Rhestr Llyfrau Cymraeg/Hanes, Hanes Lleol, Arferion Gwlad, Llên Gwerin

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud â Hanes, Hanes Lleol, Arferion Gwlad, Llên Gwerin. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Cofion, Cefin Cefin Roberts 18 Gorffennaf 2012 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424250
Gwlad y Basg - Yma o Hyd! Hanes Goroesiad Cenedl Robin Evans 18 Gorffennaf 2012 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273316
Hanes y Baddondai Pen Pwll Gareth Salway, Ceri Thompson 28 Mehefin 2012 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006094
Plentyndod yng Nghymru Emma Lile, Gerallt Nash, Lisa Tallis Elin ap Hywel, 28 Mehefin 2012 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006155
Hanes y Tabernacl Pen-y-Bont ar Ogwr 1950-2010/The History of Tabernacle, Bridgend 1950-2010 M. Gwerfyl Thomas 11 Mehefin 2012 Gw. Disgrifiad/See Description
Cymru Hanesyddol o'r Awyr/Historic Wales from the Air Toby Driver, Oliver Davis 11 Mai 2012 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales ISBN 9781871184440
Ancestral Houses - The Lost Mansions of Wales/Tai Mawr a Mieri - Plastai Coll Cymru Paul White, Damian Walford Davies, Sian Melangell Dafydd 04 Ebrill 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848513891
Tipyn O'n Hanes: Terfysgoedd Cymru Bob Morris 23 Mawrth 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848513594
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Llwybrau Cenhedloedd - Cyd-Destunoli'r Genhadaeth Gymreig i'r Tsalagi Jerry Hunter 22 Mawrth 2012 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708324714
Tynged yr Iaith Saunders Lewis 10 Chwefror 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848514799
Hanes Crefydd Foreol yng Nghwm Gwendraeth Donald Williams 23 Ionawr 2012 Gw. Disgrifiad/See Description
O'r Witwg i'r Wern/Ancient Wisdom and Sacred Cows Hefin Wyn 20 Rhagfyr 2011 Cymdeithas Cwm Cerwyn ISBN 9780954993146
Hen Enwau o Arfon, Llŷn ac Eifionydd Glenda Carr 30 Tachwedd 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424274
Llafur Cariad - Dathlu 70 Mlynedd Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion 1941-2011 23 Tachwedd 2011 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781847714275
Cofio Côr Cwmdŵr/Memories of Côr Cwmdŵr Thomas C. Jones 21 Tachwedd 2011 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780957041004
Lloffion Môn W. Arvon Roberts 26 Hydref 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273286
Meirionnydd Chris Clunn 16 Medi 2011 Undeb Amaethwyr Cymru/Farmers Union of Wales
Cythral o Dân - Cofio 75 Mlynedd Ers Llosgi'r Ysgol Fomio Arwel Vittle 08 Medi 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713926
100 Mlynedd o Ffermio ym Mryniau Clwyd a'r Cyffiniau Lorna Jenner 24 Awst 2011 Alyn Books ISBN 9780955962561
Pysgotwyr Cymru a'r Môr Robin Evans 18 Awst 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273293
Bron Haul - Y Tyddyn ar y Mynydd/The Croft on the Moors Catherine Owen, Lloyd Jones, Eurwyn Wiliam 27 Gorffennaf 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273446
Minffordd - Rhwng Dau Draeth Aled L. Ellis, Nan Griffiths 13 Gorffennaf 2011 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781845241810
Bywyd Normal Tudor Ellis 06 Gorffennaf 2011 Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781907424182
Hanes UCAC 1990-2010 Hefin Mathias 26 Ebrill 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713711
Hen Glochyddion Cymru Pegi Lloyd-Williams 15 Ebrill 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713209
Owain Glyn Dŵr - Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru R. R. Davies 14 Mawrth 2011 Y Lolfa ISBN 9780862436254
Rhwng Mynydd a Mawnog/Between Mountain and Moor Lyn Ebenezer 02 Rhagfyr 2010 Gw. Disgrifiad/See Description
Drwy Lygad y Camera Arwyn Roberts Ian Edwards 24 Tachwedd 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272425
Tipyn o'n Hanes: Stori'r Wladfa Mari Emlyn 04 Tachwedd 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512849
Llawenydd Llanarth Roger Bryan 29 Hydref 2010 Ysgol Gynradd Llanarth ISBN 9780956719911
Byw yn y Wlad/Life in the Countryside - Y Ffotograffydd yng Nghefn Gwlad 1850-2010/The Photographer in Rural Wales 1850-2010 Gwyn Jenkins 27 Hydref 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712844
Gweld Llais a Chlywed Llun John Owen 01 Medi 2010 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314838
Aberaeron - Hanes trwy Luniau/A History in Pictures Roger Bryan Mair Harrison Gareth Bevan, 12 Awst 2010 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780956623102
Canu Caeth - Y Cymry a'r Affro-Americaniaid Daniel G. Williams 02 Awst 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512061
Brwydr i Baradwys? - Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-Ddwyrain Cymru Huw Thomas 14 Gorffennaf 2010 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708322970
Hen Ffordd Gymreig o Fyw / A Welsh Way of Life – Ffotograffau John Thomas Photographs Iwan Meical Jones 05 Gorffennaf 2010 Y Lolfa ISBN 9781847710710
Ymlaen â'r Sioe/On with the Show Charles Arch, Lyn Ebenezer 14 Mai 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512054
Bwthyn Cymreig, Y - Arferion Adeiladu Tlodion y Gymru Wledig, 1750-1900 Eurwyn Wiliam 06 Ebrill 2010 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales ISBN 9781871184389
Cyfres Stori Sydyn: Operation Julie Lyn Ebenezer 15 Rhagfyr 2009 Y Lolfa ISBN 9781847710253
Capeli Llanelli/Our Rich Heritage Huw Edwards 10 Rhagfyr 2009 Cyngor Sir Gaerfyrddin ISBN 9780906821787
Capeli Llanelli/Our Rich Heritage Huw Edwards 10 Rhagfyr 2009 Cyngor Sir Gaerfyrddin ISBN 9780906821770
O Ddafad i Ddefnydd Ann Whittall Mari Gordon 08 Rhagfyr 2009 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006032
Cymru Evan Jones – Detholiad o Bapurau Evan Jones, Ty'n-y-Pant, Llanwrtyd Herbert Hughes 04 Rhagfyr 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848511514
Moelfre a'r Môr - Ffarwel i'r Grassholm Gribog Robin Evans 25 Tachwedd 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272456
Olrhain Hanes Bro a Theulu Rheinallt Llwyd, D. Huw Owen 18 Tachwedd 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271336
Bardic Chair, The/Gadair Farddol, Y Richard Bebb, Sioned Williams 30 Hydref 2009 Saer Books ISBN 9780955377334
Prifysgol Bangor, 1884–2009 David Roberts 20 Hydref 2009 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708322307
