Wicipedia:WiciBrosiect Cymru

Croeso i WiciBrosiect Cymru. Grŵp ydym sy'n ymroddedig i wella darpariaeth Wicipedia o erthyglau sy'n ymwneud â Chymru a'r Cymry.

Baner Cymru

Nôd y WiciProsiect hwn yw darparu'r wybodaeth orau ac mwyaf eang a phosib ynglyn â Chymru.

Dylid defnyddio Categori:Cymru neu isgategori.

Tasgau agored golygu

Dylai pob aelod deimlo'n rhydd i adolygu'r rhestr newidiadau diweddar i nodi gwelliannau, newidiadau eraill, neu fandaliaeth erthyglau o fewn cwmpas y prosiect.

I greu tudalen: Wicipedia:Porth y Gymuned

Cyfieithu tudalen: https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ContentTranslation&campaign=contributionsmenu&to=cy#draft

  Rhestr pethau i wneud ar gyfer Wicipedia:WiciBrosiect Cymru: golygu·hanes·gwylio·adnewyddu· Updated 2024-01-25

I'w Creu golygu

Cyfieithu neu greu o'r newydd y canlynol (dim trefn penodol):

Tudalennau cenedlaethol golygu

Tudalennau pobl golygu

I'w Gwella golygu

Prosiect bresennol golygu

Enwau llefydd yng Nghymru dan fygythiad - https://cy.wikipedia.org/wiki/Categori:Enwau_llefydd_yng_Nghymru_dan_fygythiad

1: Angen gwelliant mawr golygu

2: Angen rhywfaint o welliant golygu

3: Angen cyfeiriadau golygu

4. Angen ehangu golygu

5. Angen Gwirio golygu

Ar ol gorffen un o'r isod, nodwch hynny ar ol y teitl ee cwbwlhawyd.

Gwirio bocs-wybodaeth golygu

Gwirio cyfeiriadau golygu

I'w diweddaru golygu

 • Tŷ haf - is adran am Gymru gydag ystadegau diweddaraf a gwybodaeth am fesurau Llywodraeth Cymru a chynghorau i fynd i'r afael â'r effaityh y cânt ar gymunedau

Ychwanegwch y nodyn

 1. {{WiciBrosiect Cymru}} ar ben tudalennau sgwrs unrhyw dudalen sy'n ymwneud â Chymru neu'r Cymry.

Dylai'r nodyn edrych fel hyn, ond ar ben y dudalen:

Aelodau golygu

I ymuno â WiciProsiect Cymru, ychwanegwch eich enw defnyddiwr at ein rhestr aelodaeth gan glicio ar y ddolen yma: Wicipedia:WiciProsiect Cymru/Aelodau

Nodiadau golygu

Dyma restr o nodiadau sy'n ymwneud â Chymru a wnaed fel rhan o'r prosiect hwn:

 1. Nodyn:Economi Cymru
 2. Nodyn:Datganoli Cymru
 3. Nodyn:Iechyd Cymru
 4. Nodyn:Amaethyddiaeth Cymru
 5. Nodyn:Ardaloedd Natur Cymru
 6. Nodyn:Bioamrywiaeth Cymru
 7. Nodyn:Twristiaeth Cymru
 8. Nodyn:Bridiau Cymreig
 9. Nodyn:Trafnidiaeth Cymru
 10. Nodyn:Yr Iaith Gymraeg
 11. Nodyn:Cerddoriaeth Werin Gymreig
 12. Nodyn:Cerddorion Cymreig
 13. Nodyn:Diwylliant Cymru
 14. Nodyn:Archaeoleg Cymru
 15. Nodyn:Addysg Cymru
 16. Nodyn:Pensaernïaeth Cymru

Eraill defnyddiol golygu

Dyma fwy o nodiadau a wnaed sy'n ymwneud â Chymru:

 1. Nodyn:Daearyddiaeth Cymru
 2. Nodyn:Hanes Cymru
 3. Nodyn:Cymraeg
 4. Nodyn:Gwleidyddiaeth Cymru

Erthyglau newydd a grëwyd golygu

Dyma restr o erthyglau newydd sydd wedi eu creu i ni gael edrych yn ôl ac ymfalchio ar y gwaith sydd wedi ei chyflawni. Mae'r rhestr hon hefyd yn caniatau i ni weld faint o welliant sydd wdi bod ac yn parhau i fod. Mae croeso i chi ychwanegu erthyglau newydd rydych chi neu eraill wedi creu gyda'r rhai mwyaf newydd ar y brig.


