Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd ym Mhrydain

Dyma restr o safleodd yn y Deyrnas Unedig sydd wedi cael eu henwebu a'u cadarnháu fel Safleoedd Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Mae'r rhestr yn cynnwys 18 o safleoedd yn Lloegr (un ar y cyd â'r Almaen), pump yn yr Alban, pedwar yng Nghymru, un yng Ngogledd Iwerddon a thri yn Tiriogaethau tramor. Cysidrir dau ar hugain o'r safleodd hyn yn "ddiwylliannol", pedwar yn "naturiol" ac un yn "gymysg". Isod ceir rhestr o'r safleodd o fewn pob gwlad yn ôl dyddiad eu hychwanegu i'r rhestr.

Yr Hen Dref, Caeredin
Castell Caernarfon
Côr y Cewri
Lerpwl

Yr Alban

golygu

Gogledd Iwerddon

golygu

Lloegr

golygu

Tiriogaethau Tramor

golygu

Cyfeiriadau

golygu
  1. "Safle Treftadaeth Byd UNESCO i ardal llechi Gwynedd". BBC Cymru Fyw. 2021-07-28. Cyrchwyd 2021-07-28.
  2. "Liverpool stripped of Unesco World Heritage status". BBC News (yn Saesneg). 2021-07-21. Cyrchwyd 2021-07-28.

Dolennau allanol

golygu