Lloffion Llŷn W. Arvon Roberts 14 Hydref 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272388
Cerddi Evan James/The Author of Our Anthem Gwyn Griffiths 07 Hydref 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272395
Hanes a Thrysorau'r Llyfrgell 1985-2009/History and Treasures of the Library 1985-2009 Mary Olwen Owen 11 Medi 2009 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9781907029011
A'u Bryd ar Ynys Enlli Enid Roberts 02 Medi 2009 Y Lolfa ISBN 9780862433062
O Amgylch Conwy Mewn Hen Luniau/Around Conwy from Old Photographs Mike Hitches 21 Awst 2009 Amberley Publishing ISBN 9781848684034
Llunio Cymru John Davies 13 Awst 2009 Cadw ISBN 9780752454573
Darlithoedd Fforwm Hanes Cymru: Yr Angen am Furiau Tegid Roberts 31 Gorffennaf 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272333
Môn - Tirluniau'r Arfordir Gynt Frances Lynch Glenda Carr, 15 Mehefin 2009 Windgather Press ISBN 9781905119301
Achub Eglwys Sant Teilo - Ailgodi Adeilad Canoloesol Mari Gordon, Gerallt D. Nash 30 Ebrill 2009 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005998
Fy Nhal-y-Sarn I Cledwyn Jones 08 Ebrill 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272289
Water Wood and Fire/Dŵr Coed a Thân Amrywiol/Various 23 Mawrth 2009 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955918605
On Top of the World/Ar Ben y Byd Amrywiol/Various 23 Mawrth 2009 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955918629
Penrhys Pilgrims/Pererinion Penrhys - The Workbook/Y Gweithlyfr Phil Cope 23 Mawrth 2009 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955918612
Cymry a'u Helyntion yn Virginia, Y – O'r Dyddiau Cynharaf hyd Ddiwedd y Rhyfel Cartref Eirug Davies 19 Mawrth 2009 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120849
Llyfr Bach am Beiriannau Mawr David Jenkins, Siân Davies, Robert Protheroe-Jones Mari Gordon 29 Ionawr 2009 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005974
Trysorau Cudd - Darganfod Treftadaeth Cymru Peter Wakelin, Ralph A Griffiths 09 Rhagfyr 2008 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales ISBN 9781871184365
Hanes Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Prifysgol y Werin 1900?1918 Alan Llwyd 04 Rhagfyr 2008 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396060
Brwydr y Preselau - Yr Ymgyrch i Ddiogelu Bryniau 'Sanctaidd' Sir Benfro 1946-1948 Hefin Wyn 26 Tachwedd 2008 Clychau Clochog ISBN 9780954993122
Eglwys Sant Teilo Gerallt Nash, Sara Huws 20 Tachwedd 2008 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005882
Am y Tywydd – Dywediadau, Rhigymau a Choelion Twm Elias 19 Tachwedd 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271916
Salem: Y Llun a'r Llan / Painting and Chapel Tal Williams 15 Tachwedd 2008 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396138
Beirdd y Rhos Catherine M. Roberts 01 Tachwedd 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845775
Rhag Ofn Ysbrydion – Chwilio am y Gwir am Straeon Ysbryd J. Towyn Jones 28 Hydref 2008 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120788
Wyddwn i Mo Hynna am Gymru Christopher Winn Sian Northey, 14 Hydref 2008 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120771
Cobiau Campus Cymru / Winning Welsh Cobs Ifor Lloyd, Myfanwy Lloyd 08 Awst 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781848510043
Gwerin Gwlad: Ysgrifau ar Ddiwylliant Gwerin Cymru Cyfrol 1 Tecwyn Vaughan Jones, E. Wyn James 30 Gorffennaf 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271251
Monograff: 3. Awstralia, Gwlad yr Aur – Teithio i Awstralia drwy Lygad y Baledwyr Cymraeg Rhiannon Ifans 16 Gorffennaf 2008 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120733
Sefydliad y Merched Peniel Women's Institute 1964-2004 Eileen Jones 08 Gorffennaf 2008 Gw. Disgrifiad/See Description
Hanes y Ddrama Gymraeg ym M?n 1930-1975 O. Arthur Williams 12 Mehefin 2008 O.Arthur Williams ISBN 9781904845676
Cyfaill Neu Gaethwas? – Ceffylau'r Pyllau Glo Ceri Thompson Mari Gordon 15 Mai 2008 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005905
Pentigily – Dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro Hefin Wyn 07 Mai 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710420
Straeon Gwerin Ardal Eryri – Cyfrol 2 John Owen Huws 30 Ebrill 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271800
Straeon Gwerin Ardal Eryri – Cyfrol 1 John Owen Huws 30 Ebrill 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271794
Heddluoedd Canolbarth a Gorllewin Cymru 1829-1974 the Police Forces of Mid and West Wales Charles Griffiths 18 Ebrill 2008 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9781904323150
Cawr i'w Genedl – Cyfrol i Gyfarch yr Athro Hywel Teifi Edwards Tegwyn Jones, Huw Walters 29 Chwefror 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239369
Ddinas ar y Bryn, Y / City on the Hill, The 25 Ionawr 2008 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250598
Rhanbarth Ymylol? Y Gogledd-Ddwyrain a Hanes Cymru / A Marginalised Region? the North-East in the History of Wales John Davies 14 Rhagfyr 2007 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773252
Cofio Capel Celyn Watcyn L. Jones 12 Rhagfyr 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710321
Theatr Genedlaethol yng Nghymru, Y Hazel Walford Davies 11 Rhagfyr 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318898
Cofio'r Cymro Robin Jones 28 Tachwedd 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710147
Tro Drwy'r Tymhorau Twm Elias 31 Hydref 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271497
I Ddeffro Ysbryd y Wlad - Robert Everett a'r Ymgyrch yn Erbyn Caethwasanaeth Americanaidd Jerry Hunter 10 Hydref 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270681
Gwynfyd Gwaun Gynfi - Canrif a Hanner Eglwys Llandinorwig Deiniolen Idris Thomas 03 Hydref 2007 Idris Thomas ISBN 9781904845560
Monograff: 2. Gohebydd yng Ngheredigion yn ystod y Flwyddyn Fawr - Hanes John Griffith (Y Gohebydd) ac Etholiad 1868 Dylan Iorwerth 14 Medi 2007 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120573
Monograff: 1. Pwy oedd Rhys Gethin? Yr Ymchwil am Gadfridog Owain Glyndŵr Cledwyn Fychan 11 Medi 2007 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120580
Hanes Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Blynyddoedd y Locustiaid - 1919-1936 Alan Llwyd 03 Awst 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437936