Ionawr 2024 (34 cyn belled) golygu

 1. Tywysogion a Brenhinoedd Cymru yn y Wyddeleg.
 2. Rhaeadr y Graig Lwyd
 3. Llyn Celanedd
 4. Carreg Edwen
 5. Banc Cornicyll
 6. Creigiau Cwm Graenog
 7. Craig Cwrwgl
 8. Coed Cerrig y Frân
 9. Cwm Cneifion
 10. Llwybr gwregys
 11. Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru
 12. Edward Thomas (Cochfarf)
 13. Iestyn Hughes
 14. Rhanbarthau rygbi Cymru
 15. Yan tan tethera
 16. Becky Morgan
 17. Welsh Outlook
 18. Edward Thomas John
 19. Bethan Lloyd
 20. Rhiannon Evans
 21. Evan Evans (Gŵr busnes)
 22. Capel Gwynfil
 23. Gwern Gwynfil
 24. Wyn Lewis Williams
 25. Mary Elizabeth Ellis (ymgyrchydd)
 26. Ifan Jones Evans
 27. Iwan Teifion Davies
 28. Gwion Tegid
 29. Bwlch Penbarras
 30. Her Mega Dave Lloyd
 31. Ash Dykes
 32. Hanes y Saesneg yng Nghymru
 33. Mary Oliver Jones
 34. Rhestr o wledydd gyda phoblogaeth llai na Chymru
 35. Rhestr o wledydd gyda CMC y pen llai na Chymru

Cwbwlhawyd yn 2023: 218 golygu

Rhagfyr (3) golygu

 1. BMA Cymru Wales
 2. Rhestr o wledydd gydag arwynebedd llai na Chymru
 3. Rhestr o Gymry sydd wedi gwrthod anrhydeddau Prydeinig

Tachwedd (24 cyn belled) golygu

 1. Immanuel Feyi-Waboso
 2. Porth Llanlleiana
 3. Trwyn y Rhws
 4. Coedwig Parc Dynes
 5. Braich y Pwll
 6. Pen Dal-aderyn
 7. Pwyntiau eithafol Cymru
 8. Thomas Ceiri Griffith
 9. Marchlyn Bach
 10. Porth Trecastell
 11. Twll Du
 12. Clogwyn y Tarw
 13. Traeth Llydan
 14. Nant Clogwyn y Geifr
 15. Pren ar y Bryn
 16. Deborah Rees
 17. John Davies (Gwyneddon)
 18. Meddygon Isallt Fawr
 19. Yr Wythnos a'r Eryr
 20. Yr Aelwyd (cylchgrawn)
 21. Ryland Davies
 22. Anne Williams-King
 23. Cymru'r Plant
 24. Glamorgan Gazette

Hydref (16 cyn belled) golygu

 1. Yr Adlais (papur newydd)
 2. Y Negesydd
 3. Papurau Newydd Cymru Ar-lein
 4. Polisïau unigryw Cymru
 5. Trawst Sycharth
 6. Yr Adolygydd
 7. Logo Undeb Rygbi Cymru
 8. Rhestr gerddi Cymru
 9. Dyfed Elis-Gruffydd
 10. Gwyn Richards
 11. Thomas Glynn (Glynllifon)
 12. Pam Fod Eira'n Wyn
 13. Englynion Coffa Hedd Wyn
 14. Wedi'r Ŵyl
 15. 11.12.82
 16. Damwain (cerdd)

Medi (22) golygu

 1. Glanmor Griffiths
 2. Dean Powell
 3. David Jones (Davydd Hael o Dowyn)
 4. William Rowland
 5. Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
 6. Addysgu hanes Cymru
 7. Rhestr o Gymry a wrthododd "Anrhydedd Brydeinig"
 8. Ynad Gogledd Cymru
 9. Ynad De Cymru
 10. Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
 11. Corfflu Hyfforddiant Swyddogion Y Brifysgol Cymru
 12. Arglwyddi'r Mers
 13. Cofeb y Cymry, Coed Mametz
 14. Genogl Gogarth
 15. Croes Caeriw
 16. Rhestr o ddogfennau hanesyddol Cymreig
 17. Rhestr o benseiri Cymreig
 18. Cymry Asiaidd
 19. Anghrefydd yn Nghymru
 20. Rhestr o fynyddoedd Nuttall Cymru
 21. Mynyddoedd Cambria
 22. Arolygon barn ar annibyniaeth i Gymru

