Dafydd Ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr, Iorwerth Beli N. G. Costigan (Bosco), R. Iestyn Daniel, Dafydd Johnston 01 Ionawr 1995 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531249
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Huw Ap Dafydd Ap Llywelyn Ap Madog Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap, Madog A. Cynfael Lake 01 Ionawr 1995 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531140
Cyfranc Lludd a Llefelys Brynley R. Roberts 01 Ionawr 1995 The Dublin Institute ISBN 9780000171146
Ysgrifau Beirniadol XX J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1995 Gwasg Gee ISBN 9780707402666
Cyfres Beirdd y Tywysogion:4. Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr - Cyfrol II Cynddelw Brydydd Mawr Nerys Ann Jones, Ann Parry Owen ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312780
Gweledigaethau y Bardd Cwsc Ellis Wynne Aneirin Lewis 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302903
Llên y Llenor: Charles Edwards D. Llwyd Morgan J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1994 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786160
Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd (Cyfrol 3) Morgan Llwyd J. Graham Jones, Goronwy Wyn Owen 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311363
Arwr Glew Erwau'r Glo (1850-1950) Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1994 Prifysgol Cymru Abertawe ISBN 9780860760979
Canys Bechan yw - Y Genedl Etholedig yn ein Llenyddiaeth D. Llwyd Morgan 01 Ionawr 1994 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780903878395
Cyfriniaeth Gymraeg R.M. Jones, [Bobi Jones] 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312544
Llên y Llenor: Ficer Prichard, Y Siwan Non Richards 01 Ionawr 1994 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786320
Gwaith Lewys Daron Lewys Daron A. Cynfael Lake 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312384
Cyfres Beirdd yr Uchelwyr: Gwaith Bleddyn Ddu Bleddyn Ddu R. Iestyn Daniel 01 Ionawr 1994 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780904058208
Cyfres Beirdd y Tywysogion:1. Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion, Ynghyd â Dwy Awdl Ddienw o'r Deheubarth Meilyr Brydydd J.E. Caerwyn Williams ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311875
Cyfres Beirdd y Tywysogion:2. Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif Llywelyn Fardd et al K. A. Bramley ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312148
Arwr Glew Erwau'r Glo Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020937
Gwaith Bleddyn Ddu R. Iestyn Daniel 01 Ionawr 1994 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531041
Cyfres Astudiaethau Theatr Cymru: 6. Dieithryn wrth y Drws, Y Bruce Griffiths 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Theatr Cymru ISBN 9780000679031
Llên y Llenor: William Owen Pughe Glenda Carr 01 Ionawr 1993 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786061
W.J. Gruffydd (Dawn Dweud) T. Robin Chapman 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312001
Llên y Llenor: Talhaiarn Dewi M. Lloyd 01 Ionawr 1993 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786153
Lloffion Llenyddol Huw Llewelyn Williams 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402321
Saunders Lewis y Bardd Medwin Hughes 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402284
Ysgrifau Beirniadol XIX J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402314
Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill Huw Cae Llwyd et al Leslie Harries 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302415
Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 Thomas Parry 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307281
Llên y Llenor: Dafydd Nanmor Gilbert E. Ruddock J.E. Caerwyn Williams, 01 Chwefror 1992 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171474
Curig Huw Ethall 01 Ionawr 1992 T? John Penri ISBN 9780000678034
Sglefrio ar Eiriau John Rowlands 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838460
Chwilio am Nodau'r Gân - Astudiaeth o Yrfa Lenyddol Waldo Williams hyd at 1939 Robert Rhys 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838989
Cyfres Darlith Radio Flynyddol BBC Cymru/Wales: Cyfrinach Ynys Brydain / Secret of the Island of Britain, The Dafydd Glyn Jones 01 Ionawr 1992 BBC Cymru/Wales ISBN 9780951898802
Gwaith Deio Ab Ieuan Du a Gwilym Ab Ieuan Hen Deio ab Ieuan Du, Gwilym ab Ieuan Hen A. Eleri Davies 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310748
Ystoryeau Seint Greal (Rhan 1 - Y Keis) Thomas Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311028
Llên y Llenor: Morgan Llwyd Goronwy Wyn Owen J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000673145