Meini Meirionnydd Huw Dylan Owen 31 Gorffennaf 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439866
Eisteddfodau Geoff Charles - Cyfanfyd y Cymro o Fewn Un Cae Ioan Roberts 31 Gorffennaf 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439804
Amgueddfa Cymru - Dathlu'r Ganrif Gyntaf Meg Elis 12 Gorffennaf 2007 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005844
Yn y Lle Hwn - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Trevor Fishlock Mererid Hopwood, 21 Mehefin 2007 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250550
Yn y Lle Hwn - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Trevor Fishlock Mererid Hopwood, 22 Mai 2007 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250581
Smyglwyr Cymru Twm Elias, Dafydd Meirion 02 Mai 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271244
Capel Celyn - Deng Mlynedd o Chwalu/Ten Years of Destruction 1955-1965 Einion Thomas, Beryl Griffiths 19 Ebrill 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437929
Merched Gwyllt Cymru/ Wild Welsh Women Beryl Hughes Griffiths 11 Ebrill 2007 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742326
Cip ar Gymru/Wonder Wales: Yr Wyddfa/Snowdon Elin Meek 29 Mawrth 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238232
Hen Longau Sir Gaernarfon David Thomas Robin Evans 14 Mawrth 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270766
O Drelew i Dre-fach Marged Lloyd Jones 02 Mawrth 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237044
Crefydd a Chymdeithas - Astudiaethau ar Hanes y Ffydd Brotestannaidd yng Nghymru c.1559-1750 John Gwynfor Jones 27 Chwefror 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319505
Llinyn Arian, Y (Il Filo D'Argento) Jon Meirion Jones 22 Chwefror 2007 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437905
Hanes Cymru John Davies 24 Ionawr 2007 Penguin ISBN 9780140284768
Tywysogion Huw Pryce, Richard Wyn Jones, Spencer Smith Luned Whelan 12 Ionawr 2007 Hughes ISBN 9780852843260
Llwyfan y Sioe - Sioeau Cerdd Broadway o Show Boat i Sondheim Geoffrey Block Arfon Gwilym, 15 Rhagfyr 2006 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426940
Mam-Gu, Siân Hwêl a Naomi - Hanes a Hudoliaeth Bro Maenclochog / Grandma, Vicar Howells and Madame Tussauds - Past and Present Magic of Bro Maenclochog Hefin Wyn 06 Rhagfyr 2006 Clychau Clochog ISBN 9780954993115
Camera'r Cymro - Cofnod Unigryw o Hanes Diweddar Cymru Raymond Daniel, Lyn Ebenezer 30 Tachwedd 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439255
Una Frontera Lejana - La Colonizaci?n Galesa Del Chubut 16 Tachwedd 2006 Cymdeithas Cymru / Ariannin ISBN 9789509837157
Galwad y Blaidd Cledwyn Fychan 25 Hydref 2006 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120481
Cymru Geoff Charles - Hanner Canrif o Fywyd Cymru Mewn Llun a Gair Ioan Roberts 10 Hydref 2006 Y Lolfa ISBN 9780862437343
Cwm Cul a Garw: Nodiadau ar Hanes Cymoedd Claerwen ac Elan R. Elwyn Hughes 01 Hydref 2006 Gw. Disgrifiad/See Description
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru - Canrif Gron / Welsh Folk-Song Society, The - A Whole Century D. Roy Saer 04 Medi 2006 Cymdeithas Alawon Gwerin ISBN 9780953255559
Golwg ar Ysgol Hermon 1879-2004 Maureen George 01 Medi 2006 Gw. Disgrifiad/See Description
Archive Photographs Series, The: Ynys Môn / Isle of Anglesey Philip Steele 23 Awst 2006 Tempus Publishing Limited ISBN 9780752403106
Hanes Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Y Gaer Fechan Olaf - 1937-1950 Alan Llwyd 08 Awst 2006 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437837
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Y Mudiad Drama, 1880-1940 Ioan Williams 27 Gorffennaf 2006 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318324
Cymru Fydd 1886 - 1896 Dewi Rowland Hughes 26 Gorffennaf 2006 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708319864
Cefn Gwlad Geoff Charles: Cip yn ôl ar yr Hen Ffordd Gymreig o Fyw Ioan Roberts 20 Gorffennaf 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438951
Siwrne Lawn - Straeon a Cherddi Gwilym Herber Gwilym Herber Euros Jones Evans 12 Gorffennaf 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270759
Cromlechi Cymru - Marwolaeth yng Nghymru 4000-3000 CC Steve Burrow 11 Gorffennaf 2006 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005677
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Stori Diwydiant a Blaengaredd Cymru Richard Keen Mari Gordon 01 Gorffennaf 2006 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005622
A Fu Heddwch? Gorsedd a Steddfod - Y Difri a'r Digri Robyn Léwis 28 Mehefin 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439002
Gwlad fy Nhadau Gwyn Griffiths 07 Mehefin 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270971
Llawlyfr Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru, Pwll Mawr Sharon Ford, Ceri Thompson Mari Gordon 04 Rhagfyr 2005 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005561
Moddion o Fag y Meddyg Dr Edward Davies 02 Rhagfyr 2005 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845348
Brenhines y Bryniau Meurig Owen 30 Tachwedd 2005 Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig Sir Ddinbych ISBN 9781845270100
Pêl-Droedwyr Sir y Fflint Steven Jones 12 Hydref 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270186
Conwy Drwy'r Pedwar Tymor / Conwy Through the Seasons Elizabeth Myfanwy Clough Owain Maredudd, 07 Medi 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270018
Ar Lan Hen Afon J Geraint Jenkins 07 Medi 2005 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120368
Lloyd George a'r Eisteddfod Genedlaethol Emyr Price 27 Gorffennaf 2005 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845317
Llanbrynmair - Yr Ugeinfed Ganrif / in the Twentieth Century 26 Gorffennaf 2005 ISBN 9780955068409
Sgrech - Cylchgrawn Pop Glyn Tomos 01 Gorffennaf 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819650
Moriah Blaenwaun Dewi Lloyd Lewis 22 Mehefin 2005 Gw. Disgrifiad/See Description
Hanes Eisteddfod Maenclochog Eirwyn George 21 Mehefin 2005 Clychau Clochog ISBN 9780954993108
Môr-Ladron Cymru Dafydd Meirion 07 Ebrill 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437862
Pair Dadeni, Y - Hanes Gwersyll Fron-Goch Lyn Ebenezer 23 Mawrth 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819698
Felinheli 1890-2004, Y - A Pictorial History, Volume 3 Len Vaughan Williams, W. Emyr Owen 13 Ionawr 2005 Len Vaughan Williams