Awst (17) golygu

 1. Ymladdwyr UFC Cymru
 2. Rhestr o awdurdodau unedol Cymru
 3. Adeiladau sy'n gysylltiedig ag Owain_Glyndŵr
 4. Rhestr o gwmniau bwyd a diod Cymru
 5. Nid yw Cymru ar Werth
 6. Rhestr o gerddorion Cymreig
 7. Cerddoriaeth pop a roc Cymreig
 8. Materion amgylcheddol Cymru
 9. Bancio a chyllid Cymru
 10. Hip Hop Cymreig
 11. Helen Prothero-Lewis
 12. Abi Tierney
 13. Cytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru 2021
 14. Maes Awyr Y Trallwng
 15. Sŵn (cylchgrawn)
 16. Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam 2025
 17. Jac Morgan

Mehefin (6) golygu

 1. Dyfrbont y Waun
 2. Rhestr o Enwau Lleoedd
 3. Clwb Rygbi Betws
 4. Rhewl, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
 5. Rhewl Mostyn
 6. Nant Olwy

Mai (24) golygu

 1. Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil
 2. Cyngor Sir Gaerfyrddin
 3. Traddodiad dawnsio Nantgarw
 4. Ffordd y Llwyni, Wrecsam
 5. Coedwig Genedlaethol i Gymru
 6. Rhestr o gyfresi ffuglen Cymreig
 7. Addysg feddygol Cymru
 8. Coedwigoedd Llanandras
 9. Coedwig Dyfnant
 10. Coedwig Brechfa
 11. Coedwig Dyfi
 12. Coedwig Hafren
 13. Coedwig Bwlch Nant yr Arian
 14. Coed y Bont
 15. Etholiad arweinydd Plaid Cymru 2023
 16. Melin Drafod (corff)
 17. Traddodiad dawnsio Nantgarw
 18. Deddf Llysoedd Cymru 1942
 19. Trafnidiaeth Cymru Trenau
 20. Trafnidiaeth Rheilffordd Cymru
 21. Ystad y Goron Cymru
 22. Arwyddion ffyrdd Cymru
 23. Datganoli pellach i Gymru
 24. Rhestr o atyniadau twristiaeth Cymru

Ebrill (31) golygu

 1. Byd gwyn fydd byd a gano
 2. Wilbert Lloyd Roberts
 3. Nicola Heywood-Thomas
 4. David Ivon Jones
 5. Jak Jones
 6. Lewis William
 7. Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor, Wrecsam
 8. Llyfrau Llafar Cymru
 9. Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
 10. Gorsaf reilffordd Tre-biwt
 11. Cyfraith y Mers
 12. Unbennaeth Prydain
 13. Mynwent Aberfan
 14. Palaeontoleg Cymru
 15. Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021
 16. Bwa Cymreig
 17. Safloeoedd Treftadaeth y Byd Cymru
 18. Rhestr o bapurau newydd Cymru
 19. Colegau addysg bellach Cymru
 20. System cyfiawnder i Gymru
 21. Cyfnod modern cynnar Cymru
 22. Balans cyllidol Cymru
 23. Pencampwyr bocsio y byd o Gymru
 24. Chwalfa Epynt
 25. Cysylltiadau tramor Cymru
 26. Y Goleudy
 27. Porthladdoedd Cymru
 28. Rhestr cronfeydd dŵr Cymru
 29. Y Sŵn
 30. Cyflenwad dŵr Cymru
 31. Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Mawrth (9) golygu

 1. Tlysau Coron Cymru
 2. Cymraeg Clir
 3. Connor Morgans
 4. Henry Jones (esgob)
 5. Llio Plas y Nos
 6. Y Coed (cerdd)
 7. Fannie Margaret Thomas
 8. Abbotsfield, Ffordd Rhosddu, Wrecsam
 9. Tafarndy'r Feathers, Wrecsam

Chwefror (37) golygu

 1. Mared
 2. Deddfau Penyd yn erbyn Cymru 1402
 3. Hanes yn y Tir
 4. Independent_Nation: Should Wales leave the UK?
 5. When Was Wales?
 6. Rhestr bridiau Cymreig
 7. Byrddau iechyd Cymru
 8. Lwnwla Llanllyfni
 9. Tarian Moel Hebog
 10. Cilgant Llyn Cerrig Bach
 11. Tarian Rhos Rydd
 12. Rhif 55, Stryt yr Hôb, Wrecsam
 13. Gareth Haulfryn Williams
 14. Symbolau cenedlaethol Cymru
 15. Croes Sant Brynach
 16. Rhestr dathliadau Cymru
 17. Rhestr gwelliannau meddygol Cymru
 18. Gofal iechyd yng Nghymru
 19. Poblogaeth siaradwyr Cymraeg
 20. Rhestr gwyliau Cymru
 21. Rhestr prifysgolion Cymru
 22. Bioamrywiaeth Cymru
 23. Adnoddau naturiol Cymru
 24. Rhestr o ardaloedd poblog Cymru
 25. Cymru yn y Rhyfeloedd Byd
 26. Tafarndy'r Nag's Head, Wrecsam
 27. Brenin Cymru
 28. Charlie Faulkner
 29. Sioned Davies
 30. Tafarndy'r Golden Lion, Wrecsam
 31. Seinyddiaeth y Gymraeg
 32. Geirdarddiad Cymru
 33. Mynyddoedd uchaf Cymru
 34. Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022
 35. Deddfau Trethi Cymru ayb. (Pŵer i Addasu) Deddf 2022
 36. Ynni Cymru
 37. Etholiad cyffredinol nesaf y Deyrnas Unedig yng Nghymru

