Sgwrs Defnyddiwr:Adda'r Yw/Archif 5

Latest comment: 3 blynedd yn ôl by Craigysgafn in topic Athroniaeth

You are invited!

 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:32, 22 Mai 2017 (UTC)

Sefydlu grwp swyddogol: Wicimedia Cymru

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:20, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Y cylch busnes

Licio hwn Adam! Cyn lleied o stwff am fusnes / cyllid / y farchnad stoc ayb ar Wici! Gwych! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:21, 4 Tachwedd 2017 (UTC)

Prosiect Wici Iechyd

Helo Adam! Fi'n gweld bod chi wedi cyfrannu erthyglau am y maes iechyd yn diweddar, megus Morffin. Ar hyn o bryd fi'n rhedeg brosiect Wici-Iechyd i wella cynnwys am iechyd yn y Gymraeg. Felly mae croeso i chi ymuno a'r brosiect a, os wyt ti'n creu rhagor o erthyglau perthnasol, byddfa yn diolchgar os gallet ti ychwanegu'r categori cudd 'Prosiect Wici-Iechyd' er mwyn i fi cadw cofnod o'r holl erthyglau syn cael i greu. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 13:05, 26 Tachwedd 2017 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

WMF Surveys, 00:48, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Cymareg / Chwilio?

Where is this language coming from? How does it live today? Tell us! Kind Regards! Mary

your information is expired

Oldest winner of the Nobelprize is Arthur Ashkin. Manager of the football team of Scotland is Alex McLeish.

Nestor Dmytriw

Hello Adda'r Yw, Thank you so much for this! Nicola Mitchell (sgwrs) 13:28, 8 Rhagfyr 2018 (UTC)

Canu a cherddoriaeth werin

Rhybeth i ti feddwl amdano: mae canu gwerin yn cyfeirio at lais yn unig; mae'n rhan o'r genre 'Cerddoriaeth werin'. felly, mae canu gwerin (Folk singing) yn is-gateogori o 'Gerddoriaeth werin' (Folk music). Llywelyn2000 (sgwrs) 08:32, 19 Ionawr 2019 (UTC)

Categoriau - creu dolenni coch

Haia Adda. Dw i ddim yn deall y rhesymeg dros droi dolenni glas yn ddolenni coch; tybed wnei di fy ngoleuo? Er enghraift, yn y golygiad yna rwyt yn troi dolen las i Swydd Gaerloyw yn ddolen goch i {{prif-cat|Hanes Swydd Gaerloyw}}, nad yw'n bodoli. Ar wahan i dorri'r ddolen i'r darllenwr, sydd o ddim help iddo, wela i ddim rheswm dros hyn, oni bai dy fod yn bwriadu creu erthygl newydd ar Hanes Swydd Gaerloyw yn ystod y dyddiau nesaf. Neu a ydw i'n methu rhywbeth?

Yn ail, fedra i ddim deall pam wyt ti'n creu categoriau heb gynnwys / heb is-gategoriau? Yn y gorffennol rwyt wedi dileu llawer o'r rhain. Er enghraifft: Categori:16eg ganrif yn yr Iseldiroedd, sydd heb gynnwys, ac sydd a dolen goch yn arwain i nunlle. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:20, 28 Mawrth 2019 (UTC)

Cwestiwn teg, gyfaill. Dwi'n bwriadu creu swp o erthyglau am hanesion siroedd Lloegr, ac hefyd gweithio trwy'r categorïau hanes i gategoreiddio erthyglau yn ôl blwyddyn, canrif, cyfnod, ayyb a llenwi'r cats gwag. Creais y categorïau newydd, er maent yn wag ar hyn o bryd, gan ei fod yn haws imi gopïo a phastio'r côd wici ar yr un pryd. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 18:24, 28 Mawrth 2019 (UTC)

Gwerthfawrogiad

    Gwerthfawrogiad o'th Waith Arbennig
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, rhen gyfaill, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig, a diflino ar y Wicipedia Cymraeg!
Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:06, 28 Mawrth 2019 (UTC)
Diolch o'r galon, gyfaill. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 17:15, 1 Ebrill 2019 (UTC)

Delwedd

 
Cerflun Rhyddid

Mae'r delwedd ar dudalen Cerflun Rhyddid wedi ei greu gan aelod o grwp hyrwyddo Wicipedia Ysgol Tryfan, o dan gynllyn sy'n cefnogi'r Wicipedia gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi cael sylw ar Twitter a Facebook, mae hefyd wedi cael ei ail ddefnyddio mewn ieithoedd eraill. Rheswm gwych dros beidio a'i ddileu! AlwynapHuw (sgwrs) 04:14, 28 Ebrill 2019 (UTC)

Universal Code of Conduct

Hi Adda'r Yw

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:35, 14 Awst 2020 (UTC)

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.

We sent you an e-mail

Hello Adda'r Yw/Archif 5,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (sgwrs) 18:48, 25 Medi 2020 (UTC)

Athroniaeth

Diolch am sylwi'r erthygl George Berkeley. Roeddwn newydd ddychwelid i'r cyfrifiadur i ysgrifennu nodyn atat ti amdani pan ddes i o hyd dy neges. Rwy'n credu y dylem fod yn datblygu mwy o erthyglau gyda chysylltiadau ag athroniaeth, a byddaf yn ceisio gwneud fy ngorau gyda'r rheini, ond mewn gwirionedd nid wyf wedi darllen llawer yn y maes hwnnw yn Gymraeg, ac mae terminoleg gywir yn hollbwysig. Felly mae croeso i ti gywiro fy mhethau os wyt ti'n meddwl fy mod yn mynd ar gyfeiliorn. Neu eu gwella neu eu hehangu fel y gweli di'n dda. Hwyl! --Craigysgafn (sgwrs) 22:00, 26 Hydref 2020 (UTC)

Return to the user page of "Adda'r Yw/Archif 5".