Cerrig yng Nghymru - Deunyddiau, Treftadaeth a Chadwraeth/Stone in Wales - Materials, Heritage and Conservation Malcolm R. Coulson 01 Ionawr 2005 Cadw ISBN 9781857602210
Cynnwrf Canrif - Agweddau ar Ddiwylliant Gwerin Huw Walters 30 Tachwedd 2004 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437677
Cyrn y Diafol - Golwg ar Hanes Cynnar Bandiau Pres Chwarelwyr Gwynedd Geraint Jones 29 Tachwedd 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742104
Troseddau Hynod 2 - 50 o Lofruddiaethau a Marwolaethau Amheus yng Nghymru Roy Davies Lyn Ebenezer 11 Tachwedd 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819346
Straeon o'r Strade Alun Wyn Bevan 11 Tachwedd 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234142
Llais Llwyfan Llanbed - Hanes Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbed Goronwy Evans 15 Hydref 2004 Goronwy Evans
Francis Frith's Photographic Memories / Coffadwriaeth Ffotograffig: Gwynedd and Anglesey / Gwynedd ac Ynys Môn Mary Aris 01 Awst 2004 Frith Book Company ISBN 9781859377062
Traddodiad y Môr J. Geraint Jenkins 01 Awst 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819322
Nant Gwrtheyrn Carl Clowes 15 Gorffennaf 2004 Y Lolfa ISBN 9780862437282
Llanrhystud a Llanddeiniol Rheinallt Llwyd 07 Gorffennaf 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Spirit of Llangollen and Llantysilio, The - The Last Century and a Half in Photographs / Naws Llangollen a Llantysilio - Y Ganrif a Hanner Ddiweddaf Mewn Llun David Crane 03 Mehefin 2004 Landmark Publishing Ltd. ISBN 9781843060932
Rhosydd - A Personal View / Golwg Bersonol Jean Napier 01 Ebrill 2004 Llygad Gwalch Cyf ISBN 9780863814709
O Gwmpas Maenclochog Mewn Lluniau / Around Maenclochog in Photographs Eirwyn George 05 Ionawr 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Bysys Bach y Wlad a'r Byd Elfyn Thomas Llion Williams 22 Rhagfyr 2003 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337856
Llwch Cenhedloedd - Y Cymry a Rhyfel Cartref America Jerry Hunter 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818592
Clwb Rygbi Caernarfon 1973-2003 - Y Deng Mlynedd ar Hugain Cyntaf / The First Thirty Years Clive James 01 Rhagfyr 2003 Gw. Disgrifiad/See Description
Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a'i Phobl ar Ffilm 1935-1951 Gwenno Ffrancon Jenkins 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318331
Cymru ar yr Awyr/Wales on Air: 80 Mlynedd o Ddarlledu/80 Years of Broadcasting Liz Davies 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843233091
Cyfri'r Da - Hanes Canmlynedd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru David Howell 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318416
Pum Ysgol - Ardal Cwmllynfell Hywel Gwyn Evans 26 Tachwedd 2003 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780906821626
Troseddau Hynod - 50 o Lofruddiaethau a Marwolaethau Amheus yng Nghymru Roy Davies Lyn Ebenezer 01 Tachwedd 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818707
Cymru ar yr Awyr/Wales on Air: 80 Mlynedd o Ddarlledu/80 Years of Broadcasting Liz Davies 01 Tachwedd 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843233107
Rhyfel Ni - Y Cymry a'r Patagoniaid yn y Malvinas Ioan Roberts 01 Tachwedd 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818608
Cyfres y Cymoedd: yn Gymysg Oll i Gyd Hywel Teifi Edwards 01 Awst 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232865
Dysgl Bren a Dysgl Arian - Nodiadau ar Hanes Bwyd yng Nghymru R. Elwyn Hughes 01 Gorffennaf 2003 Dinas ISBN 9780862436605
Gadewch i Paul Robeson Ganu!/Let Paul Robeson Sing! Marilyn Robeson, Phil Cope, Susan Croft, Jen Wilson, Glenn Jordan Nia Jones, 06 Mehefin 2003 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250383
Llawlyfr Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis Elin ap Hywel 05 Mehefin 2003 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005127
Tregaron - Taith Drwy'r Oesoedd/A Journey Through Time 21 Mai 2003 Curiad Caron
Eglwysi Cymru a'u Trysorau Edgar W. Parry 03 Ebrill 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818240
Cymry Gwyllt y Gorllewin Dafydd Meirion 03 Ebrill 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436230
Bro'r Mawn a'r Mwyn Edgar Morgan 21 Mawrth 2003 Pentir Pumlumon
Addysg Gymraeg, Addysg Gymreig Gareth Roberts, Cen Williams 20 Mawrth 2003 Ysgol Addysg Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781842200476
Ail-Greu - Delweddu ein Gorffennol Mark Redknap 01 Chwefror 2003 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005202
Fy Annwyl Nai, Siôn Owen - Bywyd a Llythyrau John Owen, Nai Morrisiaid Môn Tegwyn Jones 15 Rhagfyr 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416823
Morwyr y Cilie Jon Meirion Jones 06 Rhagfyr 2002 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437547
Fy Annwyl Nai, Siôn Owen - Bywyd a Llythyrau John Owen, Nai Morrisiaid Môn Tegwyn Jones 01 Rhagfyr 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416816
Dyddiaduron Cymry 1: Dyddiadur Mimosa Joseph Seth Jones Elvey MacDonald 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817977
Cefn Gwlad Dai Jones 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741954
Bywyd Gŵr Bonheddig Emlyn Richards 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741916
Diwylliant Gwerin Morgannwg Allan James 02 Hydref 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230915
Ar Drywydd y Fonesig Constantia W. H. James 01 Gorffennaf 2002 W. H. James ISBN 9781903314395
Ar Lafar ei Wlad - Cyfrol Deyrnged John Owen Huws 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817878
Darlith Flynyddol Clwb y Bont, Pwllheli: Cyfrif Pennau Pen Llŷn John Gruffydd Jones 01 Gorffennaf 2002 Clwb y Bont
Jiwbilî Y Fam Wen Fawr - Fictoria, 1887-1897 Hywel Teifi Edwards, E. G. Millward 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231707
Dŵr a Thân a Thwyll - Y Tân yn 'Unity Tools' Roy Davies 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230939
Gorau Arf - Hanes Sefydlu Ysgolion Cymraeg 1939 - 2000 Iolo Wyn Williams 01 Gorffennaf 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436179
Pobol Tu Ucha'r Giât - Hanes Hen Deuluoedd Gwaun Cwm Brwynog a Chapel Hebron Rol Williams 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314067
Drws Agored - Canmlwyddiant Cartref Bontnewydd Gareth Maelor 01 Mai 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314449