Ionawr (29) golygu

 1. Dychwelyd trysorau i Gymru
 2. Etholiad nesaf Senedd Cymru
 3. Rhestr o ddinasoedd Cymru
 4. Uwch Bwyllgor Cymreig
 5. Thomas Jenkyn
 6. Trethiant Cymru
 7. Ymreolaeth gyllidol lawn i Gymru a'r Alban
 8. Materau datganoli Cymru
 9. Deddf Cymru 2017
 10. Deddf Cymru 2014
 11. Deddf Cymru 1978
 12. Rhestr o Lywodraethau Cymru
 13. Rhestr o Brif Weinidogion Cymru
 14. Mudiad dros dîm Olympaidd Cymru
 15. Mudiad dros dîm criced Cymru
 16. Mudiad i newid logo Undeb Rygbi Cymru
 17. Refferendwm annibyniaeth Cymru
 18. Llafur dros Gymru Annibynnol
 19. Gŵyl banc Dydd Gŵyl Dewi
 20. Rhestr mudiadau Cymru
 21. Ie dros Gymru
 22. Mudiad gweriniaethol Cymru
 23. Cymeriadau (T. Gwynn Jones)
 24. Rhyfeloedd dros annibyniaeth Cymru
 25. Cymeriadau (T. Gwynn Jones)
 26. Teitl Tywysog Cymru
 27. Rheilffordd De-Ogledd Cymru
 28. Cân i Gymru 2022
 29. Rhosrobin

Dewisiadau o 2022 golygu

(ddim yn cynnwys pob tudalen)

 1. Datganoli Cymru
 2. Cerddoriaeth draddodiadol Cymru
 3. Clocsio
 4. Dawns Gymreig
 5. Catherine Margretta Thomas
 6. Rheolaeth y Saeson o Gymru
 7. Archaeoleg Cymru
 8. Brenhinoedd Cymru a Thywysogion brodorol Cymru
 9. Brenin y Brythoniaid
 10. Lluoedd Arfog yng Nghymru

Tudalennau mwyaf poblogaidd golygu

Ebrill 2023 golygu

 1. 1. Cymru
 2. 2. Cymraeg
 3. 3. Gwïon Morris Jones
 4. 4. Bannau Brycheiniog
 5. 5. Wicipedia Cymraeg
 6. 6. Sarra Elgan
 7. 7. Beirdd y Tywysogion
 8. 8. Y Bont: chwilio posib am y gyfres Gymraeg
 9. 9. Alys: chwilio posib am Alys (cyfres deledu)
 10. 10. Gwynfor Evans
 11. 11. Mici Plwm
 12. 12. Huw Chiswell
 13. 13. Caerdydd
 14. 14. Gruffudd ab yr Ynad Coch
 15. 15. Heledd Cynwal
 16. 16. Dolgellau
 17. 17. S4C
 18. 18. Dewi 'Pws' Morris
 19. 19. Byd gwyn fydd byd a gano
 20. 20. Gwalchmai ap Gwyar
 21. 21. Aberdaron
 22. 22. Taron Egerton
 23. 23. Bara brith
 24. 24. Llwybr Arfordir Sir Benfro

Blwyddyn 2022 golygu

 1. 1. Cymraeg
 2. 2. Cymru
 3. 3. Sarra Elgan
 4. 4. Wicipedia Cymraeg
 5. 5. C.P.D. Dinas Abertawe
 6. 6. Caerdydd
 7. 7. Huw Chiswell
 8. 8. Dewi 'Pws' Morris
 9. 9. Ani Glass
 10. 10. Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol
 11. 11. Heledd Cynwal
 12. 12. Tudur Owen
 13. 13. Tywysog Cymru
 14. 14. Noel Mooney
 15. 15. Beca Brown
 16. 16.Rhestr enwau_Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn Lloegr
 17. 17. Dafydd Iwan
 18. 18. Coron yr Eisteddfod Genedlaethol
 19. 19. Saunders Lewis
 20. 20. S4C
 21. 21. Dic Sion Dafydd
 22. 22. Eiry Thomas