Ysgrifau Beirniadol XVIII J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Gee ISBN 9780707402147
Ysgrifau ar y Nofel John Rowlands 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311493
Cyfres Beirdd y Tywysogion:3. Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr - Cyfrol I Cynddelw Brydydd Mawr Nerys Ann Jones, Ann Parry Owen ac R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310861
Ni Cheir Byth Wir Lle Bo Llawer o Feirdd Derec Llwyd Morgan 01 Ionawr 1992 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9780903878104
Morgan Llwyd - Ei Gyfeillion, ei Gyfoeswyr a'i Gyfnod M. Wynn Thomas 01 Ionawr 1991 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311219
Williams Pantycelyn Saunders Lewis 01 Ionawr 1991 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311226
Meddwl a Dychymyg Williams Pantycelyn Derec Llwyd Morgan 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837395
Cenedl o Bobl Ddewrion E. G. Millward 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863836794
Ysgrifau Beirniadol XVII J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Gee ISBN 9780707401973
Daniel Owen a Natur y Nofel Glyn Tegai Hughes T. Trefor Parry 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780000171726
Nid am Un Harddwch Iaith - Rhyddiaith Gwyddoniaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg R. Elwyn Hughes 01 Ionawr 1991 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310434
Saunders Lewis - Agweddau ar ei Fywyd a'i Waith Gwerfyl Pierce Jones 01 Ionawr 1991 Cronfa Goffa Saunders Lewis ISBN 9780863838002
Llên y Llenor: Syr John Wynn J. Gwynfor Jones 01 Ionawr 1991 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171382
Emrys Ap Iwan - Tair Darlith Goffa Cymdeithas Emrys Ap Iwan, Abergele Dafydd Glyn Jones, Menai Williams, Gwilym Arthur Jones Haydn H. Thomas 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780904449884
Hen Ganrif, Yr - Beirniadaeth Lenyddol W.J. Gruffydd W. J. Gruffydd Bobi Jones, [R.M. Jones] 01 Ionawr 1991 Yr Academi Gymreig ISBN 9780000674920
Gwaith Gruffudd Hiraethog Gruffudd Hiraethog D. J. Bowen 01 Ionawr 1990 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310724
Cyfreithiau Hywel Dda yn ?l Llawysgrif Coleg yr Iesu Lvii Rhydychen Melville Richards 01 Ionawr 1990 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310564
Llyfr Cynog - A Medieval Welsh Law Digest Aled Rhys Wiliam 01 Ionawr 1990 Amrywiol ISBN 9780000672834
Ysgrifau Beirniadol XVI J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1990 Gwasg Gee ISBN 9780000171436
Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor Huw Ceiriog, Edward Maelor Huw Ceiriog Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310755
Llên y Llenor: Islwyn Ffowc Elis Delyth George 01 Ionawr 1990 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000478627
Llên y Llenor: Saunders y Beirniad John Rowlands 01 Ionawr 1990 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171443
R.S. Thomas - Y Cawr Awenydd M. Wynn Thomas 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863835438
Llên y Llenor: Emyr Humphreys M. Wynn Thomas J.E. Caerwyn Williams, 01 Mehefin 1989 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171504
Seicoleg Cardota R. Gerallt Jones 01 Mai 1989 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000675392
Llên y Llenor: Iolo Goch Dafydd Johnston J.E. Caerwyn Williams 01 Mawrth 1989 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000672483
Capel a Chomin - Astudiaeth o Ffugchwedlau Pedwar Llenor Fictoraidd Ioan Williams 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310410
Darlith Goffa Henry Lewis: William Morgan - Dyneiddiwr R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1989 Prifysgol Cymru Abertawe ISBN 9780860760603
Llyfr Aneirin Daniel Huws 01 Ionawr 1989 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158332
Ysgrifau Beirniadol XV J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401584
Gorau 'Heddiw' T. Robin Chapman 01 Hydref 1988 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715406953
Flodeugerdd o Ddyfyniadau, Y Alan Llwyd 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863834943
Llên y Llenor: Eben Fardd E.G. Millward J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1988 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171238
Llên y Llenor: Alun Llywelyn-Williams Gwyn Thomas J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1988 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171535
Hen Destament Cymraeg, 1551-1620, Yr Isaac Thomas 01 Ionawr 1988 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158356
Cyfres Astudiaethau Theatr Cymru: 5. Canol Llonydd, Y Elan Closs Stephens 01 Ionawr 1988 Cymdeithas Theatr Cymru ISBN 9780000679048
Bedwaredd Cainc Dafydd Glyn Jones 01 Ionawr 1988 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852622