Hanes Plwyf Llanegryn / History of the Parish of Llanegryn, A William Davies 01 Mawrth 2002 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780954220402
Hanes Llanwenog - Y Plwyf a'i Bobl Gydag Atodiad 1939-2000 Cledlyn Davies, Bifan P. Morgan 01 Chwefror 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416496
Llanboidy - Hanes Plwyf, Pentref a Chapel Eddie Evans 04 Rhagfyr 2001 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780906821541
Helfa'r Rhwyd/Anglesey Tales Edgar Jones 01 Rhagfyr 2001 Gwasg Taf ISBN 9780948469862
Cymry Lerpwl a'r Cyffiniau yn yr Ugeinfed Ganrif: Cyfrol 2 D. Ben Rees 01 Tachwedd 2001 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332561
Potsiars Môn Emlyn Richards 01 Tachwedd 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741800
Caerllion a'r Fyddin Rufeinig Richard J. Brewer Glenys Roberts, 01 Medi 2001 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720004892
Ymofyn am yr Hen Lwybrau - Hanes Rhai o Hen Eglwysi Presbyteraidd Cymru yn Llundain Meurig Owen 01 Awst 2001 Meurig Owen ISBN 9780707403533
Cyfres y Cymoedd: Merthyr a Thaf Hywel Teifi Edwards 01 Awst 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230250
Dau Deulu, Un Delyn - Hanes Pencraig Fawr a Hafod y Gân Ceri Owen 18 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816321
Pobol Sy'n Cyfri Hafina Clwyd 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817359
Llawer Haf yn yr Hafod - Atgofion Ffermwr o Uwchaled Tegwyn Jones 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817366
Bywyd Cymdeithasol Cymru Delyth Morris, Huw Glyn Williams 01 Mehefin 2001 Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781903314197
Naid i Dragwyddoldeb - Trosedd a Chosb 1700-1900 Glyn Parry 01 Mehefin 2001 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250291
Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort - A Prehistoric Fortress at Aberystwyth David Browne, Toby Driver David Browne 01 Mai 2001 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales ISBN 9781871184242
Y Celtiaid John Davies 01 Mawrth 2001 Hughes ISBN 9780852843055
Llwyfannau Lleol Hazel Walford Davies 05 Rhagfyr 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859029022
Llangynog Gynt J.D. Lloyd 05 Rhagfyr 2000 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741718
Cof Cymuned - Capel Seion, Rhydyfelin, Llanfarian, Blaenplwyf - Casgliad o Ffotograffau / A Collection of Photographs Ann Ffrancon, Marian Delyth 24 Tachwedd 2000 ISBN 9780000873224
Helynt a Heulwen - Hanes Cwmni Drama Llangefni 1929-1949 O. Arthur Williams 16 Tachwedd 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314111
Gwladfa Patagonia / La Colonia Galesa De Patagonia / The Welsh Colony in Patagonia 1865-2000 R. Bryn Williams Nan Griffiths, Lowri W. Williams 01 Tachwedd 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816536
Crogi ar Gam? - Hanes Llofruddiaeth Lily Volpert Roy Davies 01 Tachwedd 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859029008
Tregaron - Gwlad a Thref 05 Medi 2000 Sefydliad y Merched Tregaron ISBN 9780000873040
Cyfres y Cymoedd: Cwm Gwendraeth Hywel Teifi Edwards 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028919
Y Rhuban Glas - Gwobr Goffa David Ellis 1943-2000 R. Alun Evans 01 Awst 2000 Eisteddfod Genedlaethol Cymru ISBN 9781859028940
Telynorion Llannerch-y-Medd / The Harpers of Llannerch-y-Medd Huw Roberts, Llio Rhydderch 01 Awst 2000 ISBN 9781902565026
Pwy Fu Yma...? - Darlith Flynyddol Llŷn Emlyn Richards 01 Gorffennaf 2000 Emlyn Richards ISBN 9780000870599
Torri'r Gadwyn / in the Red - Drop the Debt Branwen Niclas 01 Mehefin 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816444
Y Felinheli 1890-2000 - A Pictorial History, Volume 2 Len Vaughan Williams 01 Mai 2000 Len Vaughan Williams ISBN 9780953384211
Cofio Corwen - Remembering the Old Days 1900-1999 Glyn Owen 01 Mai 2000 Gwasg Carreg Gwalch
Llinellau Coll Gwyn Briwnant Jones 01 Chwefror 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859025895
Cymru a'r Gorffennol - Côr o Leisiau Glanmor Williams 01 Ionawr 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859027943
Cymru 2000 - Hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif R. Merfyn Jones 30 Tachwedd 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708316078
Cyfres y Cymoedd: Ebwy, Rhymni a Sirhywi Hywel Teifi Edwards 02 Tachwedd 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027493
Teulu'r Cilie Jon Meirion Jones 01 Tachwedd 1999 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437325
Y Felin Fawr (Chwarel y Penrhyn) - Ei Hanes a'i Rhamant T. Theo Roberts 01 Tachwedd 1999 Gwasg Gee ISBN 9780707403304
Llyfr y Ganrif Andy Misell Tegwyn Jones a Tegwyn Jones 30 Hydref 1999 Y Lolfa ISBN 9780862435042
Y Ganrif ar Lafar: Hyd ein Hoes - Lleisiau Cymru R. Arwel Jones 30 Hydref 1999 Tempus Publishing Limited ISBN 9780752418452
Troed yn ôl a Throed Ymlaen: Dawnsio Gwerin yng Nghymru / A Step in Time: Folk Dancing in Wales Emma Lile Howard Williams, 01 Awst 1999 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720004748
O Lwyfan i Lwyfan Eryl Wyn Rowlands 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786900
Tomos o Enlli Jennie Jones Gwen Robson, 02 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815652
Pobl Ddoe J. Aelwyn Roberts 30 Mehefin 1999 Gwasg Gee ISBN 9780707403236
Llanelli Slawer Dydd / Llanelli of Yesteryear Brian Cripps 08 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027226
Pêl Goch ar y Dŵr - Hanes Trychineb Ysgol Sul Dinorwig Idris Thomas 01 Mehefin 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815867
Y Golau Gwan - Llythyrau Tom Ellis A.S. at Annie Davies Mari Ellis 17 Ebrill 1999 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741565
Y Forwyn Fair, Santesau a Lleianod - Agweddau ar Wyryfdod a Diweirdeb yng Nghymru'r Oesoedd Canol Jane Cartwright 11 Mawrth 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315149
Ar Drywydd y Mormoniaid - Golwg ar Hanes y Mormoniaid Cymreig 1840-80 Geraint Bowen 01 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026151
Yr Achos yn Lewisham, Llundain - Cyfrol Dathlu Canmlwyddiant 1899-1999 Anthony Williams 01 Mawrth 1999 Gwasg Gee ISBN 9780000774668
Afar I See the Day is Coming - Wales, Nicaragua and the Future of Internationalism / Rwy'n Gweld o Bell y Dydd yn Dod - Cymru, Nicaragua a Dyfodol Rhyngwladoldeb Ben Gregory 01 Chwefror 1999 Ymgyrch Gefnogi Nicaragwa Cymru ISBN 9780953192410
Chwedlau a Choelion Godre'r Wyddfa Dafydd Whiteside Thomas 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741558
Ymneilltuaeth, Radicaliaeth ac Addysg Elfennol yng Nghymru 1870-1902 Robert Smith 30 Hydref 1998 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531454
Y Felinheli 1890-1998, - A Pictorial History Len Vaughan Williams 30 Hydref 1998 Len Vaughan Williams ISBN 9780953384204
'Sefydliad Urddasol' - Hanes Darluniadol Coleg y Drindod, Caerfyrddin 1848-1998 / 'A Noble Institution' - An Illustrated History of Trinity College, Carmarthen 1848-1998 Russell Grigg 22 Hydref 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026182
Porthmyn Môn Emlyn Richards 07 Medi 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786764
Dewch Draw i Gymru - Ffotograffau Cyhoeddusrwydd gan Reilffyrdd y Great Western 1905-1940 David Jenkins 31 Awst 1998 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720004571
Codi'r Llen Hywel Teifi Edwards 01 Awst 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026250
Cyfres y Cymoedd: Llynfi ac Afan, Garw ac Ogwr Hywel Teifi Edwards 31 Gorffennaf 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026670
Trwy Ddulliau Chwyldro...? - Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962- 1992 Dylan Phillips 01 Gorffennaf 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025949
Hen Feini'n Llefain yn Llŷn Thomas J. Prichard 03 Mehefin 1998 T.J. Prichard ISBN 9780953325900
Trysorfa Cenedl - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Dafydd Ifans 30 Mai 1998 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250062
Big Pit, Blaenafon W. Gerwyn Thomas W. Morgan Rogers, 01 Mai 1998 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720002331
Addysgu ac Ysbrydoli Robert Meyrick, Neil Holland 01 Ebrill 1998 Yr Ysgol Gelf, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781899095100
1997 - Sut oedd Hi i Ti? Branwen Niclas 04 Mawrth 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814877
Diwylliant Gwerin Cymru Iorwerth Cyfeiliog Peate 01 Mawrth 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403069
Bysedd Cochion a'r Wladfa Gyntaf Emyr Wyn Jones 01 Ionawr 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707402963
Helyntion y Cardi - Ysgrifau ar Hanes Ceredigion Gerald Morgan 02 Rhagfyr 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930744
Byw Efo'r Cof - Llyfr Lluniau i Ddathlu 75 Mlwyddiant Urdd Gobaith Cymru Iola Jones, Rhian Vaughan Jones 01 Rhagfyr 1997 Urdd Gobaith Cymru ISBN 9780903131216
Cyfres y Cymoedd: Cwm Cynon Hywel Teifi Edwards 01 Hydref 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025079
Corff Cenedlaethol i Gymru / An Elected National Body for Wales W. Gareth Evans 01 Hydref 1997 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860852503
Mae'n Ddiwedd y Byd Yma - Mynydd Epynt a'r Troad Allan yn 1940 Herbert Hughes 01 Medi 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024140
Cofio Tryweryn Watkin L. Jones 20 Gorffennaf 1997 Gwasg Gomer ISBN 9780863834431
Plas Machynlleth - Arweinlyfr Hanesyddol James Barfoot 11 Mehefin 1997 Celtica ISBN 9780000777621
Cymry Lerpwl a'r Cyffiniau D. Ben Rees 01 Mai 1997 Cyhoeddiadau Modern Ltd. ISBN 9780901332462
1797 - Glaniad y Ffrancod yn Abergwaun / French Invasion at Fishguard Tony Roberts Owain Rhys, 01 Mawrth 1997 Abercastle ISBN 9781872887159
Plwyf Penmachno Vivian Parry Williams 01 Ionawr 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814273
Eryri o'r Awyr - Patrymau yn y Tirlun Peter Crew, Chris Musson Gwerfyl Price, 03 Rhagfyr 1996 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ISBN 9780948161087
Dyffryn Aman a'r Cylch - Portread Mewn Lluniau / The Amman Valley and District - A Photographic Portrait Brian Lewis 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024218
Ar Log Ers 20 Mlynedd Lyn Ebenezer 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814129
Portreadau Gweithwyr Francis Crawshay / The Francis Crawshay Worker Portraits Peter Lord 01 Rhagfyr 1996 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531942
O Gwr y Lôn Goed Robin Williams 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024379
Cymry'r Cardiau Post E. G. Millward 01 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024959
Mi Glywais i - Chwedlau a Choelion Sir Gaerfyrddin Aeres Evans 01 Awst 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402864
Yr Arglwydd Rhys Nerys Ann Jones, Huw Pryce 01 Awst 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313497
Cyfres y Cymoedd: Cwm Aman Hywel Teifi Edwards 01 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024706
D. C. Harries - Casgliad o Ffotograffau/A Collection of Photographs R. Iestyn Hughes 31 Gorffennaf 1996 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158974
Hen Gof - Ysgrifau Llên Gwerin T. Llew Jones 26 Gorffennaf 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813733
Meithrin - Hanes Mudiad Ysgolion Meithrin 1971-1996 Catrin Stevens 10 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023389
Y Ffynnon Arian - Cymdogaeth, Diwylliant a Chapel yn Llangwm, Uwchaled, (Cyfrol 1) Robin Gwyndaf 04 Gorffennaf 1996 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394413
Tir yr Abad - Hanes New Inn a Gwyddgrug yn Shir Gâr D.G. Lloyd Hughes 01 Mehefin 1996 Amrywiol ISBN 9780951931516
Mapiau Printiedig Cynnar o Gymru / Early Printed Maps of Wales D. Huw Owen 01 Ebrill 1996 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158929
'Lle Pyncid Cerddi Homer a Virgil Geinber Gynt' - Trem ar Addysg y Gorffennol yn Ysgol Rad Llanrwst John Ellis Jones 01 Ionawr 1996 Adran Glasurol Gymraeg Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru ISBN 9780000772985
Tom Mathias - Ffotograffydd Bro / Tom Mathias - Folk Life Photographer John Williams-Davies 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022207
Cyfres y Cymoedd: Cwm Rhondda Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer
Mwyngloddio Ym Mhen Llŷn / The Llŷn Peninsula Mines Wil Williams 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813153
Y Teithwyr yng Nghymru (1750-1850) Edgar W. Parry 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813337
Cyfoeth y Cardi - Ysgrifau ar Hanes Ceredigion Gerald Morgan 01 Ionawr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930676
Ardal y Pethe - Hanes y Sarnau Mewn Darluniau Dwysan Rowlands 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813054