Rhyddiaith Gymraeg - Y Drydedd Gyfrol, 1750-1850 Glyn Ashton 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309759
Llên y Llenor: Ieuan Fardd Gerald Morgan 01 Ionawr 1988 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171290
Llên y Llenor: Iorwerth Peate T. Robin Chapman 01 Ionawr 1988 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171320
Llyfr Taliesin Marged Haycock 01 Ionawr 1988 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780000776310
Ysgrifau Beirniadol XIV J.E. Caerwyn Williams 30 Tachwedd 1987 Gwasg Gee ISBN 9780000674180
Drych o Genedl D.Tecwyn Lloyd 01 Mawrth 1987 T? John Penri ISBN 9780903701822
Anecdotau Llenyddol Tegwyn Jones 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780862431440
Ysgub o'r Ysgol William Owen 01 Ionawr 1987 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394055
Drych yr Oesoedd Canol Nesta Lloyd, Morfydd E. Owen 01 Mehefin 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309018
Owein R. L. Thomson 01 Ionawr 1986 The Dublin Institute ISBN 9780000771568
Cyfres Clasuron yr Academi:IV. Ysgrifeniadau Byrion Morgan Llwyd Morgan Llwyd P.J. Donovan 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309117
Dathlu R. Gerallt Jones 01 Ionawr 1986 Yr Academi Gymreig ISBN 9780863832376
Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Saunders Lewis 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309445
Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal Gruffydd Aled Williams 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309186
Branwen Uerch Llyr Derick S. Thomson 01 Ionawr 1986 The Dublin Institute ISBN 9780000670502
Pwyll Pendeuic Dyued R.L. Thomson 01 Ionawr 1986 The Dublin Institute ISBN 9780000171641
Dadl Grefyddol Saunders Lewis a W.J. Gruffydd John Emyr 01 Ionawr 1986 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490227
I Fyd y Faled Dafydd Owen 01 Ionawr 1986 Gwasg Gee ISBN 9780000774972
Trafod Cerddi Branwen Jarvis 01 Ionawr 1985 Gwasg Taf ISBN 9780948469008
Llyfr y Tri Aderyn Morgan Llwyd 01 Ionawr 1985 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305508
Ysgrifau Beirniadol XIII J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1985 Gwasg Gee ISBN 9780707401713
Cyfres Clasuron yr Academi:III. Lewys Glyn Cothi (Detholiad) Lewys Glyn Cothi E. D. Jones 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308592
Gwaith Owain Ap Llywelyn Ab y Moel Owain ap Llywelyn ab y Moel Eurys Rolant 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308516
Brut y Brenhinoedd Brynley F. Roberts 01 Ionawr 1984 The Dublin Institute ISBN 9780000171672
Llên y Llenor: Kitchener Davies Ioan Williams 01 Ionawr 1984 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171412
Cyfres y Meistri:4. Daniel Owen - Detholiad o Ysgrifau (Cyfrol 1) Urien Wiliam 01 Mawrth 1983 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715405840
Anterliwt Goll, Yr Emyr Wyn Jones 01 Ionawr 1983 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158103
Llyfr Du Caerfyrddin A. O. H. Jarman 01 Ionawr 1982 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306291
Kedymdeithas Amlyn ac Amic Patricia Williams 01 Ionawr 1982 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307519
Cyfres Clasuron yr Academi:VI. Meistri'r Canrifoedd - Ysgrifau ar Hanes Llenyddiaeth Gymraeg gan Saunders Lewis Saunders Lewis R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1982 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308349
Cyfres Cwmpas: Llwyfannau Dafydd Glyn Jones, John Ellis Jones 01 Ionawr 1982 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000771117
Beirniadaeth Lenyddol Hugh Bevan 01 Ionawr 1982 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000171559
Gweithiau Oliver Thomas ac Evan Roberts Oliver Thomas, Evan Roberts Merfyn Morgan 01 Gorffennaf 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307298
Gwaith Siôn Tudur (Cyfrol 1) Siôn Tudur Enid Roberts 01 Mai 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307526
Gwaith Siôn Tudur (Cyfrol 2) Siôn Tudur Enid Roberts 01 Ionawr 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307533
Cyfres Clasuron yr Academi:I. Cerddi Rhydd Iolo Morganwg Iolo Morganwg P. J. Donovan 01 Ionawr 1981 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307823
Breudwyt Ronabwy G. Melville Richards 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302705
Cerdd Dafod John Morris Jones, Geraint Bowen 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307229
Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551-1632 Ceri Davies 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307342
Ysgrifau Beirniadol XI J.E. Caerwyn Williams 30 Tachwedd 1979 Gwasg Gee ISBN 9780000171467
Cywyddau Iolo Goch ac Eraill Iolo Goch et al Henry Lewis, Thomas Roberts, Ifor Williams 01 Hydref 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708304778