Hafan, Bwlch a Dyffryn Elfed Roberts 01 Ionawr 1994 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337559
Cyfres y Cymoedd: Nedd a Dulas Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021972
Llambed Ddoe / Lampeter Yesterday Arthur Roderick, Euros Davies 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021330
Teulu'r Tir - Hanes Undeb Amaethwyr Cymru 1955 - 1992 Handel Jones Arwel Vittle, 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433383
Hanes Cymru - Llyfr Poced J. Graham Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312551
Sain - Camau'r Chwarter Canrif Elena Morus 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch
Old Photographs Series, The: Fenni Ddiflanedig, Y / Vanished Abergavenny Frank Olding 01 Ionawr 1994 Tempus Publishing Limited ISBN 9780752400341
Hwylio'r Moroedd W.E. Williams 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402390
Calon Blwm Cyril Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021583
Lloffa yn Llŷn - Trem yn ÔL Emyr Wyn Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402598
Lleng Rufeinig David Zienkiewicz David Bullock, 01 Ionawr 1994 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720004021
O'r Gwaith i'r Gwely / A Woman's Work S. Minwel Tibbott, Beth Thomas 01 Ionawr 1994 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720004168
Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Hanes yr Adeilad Daniel Huws 01 Ionawr 1994 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158660
Perthyn Moses Glyn Jones 01 Ionawr 1993 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852998
Cyfres Mewn Hen Luniau: Trallwng Mewn Hen Luniau, Y / Welshpool in Old Photographs Eva B. Bredsdorff 01 Ionawr 1993 Sutton Publishing ISBN 9780750903639
Choeliais i Fawr! - Cyfrol o Sgyrsiau am Ofergoelion Len Rowlands 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402291
Cyfres y Cymoedd: Cwm Tawe Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020012
Prifysgol Cymru - Hanes Darluniadol Geraint H. Jenkins 01 Ionawr 1993 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312247
Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes: Ernes (1991) John Roberts 01 Ionawr 1993 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780901337542
Y Fordaith Bell Aled Eames 01 Ionawr 1993 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740889
Siwrnai Rheidol - Rheidol Journey C.G. Green 01 Ionawr 1993 Mr C.G. Green ISBN 9780950664224
Teyrnas y Glo / Coal's Domain Bill Jones, Beth Thomas 01 Ionawr 1993 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720003802
Eglwys Gadeiriol Tŷddewi Wyn Evans 01 Ionawr 1993 Pitkin Pictorials ISBN 9780853726548
Perlau Bro Talyllychau Brenda M. James 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau Modern Ltd. ISBN 9780000177384
Hanes Plwyf Llandysul Y Parchedig W.J. Davies 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839672
Hwyl yr Ŵyl Tegwyn Jones 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780862432744
Cyfres Mewn Hen Luniau: O Amgylch Llandudno Mewn Hen Luniau / Around Llandudno in Old Photographs Mike Hitches 01 Ionawr 1992 Sutton Publishing ISBN 9780750900232
Trysorfa Cenedl / The Nation's Heritage 01 Ionawr 1992 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158561
Bro Dafydd Ap Gwilym David Jenkins 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930362
Llandysul Ddoe / Llandysul Yesterday (1) 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839030
Y Chwaer Dduwies - Celf, Crefft a'r Eisteddfod Peter Lord 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839153
Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1865 Tegwyn Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838699
Golwg ar Orsedd y Beirdd Geraint Bowen 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311349
Oes y Byd i'r Iaith Gymraeg Sian Rhiannon Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311578
Baledi Dafydd Jones o Drefriw Dafydd Jones 01 Ionawr 1992 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852851
Cyfrinach Wncwl Daniel T. Llew Jones, Dafydd Wyn Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839573
Hanes Pentref y Rhewl Stanley G. Coulter M.O. Griffiths, 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780951871300
Crochan Ceredigion - Chwedlau Gwerin i'r Hen a'r Ifanc Llinos M. Davies 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930768
Brad y Llyfrau Gleision Prys Morgan 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863838651
Eifionydd a'r Môr John L. Jones-Morris Guto Roberts, 01 Ionawr 1991 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852837
Tywysogaeth Cymru 1267-1967 - Astudiaeth Mewn Hanes Cyfansoddiadol J. Goronwy Edward Gwynn ap Gwilym 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780000674050
Peirianwyr a Phenseiri Rheilffyrdd Cymru / The Railway Engineers and Architects of Wales Frazer Henderson 01 Ionawr 1991 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158530
Dyddiau Olaf Stêm yng Ngwynedd / The Last Days of Steam in Gwynedd Mike Hitches 01 Ionawr 1991 Sutton Publishing ISBN 9780862999247
Pont dros Atgof - Tystiolaeth Lafar o'r Blaenau Tecwyn Vaughan Jones 01 Ionawr 1991 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852806
Adeiladwyd gan Dlodi Emlyn Richards 01 Ionawr 1991 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852820
Cestyll Ceredigion Afan Ab Alun 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811883
Y Ddresel Gymreig / The Welsh Dresser and Associated Cupboards Trefor Alun Davies 01 Ionawr 1991 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311394
Cofio Cantorion - Eu Teithiau Ym Mhrydain, Canada a'r Unol Daleithiau 1926-1939 / The Welsh Imperial Singers - Their Tours of Britain, Canada and the United States 1926-1939 Alun Trevor 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811807
Gladys Vasey Robert Meyrick 01 Ionawr 1991 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158547
Eisteddfod Ffair y Byd Chicago, 1893 Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836497
Castell Dolbadarn - Dolbadarn Castle Paul Joyner 01 Ionawr 1990 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158455
O Su y Don... Beti Isabel Hughes 01 Ionawr 1990 Gwasg Gee ISBN 9780707401904
Cadw Tŷ Mewn Cwmwl Tystion Geraint H. Jenkins 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836411
Llwybro â Llafur at Lynllifon Iwan Llwyd Williams 01 Ionawr 1990 Amrywiol ISBN 9781873028001
Llwyau Serch o Gymru D.C. Perkins Delyth Evans, 01 Ionawr 1990 Llyfrau Domino ISBN 9781851220922
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Ymateb i Chwyldro / Response to Revolution D.O. Thomas 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310472
Wyt Ti'n Cofio? Gwilym Tudur 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431839
Yr Ŵyl Fawr yn Nyffryn Conwy O.M. Roberts 01 Ionawr 1989 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852653
Lle Grand am Ddrama Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1989 BBC Books ISBN 9780563410263
Agweddau ar Hanes Ffestiniog yn y Dau-Ddegau Cyril Parry 01 Ionawr 1989 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852646
Hen Dref y Cymeriadau Rhyfedd Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1989 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811319
Stiniog Ernest Jones 01 Tachwedd 1988 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000770875
Taith yr Arlunydd Trwy Ogledd Cymru - Clwyd / Artist's Journey Through North Wales - Clwyd D. Michael Francis 01 Ionawr 1988 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780904449488
Rhai Agweddau ar y Gyfraith yn Eifionydd W. R. P. George 01 Ionawr 1988 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852615
Y Gŵr Drwg a'i Obeithion Roy Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863834875
Tirluniau o Forgannwg - Y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg / Artists' Views of Glamorgan - The Nineteenth Century Donald Moore 01 Ionawr 1988 Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg ISBN 9780905243122
Olion Bywyd Cefn Gwlad Richard Lewis 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863834301
Marw Llywelyn - Y Gwirionedd Anthony Edwards 01 Ionawr 1988 Amrywiol ISBN 9780000177285
Y Wasg Gyfnodol Gymreig / The Welsh Periodical Press Huw Walters 01 Ionawr 1987 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158240
Argraffu a Chyhoeddi yn Eifionydd Deio Vaughan Hughes 01 Ionawr 1987 Amrywiol ISBN 9780904852561
Brad y Rheibiwr Dirybudd E. J. J. Davies 01 Ionawr 1987 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780711016996
Cofio'r Dafydd D. Ellis Evans, R. Brinley Jones 01 Ionawr 1987 Tŷ John Penri ISBN 9780903701884
Streic! Streic! Streic! Robert Griffiths 01 Ionawr 1987 Gwasg Taf ISBN 9780948469022
Enlli Ddoe a Heddiw 01 Ionawr 1987 Archifdy Gwynedd ISBN 9780901337436
1282 - Casgliad o Ddogfennau / A Collection of Documents Rhidian Griffiths 01 Ionawr 1986 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158158
Hanes Tref Pwllheli D.G. Lloyd Hughes 01 Ionawr 1986 D.G. Lloyd Hughes ISBN 9780863832222
Llywelyn ap Gruffudd - Tywysog Cymru J. Beverley Smith 01 Ionawr 1986 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308844
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Harri Tudur a Chymru / Henry Tudor and Wales Glanmor Williams 01 Ionawr 1985 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308974
Gwaed a Thân Bill Parry 01 Ionawr 1985 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779496
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Machlud Hwyliau`r Cymry / The Twilight of Welsh Sail Aled Eames 01 Mawrth 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308660
Meddygon y Ddafad Wyllt Harri Parri 01 Ionawr 1984 Gwasg Tŷ ar y Graig ISBN 9780946502226
Achub Cymru Heini Gruffudd 01 Ionawr 1983 Y Lolfa ISBN 9780862430580
Llywelyn Ein Llyw Olaf Tecwyn Jones 01 Mawrth 1982 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308189
Garlandstone Basil Greenhill W. Morgan Rogers, 01 Ionawr 1982 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720002546
Cymru'n Deffro - Hanes y Blaid Genedlaethol 1925-75 John Davies 01 Mai 1981 Y Lolfa ISBN 9780862430115
Cyfres Hanes a Chyfraith Dafydd Jenkins 01 Ionawr 1980 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301135
Ynys Môn Len Evans 01 Ionawr 1978 Gwasg Dinefwr ISBN 9780715404171
Radicaliaeth a'r Werin Gymreig yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Frank Price Jones Alun Llywelyn Williams, Elfed ap Nefydd Roberts 01 Ionawr 1977 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306734
Eisteddfod Hywel Teifi Edwards 01 Ionawr 1976 Gwasg Gomer ISBN 9780850883763
Yr Aradr Gymreig Ffransis G. Payne 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305836
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: Cymru ac America / Wales and America David Williams 01 Ionawr 1975 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305683
Cyfres Llygad y Ffynnon:5. Gwleidyddiaeth Cymru 1850-1900 Ieuan D. Thomas Hugh Thomas 01 Ionawr 1973 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305270
Yr Eglwys yng Nghymru o'r Goncwest hyd at y Diwygiad Protestannaidd Glanmor Williams T. M. Bassett, 01 Ionawr 1968 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708300909
Drych y Prif Oesoedd yn ÔL yr Argraffiad Cyntaf (1716) Theophilus Evans Garfield H. Hughes 01 Ionawr 1961 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302866
Drych y Prif Oesoedd Rhan I Theophilus Evans David Thomas 01 Ionawr 1960 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302842
Drych y Prif Oesoedd Rhan II Theophilus Evans S.J. Evans 01 Ionawr 1932 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302859
Darganfod y Gymru Gynnar 30 Mehefin 2011 Llyfrau Amgueddfa Cymru ISBN 9780720006056
Around Mold/O Amgylch yr Wyddgrug David Rowe 20 Mawrth 2008 Tempus Publishing Limited ISBN 9780750949477
Wise and Foolish Dreamers/ Breuddwydwyr Doeth a Ffôl/ Soñadores Sabios y Tontos Phil Cope Sioned M. Bevan, 14 Mehefin 2007 Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru Welsh Centre for International Affairs ISBN 9780955581205
Landmark Collector's Library: The Spirit of Llangollen & Llantysilio / Naws Llangollen a Llantysilio: The Last 300 Years in Pictures / y 300 Mlynedd Diwethaf Mewn Llun Amgueddfa Llangollen Sue Evans, David Crane 20 Tachwedd 2006 Horizon Press ISBN 9781843063001
Rocky Trip - The Route of the Welsh in Patagonia Sergio Sepiurka, Jorge Miglioli 02 Mehefin 2005 Consejo Federal de Inversiones ISBN 9789871121120
Welsh Lovespoons/Llwyau Caru Cymreig Annie Bullen 23 Mai 2005 Pitkin Pictorials ISBN 9781841651644
Place Names Cardiganshire (Vol 1-3) Iwan Wmffre 14 Ebrill 2005 Archaeopress ISBN 9781841716657
Images of Wales: Caerfyrddin/Carmarthen Chris Delaney 01 Hydref 2003 Tempus Publishing Limited ISBN 9780752415994
Bethel 1803-2003 11 Gorffennaf 2003 Gw. Disgrifiad