Cyfres Clasuron yr Academi:II. Meistri a'u Crefft Saunders Lewis Gwynn ap Gwilym 01 Awst 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307915
Gwaith Guto'r Glyn Guto'r Glyn J. Llywelyn Williams, Ifor Williams 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302408
Gweithiau William Williams, Pantycelyn (Cyfrol I) Williams Williams Gomer M. Roberts 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302460
Chwedlau Cymraeg Canol A.O.H. Jarman 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307212
Tair Rhamant Bobi Jones 01 Ionawr 1979 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780000674425
Astudiaethau ar yr Hengerdd / Studies in Old Welsh Poetry Rachel Bromwich, R. Brinley Jones 01 Ionawr 1978 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306963
Trin Cerddi Euros Bowen 01 Ionawr 1978 Gwasg y Sir ISBN 9780000171689
Llawysgrif Hendregadredd John Morris-Jones, Thomas Parry-Williams 01 Ionawr 1978 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302514
Crefft y Llenor John Gwilym Jones 01 Rhagfyr 1977 Gwasg Gee ISBN 9780000671202
Ysgrifau Beirniadol X J. E. Caerwyn Williams 01 Tachwedd 1977 Gwasg Gee ISBN 9780000171528
Troelus a Chresyd W. Beynon Davies 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306086
Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart Ap Rhys Rhys Brydydd, Rhisiart ap Rhys John Morgan Williams, Eurys I. Rowlands 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306215
Ysgrifau Beirniadol IX J.E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1976 Gwasg Gee ISBN 9780000171498
Brut Dingestow Henry Lewis 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000171344
Gwaith Iorwerth Fynglwyd Iorwerth Fynglwyd Howell Ll. Jones, E. I. Rowlands 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305911
Gwaith Lewys Môn Lewys Môn Eurys Rowlands 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305539
Rhyddiaith R.Williams Parry Bedwyr Lewis Jones 01 Ionawr 1974 Gwasg Gee ISBN 9780000674548
Hen Gerddi Crefyddol Henry Lewis 01 Ionawr 1974 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305423
Swyddogaeth Beirniadaeth John Gwilym Jones 01 Ionawr 1973 Gwasg Gee ISBN 9780000674951
Storïwr Gwyddeleg a'i Chwedlau, Y J. E. Caerwyn Williams 01 Ionawr 1972 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708304556
Castell yr Iechyd Elis Gruffydd S. Minwel Tibbott 01 Ionawr 1969 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780900768446
Ymddiddan Myrddin a Thaliesin A. O. H. Jarman 01 Ionawr 1967 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302583
Elfennau Barddoniaeth Thomas Parry-Williams 01 Ionawr 1965 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302347
Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn Dafydd Llwyd W. Leslie Richards 01 Ionawr 1964 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302392
Gwaith Hywel Cilan Hywel Cilan Islwyn Jones 01 Ionawr 1963 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302422
Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan Ap Tudur Penllyn Tudur Penllyn, Ieuan ap Tudur Penllyn Thomas Roberts 01 Ionawr 1959 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302453
Drych yr Amseroedd Robert Jones G.M. Ashton 01 Ionawr 1958 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302125
Iaco Ab Dewi 1648-1722 Garfield H. Hughes 01 Ionawr 1953 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302163
Dulliau'r Canu Rhydd 1500-1650 Brinley Rees 01 Ionawr 1952 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302330
Taliesin Hiraethog - Detholion o'i Weithiau Enid Pierce Roberts 01 Ionawr 1950 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303993
Cyfres y Brifysgol a'r Werin: 22. Hanes ein Llên Thomas Parry 01 Ionawr 1949 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303856
Gwyneddon Ms. 3 Ifor Williams 01 Ionawr 1931 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302477
Peniarth Ms 49 Thomas Parry 01 Ionawr 1929 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302552
Peniarth Ms 53 E. Stanton Roberts, Henry Lewis 01 Ionawr 1927 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302569
Peniarth Ms 76 E. Stanton Roberts, W. J. Gruffydd 01 Ionawr 1927 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302576
Welsh Classics Series, The:3. Aneirin - Y Gododdin A. O. H. Jarman 18 Hydref 2005 Gwasg Gomer ISBN 9780863833540
Research Papers of the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies: 23. Welsh Poetry and English Pilgrimage - Gruffudd Ap Maredudd and the Rood of Chester Barry J. Lewis 24 Awst 2005 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531720
History and Law Series: 11. Brut y Tywysogyon or the Chronicle of the Princes - Peniarth Ms 20 Version Thomas Jones, 01 Ionawr 1985 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301036